Tájékoztató a keleti nyelvek és kultúrák szakos hallgatók számára

tajekoztato

2013/2014-es tanév I. félév

Tanulmányi kérdésekkel (beiratkozás, tárgyfelvétel, félév- vagy évhalasztás stb.) kapcsolatban a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat (http://www.kre.hu/portal/index.php/szabalyzatok.html) mérvadó, illetve a Tanulmányi Osztályhoz kell fordulni. Az Intézet a Tanulmányi Osztályhoz beadott vizsga vagy más halasztási kérelmeket, és egyéb tanulmányi ügyeket minden esetben a TVSZ és a Tanulmányi Osztály véleményének figyelembe vételével bírálja el. Minden egyéb – a szakos oktatást érintő – kérdésben forduljanak bizalommal az Intézet oktatóihoz.

Az előadások és szemináriumok időpontjával, illetve helyével kapcsolatban minden félév elején a Neptunon, a BTK és a Japanológia Tanszék honlapján (http://japantanszek.hu) kívül az Intézet hirdetőtábláján adunk részletes tájékoztatást. FONTOS! Előfordulhat, hogy egyes órák időpontja és helye változik a Neptunhoz képest, ezért nagyon fontos, hogy a tanszéki honlap hirdetményeit figyelemmel kísérjék!

A szakon teljesítendő követelményekről(tan- egységek, kreditszámok) a mintatantervből tájékozódhatnak. A mintatantervben a kód és/vagy a kontaktóraszám/követelmény/kre- dit zárójeles változata azt jelzi, hogy a tantárgy vagy szabadon választható, vagy alternatív félévben vehető fel, például az első–második vagy a harmadik–negyedik félévben. (Ld. pl. Másik keleti vagy ókori nyelv.)

Minden előadásra és szemináriumra a Neptun rendszeren keresztül kell regisztrálni a megadott határidőig!

A nyelvórákra történő regisztrációval kapcsolatban ld. a külön tájékoztató lapot!

A 2013/14-es tanév első félévében a mintatanterv szerint a japán nyelvórákon kívül a következő tantárgyakat ajánlott felvenni:

 • BAA 0010 Filozófiatörténet
 • BAA 0110 Bevezetés az irodalom- tudományba
 • BAA 0410 Ókori és keleti történelem – Kína ókori története
 • BAA 0610 Ókori és keleti vallások művelő- déstörténete (keleti művészettörténet)
 • BAA 0710 Ókori és keleti nyelvek és írások
 • BAA 0811 Stilisztika és retorika (3 csoport indul!)
 • BJP 1011 Másik keleti vagy ókori nyelv – kínai vagy koreai nyelv (A BJP 1011, BJP 1021 Másik keleti vagy ókori nyelv tantárgy teljesítéséhez a Karon két nyelv választható, a kínai nyelv vagy a koreai nyelv, a tantárgy teljesítéséhez kreditátvitellel más felsőoktatási intézményben felvett és teljesített egyéb keleti nyelv is elismertethető. FONTOS! A képzés első két félévében a kínai nyelv mintatanterv szerinti felvétele elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik a harmadik félévtől a kínai specializáció felvételét tervezik, a tantárgy teljesítésére a harmadik–negyedik félévben is lehetősége van azoknak, akik a kínai specializáció felvételét nem tervezik. A kínai nyelv oktatója Li Pan, a koreai nyelv oktatója Kim Seon Koo, a koreai nyelvórákkal kapcsolatban az Anglisztika Intézetben kell érdeklődni!)
 • BJP 1110 Távol-keleti vallások
 • BJP 2410 Japán országismeret I. – japán kultúra (a tavaszi félévben is meghirdetjük, félévenként az évfolyam fele veheti fel)
 • BJP 2420 Japán országismeret II. – japán történelem (a tavaszi félévben is meghirdetjük, félévenként az évfolyam fele veheti fel)

A mintatantervtől eltérően nem az őszi, hanem a tavaszi félévben meghirdetett tantárgy:

