japantanszek.hu

Keleti nyelvek és kultúrák szak, japán szakirány (BA) Japanológia mesterképzési szak (MA)

Végzett hallgatóink és szakdolgozataik

2000. június

1.   Bencsik Ágnes

A japán nők négy novella tükrében

Varrók Ilona

2.   Binderné Sólyom Tünde

Az angol és a francia jövevényszavak kiejtése a japán nyelvben

Máté Zoltán

3.   Gulyás Szilvia

A japán rétegnyelvek és a szleng kapcsolata

Máté Zoltán

4.   Komlós Attila

Bosozoku. A motorizált szamurájok

Gergely Attila

5.   Kosztolnyik Krisztián

Magyar–japán kapcsolatok a kultúra, diplomácia és gazdaság területén az 1920-tól 1945-ig terjedő időszakra

Gergely Attila

6.   Pietsch Tibor

Szumó, több mint sport

Gergely Attila

7.   Zeley Anikó

Natsume Soseki, Ivan Alexandrovics Goncsarov, A kapu, Oblomov összevetések

Varrók Ilona

2001. június

8.   Bakos Márta

Japán magyar szemmel a századfordulón

Senga Toru

9.   Dénes Attila Szilárd

A harci történetek, a harcos alakja e művekben

Varrók Ilona

10.  Huszár Tímea

A zen-buddhizmus hatása az üzleti etikára és etikettre

Kiss Sándor

11.  Imre Viktória

Az angol mint idegen nyelv Japánban

Gergely Attila

12.  Kaszás Anikó

Aum shinrikyo és az „új vallások” hatása a japán társadalomra

Gergely Attila

13.  Miskolczy Zsuzsanna

A japán tárgyalófél

Gergely Attila

14.  Molnár Júlia

Iskola életre halálra

Gergely Attila

15.  Németh Rita

Változó japán-kép a magyar köztudatban

Gergely Attila

16.  Pintér Gábor

A magyar és a japán szórend kontrasztív vizsgálatának néhány kérdése

Cseresnyési László

17.  Somodi Júlia

Identitás és elidegenedés. A homok asszonya és Egy személyes tapasztalat című regények összevetése

Varrók Ilona

18.  Somogyvári Borbála

Szeghy Ernő japán vonatkozású cikkei, kritikái és a kereszténység kérdése Japánban a századfordulón

Senga Toru

19.  Umführer Rita

A Heian kori költészeti versenyek

Máté Zoltán

20.  Vida Éva

A japán nemzeti himnusz és zászló története, problematikája

Gergely Attila

21.  Wenger Barbara

A modernizáció stratégiái

Gergely Attila

2002. június

22.  Csáki Brigitta

Környezeti tudatosság és fogyasztói társadalom Japánban

Gergely Attila

23.  Folinusz Ivett

A japán családrendszer átalakulása

Gergely Attila

24.  Haraszti Zsanett

A japán irodalom kollektív jellege

Janó István

25.  Labáth Zoltán

„A kölykök visszatérnek?” A japán felsőoktatásból való kiszorulás tényezőinek vizsgálata

Gergely Attila

26.  Mátrai Titanilla

Kurosawa Akira

Janó István

27.  Sas Tibor

Tradicionális patrónus–kliens viszonyok a japán politikában

Gergely Attila

28.  Szabó Veronika

William Butler Yeats és a japán nó-színház

Janó István

29.  Szekeres Andrea

Drámapedagógia a japán nyelvoktatásban

Wakai Seiji

30.  Szijjártó Eszter

A magyar–japán kulturális kapcsolatok és jellegüket meghatározó tényezők a kezdetektől napjainkig

Gergely Attila

31.  Zödös Zsolt

A zen buddhizmus és hatása a művészetekre

Nemeshegyi Péter

2003. június

32.  Auer Eszter

A fiatalok nyelvhasználata

Máté Zoltán

33.  Auer Gabriella

Kabuki színészdinasztiák

Varrók Ilona

34.  Csaplár Zita

Az apa helyzete a második világháború utáni Japánban

Gergely Attila

35.  Dobrosi Orsolya

A japán vállalatok felépítése, működési sajátosságai és kommunikációs jellemzői

Gergely Attila

36.  Erős Petra

A deviáns viselkedések családi háttere Japánban

Gergely Attila

37.  Gavalovics Ákos

Közép-Európa japán szemmel

Gergely Attila

38.  Heilmann Cecilia

Ainuk

Farkas Ildikó

39.  Juhász Borbála

A japán mint idegen nyelv helye és szerepe a magyarországi idegennyelv- oktatásban

