Végzett hallgatóink

Végzett hallgatóink és szakdolgozataik

2000. június

1. Bencsik Ágnes

A japán nők négy novella tükrében, témavezető: Varrók Ilona

2. Binderné Sólyom Tünde

Az angol és a francia jövevényszavak kiejtése a japán nyelvben, témavezető: Máté Zoltán

3. Gulyás Szilvia

A japán rétegnyelvek és a szleng kapcsolata, témavezető: Máté Zoltán

4. Komlós Attila

Bósózoku. A motorizált szamurájok, témavezető: Gergely Attila

5. Kosztolnyik Krisztián

Magyar–japán kapcsolatok a kultúra, diplomácia és gazdaság területén az 1920-tól 1945-ig terjedő időszakra, témavezető: Gergely Attila

6. Pietsch Tibor

Szumó, több mint sport, témavezető: Gergely Attila

7. Zeley Anikó

Natsume Sōseki, Ivan Alexandrovics Goncsarov, A kapu, Oblomov összevetések, témavezető: Varrók Ilona

2001. június

8. Bakos Márta

Japán magyar szemmel a századfordulón, témavezető: Senga Toru

9. Dénes Attila Szilárd

A harci történetek, a harcos alakja e művekben, témavezető: Varrók Ilona

10. Huszár Tímea

A zen-buddhizmus hatása az üzleti etikára és etikettre, témavezető: Kiss Sándor

11. Imre Viktória

Az angol mint idegen nyelv Japánban, témavezető: Gergely Attila

12. Kaszás Anikó

Aum shinrikyo és az „új vallások” hatása a japán társadalomra, témavezető: Gergely Attila

13. Miskolczy Zsuzsanna

A japán tárgyalófél, témavezető: Gergely Attila

14. Molnár Júlia

Iskola életre halálra, témavezető: Gergely Attila

15. Németh Rita


http://onlinetablettak.com/pantoprazol/

Változó japán-kép a magyar köztudatban, témavezető: Gergely Attila

16. Pintér Gábor

A magyar és a japán szórend kontrasztív vizsgálatának néhány kérdése, témavezető: Cseresnyési László

17. Somodi Júlia

Identitás és elidegenedés. A homok asszonya és Egy személyes tapasztalat című regények összevetése, témavezető: Varrók Ilona

18. Somogyvári Borbála

Szeghy Ernő japán vonatkozású cikkei, kritikái és a kereszténység kérdése Japánban a századfordulón, témavezető: Senga Toru

19. Umführer Rita

A Heian kori költészeti versenyek, témavezető: Máté Zoltán

20. Vida Éva

A japán nemzeti himnusz és zászló története, problematikája, témavezető: Gergely Attila

21. Wenger Barbara

A modernizáció stratégiái, témavezető: Gergely Attila

2002. június

22. Csáki Brigitta

Környezeti tudatosság és fogyasztói társadalom Japánban, témavezető: Gergely Attila

23. Folinusz Ivett

A japán családrendszer átalakulása, témavezető: Gergely Attila

24. Haraszti Zsanett

A japán irodalom kollektív jellege, témavezető: Janó István

25. Labáth Zoltán

„A kölykök visszatérnek?” A japán felsőoktatásból való kiszorulás tényezőinek vizsgálata, témavezető: Gergely Attila

26. Mátrai Titanilla

Kurosawa Akira, témavezető: Janó István

27. Sas Tibor

Tradicionális patrónus–kliens viszonyok a japán politikában, témavezető: Gergely Attila

28. Szabó Veronika

William Butler Yeats és a japán nó-színház, témavezető: Janó István

29. Szekeres Andrea

Drámapedagógia a japán nyelvoktatásban, témavezető: Wakai Seiji

30. Szijjártó Eszter

A magyar–japán kulturális kapcsolatok és jellegüket meghatározó tényezők a kezdetektől napjainkig, témavezető: Gergely Attila

31. Zödös Zsolt

A zen buddhizmus és hatása a művészetekre, témavezető: Nemeshegyi Péter

2003. június

32. Auer Eszter

A fiatalok nyelvhasználata, témavezető: Máté Zoltán

33. Auer Gabriella

Kabuki színészdinasztiák, témavezető: Varrók Ilona

34. Csaplár Zita

Az apa helyzete a második világháború utáni Japánban, témavezető: Gergely Attila

35. Dobrosi Orsolya

A japán vállalatok felépítése, működési sajátosságai és kommunikációs jellemzői, témavezető: Gergely Attila

36. Erős Petra

A deviáns viselkedések családi háttere Japánban, témavezető: Gergely Attila

37. Gavalovics Ákos

Közép-Európa japán szemmel, témavezető: Gergely Attila

38. Heilmann Cecilia

Ainuk, témavezető: Farkas Ildikó

39. Juhász Borbála

A japán mint idegen nyelv helye és szerepe a magyarországi idegennyelv- oktatásban, témavezető: Wakai Seiji

40. Kiss Eszter Ágnes

Matsuo Bashō: Keskeny Út északra, témavezető: Vihar Judit

41. Kovács Richárd

Reform-törekvések a mai japán felsőoktatásban, témavezető: Gergely Attila

42. Kubovicz Imre

Az oszakai nyelvjárás, témavezető: Wakai Seiji

43. Pflum Katalin

Esélyegyenlőség a japán társadalomban: a kikokushijok oktatása, témavezető: Gergely Attila

44. Racskó Ferenc

Matsuo Basho: Oku no hosomichi és az utamakura világa, témavezető: Varrók Ilona

45. Simon Éva

Japán–olasz kapcsolatok a középkortól napjainkig, témavezető: Gergely Attila

46. Tóth Gyöngyvér

A Kumamoto-i nyelvjárás sajátosságai, témavezető: Máté Zoltán

2004. június

47. Besenczi Dóra

A nők helyzetének változása Japánban (1945-től napjainkig), témavezető: Gergely Attila

48. Dézsán Edit

Japán kulturális kapcsolatai az oktatási rendszerben (az ösztöndíj szempontjából), témavezető: Gergely Attila

49. Farkas Beáta

Japán és az Európai Unió kapcsolatai a „trilaterális világrendben”, témavezető: Gergely Attila

50. Karancz Éva

Altajisztikai kutatások, témavezető: Máté Zoltán

51. Kerényi József

A buddhizmus filozófiája és a Zen kialakulása, témavezető: Dr. Nemeshegyi Péter

52. Lakó Zója

A család és a munkavállalás a japán nők életében, témavezető: Gergely Attila

53. Lichtenstein Noémi

A japánok és az európaiak kommunikációjában megfigyelhető jellegzetességek, témavezető: Hidasi Judit

54. Markó László

A „február 26-i incidens”, témavezető: Gergely Atttila

55. Molnár Pál

Hidak a tudástérben, témavezető: Z. Karvalics László

56. Murata Yutaka

Kamikaze, témavezető: Farkas Ildikó

57. Oláh Döníz

A magyar–japán kapcsolatok a Kodály-módszer tükrében, témavezető: Gergely Attila

58. Sitkei Dóra

A japán ember természettel való kapcsolatának jellegzetességei, témavezető: Gergely Attila

59. Száva Borbála

A japán műemlék kutatási és helyreállítási tevékenység Angkorban, témavezető: Senga Toru

60. Sztojka Magdolna

Kitagawa Utamaro és a szép nők ábrázolása, témavezető: Cseh Éva

61. Tamássy Judit

Okinawa. Történelem a történelemben, témavezető: Gergely Attila

62. Török Roland

Xavéri Szent Ferenc élete, témavezető: Nemeshegyi Péter

2005. június

63. Bakos Tünde

Udvari öltözékek a Heian-korban, témavezető: Cseh Éva

64. Barna Ágnes

Felvinczi Takács Zoltán a magyar keletkutatásban, témavezető: Farkas Ildikó

65. Csáki Melinda

Világteremtés és az Istenek születése a Kojiki alapján – összehasonlító mitológia, témavezető: Varrók Ilona

66. Cseresnyési Eszter

Japán társadalmi változások a század küszöbén, témavezető: Gergely Attila

67. Mika Gabriella

A szerelem témája a modern japán elbeszélő irodalomban, témavezető: Vihar Judit

68. Mikó Flóra

Ono no Komachi. A Komachi-legenda az Ogura Hyakunin Isshu tükrében, témavezető: Máté Zoltán

69. Nagy Zsófia

A szerelem témája Mishima Yukionál, témavezető: Vihar Judit

70. Tyll Ágoston

A deviancia és a bűnözés sajátosságai a mai japán társadalomban, különös tekintettel a Yakuza tevékenységére, témavezető: Gergely Attila

2006. január

71. Farkas Katalin

Giongo-gitaigo. Japán és magyar hangutánzó, hangulatfestő szavak kontrasztív elemzése, gyakorlati alkalmazása, témavezető: Máté Zoltán

72. Takács Tamás

Az Ogura Hyakunin Isshu. A waka formai és tartalmi jellemzői, témavezető: Máté Zoltán

2006. június

73. Higashiguchi Shaari

Miyazawa Kenji alkotóművészete műfordításai tükrében, témavezető: Vihar Judit

74. Király Róbert

Az évszakszó és évszak-elem a japán és a német nyelvű haikuban, témavezető: Vihar Judit

75. Pataki László

A japán hagyományok továbbélése az építészetben, témavezető: Farkas Ildikó

76. Sánta Gábor

Baráthosi Balogh Benedek élete és utazásai, témavezető: Farkas Ildikó

77. Somodi Réka

Szervezett bűnözés a japán és kínai társadalomban, témavezető: Gergely Attila

78. Szalai Zoltán

A Japánról kialakult kép a korai írásos emlékekben, témavezető: Farkas Ildikó

79. Szojka Andrea

A zene használata a japán nyelvoktatásban, témavezető: Wakai Seiji

80. Tóth Gergely

Magyarok Japánban, Japánról (1770-1938), témavezető: Farkas Ildikó

2007. június

81. Császár Anett

Az orosz irodalom hatása a japán irodalomra, témavezető: Vihar Judit

82. Fehér Grácia

A Nanbokucsó kor és változó megítélése a japán történetírásban, témavezető: Farkas Ildikó

