MA záróvizsga tételjegyzéke

Történelem:

1. Japán a 19. században: Az Edo-kor fejlődésének eredményei a 19. századra; Bakumacu: nyitás és hatalmi harcok.
2. Meidzsi I. 1868-1890: A “restauráció” lefolyása, vezetői és ideológiája. Az első reformok, (1860-as évek vége, 1870-es évek eleje). Viták az átalakulásokról, erős nyugatosítás (1870-es évek). A gazdaság fejlesztése, majd stabilizálása (1870-80.as évek)
3. Meidzsi II.: A politikai rendszer reformja. Külpolitika a Meidzsi-korban
4. Meidzsi III. A Meidzsi-kor ideológiája (állami sintó), Kultúra, szellemiség (nyugati ismeretek, hagyományos értékek, oktatás, konfucianizus). Társadalom (új és régi rétegek, életmód, változások)
5. Taisó-kor: Külpolitika, Japán helye a világban. Gazdaság és belpolitika, ellentmondásos fejlődés. Társadalom, kultúra
6. Sóva I. 1926-37. Gazdaság és társadalom. Belpolitikai események, militarizálódás, hatalmi harcok. Terjeszkedés Ázsiában, ultranacionalizmus.
7. Sóva II. 1937-45. Japán a 2. világháborúban: Belpolitika, ideológia, külpolitikai események, szövetségi rendszer. Az ázsiai hadszíntér és csendes-óceáni hadszíntér
8. Sóva III. 1945-52. Az amerikai megszállás: Reformok (1945-47). A világpolitikai helyzet és a megszállási politikai alakulása (1948-52)
9. Sóva IV. Japán az 1950-60-as években: Gazdasági fejlődés (“a japán csoda”). Társadalmi változások és belpolitikai események
10. Sóva V. Japán az 1970-es évektől: Az olajválság és következményei.“A siker ára”Társadalmi változások és problémák

Ajánlott szakirodalom:

 • Beasley, W. G. (1985): The Modern History of Japan. London
 • Beasley, W.G. (2000): The Rise of Modern Japan. Weidwnfeld and Nicolson,
 • Benedict, Ruth (2009): Krizantém és Kard. Bp.
 • Bito Masahide (1985): The Samurai. Acta Asiatica.
 • Buruma, Ian (2006): A modern Japán. Európa
 • Duus (1998): Modern Japan. Houghton Mifflin
 • Ferber Katalin (2007): A japán gazdaság és modernizáció kérdéséhez. In: Japanológiai körkép. ELTE Eötvös kiadó,
 • Gergely Attila-Kodzsima Rjó: A japán modernizációs vitáról. Klny.
 • Gordon, Andrew (2002): Postwar Japan as History. University of California Press
 • Gordon, Andrew (2003): A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present. Oxford Univeresity Press,
 • Hani Goro (1967): A japán nép története. Bp.
 • Hunter, Janet E. (1989): The Emergence of Modern Japan. Longman
 • Jansen, Marius B. (2000): The Making of Modern Japan. Harvard University Press
 • Reischauer, Edwin O (1995): Japán története. Bp.
 • Sources of Japanese Tradition.III. (2001) Columbia Univesity Press
 • Szerdahelyi István (2007): A japán modernizáció historiográfiája. In: Japanológiai körkép. ELTE Eötvös kiadó
 • The Cambridge History of Japan. (1988-1999) 1-6.köt. Cambridge
 • Totman, Conrad (2006): Japán története. Bp.
 • Waswo, Ann (1996): Modern Japanese society 1868-1994. Oxford

Társadalom:

 1. A „japán társadalomtudomány” problémája
 2. A nihondzsin-ron kérdései
 3. Az ie -probléma
 4. Japán gazdaság: az intézményi fejlődés szakaszai
 5. Japán gazdaság: kapitalizmusok és a „japán kapitalizmus”
 6. Japán politika: a „japán demokrácia” problémája
 7. A „japán vallás” problémája
 8. A japán társadalom rétegződési dinamikája: társadalmi egyenlőtlenségek
 9. Japán „civil társadalom” és a japán „civilitás” problémái
 10. Anómia- és deviancia-jelenségek, társadalompolitikai problémák