Wakai Seiji

40.  Kiss Eszter Ágnes

Matsuo Basho: Keskeny Út északra

Vihar Judit

41.  Kovács Richárd

Reform-törekvések a mai japán felsőoktatásban

Gergely Attila

42.  Kubovicz Imre

Az oszakai nyelvjárás

Wakai Seiji

43.  Pflum Katalin

Esélyegyenlőség a japán társadalomban: a kikokushijok oktatása

Gergely Attila

44.  Racskó Ferenc

Matsuo Basho: Oku no hosomichi és az utamakura világa

Varrók Ilona

45.  Simon Éva

Japán–olasz kapcsolatok a középkortól napjainkig

Gergely Attila

46.  Tóth Gyöngyvér

A Kumamoto-i nyelvjárás sajátosságai

Máté Zoltán

2004. június

47.  Besenczi Dóra

A nők helyzetének változása Japánban (1945-től napjainkig)

Gergely Attila

48.  Dézsán Edit

Japán kulturális kapcsolatai az oktatási rendszerben (az ösztöndíj szempontjából)

Gergely Attila

49.  Farkas Beáta

Japán és az Európai Unió kapcsolatai a „trilaterális világrendben”

Gergely Attila

50.  Karancz Éva

Altajisztikai kutatások

Máté Zoltán

51.  Kerényi József

A buddhizmus filozófiája és a Zen kialakulása

Dr. Nemeshegyi Péter

52.  Lakó Zója

A család és a munkavállalás a japán nők életében

Gergely Attila

53.  Lichtenstein Noémi

A japánok és az európaiak kommunikációjában megfigyelhető jellegzetességek

Hidasi Judit

54.  Markó László

A „február 26-i incidens”

Gergely Atttila

55.  Molnár Pál

Hidak a tudástérben

Z. Karvalics László

56.  Murata Yutaka

Kamikaze

Farkas Ildikó

57.  Oláh Döníz

A magyar–japán kapcsolatok a Kodály-módszer tükrében

Gergely Attila

58.  Sitkei Dóra

A japán ember természettel való kapcsolatának jellegzetességei

Gergely Attila

59.  Száva Borbála

A japán műemlék kutatási és helyreállítási tevékenység Angkorban

Senga Toru

60.  Sztojka Magdolna

Kitagawa Utamaro és a szép nők ábrázolása

Cseh Éva

61.  Tamássy Judit

Okinawa. Történelem a történelemben

Gergely Attila

62.  Török Roland

Xavéri Szent Ferenc élete

Nemeshegyi Péter

2005. június

63.  Bakos Tünde

Udvari öltözékek a Heian-korban

Cseh Éva

64.  Barna Ágnes

Felvinczi Takács Zoltán a magyar keletkutatásban

Farkas Ildikó

65.  Csáki Melinda

Világteremtés és az Istenek születése a Kojiki alapján – összehasonlító mitológia

Varrók Ilona

66.  Cseresnyési Eszter

Japán társadalmi változások a század küszöbén

Gergely Attila

67.  Mika Gabriella

A szerelem témája a modern japán elbeszélő irodalomban

Vihar Judit

68.  Mikó Flóra

Ono no Komachi. A Komachi-legenda az Ogura Hyakunin Isshu tükrében

Máté Zoltán

69.  Nagy Zsófia

A szerelem témája Mishima Yukionál

Vihar Judit

70.  Tyll Ágoston

A deviancia és a bűnözés sajátosságai a mai japán társadalomban, különös tekintettel a Yakuza tevékenységére

Gergely Attila

2006. január

71.  Farkas Katalin

Giongo-gitaigo. Japán és magyar hangutánzó,
hangulatfestő szavak kontrasztív elemzése,
gyakorlati alkalmazása