83. Filep Orsolya

A kötelesség és vágy problémája Csikamacu Monzaemon két művében, témavezető: Varrók Ilona

84. Hári Lilian Nóra

Egészség és egészségügy a japán társadalomban, témavezető: Gergely Attila

85. Horváth Zsuzsanna

A kommunikáció sajátosságai egy japán nagyvállalat keretein belül, témavezető: Gergely Attila

86. Medve Anikó

A jōyōkanjihyō-lista kialakulása, témavezető: Máté Zoltán

87. Szemerey Márton

A japán nyelv szociolingvisztikai megközelítésből, témavezető: Máté Zoltán

88. Szalainé Cséfai Judit

A Japánról kialakult kép a XIX. század végén és a XX. század elején Magyarországon a korabeli sajtó alapján, témavezető: Farkas Ildikó

89. Zsigmond Zsuzsa

A büntetés-végrehajtás történeti változásai, témavezető: Gergely Attila

2008. január

90. Turcsányi Zsófia

A brazíliai japán közösség, témavezető: Gergely Attila

91. Vizsnyiczai Sára

A Tokugava városi kultúra háttérfolyamatai, témavezető: Farkas Ildikó

2008. június

92. Birkás Lili

A nők szerepének és életesélyeinek változása a mai japán társadalomban, témavezető: Gergely Attila

93. Gál Bence

A japán dialektusok társadalmi megítélése, témavezető: Máté Zoltán

94. Goda Lilla Boróka

Esettanulmány egy japán gyermek magyarnyelv-elsajátításáról, témavezető: Wakai Seiji

95. Hara Anikó

A japán általános kereskedőházak és átalakulások, témavezető: Gergely Attila

96. Herman Kanako Anna

A koreai kisebbség Japánban – különös tekintettel az oktatáspolitika és az identitás kapcsolatára, témavezető: Gergely Attila

97. Hricisák Viktória Rita

Japán–magyar vegyes kapcsolatból született gyermekek nyelv-és kultúraelsajátításának jellemzői, témavezető: Wakai Seiji

98. Jordán Krisztina

A japán szellemek megjelenése az irodalomban, különös tekintettel a yuurei-ekre, témavezető: Varrók Ilona

99. Mahlaj Júlia

Japán képe Magyarországon az 1920-as és 1930-as években, témavezető: Farkas Ildikó

100. Mester Adrienn

Magyarországon a japán nyelvoktatás módszerei, középiskolai nyelvtanár tapasztalatainak tükrében, témavezető: Wakai Seiji

101. Oberna Anna

Az „északi területek” múltja és jelene, témavezető: Gergely Attila

102. Slavic Károly

Isida Ira: Gyönyörű gyermekek – műfordítói tapasztalatok, témavezető: Vihar Judit

103. Szathmári Judit

A japán társadalom bírálata Kurosawa Akira munkásságában, témavezető: Gergely Attila

104. Takács Andrea

Tolmácsolás Japánban. A nagaszaki tolmácsok története az Edo korszak végéig, témavezető: Dr. Vihar Judit

105. Végh Teodóra

Okinawa „Látó asszonyai”, témavezető: Nemeshegyi Péter

2009. június (osztatlan képzés)

106. Puskás András

Kúkai életútjának bemutatása három művének segítségével, témavezető: Nemeshegyi Péter

107. Tóth János

A Tíz költői stílus, Fudzsivara no Teika maigecusó, témavezető: Vihar Judit

2009. június (BA)

108. Czitán Anna-Magdaléna

Sajátos írói eszközök a kortárs japán irodalomban, témavezető: Varrók Ilona

109. Fazekas Orsolya

Akutagava-novellák újrafordítása, témavezető: Somodi Júlia

110. Grill Tünde

Japán vállalatok külföldön, témavezető: Gergely Attila

111. Halász Eszter

Az otaku jelenség, témavezető: Gergely Attila

112. Kapuvári Viktor

A reáliák fordítása. Reália-felfogások és a reáliák átváltásai japán szépirodalmi művek magyar és angol fordításában, témavezető: Somodi Júlia

113. Oláh Krisztián

A mozgás szimbolikája, témavezető: Takács Andrea

114. Pankotai László

A szumó múltja és jelene, témavezető: Máté Zoltán

115. Potapov Szergej

A magyarországi japán vállalatok kommunikációja, témavezető: Gergely Attila

116. Samu Veronika

A japán frazeologizmusok fordításának vizsgálata párhuzamos szépirodalmi korpuszon, témavezető: Somodi Júlia

117. Szabó Ervin

Az országegyesítés folyamata, tetőpontja és közvetlen hatásai, témavezető: Farkas Ildikó

118. Szájli Krisztina

Mai japán szubkultúrák a zene és a divat világában, témavezető: Gergely Attila

119. Tóth Tamás

Új vallások a japán társadalomban, témavezető: Gergely Attila

120. Ujházy Zsófia

Textilbe szőtt gondolatok, témavezető: Farkas Ildikó

2010. január (osztatlan képzés)

121. Bogár Krisztina

Kjúsú a japán történelemben, témavezető: Farkas Ildikó

122. Bognár Péter

A japán terjeszkedési politika és gyarmatosítás hatásai a modern japán külkapcsolatokra. A kínai–japán külkapcsolatok és a két állam történelemszemléletének alakulása, témavezető: Gergely Attila

123. Molnár György

A japán császári kultusz. A császárkultusz eredete és Meiji császár kultusza, témavezető: Farkas Ildikó

2010. január (BA)

124. Nagy Réka

A ryūkyūi népzene és identitás kapcsolata, témavezető: Varrók Ilona

2010. június (BA)

125. Arne Bergs

Mijamoto Muszasi, témavezető: dr. Farkas Ildikó

126. Benedek Máté

A japán gazdasági és vállalatvezetési modell változásai, témavezető: dr. Gergely Attila

127. Csordás Gyula

Minna no uta, témavezető: Molnár Pál

128. Hajnal Krisztina

A japán fiatalok szocializációs problémái, témavezető: dr. Gergely Attila

129. Irimi Zsuzsanna

A manga kialakulása és fejlődése, témavezető: dr. Gergely Attila

130. Kaiser Sára

A keigo fordítása a japán irodalmi művekben, témavezető: dr. Varrók Ilona

131. Lázár Marianna

Az ókori kínai shijin mítosz fejlődése és integrálódása a koreai és japán kultúrkörbe, témavezető: dr. Farkas Ildikó

132. Lénárt Veronika

Házasság Japánban, témavezető: dr. Gergely Attila

133. Pécsi Adél Vivien

Japán és a Közel-Kelet, Japán Szaúd-Arábiából származó olajimportja és energiabiztonsága, témavezető: dr. Gergely Attila

134. Svehla Krisztina

Az óitai dialektus és kódváltozás, témavezető: Máté Zoltán

135. Szabó Levente

A burakumin kérdés eredete, és a válaszkeresés, témavezető: dr. Gergely Attila

136. Takács Vivien

A japán teaszertartás, témavezető: dr. Farkas Ildikó

137. Urbán Alexandra

Gó és etikett. Mit tanulhatunk egy távol-keleti játéktól, témavezető: Somodi Júlia

2010. június (osztatlan képzés)

138. Ary Árpád

Vérfertőzés és az identitás formálódása – burakumin kérdések Nakagami Kendzsi műveiben, témavezető: dr. Vihar Judit

139. Basa Zsófia

A Hagoromo-legenda, témavezető: dr. Varrók Ilona

140. Drajkó Adél

Abe Kóbó metamorfózis-ábrázolásai az európai irodalom tükrében, témavezető: dr. Vihar Judit

141. Nyeste Zsolt

„A nők helyzetének változása a modernizáció folyamán (1912-ig)”, témavezető: dr. Farkas Ildikó

142. Papp Gabriella

A gyermekvédelem szerepe és történeti fejlődése Japánban, témavezető: dr. Gergely Attila

143. Szájer Ildikó

Nishikawa Jun manabiai és Spencer Kagan kooperatív tanulás elméletének összehasonlítása, témavezető: Wakai Seiji

2011. január (BA)

144. Tóth Szabolcs

A gyereknevelés történelme Japánban, témavezető: Gergely Attila

2011. január (osztatlan képzés)

145. Bencze Bálint

A zen hatása a japán építészetre, témavezető: Csibra Zsuzsanna

146. Bohács Dávid

A metafikció és Cucui Jaszutaka munkássága, témavezető: Vihar Judit

147. Fittler Áron

Takaszue lányának lelkivilága és a szerzői szándék a Szarasina naplóban, témavezető: Vihar Judit

148. Mati Márton

Az Osztrák-Magyar Monarchia és Japán kapcsolattörténete, témavezető: Farkas Ildikó

149. Rihó Eszter

Holland hatások a japán nyelvre az Edo korban. A rangaku fejlődése és következményei, témavezető: Máté Zoltán

150. Wagner András

A japán-orosz háború a gazdasági és társadalmi változások tükrében, témavezető: Farkas Ildikó

2011 június BA

151. Andrejkovics Zita

Manga fordítás és kiadás Magyarországon, témavezető: Varrók Ilona

152. Bartók András

1978: kínai-japán béke és barátsági szerződés, témavezető: Vámos Péter

153. Ésik Ildikó

Gésák az Edo-korban, témavezető: Farkas Ildikó

154. Füredi Csilla

Japán női nyelvhasználata, témavezető: Máté Zoltán

155. Füzesi Szonja

Idegenként Japánban – a külföldiek helyzete és megítélése a szigetországban –, témavezető: Gergely Attila

156. Halász Adrienn

Kína nagyhatalmi törekvéseinek megnyilvánulása építészetben – különös tekintettel a pekingi olimpia kapcsán zajló építkezésekre, témavezető: Vámos Péter

157. Hamula Edit

A közvetítő nyelv fordítására gyakorolt hatásának vizsgálata párhuzamos szépirodalmi korpuszon, témavezető: Varrók Ilona

