japantanszek.hu

Keleti nyelvek és kultúrák szak, japán szakirány (BA) Japanológia mesterképzési szak (MA)

hírek

March 23, 2017.
Institute of Oriental Cultures and Languages
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Buda Béla Hall, Reviczky utca 4., Budapest

Program
9.00 Opening
9.15 Keynote lectures
Chair: Ildikó Farkas
Judit Hidasi: The (not so) Soft Power of Japan
Ronald Saladin: NegotiatingLifestyle – Popular culture and the longing for a new work ethos in Japan
11.00-11.15 Questions
11.15-11.30 Coffee break

11.00 Media and politics
Chair: Júlia Somodi
11.00 Kei Kuragane: The USSR, Russia, Putin as Entertainment: Introduction to Japanese (Sub-) Cultural Discourses towards Russia in the Twenty-First Century
11.20 Márton Szemerey: Contested Memories and Competing Representations: Animated Narratives about the Japanese Experience of Second World War
11.40 Emese Kovács: Apology in the Japanese media
12.00 Questions
12.15-13.15 Lunch break

13.15 Entertainment
Chair: Márton Szemerey
13.15 György Farkas: From Subculture Movies to Mainstream Cinema: Authorial and Genre Practises Side by Side in Contemporary Japanese Film directors’ Ouvres
13.35 Junko Miyama: Why do the “Party People” all come for Shibuya? – Halloween (r)Evolution in 2010s Japan
13.55 Marianna Lázár: The Four Gods’ belief in today’s popular culture
14.15 Questions
14.30-14.45 Coffee break

14.45 Youth Subcultures as Mainstream
Chair: Emese Kovács
14.45 Leonidas Georgiadisz: Pokémon Go as a new form of mainstream Japanese video gaming
15.05 Dóra Marsal: The rise and fall of Japanese pop music dominance and its implications
15.25 Anett Pataki: Keep Your Face – The importance of image for the Japanese idols
15.45 Questions
16.00-16.15 Coffee Break

16.15 The Soft Power of Anime
Chair: György Farkas
16.35 Angelika Pataki-Tóth: Religious Symbolism in Saint Young Man – The Movie
16.55 Máté Kovács: Japanese Cultural Elements in Anime
17.15 Veronika Gellén: Cosplay in Hungary
17.35 Márta Medgyesi: Hungarian Soft Power in Japan
17.50 Questions
18.00 Closing

Dr. Simon Kaner

Dr. Simon KanerMárcius elején Budapestre látogat Dr. Simon Kaner, a Kelet-Angliai Egyetem Japán-kutató Központjának igazgatója, aki Japán régészeti örökségéről, és a leletek felhasználási lehetőségeiről fog előadást tartani a Japán Alapítvány könyvtárában. Az előadásban Kaner az elmúlt évek legfontosabb japán régészeti felfedezéseiről fog beszélni, többek között a legrégebbi agyagszobrai közé sorolható ún. dogúkról, és a világ legnagyobb halomsírjáról (Daiszenjama Kofun: Nintoku császár sírja i.sz. 5. századból). Az előadásban szó lesz arról is, hogy a japánok miért helyezik előtérbe a régmúlt tárgyi emlékeinek feltárását és gondozását: azokat hogyan lehet felhasználni mindennapjainkban,  a vidéki közösségi élet fellendítésében és a UNESCO Világörökség és a kultúrdiplomácia segítségével a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében.

Időpont:
2017. március 7. 18:00

Helyszín:
Aranytíz, Nagylovag terem
1051 Budapest, Arany János utca 10.

Ösztöndíjprogramok

szerző: admin 2016. december 15.

Kedves Hallgatók,

Hamarosan megérkeznek Japánból az aktuális pályázati kiírások. Mivel nagyon rövid az idő a pályázati anyagok elkészítésére, kérjük, hogy aki tervez pályázni, már most juttassa el hozzánk motivációs levelét a somodi.julia kukac kre pont hu címre legkésőbb január 15. éjfélig. A korábban beérkezett anyagoknak külön örülünk!:-)

Ebben a félévben is várhatók ösztöndíjkiírások az alábbi egyetemekről.