Máté Zoltán

72.  Takács Tamás

Az Ogura Hyakunin Isshu. A waka formai és tartalmi jellemzői

Máté Zoltán

2006. június

73.  Higashiguchi Shaari

Miyazawa Kenji alkotóművészete műfordításai tükrében

Vihar Judit

74.  Király Róbert

Az évszakszó és évszak-elem a japán és a német nyelvű haikuban

Vihar Judit

75.  Pataki László

A japán hagyományok továbbélése az építészetben

Farkas Ildikó

76.  Sánta Gábor

Baráthosi Balogh Benedek élete és utazásai

Farkas Ildikó

77.  Somodi Réka

Szervezett bűnözés a japán és kínai társadalomban

Gergely Attila

78.  Szalai Zoltán

A Japánról kialakult kép a korai írásos emlékekben

Farkas Ildikó

79.  Szojka Andrea

A zene használata a japán nyelvoktatásban

Wakai Seiji

80.  Tóth Gergely

Magyarok Japánban, Japánról (1770-1938)

Farkas Ildikó

2007. június

81.  Császár Anett

Az orosz irodalom hatása a japán irodalomra

Vihar Judit

82.  Fehér Grácia

A Nanbokucsó kor és változó megítélése a japán történetírásban

Farkas Ildikó

83.  Filep Orsolya

A kötelesség és vágy problémája Csikamacu Monzaemon két művében

Varrók Ilona

84.  Hári Lilian Nóra

Egészség és egészségügy a japán társadalomban

Gergely Attila

85.  Horváth Zsuzsanna

A kommunikáció sajátosságai egy japán nagyvállalat keretein belül

Gergely Attila

86.  Medve Anikó

A joyokanjihyo-lista kialakulása

Máté Zoltán

87.  Szemerey Márton

A japán nyelv szociolingvisztikai megközelítésből

Máté Zoltán

88.  Szalainé Cséfai Judit

A Japánról kialakult kép a XIX. század végén és a XX. század elején Magyarországon a korabeli sajtó alapján

Farkas Ildikó

89.  Zsigmond Zsuzsa

A büntetés-végrehajtás történeti változásai

Gergely Attila

2008. január

90.  Turcsányi Zsófia

A brazíliai japán közösség

Gergely Attila

91.  Vizsnyiczai Sára

A Tokugava városi kultúra háttérfolyamatai

Farkas Ildikó

2008. június

92.  Birkás Lili

A nők szerepének és életesélyeinek változása a mai japán társadalomban

Gergely Attila

93.  Gál Bence

A japán dialektusok társadalmi megítélése

Máté Zoltán

94.  Goda Lilla Boróka

Esettanulmány egy japán gyermek magyarnyelv-elsajátításáról

Wakai Seiji

95.  Hara Anikó

A japán általános kereskedőházak és átalakulások

Gergely Attila

96.  Herman Kanako Anna

A koreai kisebbség Japánban – különös tekintettel az oktatáspolitika és az identitás kapcsolatára –

Gergely Attila

97.  Hricisák Viktória Rita

Japán–magyar vegyes kapcsolatból született gyermekek nyelv-és kultúraelsajátításának jellemzői

Wakai Seiji

98.  Jordán Krisztina

A japán szellemek megjelenése az irodalomban, különös tekintettel a yuurei-ekre

Varrók Ilona

99.  Mahlaj Júlia

Japán képe Magyarországon az 1920-as és 1930-as években

Farkas Ildikó

100.  Mester Adrienn

Magyarországon a japán nyelvoktatás módszerei, középiskolai nyelvtanár tapasztalatainak tükrében

Wakai Seiji

101.  Oberna Anna

Az „északi területek” múltja és jelene

Gergely Attila

102.  Slavic Károly

Isida Ira: Gyönyörű gyermekek – műfordítói tapasztalatok

Vihar Judit

103.  Szathmári Judit

A japán társadalom bírálata Kurosawa Akira munkásságában

Gergely Attila

104.  Takács Andrea

Tolmácsolás Japánban. A nagaszaki tolmácsok története az Edo korszak végéig

Dr. Vihar Judit

105.  Végh Teodóra

Okinawa „Látó asszonyai”

Nemeshegyi Péter

2009. június (osztatlan képzés)