158. Horváth Csilla Edina

Atomtámadás Japánban, témavezető: Farkas Ildikó

159. Ihász Péter

Japán jövevényszavak A nyugati eredetű jövevényszavak szerepe az emberi kapcsolatok felépítésében és ápolásában a japán társadalomban, témavezető: Máté Zoltán

160. Kovács Réka

A japán diftongusok. A japán nyelv magánhangzó-jelenségei, különös tekintettel a diftongusokra, témavezető: Máté Zoltán

161. Kukovecz Imre Zoltán

A buborékgazdaság kérdései, témavezető: Gergely Attila

162. Kuntner Katalin

Az állami sintó, mint feltalált tradíció, témavezető: Farkas Ildikó

163. Matula András

Kína és Japán kapcsolatai a hidegháború után, témavezető: Vámos Péter

164. Murányi Dorottya

Murakami Takasi és a Superflat mozgalom, témavezető: Csibra Zsuzsanna

166. Pásztor Alexa

A nyugati fiatalok japanizációja – avagy hogyan és miért terjedt el a japán pop-kultúra nyugaton, témavezető: Gergely Attila

167. Réti Daniella

A japán orvoslás története, témavezető: Farkas Ildikó

168. Révai Edit

Középoktatás japán módra. Nevelés és tanár-diák kapcsolat a japán középiskolákban, témavezető: Gergely Attila

169. Schimó Emese

Demográfiai problémák Japánban. Csökkenő népesség a japán nők értékrend változásának tükrében, témavezető: Gergely Attila

170. Soós Péter Levente

A japán média kollaboratív fordítása az interneten, témavezető: Varrók Ilona

171. Szedmák Lívia

Takarazuka Revü: Női színház egy férfiközpontú társadalomban, témavezető: Varrók Ilona

172. Szilágyi Andrea

Misima Jukio és Anton Pavlovics Csehov munkásságának közös vonásai, témavezető: Vihar Judit

173. Szőke Ildikó

Kanpō: A japán természetgyógyászat a hagyományos kínai orvoslás tükrében, témavezető: Vámos Péter

174. Varga Fruzsina

Az 1995-ös tokiói gáztámadás, témavezető: Gergely Attila

175. Vargha Attila

Sóva császár és kora, témavezető: Gergely Attila

2011 június (osztatlan képzés)

176. Agócs Anna (tanárszakos)

Mori Ogai:”Apóka és Anyóka” című elbeszélésének műfordítása és azzal kapcsolatos megjegyzések, témavezető: Vihar Judit,

177. Buzási Eszter Dóra

A japán lakosság utazási szokásai, témavezető: Gergely Attila

178. Forgó Teodóra (tanárszakos)

Shakespeare japán szemmel, témavezető: Janó István,

179. Gombkötő Katalin (tanárszakos)

A fürj témájának megjelenése a japán irodalomban – képzőművészeti példákkal alátámasztva, témavezető: Varrók Ilona

180. Kalafszky Okszána (tanárszakos)

A gyarmati múlt és árnyéka: Japán és Korea modernkori kapcsolatai és értékelésük a jelenkorban, témavezető: Farkas Ildikó

181. Krapecz Noémi Regina (tanárszakos)

Macuo Basó állat-évszakszavainak vizsgálata tavaszi haikuiban, témavezető: Vihar Judit

182. Nagy Bence

Japán dicsőséges 100 napja a II. Világháborúban, témavezető: Farkas Ildikó

183. Nagy Zoltán Bence

Ihara Szaikaku és kora – egy novellája tükrében, témavezető: Vihar Judit

184. Pereczes Erika (tanárszakos)

Yoshimoto Banana, témavezető: Janó István

185. Slezák Mónika (tanárszakos)

A Kamakura- kori sógunátus története 1183-1333. A feudalizmus japánban, témavezető: Farkas Ildikó

186. Tomcsik Gergely

Hosi Sinicsi egy novellája műfordításának tükrében, témavezető: Vihar Judit

2011 június MA

187. Samu Veronika

A Japán hangulatfestő és hangutánzó szavak fordításának vizsgálata szépirodalmi szövegeken keresztül, témavezető: Varrók Ilona

188. Sági Attila

A dialektikus udvarias nyelvhasználatának változásai az Edo-kortól napjainking, témavezető: Varrók Ilona

189. Tóth Tamás

A sokak, az én és a semmi A vallási gondolkodásmód speciális szerepe az egyén és a közösség megkülönböztetésére a japán civilizáció kontextusában, témavezető: Gergely Attila

2012 január BA

190. Gergye Franciska

Értékrendi változások a mai japán fiatalság körében, témavezető: dr. Gergely Attila

191. Kamarás Zsuzsanna

Az örök élet nyomában Ázsiában, témavezető: dr. Vámos Péter

192. Páll Ildikó

A japán média szerkezete és működési jellemzői. A japán televízió és TV-nézési szokások, témavezető: dr. Gergely Attila

193. Simon Ágnes

Magyar mesék japánul, témavezető: dr. Vihar Judit

194. Szűcs Richárd

A kínai szépségideál mint a nők elnyomásának eszköze, témavezető: dr. Vámos Péter

2012 január osztatlan képzés

195. Csizmadia Blanka Andrea

Magyarságkutató japánok, témavezető: dr. Farkas Ildikó

196. Kozsuhárov Zsuzsanna Eszter

Japán hatások a képző- és iparművészetben, témavezető: dr. Farkas Ildikó

197. Skita Nóra

A kawaii-jelenségkör. A „cukiság” bűvöletében, témavezető: dr. Gergely Attila

2012 június osztatlan képzés

198. Baranyai Péter

A csoportos öngyilkosság problémája a mai Japánban, témavezető: dr. Gergely Attila

199. Kerchner Tamás

Az amerikai megszállás ideológiai és társadalmi vonatkozása Japánban, témavezető: dr. Farkas Ildikó

2012 június MA

200. Bergs Arne

A Japán császárság. Központban a trónöröklés, témavezető: dr. Farkas Ildikó

201. Dalmi Katalin

Murakami Haruki elbeszéléseinek elemzése, témavezető: dr. Varrók Ilona

202. Fazekas Orsolya

Japán macuri. Tradíció a múltban és jelenben, témavezető: dr. Varrók Ilona

203. Halász Eszter Judit

Az otaku kultúra és megítélése, témavezető: dr. Farkas Ildikó

204. Hanák János

A Genji regényének fordításai: Modalitásbeli eltolódások a célszövegben, témavezető: dr. Varrók Ilona

205. Helfenbein Katalin

Isin-densin: a japán metakommunikácíó egyes sajátosságairól, témavezető: dr. Gergely Attila

206. Irimi Zsuzsanna

A modern japán színház, témavezető: dr. Varrók Ilona

207. Pálur Emese Gizella

A japán internetes szleng, témavezető: Máté Zoltán

208. Pankotai László

A japán szleng, témavezető: Máté Zoltán

209. Szabó Levente

A burakumin diszkrimináció folytonossága, témavezető: dr. Farkas Ildikó

210. Szájli Krisztina

Edogawa Ranpo elbeszéléseinek elemzése, témavezető: dr. Varrók Ilona

211. Vörös Erika

A kettősség és egység megjelenése a japán eszmerendszerben, témavezető: dr. Farkas Ildikó

212. Zopcsák Ferenc Zsolt

SHODÓ I-II, témavezető: dr. Mecsi Beatrix

2012 június BA

213. Asztalos Gyöngyvér

A filmfeliratozás kérdéseiről egy Miyazaki Hayao film esettenulmányán keresztül, témavezető: dr. Varrók Ilona

214. Czifra Adrienn

Az ajnu kultúra hagyományai, témavezető: dr. Farkas Ildikó

215. Erdei Fanni Dóra

A japán társadalom átalakulása az amerikai megszállás időszakában, témavezető: dr. Farkas Ildikó

216. Erdélyi Diána

A vasút a japán társadalom életében, témavezető: dr. Farkas Ildikó

217. Fazekas Máté

A Sony a japán és a világgazdaságban, témavezető: dr. Gergely Attila

218. Herman Andrea

Fiatalkori devianciák és a harmadik közoktatási reform, témavezető: dr. Varrók Ilona

219. Hevesi Mariann

Erotic Grotesque Nonsense. A japán dekadencia kérdései aXX. Században, témavezető: dr. Farkas Ildikó

220. Imri László Adrián

Japán nyelvű filmek szinkronizálása, témavezető: dr. Varrók Ilona

221. Juhász Adrienn

Emberi erőforrás management a japán vállalatoknál, témavezető: dr. Varrók Ilona

222. Kenesei Máté

A rókaszellem szerepe a kínai és a japán kultúrában, témavezető: dr. Vámos Péter

223. Kiss Eszter

Az ókori japán buddhizmus, témavezető: dr. Farkas Ildikó

224. Kovács Attila

Az angol nyelv szerepe Japánban – A jövevényszavak funkciója és hatásai, témavezető: dr. Farkas Ildikó

225. Lévai Csaba

A természeti katasztrófák hatása a japán gazdaságra, témavezető: dr. Farkas Ildikó

226. Németh Alexandra

Ijime – iskolai deviancia problémák, témavezető: dr. Farkas Ildikó

227. Paksai Annamária

A sámánság Japánban, témavezető: dr. Farkas Ildikó

228. Smíri Judit

Minamoto Josicune, témavezető: dr. Farkas Ildikó

229. Szabó Krisztina

A Távol-keleti gyerekünnepek – Gyerekünnepek Japánban, témavezető: dr. Farkas Ildikó

230. Szabó Noémi Anna

Japánok Európában a 16-17.században: Haszekura Cunenaga követsége, témavezető: dr. Farkas Ildikó

231. Szabó Szilvia

A mai Japán társadalmi problémái a kortárs japán művészetben, témavezető: dr. Farkas Ildikó

2013 január (osztatlan képzés)

232. Nyeste Júlia

A japán papír kultúrtörténeti jelentősége, témavezető: dr. Farkas Ildikó

233. Juhász Rita

n.a.