Óita Egyetem MEXT és csereprogram

Gunma Egytem MEXT és csereprogram

Oszaka Egyetem MEXT, MAPLE és OUSSEP program

Dzsószai Egyetem

 

Az egyes programokról szóló információk, hallgatói beszámolók megtalálhatók a honlapon, illetve amint beérkeznek az új kiírások, folyamatosan frissítjük. Kérjük, hogy a dokumentumok és kritériumok alapos tanulmányozása után nyújtsák be motivációs levelüket.  A tanszéki honlap mellett kérjük az alábbi oldalt is figyelni: http://karolidenihongonihongaku.jimdo.com/.

 

Az esélyek növeléséért több programot is megjelölhetnek, de feltétlenül számozzák ezeket prioritás szerint. Ne felejtsenek el elérhetőséget megadni, és kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizzék emailfiókjukat! Hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.   

 

Magyar nyelvű, max. egy oldalas motivációs leveleket várunk, amelynek a következőket kell tartalmazni: név, szak, email-cím (amelyet kérünk folyamatosan figyelni!), a szakra jelentkezés indítéka, tanulmányi átlagok (MA-s hallgatóknál BA-s átlagok is), nyelvórákon elért eredmények, japán és angol nyelvvizsgaeredmények (pontszámmal), konferenciaszereplések, szónokversenyen való részvétel, tanszéki vagy egyéb japános rendezvényeken való aktív részvétel, szakdolgozati téma, kinti kutatási terv. A felsoroltakon kívül kiemelt hangsúlyt kap az egyes kurzusokon tanúsított hozzáállás! 4-es tanulmányi átlag alatti jelentkezéseket nem tudunk elfogadni. A programokra BA első éves hallgatók még nem pályázhatnak. Kivételt képeznek a haladó csoportba járó első évesek, ők a csereprogramokra pályázhatnak (Nikkensei programokra viszont nem). A Dzsószai Egyetem kivételével minden programnál kritérium a KRE-vel való hallgatói jogviszony megléte a kinti program befejezése után is, BA harmadévesek és MA másodévesek erre külön figyeljenek! BA harmadévesek jelezzék a motivációs levélben, ha Japanológia mesterképzésre terveznek jelentkezni.

A sikeres pályázókat legkésőbb február közepéig kiértesítjük.

 

A motivációs levélről és a programokról való általános tájékoztatót itt találhat:

http://japantanszek.hu/hallgatoinknak/palyazatok/

 

  1. december. 08.

 

TDK felhívás

szerző: admin 2016. október 19.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Humán Tudományi (bölcsész) Szakmai Bizottsága 2017 áprilisában Pécsen rendezi meg a XXXIII. OTDK Humán Tudományi Szekcióját. A rendező intézmény a Pécsi Egyetem Bölcsészettudományi Kara. A konferencia az intézményi diákköri felolvasó ülések legjobb, ott a zsűri által a XXXI. OTDK-ra javasolt dolgozatainak bemutatására és értékelésére szolgál.

A konferencián az egyetemek és főiskolák – a pályamunka témaköréhez kapcsolódó – egységes, osztatlan egyetemi, főiskolai és a BA, MA, képzésében – nappali, levelező, távoktatási, esti oktatási formában – részt vevő hallgatói, valamint a 2016–2017. években végzettek vehetnek részt, amennyiben megfelelnek a XXXIII. OTDK központi és a szekciófelhívásban foglalt valamennyi feltételnek.

A nevezés feltétele olyan diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunka, amely a graduális képzési idő alatt önképzési céllal készült, és az abszolutóriumot megelőzően bemutatták, minősítették, szakterületi, kari, intézményi vagy más intézményközi tudományos diákköri fórumon, és ott az országos konferenciára javasolták. Az országos konferenciára benyújtott munkának azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával, amellyel a pályamunka készítője az intézményi konferencián jogosultságot szerzett az OTDK-n történő részvételre.

A dolgozatok terjedelme minimum 20 – maximum 40 oldal (oldalanként max. 1800 karakter lehet (ebben a jegyzetek és a szakirodalom is benne foglaltatnak) a mellékleteken kívül. A dolgozat magyar vagy idegen nyelven adandó be, bekötve vagy egybefűzve. A szóbeli bemutatás idegen nyelven is történhet az idegen nyelvű tagozatokban, de a szervezők fenntartják maguknak azt a jogot, hogy egy adott tagozat bemutatási nyelvét meghatározzák.