106.  Puskás András

Kúkai életútjának bemutatása három művének segítségével

Nemeshegyi Péter

107.  Tóth János

A Tíz költői stílus, Fudzsivara no Teika maigecusó

Vihar Judit

2009. június (BA)

108.  Czitán Anna-Magdaléna

Sajátos írói eszközök a kortárs japán irodalomban

Varrók Ilona

109.  Fazekas Orsolya

Akutagava-novellák újrafordítása

Somodi Júlia

110.  Grill Tünde

Japán vállalatok külföldön

Gergely Attila

111.  Halász Eszter

Az otaku jelenség

Gergely Attila

112.  Kapuvári Viktor

A reáliák fordítása. Reália-felfogások és a reáliák átváltásai japán szépirodalmi művek magyar és angol fordításában

Somodi Júlia

113.  Oláh Krisztián

A mozgás szimbolikája

Takács Andrea

114.  Pankotai László

A szumó múltja és jelene

Máté Zoltán

115.  Potapov Szergej

A magyarországi japán vállalatok kommunikációja

Gergely Attila

116.  Samu Veronika

A japán frazeologizmusok fordításának vizsgálata párhuzamos szépirodalmi korpuszon

Somodi Júlia

117.  Szabó Ervin

Az országegyesítés folyamata, tetőpontja és közvetlen hatásai

Farkas Ildikó

118.  Szájli Krisztina

Mai japán szubkultúrák a zene és a divat világában

Gergely Attila

119.  Tóth Tamás

Új vallások a japán társadalomban

Gergely Attila

120.  Ujházy Zsófia

Textilbe szőtt gondolatok

Farkas Ildikó

2010. január (osztatlan képzés)

121.  Bogár Krisztina

Kjúsú a japán történelemben

Farkas Ildikó

122.  Bognár Péter

A japán terjeszkedési politika és gyarmatosítás hatásai a modern japán külkapcsolatokra. A kínai–japán külkapcsolatok és a két állam történelemszemléletének alakulása

Gergely Attila

123.  Molnár György

A japán császári kultusz. A császárkultusz eredete és Meiji császár kultusza

Farkas Ildikó

2010. január (BA)

124.  Nagy Réka

A ryukyui népzene és identitás kapcsolata

Varrók Ilona

2010. június (BA)

125.  Arne Bergs

Mijamoto Muszasi

dr. Farkas Ildikó

126. Benedek Máté

A japán gazdasági és vállalatvezetési modell változásai

dr. Gergely Attila

127. Csordás Gyula

Minna no uta

Molnár Pál

128. Hajnal Krisztina

A japán fiatalok szocializációs problémái

dr. Gergely Attila

129. Irimi Zsuzsanna

A manga kialakulása és fejlődése

dr. Gergely Attila

130. Kaiser Sára

A keigo fordítása a japán irodalmi művekben

dr. Varrók Ilona

131. Lázár Marianna

Az ókori kínai shijin mítosz fejlődése és integrálódása a koreai és japán kultúrkörbe

dr. Farkas Ildikó

132. Lénárt Veronika

Házasság Japánban

dr. Gergely Attila

133. Pécsi Adél Vivien

Japán és a Közel-Kelet, Japán Szaúd-Arábiából származó olajimportja és energiabiztonsága

dr. Gergely Attila

134. Svehla Krisztina

Az óitai dialektus és kódváltozás

Máté Zoltán

135. Szabó Levente

A burakumin kérdés eredete, és a válaszkeresés

dr. Gergely Attila

136. Takács Vivien

A japán teaszertartás

dr. Farkas Ildikó

137. Urbán Alexandra

Gó és etikett. Mit tanulhatunk egy távol-keleti játéktól

Somodi Júlia

2010. június (osztatlan képzés)

138. Ary Árpád

Vérfertőzés és az identitás formálódása –
burakumin kérdések Nakagami Kendzsi műveiben

dr. Vihar Judit

139. Basa Zsófia

A Hagoroma-legenda

dr. Varrók Ilona

140. Drajkó Adél

Abe Kóbó metamorfózis-ábrázolásai az európai irodalom tükrében

dr. Vihar Judit

141. Nyeste Zsolt

„A nők helyzetének változása a modernizáció folyamán (1912-ig)”

dr. Farkas Ildikó

142. Papp Gabriella

A gyermekvédelem szerepe és történeti fejlődése Japánban

dr. Gergely Attila

143. Szájer Ildikó

Nishikawa Jun manabiai és Spencer Kagan kooperatív tanulás elméletének összehasonlítása