2013 január (BA)

234. Kovács Eszter

A sztenderd japán nyelv és a kiotói dialektus összehasonlító elemzése, témavezető: dr. Varrók Ilona

235. Molnár Ábel

Fejezetek a Sony Corporation történetéből, témavezető: dr. Gergely Attila

236. Nagy Ibolya

A feminizmus Japánban. Nőmozgalmak a Taishō demokrácia idején, témavezető: dr. Gergely Attila

237. Szkubán Andrea

A karakoe mint kulturális jelenség, témavezető: dr. Gergely Attila

2013 január (MA)

238. Bodnár Péter

A japán politikus, témavezető: dr. Varrók Ilona

239. Horváth Dániel

Murakami Haruki egy novellájának műfordítása és elemzése, témavezető: dr. Vihar Judit

240. Lázár Marianna

Az ókori és japán halomsírokban megjelenített Négy Égtájőr kultusz eredete és fejlődése, témavezető: dr. Farkas Ildikó

2013 június BA

241. Berzsenyi Anna

A japán fiatalok társadalmi helyzetének változásai, témavezető: Gergely Attila

242. Bőgér Eszter

A japán külkapcsolatok értékelése a japán közvéleményben, témavezető: Gergely Attila

243. Esztergomi Vivien

A Guadalcanali hadjárat, témavezető: Farkas Ildikó

244. Gombás Noémi Zsófia

A televíziózás társadalmi-kulturális szerepe japánban, témavezető: Farkas Ildikó

245. Kert Balázs Ádám

Jövevényszavak a mai Japánban, témavezető: Máté Zoltán

246. Király Kitti

A siket kultúra és jelnyelv japánban, témavezető: Gergely Attila

247. Kovács Máté

A japán hangulatfestő és hangutánzó szavak, témavezető: Máté Zoltán

248. Kovács Orsolya Zsuzsanna

Kereszténység a Meidzsi-korban-neoprotestáns ébredések Japánban, témavezető: Farkas Ildikó

249. Molnár Gergő

Sinszengumi: Egy szamuráj csoport az átalakuló Japánban, az 1860-as években, témavezető: Farkas Ildikó

250. Papp Márió

Boys’ Love – homoerotikus művek a Japán popkultúrában, témavezető: Vámos Péter

251. Sárdi Natasa

Szülészeti és nőgyógyászati megbetegedések Japánban összehasonlítva a magyarországi helyzettel, témavezető: Gergely Attila

252. Simonyi Zsófia

A Ryūkyū-szigetek nyelvi változatai, témavezető: Máté Zoltán

253. Szabó Kristóf

Kotodama, témavezető: Máté Zoltán

254. Szente Cintia

A Heian-kor tükre a Genji monogatariban, témavezető: Farkas Ildikó

255. Tóth Evelin Adrienn

Az ajnu hitvilág bemutatása a Csitoszei uepekere tükrében, témavezető: Farkas Ildikó

256. Turcsányi Réka Mária

Európaiak bevezetése a japán nyelvbe a kulturális különbségek tükrében, témavezető: Varrók Ilona

257. Varga Anita

Japán divatok és szubkultúrák a 20. század második felében, témavezető: Gergely Attila

2013 június MA

258. Gonda Judit

A nagy kelet-japáni földrengés és hatásai, témavezető: Gergely Attila

259. Hajnal Krisztina

A japán foglalkoztatási rendszer átalakulása, témavezető: Gergely Attila

260. Ihász Péter

A keigo változása, témavezető: Máté Zoltán

261. Kaiser Sára

Jelenkori változások a japánok udvarias nyelvhasználatában, témavezető: Máté Zoltán

262. Lénárt Veronika

Japán energiapolitikája és nemzetközi kapcsolatai, témavezető: Gergely Attila

263. Soós Péter Levente

A humor eszközei Jippensha Ikku Tokaidōchū Hizakurige c. munkájában, témavezető: Máté Zoltán

264. Stéger Ákos Csaba

Erotika a japán irodalomban: A végzet asszonyán keresztül, témavezető: Vihar Judit

265. Vargha Attila

Az amerikai japán közösség története, témavezető: Gergely Attila

2014 január BA

266. Gulyás Orsolya

Gésák a Modern-korban, témavezető: Farkas Ildikó

267. Gyulavics Ilona

A japán nyelvtan szófaj-csoportosítás elméleteinek vizsgálata, témavezető: Máté Zoltán

268. Janoch Viktor

Japán hódítása, témavezető: Molnár Pál

269. Kernya Viktória

Az ifjúság problémái a mai japán társadalomban, témavezető: Gergely Attila

270. Kisgyörgy Eszter

Non-verbális elemek a japán üzleti kommunikációban, témavezető: Somodi Júlia

271. Kiszely Anna

Az 1945 előtti japán militarizmus egyes kérdései 1931-1945, témavezető: Gergely Attila

272. Kovács Dániel

Szamuráj harcászat, témavezető: Farkas Ildikó

273. Kovácová Zuzana

A busidó hagyomány a mai Japánban, témavezető: Gergely Attila

274. Pósán Berill

A ryōkan a mai japán társadalomban, témavezető: Gergely Attila

275. Szabó Nikolett

Japán elveszett évtizede, témavezető: Farkas Ildikó

276. Weibl Viktor

A japán írás változásai, témavezető: Varrók Ilona

2014 január MA

277. Andrejkovics Zita

Shinsengumi. Mai szemmel a történelem tükrében, témavezető: Farkas Ildikó

2014 június BA

278. Abaidin Pierre

Kereszténység és buddhizmus, témavezető: Farkas Ildikó

279. Aczél Adrienn

Szamurájok a Kamakura és Muromachi-korban, témavezető: Farkas Ildikó

280. Appl Róbert

A három királyság kora Kínában, témavezető: Csibra Zsuzsanna

281. Bara Annamária

Nihonga, témavezető: Varrók Ilona

282. Bellon Zita

A manga útja, témavezető: Mecsi Beatrix

283. Bircsáková Ibolya

A kimonók története, típusai és szerepük, témavezető: Farkas Ildikó

284. Csontosné Dobszay Anna

Katolicizmus japánban a XVI-XVII. században: a japán jezsuita misszió, témavezető: Nemeshegyi Péter

285. Dohos Viktória

A japán „közösségi vállalat”, témavezető: Gergely Attila

286. Egyházy Dóra

A japán mezőgazdasági hagyomány és a japán identitás, témavezető: Gergely Attila

287. Füzesi Hedvig Judit

A Gokaidó, témavezető: Gergely Attila

288. Gábeli László

A vallásosság szerepe a mai Japánban, témavezető: Vámos Péter

289. Horváth András

Az Edo-kori társadalom a lebegő világ képeiben, témavezető: Gergely Attila

290. Hrabovszky Dóra

Identitás nyelvészeti megközelítéséből, témavezető: Varrók Ilona

291. Kaba Ariel

Fordítási kérdések a japán-magyar nyelvpár viszonylatában, témavezető: Varrók Ilona

292. Kállai Melitta

A japán nemes hölgyek: élete és hagyomány, témavezető: Farkas Ildikó

293. Kéry Sándor

Az aidzucsi elhelyezése a japán nyelvi környezetben, témavezető: Somodi Júlia

294. Kiss Noémi

A tetoválás művészete Japánban, témavezető: Farkas Ildikó

295. Kiss Vivien Anett

Japán és Dél-Korea kapcsolata, témavezető: Farkas Ildikó

296. László Szidónia

A J-POP világa, témavezető: Gergely Attila

297. Marcz Szidónia

Japán várostervezés, témavezető: Farkas Ildikó

298. Milovszky Krisztina

James Curtis Hepburn munkássága, témavezető: Máté Zoltán

299. Oláh Viktória

Továbbtanulási és pályaválasztási lehetőségek a mai Japán fiatalok számára, témavezető: Gergely Attila

300. dr. Orsó Gergely

A mai japán alkotmány, témavezető: Farkas Ildikó

301. Rátkai Luca

A nők szerepe változása a japán filmművészetben, témavezető: Vihar Judit

302. Sandra Alex Benjamin

Iszlám megjelenése Japánban, témavezető: Farkas Ildikó

303. Takács Szilvia

Don Giovanni típusú hősök a Heian.kor irodalmában, témavezető: Vihar Judit

304. Tóth Rita

Japán a Szengoku-korszakban, témavezető: Farkas Ildikó

305. Tóth Zsófia

A Galápagos-szindróma és a digitális kommunikáció Japánban, témavezető: Gergely Attila

306. Török Szilvia

Japán írás az információs társadalomban, témavezető: Molnár Pál

307. Vasadi Zsófia

A japán divat, témavezető: Gergely Attila

308. Vicsotka Brigitta

Az atomenergia megítélése Japánban, témavezető: Gergely Attila

2014 június MA

309. Czifra Adrienn

A ningjó dzsóruritól a kabukiig, témavezető: Vihar Judit

310. Fazekas Máté

A japán keiretsu-szerkezet és átalakulása a 0-es évek óta, témavezető: Gergely Attila

311. Füredi Csilla

Személyes névmások és személyre utaló szavak a japán nyelvben, témavezető: Máté Zoltán

312. Gáspár Boglárka

Kavabata Jaszunari munkássága, témavezető: Vihar Judit

313. Györkei Máté

Japán-magyar kulturális különbségek okozta kommunikációs problémák, témavezető: Farkas Ildikó

314. Murányi Dorottya

Nacume Szószeki tíz álma, témavezető: Varrók Ilona

315. Schmitt csilla

A kimonók világa, témavezető: Farkas Ildikó

316. Simon Ágnes

Siga Naoja munkássága, témavezető: Vihar Judit

317. Szabó Noémi

Japán témák a Vasárnapi Újságban, témavezető: Farkas Ildikó

318. Torma Ágnes

A jövevényszavakra irányuló japán nyelvpolitika hatása, témavezető: Máté Zoltán

2015 június BA

319. Bánhegyi Gábor

A japán írásjegyek elsajátításának módszerei, témavezető: Wakai Seiji

320. Bárczi Ágnes

Hagyományos japán gyógymódok, témavezető: dr. Gergely Attila

321. Barta-Eke Virág

Japán tradicionális viselete Heian-kortól Meidzsi-korig, témavezető: dr. Farkas Ildikó

322. Bukta Jusztina

A japán humor, témavezető: Wakai Seiji

323. Burzuk Mariann

Varieté műsorok a japán televízióban, témavezető: dr. Gergely Attila

324. Czikkely Zsuzsanna

A II.világháború végnapjai Japánban, témavezető: dr. Gergely Attila

325. Czinkóczi Beáta

Josimoto Banana életfelfogása egy novellája és műfordítása alapján, témavezető: dr. Vihar Judit

326. Dósa Dávid

Japán részvétele az első világháborúban, témavezető: dr. Apatóczky Ákos Bertalan

327. Eckert József

A Ryükyü-szigetvilág nyelvezete, témavezető: Máté Zoltán

328. Fodor Attila

Kínaiak Japánban, témavezető: dr. Vámos Péter

329. Gellén Veronika

Meghatározó női alakok a japán történelemben, témavezető: dr. Farkas Ildikó

330. Georgiadisz Leonidas

A nyugati és japán kultúrkörök egymásra hatása a videojátékokban, témavezető: Molnár Pál

331. Hornos Dániel

Jog a középkori Japánban – a Kamakura-kori bukehó, témavezető: dr. Farkas Ildikó

332. Hubert Mira

Murakami Haruki mágikus realizmusa, témavezető: dr. Vihar Judit

333. Illéssy Dorottya

Zaibacuk a japán gazdaságtörténetében, témavezető: dr. Gergely Attila

334. Ivády Gréta

A japán nyelvjárások és az témavezető:Wakai Seiji

335. Katona Dorottya

A Hirosimához vezető események, témavezető: dr. Farkas Ildikó

336. Kocsis Tünde

A Hjakunin issu hatásai a japán irodalomban, témavezető: dr. Vihar Judit

337. Koleszár Dalma

Angol nyelv oktatása Japánban, témavezető: Wakai Seiji

338. Kovács Viktor

A japán és kínai írásrendszer változása, témavezető: Máté Zoltán

339. Kovácsová Emese

A visszavonult császárok korszaka – Az inszei politika, témavezető: dr. Farkas Ildikó

340. Kracsek Felicia Zita

Idegen nyelvi hatások a Meidzsi kortól, témavezető: dr. Janó István

341. Lakatos Ráhel

Egy gésa emlékiratai, témavezető: dr. Varrók Ilona

342. Lipták Lívia

A japán nyelv oktatása a két Világháború közötti Japánban, témavezető: Máté Zoltán

343. Macúriková Annamária

Japán gondolkodásmód a japán nyelv tükrében, témavezető: Máté Zoltán

344. Marsai Dóra

A Murakami Haruki regények zenei világa, témavezető: Molnár Pál

345. Mucsányi Nikoletta

A japán udvari etikett, témavezető: dr. Farkas Ildikó

346. Osbáth Vivien

Kisebbségi csoportok a mai japán társadalomban, témavezető: dr. Gergely Attila

347. Pallag Edina

A japán közmondások, témavezető: Máté Zoltán

348. Papp Bendegúz

Útkeresés a japán zenepedagógiában: a Szuzuki-módszer, témavezető: dr. Janó István

349. Pitlik Fanni

A japán diáklázadások története és hatásuk Murakami Haruki műveire, témavezető: dr. Varrók Ilona

350. Polónyi Nikolett

Teaszertartás kialakulása, a teakultúra terjedése, témavezető: dr. Janó István

351. Simon Márton

Az életben maradásom szomorúsága, témavezető: dr. Vihar Judit

352. Simon Norbert

A japán nyelv és multimédia, témavezető: Máté Zoltán

353. Sipos Mária

Japán és Korea kapcsolata az ókorban, témavezető: dr. Farkas Ildikó

354. Spekker Korina

Az öltözködés kultúrája és szimbolikája a középkori Japánban, témavezető: dr. Vihar Judit

355. Stumphauser Szilvia

Ueszugi Kensin, témavezető: dr. Farkas Ildikó

356. Szabó Kata

Örömnegyedek Japánban – Yoshiwara, az Edo-kori piros lámpás negyed, témavezető: dr. Farkas Ildikó

357. Szakál Dávid

Nacionalizmus és modernizáció, témavezető: dr. Vámos Péter

358. Szakál Szimonetta

A Katana születése, témavezető: dr. Farkas Ildikó

359. Szakonyi Nóra

A szamurájság átalakulása, témavezető: dr. Farkas Ildikó

360. Szentkirályi Levente

A kjokusin Magyarországon, témavezető: dr. Gergely Attila

361. Szűcs Noémi

A Kansai dialektus jellegzetességei, témavezető: Máté Zoltán

362. Urbán Alexandra

Dolgozó nők Japánban, témavezető: dr. Farkas Ildikó

363. Váradi Eszter

A sárkány motívum megjelenése, témavezető: dr. Varrók Ilona

364. Váradi Fruzsina

A japán hangulatfestő szavak, témavezető: Samu Veronika

2015 június MA

365. Bartók András

Japán, Kína és az Egyesült Államok viszonyrendszere, témavezető: dr. Gergely Attila

366. Imri László

Fordítási tendenciák Japánban, témavezető: dr. Varrók Ilona

367. Szilágyi Andrea

Nogucsi Jonedzsiró, témavezető: dr. Varrók Ilona

2016. január BA

368. Andrási Sára

Az ainuk eredete – hovatartozásuk és diszkriminációjuk

369. Balogh Natália

A japánok jelenléte, témavezető: Tajvan szigetén

370. Csermely Szilárd

A férfi és a női nyelvhasználat eltérései a mai japán nyelvben

371. Juranits Anna

Az állatok szerepe a japán irodalomban

372. Koleszár Dalma

Angol nyelv oktatása japánban

373. Lakatos Ráhel Fanni

Egy gésa emlékiratai

374. Magai Hanna

A modern japán közoktatás kialakulása a magyar oktatástörténet tükrében

375. Nákovics Diána

A japán videojáték-ipar története

376. Tömő Bernadett

Japánok a média és a reklám világában

377. Vasváry Anna Krisztina

Nindzsák – Az árnyjátékosok jelenléte a japán történelem során

2016. január MA

378. Kohári Alexa

A japán nyelv pszicholingvisztikai szempontból – A mentális lexikon sajátosságai a japánok idegennyelv-tanulásának vonatkozásában

379. Tárkányi Nóra

Az ainuk és a paleoázsiai népek hitvilága

2016. január BA

368. Andrási Sára

Az inuk eredete – hovatartozásuk és diszkriminációjuk

369. Balogh Natália

A japánok jelenléte Tajvan szigetén

370. Csermely Szilárd

A férfi és a női nyelvhasználat eltérései a mai japán nyelvben

371. Juranits Anna

Az állatok szerepe a japán irodalomban

372. Koleszár Dalma

Angol nyelv oktatása japánban

373. Lakatos Ráhel Fanni

Egy gésa emlékiratai

374. Magai Hanna

A modern japán közoktatás kialakulása a magyar oktatástörténet tükrében

375. Nákovics Diána

A japán videojáték-ipar története

376. Tömő Bernadett

Japánok a média és a reklám világában

377. Vasváry Anna Krisztina

Nindzsák – Az árnyjátékosok jelenléte a japán történelem során

2016. január MA

378. Kohári Alexa

A japán nyelv pszicholingvisztikai szempontból – A mentális lexikon sajátosságai a japánok idegennyelv-tanulásának vonatkozásában

379. Tárkányi Nóra

Az ainuk és a paleoázsiai népek hitvilága

2016. június BA

380. Agócs Petra

A japán adórendszer és adómorál – kulturális és társadalmi sajátosságok

381. Ascarza István Florencio

A II. világháború folyamán Kínában rekedt japán származású árvák helyzete a háborút követően és napjainkban

382. Baloghné Szabó Mária

Japán kertművészet – kövek a japán kertben

383. Benedek Brigitta Cecília

Onnagaták

384. Besenyei Alexandra

A japán tiszteleti nyelv használata a köszönésekben

385. Bircsákova Izabella

Japán tévéfilmek amerikai ellenőrzés alatt

386. Bodor Anna Boglárka

Gyermekvállalási és születési tendenciák a mai Japánban

387. Czifra Cseperke Csenge

Kínai közösségek Budapesten

388. Czuczor Dorottya

Elöregedési tendenciák és az idősek helyzete a mai Japánban

389. Csorba Dániel

A japán elketronikai játékipar fejlődése

390. Edl András

Japán-kínai kapcsolatai 1990-től napjainkig

391. Földi Olívia

Tea a japán művészet jegyében

392. Galamb Eszter

A japán nagyvállalati rendszer a gyors gazdasági fejlődés időszakában

393. Gottner Richárd

A japán  budö-terminológia nyelvészeti vizsgálata a magyar kiadványokban

394. Hatházi Tamara Györgyi

Japán és a kínai mitológiák eredetmondáinak összehasonlítása

395. Király Tamás

A japán modernizáció európai összehasonlításban

396. Mellényi Dávid László

A 20. századi japán autóipar fejlődése

397. Monoki Rebeka Fruzsina

A japán falu a Tokugava korban-különös tekintettel a protuindusztializáció kérdéseire

398. Nagy Renáta

A jövevényszavak bekerülése és asszimilációja a japán nyelvbe

399. Pájer Anasztázia

Japán hitvilág

400. Puskás Szimonetta

Buddhista kozmológia

401. Rudlof Dániel Antal

A sinto-buddhista szinkretizmus hatásai a Heian-kori szépművészetre

402. Rus Nikolett

Német-japán kapcsolatok a korai Meidzsi-korban, különös tekintettel a közgazdasági és alkotmányreformokra

403. Seki Csilla

A mai japán nők nézetei és elvárásai a házassággal kapcsolatban

404. Simon Eszter

Milyen tényezők befolyásolták a tradicionális japán lakberendezés alakulását és melyek a jellegzetes elemei

405. Szász Gábor János

Oda Nobunaga

406. Tóth Boglárka

Az Edo-kori ukijo-e fametszeteken megjelenő viselet

407. Tóth Edit

Japán oktatás a XX. században

408. Turóczi Noémi

A japán marketing vizsgálata a Nintendo cég történetén keresztül

409. Verebélyi Kinga

A Tokugava-kori japán falu

410. Veres-Balog Melinda

A japán, mint származási nyelv Magyarországon

  1. június MA

411. Barta Szabina

Latin betűk japán szemmel

412. Bellon Zita

A manga mint művészet – avagy a „kertbe zárt” japán grafikai képi kifejezőeszközei