 • BAA 0510 Bevezetés a vallástörténetbe

A mintatanterv szerint az ötödik félévre előirányzott, de már az első félévben is felvehető tantárgy:

 • BAA 5001 Egyházismeret

A szakon a harmadik félévtől felvehető specializációk:

 • Japánspecifikus multimédiaismeret specializáció (20 kredit)
 • Japán köztörténet és társadalomtörténet specializáció (30 kredit)
 • Fordítói alapspecializáció (20 kredit)
 • Haladó fordítói specializáció (30 kredit)
 • Kínai specializáció (30 kredit, felvételéhez alapfokú kínai nyelvtudás szükséges!)

Japán Nemzetközi Nyelvvizsga:

A Japán Alapítvány Japán Nemzetközi Nyelvvizsgáját minden évben az Intézet Japanológia Tanszéke bonyolítja le, a vizsgával kapcsolatban az Intézet adminisztrátoránál, Nyerges Lászlónénál lehet érdeklődni, illetve intézetünk oktatója, Máté Zoltán adhat részletes felvilágosítást.

Ösztöndíjlehetőségek:

Az aktuális ösztöndíjakkal, a Japán Kormányösztöndíj programokkal és a Japán Alapítvány ösztöndíjaival, partner egyetemek (Oszakai Egyetem Idegennyelvi Kara, Óita Egyetem, Jósai Egyetem, Gunma Egyetem, Akita Egyetem, Ishikawa Japanese Studies Program) ösztöndíjaival kapcsolatos információkat rendszeresen feltesszük a tanszéki honlapra, illetve kifüggesztjük az intézeti hirdetőtáblára.

Tanterven kívüli foglalkozások:

 • Kalligráfia, péntek 16.00-18.00, III. em. 305-ös terem
 • Japán jelnyelv, péntek 16.00-18.00, III. em. 315-ös terem

Rendezvények:

A tanszéki honlapon és az Intézet hirdetőtábláján tájékoztatjuk hallgatóinkat a Magyar-Japán Baráti Társaság, a Japán Alapítvány, a Japán Nagykövetség rendezvényeiről, illetve minden Japánnal kapcsolatos kulturális eseményről, tudományos konferenciáról.

Könyvkölcsönzés:

Egyszerre maximum 3 könyv kölcsönözhető, a kölcsönzés időtartama két hét. Szótárak nem kölcsönözhetőek. Az egyes kurzusokhoz szükséges könyvek a kurzust tartó oktatótól kölcsönözhetők.

Intézetvezető:

Dr.Varrók Ilona egyetemi docens (irodalomtörténet, neveléstudomány)

Intézeti adminisztrátor:

Nyerges Lászlóné, III. em. 312-es szoba

A z Intézet oktatói a 2013/14-es tanévben, zárójelben a tanári szoba száma:

Dr. Farkas Ildikó egyetemi docens (313)

Gergely Attila egytemi adjunktus (313)

Gotó Shóta nyelvtanár (314)

Janó István egytemi adjunktus (317)

Li Pan nyelvtanár, kínai nyelv (313)

Máté Zoltán egyetemi adjunktus (317)

Molnár Pál egyetemi tanársegéd (316)

Samu Veronika egytemi tanársegéd (314)

Szemerey Márton egyetemi tanársegéd (317)

Dr. Vihar Judit egyetemi docens (312)

Wakai Seiji egytemi tanársegéd (314)

Intézeti rendszergazda:

Molnár Pál (316)

Meghívott előadók:

Dr. Apatóczky Ákos Bertalan

Bányai Mónika

Cseh Éva

Helfenbein Katalin

Juhász Borbála

Kozjek-Gulyás Anett

Dr. Nemeshegyi Péter

Tokaji Zsolt

A Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézetének tantermei:

III. em. 305        Előadóterem

III. em 315         Szemináriumi terem

III. em. 318        Számítógépes nyelvi labor