A konferenciára történő jelentkezés végső határideje 2017. január 11. (szerda)

 

Károlis kari TDK: Az OTDK-ra nevezés a kari fordulón való részvétellel történik, ez most ősszel is lehetséges. A Japanológia TDK szóbeli fordulója november 28, 14 óra.

A szóbeli fordulókon egy 15-20 perces előadásban kell bemutatni a dolgozatot, ezt pontozza a zsűri. A szóbeli forduló előtt írásos formában is le kell adni a dolgozat tervezetét (a témavezetőnek november 20-ig), amelyet bíráló értékel. A két pontszám összessége adja a végeredményt, ami alapján a résztvevőket a zsűri rangsorolja, és megnevezi az országos versenyre továbbjutókat. (A TDK helyezés pluszpontot jelent MA felvételin, valamint ösztöndíjak elbírálásánál is számít.) Az OTDK-n való részvételt az egyetem anyagilag támogatja (nevezési díj, utazás, szállás).

 

További információk :

http://otdt.ganda.hu/media/uploads/human.pdf

 

Aki most szeretne részt venni a Japanológia TDK-n, azt kérjük, hogy egyrészt részvételi szándékát jelezze Farkas Ildikó tanárnőnél (farkas.ildiko kukac kre pont hu), illetve kérjen fel témavezetőt, akivel konzultál, és akihez dolgozatának minimum ¾-es készültségű változatát juttassa el november 20-ig. A TDK-dolgozat és a szakdolgozat megegyezhet BA végzős esetében, MA végzős esetében nyilatkozni kell a különbözőségről, ld. http://otdt.ganda.hu/media/uploads/human.pdf  4.o.

 

Farkas Ildikó Japanológia TDK vezető tanár

A 2016 évi téli nemzetközi japán nyelvvizsga

szerző: admin 2016. szeptember 2.

Időpont: 2016. december 4. (vasárnap) 11:30

(FIGYELEM! A vizsgázóknak el kell foglalni a helyüket legkésőbb 11:00-ig.)

日時:2016年12月4日(日曜日)11時30より

(受験者は11時までに着席してください。)

 

Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

1088 Budapest, Reviczky u. 4.

受験地:カーロリ・ガーシュパール・カルビン派大学人文学部

(A pontos terembeosztás a vizsgázók számának függvényében kerül kijelölésre. FIGYELEM! A jelentkezők létszámától függően néhány szint esetében (elsősorban N3, N4 és/vagy N5) előfordulhat a vizsga helyszínének megváltozása!!! A változásról igyekszünk minden érintettet értesíteni.)

(どの教室で受験するかは、申込人数により決まります。また受験者数が多い場合、受験地が変更になる可能性もあります。この場合必ずご連絡いたします。

 

Jelentkezési időszak: 2016. augusztus 23. (kedd) – szeptember 23. (péntek)

申込期間:2016年8月23日(火)~9月25日(金)

 

Jelentkezés helye: a jelentkezés kizárólag online történik: www.jlpt.hu

申込場所:オンライン登録:www.jlpt.hu

 

Elérhetőség/ Információ: Tel: (36-1)318-5915 , Tel/Fax: (36-1)483-2866  E-mail:  help kukac jlpt pont hu

問合先:Tel: (36-1)318-5915 , Tel/Fax: (36-1)483-2866  E-mail: help kukac jlpt pont hu

Japanese language proficiency test, 2016 december

szerző: admin 2016. szeptember 2.

Test date: December 4. (Sunday), 2016  From 11:30 a.m.

(ATTENTION! Examinees have to be at their place at latest 11:00 a.m.)

 

Test place: Károli Gáspár University of The Reformed Church, Faculty of Humanties.

Address:1088 Budapest, Reviczky u. 4.

(The test room will be assigned according to the number of the applicants. ATTENTION! The test place may be changed depending on the number of the examinees. In this case the persons concerned will be informed.)

 

Application period: August 23. (Tuesday) to September 23. (Friday) , 2016.

 

Place of application: online registration: www.jlpt.hu

 

Contact/ Information: Tel: (36-1)318-5915 , Tel/Fax: (36-1)483-2866  E-mail: help kukac jlpt pont hu

bez recepty krem testosteronu http://kupicpigulki.pl/viagra/ zajęcia zdrowia psychicznego dla dorosłych