413. Esztergomi Vivien

Japán a II. világháborúban a túlélők emlékeinek tükrében

414. Füzesi Hedvig Judit

A modern  japán hírközlés gyökerei

415. Kaba Ariel

A nemek pragmatikája: nyelvi sztereotípiák a japán nyelvben

416. Kaldenecker Dorina

A japán nyelv szófajtana

417. Kováčová, Zuzana

A japán kultúra és önkép újrafogalmazása a globalizáció korában

418. Kovács Eszter

A japán írott nyelvi stílus változása

419. Märcz Renáta

Japán várostervezés: premodern fővárosok: Kiotó és Edo összehasonlítása

420. Molnár Gergő Ádám

Misima Jukio: Az aranytemplom. A szépség problémájának megjelenése a műben

421. Papp Márió Attila

Szexuális kisebbségek Japánban – A férfiak közötti szexuális elfogadottsága a japán ókortól napjainkig

422. Tóth Evelin Adrienn

Ainuk a modern Japánban: Az első kapcsolatoktól napjainkig

2017. június BA

423. Balázs Szandra

A japán újkomédia és a rögtönzés

424. Berényi Flóra

A japán szerepnyelvek és a genderlingvisztika megjelenése a médiában

425. Brutyó Brigitta Emília

Shushoku katsudo- Álláskeresés Japánban

426. Gregárik Roland

Japán nyelvű szövegek fordításának nyelvészeti elemzése: A partikulák fordítási stratégiái

427. Horváth Niké Debóra

Kandzsitanulás nem ideografikus anyanyelvi háttérrel

428. Illyés Péter Richárd

A munkamorál megőrzése a japán vállalatokban

429. Kánya Annamária

A japán onszenfürdők jellegzetességei a Heiszei-korszakban

430. Katernák Réka

Japán napok Budapesten

431. Katona Lia Dóra

A Kodály-módszer és hatása Japánban napjainkban

432. Kovács Bálint Mihály

A japán és az európai fegyverművesség

433. Kovács Máté

A japán kultúra az animék tükrében

434. Lévai Eszter Orsolya

Sárkány mítoszok és legendák a keleti és nyugati kultúrákban

435. Lévai Judit Vanda

Keresztényüldözések a Tokugava-korban

436. Lóránt Márk

Sóva császár háborúja

437. Mészáros Bernadett

Diplomáciai kapcsolatok Japán és Kína között a 7-9. században

438. Molnár Lilla

A japán társadalom és kultúra sajátosságainak ökológiai és földrajzi értelmezései

439. Palyik Dóra

Oszaka városfejlődése a Meidzsi -korban

440. Sajgó Larion Gerjén

Jelnyelv Magyarországon és Japánban

441. Sarnyai Valentina

Az ukijo-e világának alakjai – Utagava Kunijosi karikatúrái

442. Schäffer Dorottya

A sintó helyreállítása –  különös tekintettel a Fukko sintóra

443. Skultéty Diána Anikó

A népesség elöregedésének  társadalompolitikai kérdései Japánban

444. Steppán Viktória

Meg nem valósult írásreformok a Meidzsi-kor után

445. Szabó Dóra Brigitta

Élet a japán császári udvarban, a Heian kori arisztokrata nő

446. Szentkuti Kira Kinga

A Jamató-kori temetkezés

447. Szegő Zsófia

XXI. századi teaházépítészet

448. Szigeti Gréta

Japán nagyhatalmi politikája és a Cool Japan

449. Szuróczki Henriett Anita

Kaidan kultúra

450. Takács Adina Ibolya

Változás és folytonosság a japán családrendszer átalakulásában

451. Tóth Anita

A sake világa

452. Váradi Viktória

Hagyományos családrendszer Japánban és Koreában

453. Verebélyi Noémi Lili

A jelenkori kabuki színház

454. Vig Ferenc

Fiatalkori devianciaproblémák és hátterük a mai japán társadalomban, különös tekintettel a hikikomori jelenségre

455. Zádori-Horváth Kinga

A modern kori japán ipari munkásság létrejötte és jellemzői

456. Kicsi Dóra

Nők a szamuráj világában

457. Kalas Bence

Az omjódó jelentősége a japán történelemben

458. Pucz Nikolett

Természetgyógyászat művészete: Kampo

459. Zsigmond Barbara

A meidzsi alkotmány keletkezése és forrásai

2017. június MA

460. Berzsenyi Anna

Bevándorlás és külföldiek munkavállalása Japánban

461. Bukta Justina

A japán nyelvtörők elemzése különböző nyelvjárásokban

462. Egyházy Dóra

Közösségépítés a japán középiskolákban

463. Gulyás Orsolya

Modern kori öngyilkos katonák és merénylők

464. Hrabovszy Dóra

A Tsurezuregusa stílusjegyei a nyelvi kifejezőeszközök és a tartalom tükrében

465. Kovács Dániel László

A japán és európai feudális kultúra összehasonlítása

466. Rátkai Luca

Liliomok tornya

467. Simonyi Zsófia

Az okinawai hitvilág

468. Szabados Ágnes

A fogyatékossággal élő gyermekek helyzete Japánban

469. Szente Cintia

Az arisztorácia ábrázolása a monogatarikban

2018. január BA

470. Bonyai Tamara

A kínai és a japán gasztronómi percepciója Magyarországon a japán szakosok és az adott országok kultúrája  iránt érdeklődő laikusok körében

471. Bozó Júlia Rita

Tradicionális viseletek a Heiszei-korban

472. Eszik Dóra

A nők helyzete Japánban

473. Kozma István

A Jaszukuni szentélylátogatások hatása a japán-kínai diplomáciai kapcsolatokra

474. Molnár Alexa

Jakuzák világa

475. Orosz Lilla

Szellemek és kísértetek ábrázolásáról a ajpán képzőművészetben

476. Sárosi Bálint

Kuroszava hatása a Nyugatra és fordítva – Kuroszava Shakespeare – olvasatai

477. Bellon Anna

Kulturális utalások a Naruto című mangában

478. Benga Noémi

Fordítástechnikai különbségek a magyarországi hivatalos és rajongói mangafordítások között

479. Berta Adrienn

A fegyver nélküli harcművészet

480. Bíró Adrienn

Kína a Japán megszállás alatt –  Kitérve a Nankingi vérengzésre

481. Dán Csilla

Japán – magyar kapcsolatok a baráti társaságokon belül

482. Farkas Angéla Mária

Toyotomi Hideyoshi A felemelkedés lépcsőfokai

483. Gránicz Tünde

A szamurájság életmódja a Tokugava korban

484. Kecskés Boglárka

Tokugawa Ieyasu A hatalom útján

485. Laky Balázs

Személyes névmások a kanszai dialektusban

486. Lidák Lilla

Zainicsi koreaiak

487. Mátrai Anna

Reáliák és idiómák kezelése Murakami Haruki Férfiak nő nélkül című novelláskötetében

488. Szalontay Dóra

Japán nagyválallati kormányzás

489. Szili Andrea

A japán és a magyar etikett összehasonlítása

2018. január MA

490. Gellén Veronika

Cosplay – szubkultúra és soft power

2018. június BA

491. Adamik Zsófia

Japán és Korea kapcsolata a II. világháború óta – A területi konfliktus Takeshima / Dokdo szigete felett

492. Ágoston Éva

A császárság intézménye a sógunátus alatt

493. Baráth László

A salaryman mint a modern kor szamurája – Egy férfiideál és annak változása a második világháború után

494. Bognár Andor

A da kopula sajátosságai és megjelenése a Tokushima nyelvjárásban

495. Bokor Ágota

Japán külpolitikája a hidegháború idején

496. Csiki Melinda

Bakemono: Japán misztikus lényeinek történelmi áttekintése

497. Csinos Zoltán

Dzsókamacsi

498. Csontos Beatrix

Templomok Narában

499. Dán Csilla

Japán-magyar kapcsolatok a baráti társaságokon belül

500. Dékány Miklós

A Kanszai nyelvjárás sajátosságai: A haru tiszteleti kifejezés képzése és használata a kiotói és az oszakai nyelvjárásban

501. Dénes Mirjam

Japán vizuális megjelenése a magyar sajtóban (1853-1895)

502. Eszik Dóra

A nők helyzete Japánban – Avagy hogyan befolyásolja a japán nők életét a nemi diszkrimináció

503. Fehér Anett

Az amerikai japánok élete bevándorlásuktól napjainkig

504. Gacsályi Anna

A buddhizmus hatása az ókori Japán festészetre

505. Gebhardt Éva

Civil társadalom Japánban – A katasztrófapolitika tükrében

506. Göttli Nóra

Japán nyelvű bibliafordítás

507. Gyöngyösi Eszter

Identitáskérdések

508. Horváth Vanda

Az Ivakura misszió

509. Hurubán Lídia

Az ókori onmjódó

510. Huszti Helga

A Heike monogatari mint forrás a Heian-kori szamurájság erkölcsi-és viselkedési kódexéhez

511. Józsa Nikolett Andrea

Gunma nyelvjárás

512. Juhász Katalin

Japán festészet digitális képeken

513. Karacs Zsófia Máriaróza

A japán és magyar népmesék szimbólumainak összehasonlítása

514. Kemsei Fruzsina

Jövevényszavak a japán nyelvben

515. Kesztyűs Anett

Az édességek állagát kifejező hangutánzó és hangulatfestő szavak vizsgálata a mai japán nyelvben

516. Kiss Adrienn

Feminizmus Japánban – Feminizmus az 1970-es évektől az ezredforduló

517. Konok Rebeka Luca

Cusima Júko egy novellájának műfordítása és elemzése

518. Kovács Nikoletta Mariann

Generációk közötti értékrend változások

519. Lengyel Berta

Kapcsolatteremtés a kamikkal, sintó rítusok és fesztiválok

520. Lévai Ádám

A yakuza eredete, hagyományai és modernizálódása

521. Mihály Dóra

A japán és indiai teakultúra összehasonlítása

522. Mitró Rebeka Réka

Portugálok és hatásuk Japánban – Portugália és Japán kapcsolatat a XVI. század első felében