Ajánlott irodalom

 • Abegglen, J.C. (2006): 21st Century Japanese Management. Palgrave
 • Aoki, M. et al. (eds., 2007): Corporate Governance in Japan: Institutional Change and Organizational Diversity. Oxford University Press
 • Arnason, J. P. (1997): Social Theory and the Japanese Experience, The Dual Civilization. Kegan Paul International
 • Banno, J. (ed., 1997-98): The Political Economy of Japanese Society. Vols. 1-2., Oxford Univ. Press
 • Barshay, A. E. (2007): The Social Sciences in Modern Japan: The Marxian and Modernist Traditions. University of California Press
 • Befu, H. (2001): Hegemony of Homogeneity: An Anthropological Analysis of Nihonjinron. Trans Pacific Press
 • Benedict, R.–Mori Szadahiko (2006): Krizantém és kard, A japán kultúra újrafelfedezése. Nyitott Könyvműhely
 • Eisenstadt, S.N. (1996): Japanese Civilization. A Comparative View, Chicago U. P.
 • Fukutake, T. (1989): The Japanese Social Structure. 2nd ed., University of Tokyo Press
 • Hall, P.A. – D. Soskice (2001): Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford University Press
 • Hashimoto, K. (2003): Class Structure in Contemporary Japan. Trans Pacific Press
 • Hayashi, Ch. – Y. Kuroda (1997): Japanese Culture in Comparative Perspective. Praeger
 • Inagami, T., D.H. Whittaker (2005): The New Community Firm: Employment, Governance and Management Reform in Japan. Cambridge University Press
 • Inogucsi, T. (2007): Japán politika. Századvég Kiadó
 • Kreiner–Mohwald–Olschleger (2004): Modern Japanese Society. Brill Academic Publishers
 • Nakane, Ch. (1973): Japanese Society. Penguin
 • Okazaki, T.–Masahiro Okuno–Fujiwara (eds., 1999): The Japanese Economic System and Its Historical Origins. Oxford University Press
 • Ölschleger, H. D. (ed., 2007): Theories and Methods in Japanese Studies: Current State and Future Developments. Papers in Honor of Josef Kreiner, Bonn University Press, V&R unipress
 • Robertson, J. (ed., 2005): A Companion to the Anthropology of Japan. Blackwell
 • Sonoda, H. – S. N. Eisenstadt (eds., 1998): Japan in a Comparative Perspective. International Research Center for Japanese Studies, Kyoto
 • Sódzsi Kókicsi (2002): Nihon sakaigaku no csószen, Júhikaku
 • Söderberg, M. – P. A. Nelson (eds., 2010): Japan’s Politics and Economy: Perspectives on Change. (European Institute of Japanese Studies, East Asian Economics and Business Series), Routledge
 • Sugimoto, Y. (2003): An Introduction to Japanese Society. Cambridge University Press, 2nd ed.
 • Sugimoto, Y. (ed., 2009): The Cambridge Companion to Modern Japanese Culture. Cambridge Univ. Press
 • Tolliday, S. (ed., 2001): The Economic Development of Modern Japan, 1945-1995, From Occupation to the Bubble Economy. Vols. 1-2., An Elgar Reference Collection
 • Yoshino, K. (1992): Cultural Nationalism in Contemporary Japan: A Sociological Enquiry. Routledge
 • Witt, A. M. (2007): Changing Japanese Capitalism: Societal Coordination and Institutional Adjustment. Cambridge University Press

Nyelvészet:

 1. A modern japán nyelvtudomány előzményei (Az Edo kori nyelvkutatás főbb képviselői: Fudzsitani Nariakira, Motoori Norinaga és Haruniva, Tódzsó Gimon, Szuzuki Akira stb.)
 2. A klasszikus japán szótárak története (a kínai előzmények /típusok/, jelentősebb szótárak a Nara kortól az Edo korig)
 3. A kana helyesírás története (Teikától a modern helyesírásig)
 4. A modern japán nyelvtudomány képviselőinek morfológiai, szintaktikai nézetei I. (Ócuki Fumihiko, Jamada Josio, Macusita Daiszaburó)
 5. A modern japán nyelvtudomány képviselőinek morfológiai, szintaktikai nézetei I. (Hasimoto Sinkicsi, Tokieda Motoki stb.)
 6. A japán udvarias nyelv rendszere (a ’Keigo no sisin’ alapján)
 7. A japán nyelv fonémái, beszédhangjai és szupraszegmentális elemei (hangsúlyrendszer)
 8. Nyelvi tervezés (a tudományterület általános ismeretése, japán nyelvű terminológia)
 9. Nyelvi tervezés Japánban (Meidzsi kor főbb irányzatai: egyének – civil mozgalmak – kormányzati intézkedések)
 10. Nyelvi tervezés Japánban (Háború utáni reformok: kandzsi – kana – szókincs)

Ajánlott szakirodalom:

 • Amanuma Jaszusi et. (2000): Nihongo Onszeigaku. Kurosio Suppan, Tokió
 • Bunkacsó (2007): Keigo no sisin. Bunkacsó, Tokió
 • Bunkacsó (1991): Nihongo Kjóiku Sidó Szankóso 1. Onszei to Onszeikjóiku. Tokió
 • Seeley, Christopher (1991): A History of Writing in Japan. Brill, Leiden
 • Furuta Tószaku – Cukisima Hirosi (1982): Kokugogakusi. Tókjódaigaku Suppankai, Tokió
 • Gósy Mária (2004): Fonetika, a beszéd tudománya. Osiris, Budapest
 • Gottlieb, Nanette (1995): Kanji Politics. Kegan Paul International, London
 • Imada Sigeko (1989): Kjósijó Nihongo Kjóiku Handobukku 6, Hacuon. The Japan Foundation, Tokió
 • Inokucsi Júicsi (1982): Meidzsi igo no kandzsiszeiszaku. Nihon Gakudzsucu Sinkōkai, Tokió
 • Durand, Jacques – Siptár Péter (1997): Bevezetés a fonológiába. Osiris, Budapest
 • Kassai Ilona (1998): Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
 • Kikucsi Jaszuto (1994): Keigo. Kadokava Soten, Tokió
 • Kindaicsi Haruhiko–Hajasi Óki–Sibata Takesi (szerk. 1988): Nihongo Hjakka Daidzsiten. Taisukan Soten, Tokió
 • Kokugogakkai (szerk. 1991): Kokugogakusi Sirjósú. Muszasino Soin, Tokió
 • Kokugogakkai szerk. (1993): Kokugo Daidzsiten. Tokjodo Suppan, Tokió
 • Kokugo Kjóiku Kenkjúkai (szerk.1969): Kokugo kokudzsi kjóiku sirjó szóran. Tokió
 • Kuroda, S.-Y. (1992): Japanese Syntax and Semantics. Kluwer , Dordrecht
 • Mabucsi Kazuo – Izumo Aszako (1999): Kokugogakusi. Kaszama Soin, Tokió
 • Minami Fudzsio (1987): Keigo. Ivanami Soten, Tokió
 • Morioka Kendzsi (2001): Gaiszecu Nihonbunpó Taikeiron. Meidzsi Soin, Tokió
 • Nagano Ken (1986): Gakkóbunpó Gaiszecu. Kjóbunsa, Tokió
 • Natsuko Tsujimura (2007): An Introduction to Japanese Linguistics. Blackwell
 • Natsuko Tsujimura (2002): The Handbook of Japanese Linguistics. Blackwell
 • Nisida Naotosi (1984): Nihonbunpó Kenkjúsi. Ófúsa, Tokió
 • Okucu Keiicsiró (1996): Szeiszei Nihonbunpóron. Taisúkan soten, Tokió
 • Szató Kijodzsi (szerk.1996): Kokugogaku Kenkjúdzsiten.  Meidzsi Soin, Tokió
 • Szuzuki Kazuhiko (1997): Nihonbunpó no Honsicu. Go-kuron, Toensa, Tokió
 • Szuzuki Sigeszacsi (1997): Nihongo Bunpó – Keitairon. Mugi sobó, Tokió
 • Szuzuki Sigejuki (1996): Keitairon dzsoszecu. Mugi sobó, Tokió
 • Teramura Hideo (1989): Nihongo no sintakuszu to imi I-II. Kurosio Suppan, Tokió
 • Tokuda Masanobu (szerk.1983): Kindai Bunpó Zuszecu. Meidzsi Soin, Tokió
 • Toshiko Yamaguchi (2007): Japanese Linguistics, An Introduction. Continuum, London
 • Tsutomu Akamatsu (1997): Japanese Phonetics. Lincom Europa, Newcastle
 • Yaeko Sato Habein (1984): The History of the Japanese Written Language. Univ. Of Tokyo Press, Tokió
 • Josida Szumio, Inokucsi Júicsi (szerk.1962): Meidzsi ikō kokudzsi mondai soan súszei. Kazama Sobó, Tokió

Irodalom:

 1. Irodalomelméleti irányzatok, a modern japán regényirodalom kezdetei és irányzatai a Meidzsi-korban.
 2. Költészeti reformok a Meidzsi-kortól, kiemelkedő költők irodalmi és irodalomelméleti tevékenysége 1945-ig.
 3. Nacume Szószeki írói munkássága és fordítói tevékenysége; Mori Ógai és a történelmi regény. Nacume Sóseki és Mori Ógai recepciója Japánban és külföldön.
 4. A Taisó-kor irodalmi irányzatai, kiemelkedő írói, írói csoportjai. Akutagava Rjúnoszuke, a Taisó-korszak irodalmának legkiemelkedőbb képviselője; recepciója Japánban és külföldön.
 5. A modern drámairodalom megszületése, modern színházi törekvések a Meidzsi-kortól 1945-ig. Drámairodalom a 2. világháború után.
 6. A háború előtt is publikáló nagy írók – Nagai Kafú, Siga Naoja, Tanizaki Dzsunicsiró, Dazai Oszamu – munkássága és recepciója a 2. világháború után Japánban és külföldön.
 7. A 2. világháborút követő japán irodalom jellegzetességei; A háború utáni írói csoportok, a háborús élmények megjelenése az irodalomban; Az après-guerre csoport írói és az egzisztencializmus.
 8. A japán szépség és folklór megjelenítése a japán irodalomban, a két Nobel-díjas japán író munkássága és recepciója Japánban és külföldön.
 9. Kortárs japán irodalom, a nagy kortárs írók munkássága és recepciója Japánban és külföldön – Misima Jukio, Abe Kóbó, Inoue Jaszusi, Murakami Haruki stb.
 10. Új irányzatok a japán lírában 1945 után.

Ajánlott szakirodalom:

 • Aston, W.G. (1899): A History of Japanese Literature. D. Appleton, N.Y.
 • Beichman, Janine (2002): Masaoka Shiki. Kodansha Intl. Edition, 1986; Cheng & Tsui Edition,
 • Bernáth-Orosz-Radek-Rácz-Tőkei (2006): Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi szövegelemzés. Bölcsész Konzorcium, Budapest.
 • Blyth, R.H. (1981): Haiku. The Hokuseido Press Tokyo, Heian International, South S.F.
 • Csikuma bunko, Csikuma shobó. A könyvsorozat vonatkozó kötetei.
 • Erdős György (2009): Érzések és utánérzések – Murakami Haruki írói világában. in: Japanisztika konferenciák a Károli Gáspár Református Egyetemen 2007–2008, KRE pp. 169–185.
 • Gendai nihonbungaku. Dai 2 kan, (2000) Meidzsi Soin
 • Higginson, William J.: The Haiku Seasons poetry of the natural word. Kodansha 1996.
 • Keene, Donald (1995-1997): Nihonbungaku no rekisi kindai-gendaihen 1-9. Csúó Kóronsa,
 • Kenneth Yasuda (1991): Haiku. Charles and Tuttle Company. Tokyo
 • Lewell, John (1993): Modern Japanese Novelists, A Biographical Dictionary. Kodansha,
 • Marra, Michael F. (2010): Essays on Japan. Brill’s Japanese Studies Library
 • McKinlay, Megan (2000): “Feminist Theory and Japanese Literature.” Outskirts: feminisms along the edge 8 http://www.chloe.uwa.edu.au/outskirts/archive/volume6/mckinlay
 • Nakamura Micuo (1990): Nihon no gendaisószecu. Ivanami Sinso
 • Nakamura Micuo (1992): Nihon no kindaisószecu. Ivanami Sinso
 • Natsume Soseki (2009): Theory of Literature and Other Critical Writings. Columbia Univerity Press
 • Rimer, Thomas J. (1988): A Reader‘s Guide to Japanese Literature, Kodansha
 • Scott Stokes, Henry (2001): Misima Jukio élete és halála. Szenzár Kiadó
 • Sincsó nihonbungaku dzsiten, (1988) Sincsósa
 • Sóva bungaku arubamu II., (1987) Sincsósa
 • Távol-keleti irodalmak: Japán irodalma. Helikon, Bp. 1979. 1-2. sz.
 • Terebess Ázsia E-Tár:  http://www.terebess.hu/keletkultinfo/index.html
 • Tsubouchi Shoyo: Shōsetsu Shinzui (The Essence of the Novel) (1885)
 • Vihar Judit (2009): A japán irodalomról dióhéjban in: Farkas Ildikó szerk.: Ismerjük meg Japánt, Bevezetés a japanisztika alapjaiba, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp.87-135.
 • Vihar, J. (1995): A japán irodalom rövid története. Budapest, Tankönyvkiadó
 • Világirodalmi Lexikon 1-17. (1994) Budapest, Akadémiai Kiadó
 • Valamint a tételekhez kapcsolódó írók, költők művei eredetiben, illetve magyar fordításban.