MA záróvizsga

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatóink!

A Covid-19 járvány miatt kialakult helyzethez igazodva a japanológia mesterszakos záróvizsgánkat online módon szervezzük meg. Előzetesen az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket a záróvizsga menetével kapcsolatban.

A záróvizsgákra 2021. január 20-án kerül sor.

A záróvizsga a következők szerint zajlik:

•          A záróvizsga teljes mértékben online szóbeli vizsga lesz, előre megadott időpontban fog zajlani, a Microsoft Teams-en keresztül, amihez az egyetem minden oktatója és hallgatója hozzáférést kapott. A záróvizsga-bizottságnál adott időpontban vizsgázó hallgatókat a záróvizsga-bizottság erre kijelölt tagja veszi föl a hivatalos záróvizsgáztatási felületen (Microsoft Teams) a záróvizsgacsoportba. A pontos időbeosztásról a záróvizsga időpontja előtt legkésőbb két héttel részletes tájékoztatást kapnak.

•          A záróvizsga az eddigi gyakorlatnak megfelelően két részből áll, első része a védés (a szakdolgozat bemutatása, reagálás a záróvizsga előtt megkapott szakdolgozati bírálatokban megfogalmazott véleményre és a két kérdésre adott válasz), második része közvetlenül a védés után a szakdolgozat témájához kapcsolódó tételsorból tételhúzás, a tétel kifejtése.

•          Ezután a bizottság értékeli a feleleteket, megadja a szakdolgozat és a záróvizsga jegyét.

•          Azon hallgató számára, aki előre jelezte, hogy a technikai feltételek hiánya miatt az online vizsgáztatásban nem tud részt venni, a biztonsági szabályok betartása mellett biztosítjuk a technikai feltételeket, személyes megjelenésével az egyetem eszközeit használhatja az online vizsga teljesítéséhez. A jelenlétét részünkről a személyesen jelen lévő jegyzőkönyv-vezető felügyeli. A vizsgán az online vizsga rendje szerint fog részt venni.

Az online vizsgához időben elő kell készülni, különösen a számítógépet, webkamerát, internetes kapcsolatot kell felkészíteni. Elháríthatatlan, külső okból származó technikai nehézségek esetén biztosítunk lehetőséget a vizsga megismétlésére.

A záróvizsga végeredményét (érdemjegyét) a szakdolgozat érdemjegyének és a tantárgyi szóbeli vizsga érdemjegyének számtani átlaga adja. A záróvizsga eredményének kihirdetése a záróvizsga napján az értékelés kialakítását követően a Neptun-rendszeren keresztül történik.

Budapest, 2021. október 30.

Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete