Kiadványok

Könyvek

Doma Petra – Farkas Ildikó szerk. (2022): Kortárs Japanológia IV. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest

Farkas Ildikó – Sági Attila szerk. (2019): Kortárs Japanológia III. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest

Sági Attila – Wakai Seiji szerk. (2017): Kortárs Japanológia II. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest

Farkas Ildikó – Sági Attila szerk. (2015): Kortárs Japanológia I. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest

Varrók Ilona főszerk., Janó István – Máté Zoltán – Székács Anna – Vihar Judit – Werner Ákos szerk. (2015): Japán-magyar nagyszótár. Japán Stúdiumok Alapítvány, Budapest. 

Farkas Ildikó szerk. (2009): Ismerjük meg Japánt! Bevezetés a japanisztika alapjaiba. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest (A Japán Alapítvány támogatásával).

Tankönyvek

Nihongo soho (The Japan Foundation, 1981.) Japán nyelv alapfokon – nyelvtani magyarázatok (magyar kiadás), 1997.

Folyóiratok

Japán fordítástudományi tanulmányok és irodalmi szemelvények: Orpheus Noster (2021) 13 évf. 4. szám

Japán irodalom és filozófia: Orpheus Noster (2022) 14. évf. 2 szám

Farkas Ildikó, Molnár Pál (szerk.) (2009). Japanisztika Konferenciák a Károli Gáspár Református Egyetemen, 2007-2008.

Farkas Ildikó, Molnár Pál (szerk.) (2007): Japanisztika Konferenciák a Károli Gáspár Református Egyetemen, 2005-2006.

Folia Japonica Budapestinensia No. 2. 2002.

Folia Japonica Budapestinensia No. 1. 2001.