523. Molnár Andrea

A mai japán család – szerepszerkezeti problémák

524. Nedev Ágota

Origami és a japán ünnepek

525. Németi Vivien

A kami fogalom változásai

526. Neubauer Ildikó

A Koreai-félsziget japán annexiója

527. Novák Anna Ibolya

Date Maszamune

528. Perványi Nikolett

A Kínai Népköztársaság és az Egyesült Államok kapcsolatai, 1979-1989

529. Pór Andrea

Andon-Hakama

530. Ritter Adél

Japán háborús bűnei és hatásuk a Kínával való kapcsolatára

531. Sárosi Bálint

Kuroszava hatása a nyugatra és fordítva – Kuroszava Shakespeare-olvasatai

532. Szabó Emese

Az öngyilkosság megítélése Japánban a társadalmi háttérrel összefüggésben

533. Szabó Kamilla

A japonizmus hatása az impresszionista festészetre

534. Szabó Kinga Bianca

Családmodell és házasságkötés a mai Japánban

535. Szabó Márk

A japán gyarmatbirodalom

536. Szépe Zita Cecilia

Az ukiyoe festészet és az azt ért kínai hatások

537. Széplaki Csilla

Japán ifjúsági populáris és szubkultúrák

538. Szivós Zsanett

A japán nyelvi viselkedés

539. Vakli Lilla

Japán amerikai megszállásának társadalmi hatásai

540. Zsankó Fanni

Japán ipari fejlődés a Tokugava és Meidzsi-korban

2018. június MA

541. Burzuk Marianna

Vegyes házasságból születettek helyzete és társadalmi megítélésük Japánban

542. Czinkóczi Beáta

A modern kori shintó. Az Isze szentély tükrében (1945-napjainkig)

543. Eckert József Szilárd

A Ryuukyuu-szigetvilág nyelvészete II.: A Miyako-szigetcsoport területi nyelvváltozatai

544. Galamb Eszter

Széchenyi Expedíció Japánban

545. Gottner Richárd Gábor

A japán dzsúdó és dzsúdzsucu terminológiai  magyarra fordításának fejlődése és kérdései

546. Madlovics Nóra Julianna

Japán részvétele a világkiállításokon 1973-tól napjainkig

547. Pataki-Tóth Angelika

A Japán Kereszténység problémái

548. Rudlof Dániel Antal

A szív-szútra Japánban- Pilológiai és vallástörténeti elemzés

549. Simon Norbert

A Japán írásjegyek oktatása. Kognitív és metakognitív stratégiák

550. Szabó Dzsenifer

Szent Fák a japán irodalomban

551. Szabó Kristóf Lőrinc

Abe Kóbó stílusa az ötvenes években. Három novella fordításán keresztül

2019. január BA

552. Árpási Roland

A kendó a japán kultúrában

553. Auguszt Mercédesz Gabriella

Japán tradicionális gyerekjátékok

554. Balkus Gabriella

Kína és a Koreai-félsziget hatása Japánra a Jamató korban

555. Bartha Zsófia

A modern japán jogrendszer változásai

556. Bonyai Tamara

A kínai és a japán gasztronómia percepciója Magyarországon a japán szakosok és az adott országok kultúrája iránt érdeklődő laikusok körében

557. Boros Petra

A japán oktatáspolitika fejlődése az óvodai nevelés és gondozás területén

558. Csaplár Viktória

A japán szakmai önéletrajz

559. Gergics Csilla

A kereskedelem fejlődése a kora újkori Japánban

560. Hajzer Alexandra

Nindzsák világa kezdetektől napjainkig

561. Heffner Vivien

Japán társadalom népesedési folyamatai a II. világháború óta

562. Kápku Evelin Vivien

Jövevényszavak a japán, koreai és kínai nyelvben

563. Korompai Tímea

Japán és Hollandia kapcsolata az  Edo-korban

564. Mócza Barbara

Sintó hagyományok az Isze-szentélyben

565. Stefán Krisztina

A szinkronszínészek szerepe a japán médiában

566. Szabó Tamás

A japán számlálószavak – Anomáliák a rendszerben

567. Szanyó Beatrix Andrea

A szamurájság hanyatlása

568. Szmeskó Zsolt Tamás

A görög és a sintó teremtéstörténetek

569. Szűcs Anna

Japán lakkművészet

570. Zentai Norbert

A japán fiatalok online kommunikációs szokásai a hálózati társadalomban

2019. január MA

571. Lukács Adél

A vaka költészet kultúrspecifikus megítélése

572. Pataki Anett

Kétnyelvűség Japánban? Angol-Japán kódváltás a japán dalszövegekben

2019. június BA

573. Aradi Dániel András

Dógen zen tanításaiból

574. Bakonyi Beatrix

A rajongói fordítás – Avagy mindenkiből lehet fordító

575. Balázs Kinga

A Shimazu klán és Szacuma han a Tokugava-korszakban

576. Balog Laura

A kínai egykepolitika társadalmi hatásai

577. Balogh Béla

Mentális betegségek stigmatizációja Japánban

578. Balogh Boglárka

A sintó szent állatai

579. Bazsonyi Réka

Kollektivizmus és individualizmus

580. Bódi Dalma

Az öngyilkosság lélektani kockázati tényezői Japánban korosztályok és nemek alapján

581. Bodnár Kinga

A tulajdonnevek fordítása a Harry Potter művekben

582. Bona Gabriella Katalin

Cao Xueqin ” A vörös szoba álma” című regényének háttere és hatása a XX. században

583. Borda Hanna

Szuszanoo istenalakja a japán mitológiában

584. Bostyán Ernő

Japán a II. világháborúban: A csendes-óceáni hadszíntér

585. Bukta Zsófia Éva

Kosárlabda Japánban – Inoue Takehiko szerepe a sport népszerűsítésében

586. Bulyáki Kitti Berta

Metamorfózis megjelenése a japán és az ainu népmesékben

587. Csupák Viktória

Két mágikus realista regény összehasonlítása

588. Decsi Dóra

A császár szerepe a shinto hagyományban

589. Dobosová Réka

A japán katonaság

590. Drávecz Vivien

Sugendó

591. Eleftheriou Lajos Géza

A yakuza által betöltött társadalmi é gazdasági szerep a mai modern Japánban

592. Filó Bence

A dogú agyagszobrocskák szerepe a dzsómon-kori rítusokban

593. Fodróczy Ágnes

Amateraszu Ómikami – A japán napistennő alakja és eredete

594. Gál Dorottya Petra

Az Oktatásügyi Küldetés Japánban a második világháború után

595. Gál Georgina

A Tokugavák uralma

596. Gál Laura

A konfucianizmus hatása japán fejlődésére

597. Gombos Péter

Tanizaki Dzsunicsiró A titok

598. Halász Kinga Alexandra

Lenni, vagy nem lenni, az itt a kérdés!

599. Jelinek Angelika Klára

A zen keresztény szemmel

600. Juhász Abigél

A konformitás összehasonlító vizsgálata – Japán és Magyarország

601. Jurtsuk Angéla

Természetábrázolás az Edo-kori művészetben

602. Kardos Andrea

A szegénység problémája a mai japán társadalomban

603. Kiss Viktória Etelka

Etnikai alapú megkülönböztetés Japánban

604. Kovács Ákos Botond

Japán gazdaságtörténelme a háború utáni megszállás alatt (1945-1952)

605. Kovács Kitti

Háború és túlélés Sindó Kaneto filmművészetében

606. Kozics Kamilla

Az akupunktúra kialakulása Japánban

607. Könyves Lilla

Kurtizánok Japánban

608. Lábik Peter

Némaság

609. Mellik Csenge

A dzsúdó fejlődése a dzsúdzsucun keresztül napjainkig

610. Mészáros Fruzsina

2011.03.11. – A fukushimai hármas katasztrófa története filmművészeti alkotásokon keresztül

611. Mogyorósi Barbara

William Adams Japánban

612. Molnár Gáspár Álmos

Társadalmi problémák a modern Japánban – Az Abe Kobó regényeiből készült Tesigahara Hirosi filmekben

613. Nádai Zsófia Szidónia

A vagasi helye és szerepe a japán kultúrában

614. Nagy Boglárka Gréta

Nagaszaki, mint a japán kereszténység fővárosa

615. Nánai Gergő

A japán és a koreai nyelv kontrasztív nyelvészeti összehasonlítása az esetpartikulák tekintetében

616. Németh Zsolt János

Oktatási reformok Japánban 1980 és 2002 között

617. Palotás Dóra

Az angol nyelvoktatás problémái Japánban

618. Petőfalvi Fanni Krisztina

A modern japán nő

619. Podmaniczki Kinga

Macsiokosi Japánban

620. Polgári Ádám

A Nyugati utazás és hatása

621. Rimóczi Alma Virág

Beszédzavarok kezelési módszerei Japánban

622. Schin Regina Csilla

A heian-kori arisztokrata kultúra önállósodása

623. Simon Adrienn

Művészetbe öltözve

624. Soméus Christopher Daniel

A japán gyarmatosítás kezdeti évtizedei Tajvanon

625. Szabó Flóra Zita

A munkahelyi power harassment összehasonlítása Japánban és Magyarországon

626. Szakály Ádám

Homogén Japán – Látszat és valóság

627. Szekér Patrícia

A prostitúció története Japánban, különös tekintettel az Edo-korszakra

628. Szentléleki Nikolett

Az emberi jogok megjelenése a japán jogrendszerben

629. Szép-Czakó Tamás

Japán középkori harcosok

630. Szilágyi Anna

Hogyan maradt fenn a 20. századi Kínában a hagyományos kínai orvoslás?