Wakai Seiji

2011. január (BA)

144. Tóth Szabolcs

A gyereknevelés történelme Japánban

Gergely Attila

2011. január (osztatlan képzés)

145. Bencze Bálint

A zen hatása a japán építészetre

Csibra Zsuzsanna

146. Bohács Dávid

A metafikció és Cucui Jaszutaka munkássága

Vihar Judit

147. Fittler Áron

Takaszue lányának lelkivilága és a szerzői szándék a Szarasina naplóban

Vihar Judit

148. Mati Márton

Az Osztrák-Magyar Monarchia és Japán kapcsolattörténete

Farkas Ildikó

149. Rihó Eszter

Holland hatások a japán nyelvre az Edo korban

A rangaku fejlődése és következményei

Máté Zoltán

150. Wagner András

A japán-orosz háború a gazdasági és társadalmi változások tükrében

Farkas Ildikó

2011 június BA

151. Andrejkovics Zita

Manga fordítás és kiadás Magyarországon

Varrók Ilona

152. Bartók András

1978: kínai-japán béke és barátsági szerződés

Vámos Péter

153. Ésik Ildikó

Gésák az Edo-korban

Farkas Ildikó

154. Füredi Csilla

Japán női nyelvhasználata

Máté Zoltán

155. Füzesi Szonja

Idegenként Japánban-a külföldiek helyzete és megítélése a
szigetországban-

Gergely Attila

156. Halász Adrienn

Kína nagyhatalmi törekvéseinek megnyilvánulása építészetben
-különös tekintettel a pekingi olimpia kapcsán zajló építkezésekre

Vámos Péter

157. Hamula Edit

A közvetítő nyelv fordítására gyakorolt hatásának vizsgálata
párhuzamos szépirodalmi korpuszon

Varrók Ilona

158. Horváth Csilla Edina

Atomtámadás Japánban

Farkas Ildikó

159. Ihász Péter

Japán jövevényszavak
A nyugati eredetű jövevényszavak szerepe az emberi kapcsolatok
felépítésében és ápolásában a japán társadalomban

Máté Zoltán

160. Kovács Réka

A japán diftongusok
A japán nyelv magánhangzó-jelenségei, különös
tekintettel a diftongusokra

Máté Zoltán

161. Kukovecz Imre Zoltán

A buborékgazdaság kérdései

Gergely Attila

162. Kuntner Katalin

Az állami sintó, mint feltalált tradíció

Farkas Ildikó

163. Matula András

Kína és Japán kapcsolatai a hidegháború után

Vámos Péter

164. Murányi Dorottya

Murakami Takasi és a Superflat mozgalom

Csibra Zsuzsanna

166. Pásztor Alexa

A nyugati fiatalok japanicációja
-avagy hogyan és miért terjedt el a japán pop-kultúra nyugaton

Gergely Attila

167. Réti Daniella

A japán orvoslás története

Farkas Ildikó

168. Révai Edit

Középoktatás japán módra
Nevelés és tanár-diák kapcsolat a japán középiskolákban

Gergely Attila

169. Schimó Emese

Demográfiai problémák Japánban
Csökkenő népesség a japán nők értékrend változásának
tükrében

Gergely Attila

170. Soós Péter Levente

A Japán média kollaboratív fordítása az interneten

Varrók Ilona

171. Szedmák Lívia

Takarazuka Revü:Női színház egy férfiközpontú társadalomban

Varrók Ilona

172. Szilágyi Andrea

Misima Jukio és Anton Pavlovics Csehov munkásságának
közös vonásai

Vihar Judit

173. Szőke Ildikó

Kanpo: A japán természetgyógyászat a hagyományos kínai
orvoslás tükrében

Vámos Péter

174. Varga Fruzsina

Az 1995-ös tokiói gáztámadás

Gergely Attila

175. Vargha Attila

Sóva császár és kora

Gergely Attila

2011 június (osztatlan képzés)

177. Agócs Anna

tanárszakos
Mori Ogai:”Apóka és Anyóka” című elbeszélésének
műfordítása és azzal kapcsolatos megjegyzések

