Japán Stúdiumok Alapítvány

A Japán Stúdiumok Alapítvány (日本学基金)

(Japanese Studies Foundation) 2000. szeptemberében alakult a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Japán tanszékén azzal a céllal, hogy Japán és Magyarország között az egyre erősödő és bővülő kapcsolatokat segítse, a japán tárgyú kiadványok, könyvek, folyóiratok megjelenését támogassa, emellett a japán tárgyú tudományos diákköri tevékenységet ösztönözze. Célunk, hogy minél több dimenzióban szélesítsük ezeket a kapcsolatokat, hogy infrastrukturális hátteret biztosítsunk mindehhez.

A Japán Stúdiumok Alapítvány (日本学基金) (Japanese Studies Foundation) konkrét tevékenysége és célkitűzései:

  • az Alapítvány befogadta és támogatja a Japán-Magyar Nagyszótár szerkesztési projektet, melynek kifutási ideje kb. tíz naptári év, s amely kb. 60 000 szócikket fog tartalmazni. A projekt volumenét jelzi, hogy pénzügyileg támogatja a Japán Nagykövetség és a Japán Alapítvány, ezen túlmenően a magyar Oktatási Minisztérium is. Emellett Nukazawa Kazuo volt japán nagykövet jelentős összeggel segíti ezt a projektet. A szótár először középméretűnek készült, jelenleg azonban a szócikkek száma és méretei alapján már nagyszótárról beszélhetünk. A szótár munkálataiban tanszékünk oktatói jelentős mértékben kivették részüket a Budapesti Gazdasági Főiskola japán oktatóival együtt. Kívánatos volna a Japán-magyar nagyszótár 2010-ben történő megjelenése;
  • az Alapítvány közreműködik a Károli Gáspár Református Egyetem Folia Japonica Budapestinensia című tudományos szakmai kiadvány megjelentetésében ;
  • az Alapítvány közreműködik a Károli Gáspár Református Egyetemnek a japán kormány kulturális támogatásáért szóló pályázat elkészítésében;
  • az Alapítvány minden évben tevékenységet folytat a benyújtható szakmai tudományos pályázatok előkészítési munkálataiban;
  • az Alapítvány segíti a hallgatók Tudományos Diákköri munkáját.

Kérjük, hogy mindazok, akik segíteni szeretnék az Alapítvány munkáját, adójuk 1%-át ajánlják fel az alábbi számlaszámra. Segítségüket hálásan köszönjük.

Telefon: 36-1-318-5915

Fax:    36-1-483-2866

Adószám: 18170098-1-42-1

Bankszámlaszám: OTP 11705008-20469986

Budapest, 2010. április 2.

Dr. Vihar Judit

a Kuratórium elnöke