631. Szommer Patrik Gergő

A Japán Haditengerészet a XX. század első felében

632. Szőke Sára

Külföldi divatmodellek alkalmazása a japán divatban

633. Tajti Marcell Bendegúz

A japán hivatalnok szenrjú

634. Takó Levente

Japán Önvédelmi Haderő

635. Tanhel Antonyina

Tokugava kori neokonfucianizmus és hatása a japán társadalomra

636. Turányi Edina

A szusi története

637. Valente Albertina Victoria

A portugálok hatása a 16-17.századi Japánra

638. Varczag Zsuzsanna

Az irezumi a japán kultúrában

639. Varga Kinga

A koreai bevándorlás hatása az ókori Japánra

640. Vörös Kinga

A japán ukijo-e hatása a19. századi francia impresszionizmusra

2019. június MA

641. Bandzi Anita

A szexuális kissebbségek krédése a mai Japánban

642. Benedek Brigitta Cecília

Kanadehon Csúsingura: előadható-e a kabuki küldföldön?

643. Csermely Szilárd László

A japán nyelv latin betűs átírásának története

644. Hornos Dániel

Bűn és bűhődés Edóban – a Tokugava-bakufu büntetőjoga

645. Horváth Katalin

Az angol igeidők tanulási nehézségei Japánban

646. Pitlik Fanni

Női mozgalmak a 20. században

647. Skultéty Diána Anikó

A japán népesedés politika a 21. század elején

648. Szabó Kata

Óoku – A Sógun háreme

649. Zugor Valentina

A japán történelemi sorozatok és a turizmus

2020. január BA

650. Bazsonyi Réka

Kollektivizmus és individualizmus (A kirekesztésproblémája Japánban és az USA-ban)

651. Dobosová Réka

A japán katonaság. A japán Önvédelmi haderő kialakulása és fejlődése az alkotmány kilencedik cikkének értelmezése alapján

652. Eleftheriou Lajos Géza

A yakuza által betöltött társadalmi és gazdasági szerep a mai modern Japánban

653. Jelinek Angelika Klára

A zen keresztény szemmel

654. Kardos Andrea

A szegénység probléméja a mai japán társadalomban

655. Lábik Peter

Némaság. Keresztényüldözés Japánban

656. Németh Zsolt János

Oktatási reformok Japánban 1980 és 2002 között
Nakasone reformtörekvései és hatásai a később bevezetett intézkedésekre

657. Szabó Flóra Zita

A munkahelyi power harassment összehasonlítása Japánban és Magyarországon

658. Szekér Patrícia

A prostitúció története Japánban, különös tekintettel az Edo-korszakra

659. Szép-Czakó Tamás

Japán középkori harcosok

660. Szőke Sára

Külföldi divatmodellek alkalmazása a japán divatban

661. Varczag Zsuzsanna

Az irezumi a japán kultúrában

662. Varga Kinga

A koreai bevándorlás hatása az ókori Japánra

663. Vörös Kinga

A japán ukijo-e hatása a19. századi francia impresszionizmusra

664. Halász Kinga Alexandra

Lenni, vagy nem lenni, az itt a kérdés!

2020. január MA

665. Verebélyi Noémi Lili

A japán porcelán világa – A kincugi technika bemutatása

2020. június BA

666. Ádám Bernadett Boglárka

Az ikigai, mint szaktudományi kutatások tárgya

667. Bakai Tamás

Japán Birodalmi Hadsereg a második világháborúban

668. Bezzeg Zita

A dohányzás története Japánban

669. Bódi Viktória

Japán étkezési szokások

670. Bodó Richárd

Amakudari. „Strukturális korrupció” a japán bürokrácia csúcsintézményeiben

671. Bodrogi Marcell Bence

A kereszténység úttörése Japánban

672. Bohács Enikő Barbara

A japán feminizmus története

673. Brauner Bianka

Az edo-kori házasságok

674. Brezovszki Alex

A japán hadiflotta fejlődése a két világháború között

675. Csorba Botond

A politika és a média viszonya Japánban a Meidzsi-restauráció kiteljesedésétől napjainkig

676. Erdős Veronika

Reáliák a Murakami Haruki művekben

677. Farkas Lilla

A fukusimai nyelvjárás

678. Farnyik Nikolett

A kínai írásjegyek egyszerűsítése Kínában és Japánban

679. Ferencz Árpád

Klasszikus lírai szimbólumok Kavabata Jaszunari Az izui táncosnő, Lírai dal, A tó című műveiben

680. Fülöp Anna Krisztina

Wako – A kalózság japán története

681. Galántai László

A Jakusidzsi Jakusi triásza és a japán szinkretizmus

682. Harangozó Veronika

A Baloldali Ideológiák a Taisó-korban

683. Hargitai Réka

A zen buddhizmus és a nyugati pszichológia kapcsolata

684. Havasi Zsuzsanna

A Japán Önvédelmi Haderők megalakulásához vezető út

685. Hegyi Boglárka

Nők, mint vallási specialisták a Ryukyu-szigeteken – a sámánizmus megítélésének változása a XXI. századig

686. Heim Gitta

A japán udvarias nyelvhasználat gendernyelvészeti megközelítésből

687. Hnatik Andrea Zsófia

Női sámánok Japánban: itakó

688. Horváth Ágnes

Az öngyilkosság oksági háttere és demográfiai eloszlása Japánban

689. Horváth Bernadett Klaudia

Munkahelyi stressz és annak csökkentése a japán társadalomban

690. Horváth Boglárka

A japán költészet motívumai Weöres Sándor háromsoros verseiben

691. Jakab Gitta

A vidék elnéptelenedésének problémája Japánban – Nyugat-Aizu esetének vizsgálata

692. Józsa Vivien

Japán mesék magyarul – Fordítási nehézségek és megoldásaik a mesefordításban

693. Kállai Enikő

A mesterséges intelligencia és a robotika fejlődésének hatása a japán társadalomra a 21. században

694. Kalocsai Brigitta Ágnes

A japán animációs filmkészítés kialakulása és fejlődése 1960-ig

695. Kékesi Kitti Cintia

A lovak domesztikációja Kínában és a lovas-szekeres temetkezések a Shang és Zhou-korban régészeti leletek alapján

696. Kékkő Dóra

A yoshiwara-i kurtizánoktol a tokyo-i hostessekig

697. Kiss Krisztián

Japán II. világháború utáni közlekedéshálózat fejlesztésének háttere

698. Kovács Dániel

Japán atomenergetikája a kezdetektől napjainkig

699. Kovács Daniella

Az irodai alkalmazottak helyzete a modern japán társadalomban és gazdaságban

700. Kovács Dominika Petra

Kinkakudzsi – Az Aranytemplom

701. Krajczár Blanka

A Kakure Keresztények

702. Kurunczi Zsolt

Sintó- és kínai kozmológia összevetése

703. Lemma Yadel Mesafent

Hétköznapi horror- A nyugati modernizáció és a globalizáció negatív kulturális lenyomata Kuroszava Kijosi filmművészetében

704. Ligabue Marco Levente

Japán babonák és hiedelmek, avagy a japán gondolkodásmód megértésének alappillérei

705. Lőrincz Kende Tamás

A japán újságírás kezdetei és átalakulása

706. Marokity Luca

A fiatal nemzedék munkavállalásának kérdései: japán–magyar párhuzamok és eltérések

707. Mészáros Lili

A szamuráj gondolatiság és az Aikidó filozófiájának kapcsolata

708. Mihály Dóra

A munkahelyi power harassment összehasonlítása Japánban és Magyarországon

709. Nagy Liliána Szimonetta

Japán hódítások a dél-kelet ázsiai hadszíntéren

710. Poncsák Daniella

A -kiru, a -nuku és a -tosu szintaktikai összetett igei utótagok összehasonlítása

711. Saáry Kata Lili

A manga és az anime gazdasági és kulturális hatása

712. Sáfrány Regina Sarolta

Japán vallásai – az ainu hitvilág és a sintó összehasonlítása

713. Sourya Viktória

A konfucianizmus szerepe a japán történelemben

714. Szabó Péter

Liberális demokrácia japán módra – A japán liberális demokrácia a XX. század második felében

715. Szanyi Flóra Cecília

Zen a japán művészetben

716. Szeifert Kitti Enikő

A kínai és a zen tusfestészet hatása a japán jamato-e festészetre: a szuibokugától a sóhekigáig

717. Szima Hajnalka

Óvodáskorú gyermekek idegennyelv-oktatása

718. Szűts Krisztina

A japán írásjegyek oktatási sorrendjének rendszere Japánban és Magyarországon

719. Taljebbini Ádám Ferris

A japán kultúra és a speciális pszichés attitűdök gazdasági és társadalmi hatásai

720. Tóth Noémi Dorottya

A világos bőr jelentősége a mai japán társadalomban

721. Truong Nhu Quynh

Istenek és vallások az animében

722. Vajdovich Márton Péter

A közemberek meditációja kultúrákon és korokon át

723. Vámosi Brigitta

A nihondzsinron megjelenése egy japán tankönyvben

724. Varga Dorottya

Társadalmi bizalom Japánban

725. Horváth Csenge

A japán politikai szerkezet átalakulása az amerikai megszállás idején

726. Kozics Kamilla

Az akupunktúra kialakulása Japánban

727. Molnár Kristián

A rókaszellem reprezentációja a távol-keleti kultúrában

728. Tanhel Antonyina

Tokugava kori neokonfucianizmus és hatása a japán társadalomra

729. Tikviczki Lili

Női szamurájok

730. Závodni Vivien

A bocsánatkérés művészete a japán és a magyar kultúrában

2020. június MA

731. Friesz Anna Gerda

A vigasznő kérdés a japán-koreai kapcsolatokban

732. Palyik Dóra

Díszítőelemek változása a japán templomépítészetben

733. Sabo Dániel

Tapintatot kifejező szerkezetek pragmatikai vizsgálata a japán nyelvben

734. Sabo Péter

A japán nyelv hangtani sajátosságainak vizsgálata a versenykarután keresztül

735. Sajgó Larion Gerjén

A két világháború közötti magyar – japán turáni kapcsolatok áttekintése

736. Sentei Viktória

Tiszteleti nyelv a társadalmi változások tükrében

737. Sztraka Zsanett

Sikitei Szanba Ukijoburo című művének nyelvészeti vizsgálata