Tájékoztató a nyelvórákra történő regisztrációról a Keleti nyelvek és kultúrák szakra (BA) 2013-ban felvételt nyert hallgatók számára

Az első évfolyamra beiratkozott hallgatókkal az augusztus 28-i szakos tájékoztatón szintfelmérőt íratunk, amelynek eredménye alapján javaslatot teszünk hallgatóinknak arra vonatkozólag, hogy a kezdő vagy a haladó szintű nyelvórák felvételét ajánljuk. Azoknak a hallgatóknak, akik a kezdő csoportban kezdik meg a nyelvtanulást, az első félévben a következő nyelvórákat kell felvenniük: BJP 2011,2012,2013 Japán nyelvtan I/a,b,c (1.-3. … Tájékoztató a nyelvórákra történő regisztrációról a Keleti nyelvek és kultúrák szakra (BA) 2013-ban felvételt nyert hallgatók számára bővebben…