Vihar Judit

178. Buzási Eszter Dóra

A japán lakosság utazási szokásai

Gergely Attila

179. Forgó Teodóra

tanárszakos
Shakespeare japán szemmel

Janó István

180. Gombkötő Katalin

tanárszakos
A fürj témájának megjelenése a japán irodalomban-
képzőművészeti példákkal alátámasztva

Varrók Ilona

181. Kalafszky Okszána

tanárszakos
A gyarmati múlt és árnyéka: Japán és Korea modernkori
kapcsolatai és értékelésük a jelenkorban

Farkas Ildikó

182. Krapecz Noémi Regina

tanárszakos
Macuo Basó állat-évszakszavainak vizsgálata tavaszi
haikuiban

Vihar Judit

183. Nagy Bence

Japán dicsőséges 100 napja a II. Világháborúban

Farkas Ildikó

184. Nagy Zoltán Bence

Ihara Szaikaku és kora – egy novellája tükrében

Vihar Judit

185. Pereczes Erika

tanárszakos
Yoshimoto Banana

Janó István

186. Slezák Mónika

tanárszakos
A Kamakura- kori sógunátus története 1183-1333
A feudalizmus japánban

Farkas Ildikó

187. Tomcsik Gergely

Hosi Sinicsi egy novellája műfordításának tükrében

Vihar Judit

2011 június MA

188. Samu Veronika

A Japán hangulatfestő és hangutánzó szavak fordításának
vizsgálata szépirodalmi szövegeken keresztül

Varrók Ilona

189. Sági Attila

A dialektikus udvarias nyelvhasználatának változásai az
Edo-kortól napjainking

Varrók Ilona

190. Tóth Tamás

A sokak, az én és a semmi
A vallási gondolkodásmód speciális szerepe az egyén és a
közösség megkülönböztetésére a japán civilizáció
kontextusában

Gergely Attila

2012 január BA

191. Gergye Franciska

Értékrendi változások a mai japán fiatalság körében

dr. Gergely Attila

192. Kamarás Zsuzsanna

Az örök élet nyomában Ázsiában

dr. Vámos Péter

193. Páll Ildikó

A japán média szerkezete és működési jellemzői. A japán televízió és TV-nézési szokások

dr. Gergely Attila

194. Simon Ágnes

Magyar mesék japánul

dr. Vihar Judit

195. Szűcs Richárd

A kínai szépségideál mint a nők elnyomásának eszköze

dr. Vámos Péter

2012 január osztatlan képzés

196. Csizmadia Blanka Andrea

Magyarságkutató japánok

dr. Farkas Ildikó

197. Kozsuhárov Zsuzsanna Eszter

Japán hatások a képző-és iparművészetben

dr. Farkas Ildikó

198. Skita Nóra

A kawaii-jelenségkör. A „cukiság” bűvöletében

dr. Gergely Attila

2012 június osztatlan képzés

199. Baranyai Péter

A csoportos öngyilkosság problémája a mai Japánban

dr. Gergely Attila

200. Kerchner Tamás

Az amerikai megszállás ideológiai és társadalmi vonatkozása Japánban

dr. Farkas Ildikó

2012 június MA

201. Bergs Arne

A Japán császárság. Központban a trónöröklés

dr. Farkas Ildikó

202. Dalmi Katalin

Murakami Haruki elbeszéléseinek elemzése

dr. Varrók Ilona

203. Fazekas Orsolya

Japán macuri. Tradíció a múltban és jelenben

dr. Varrók Ilona

204. Halász Eszter Judit

Az otaku kultúra és megítélése

dr. Farkas Ildikó

205. Hanák János

A Genji regényének fordításai: Modalitásbeli eltolódások a célszövegben

dr. Varrók Ilona

206. Helfenbein Katalin

Isin-densin: a japán metakomonikácíó egyes sajátosságairól

dr. Gergely Attila

207. Irimi Zsuzsanna

A modern japán színház

dr. Varrók Ilona

208. Pálur Emese Gizella

A japán internetes szleng

Máté Zoltán

209. Pankotai László

A japán szleng

Máté Zoltán

210. Szabó Levente

A burakumin diszkrimináció folytonossága

dr. Farkas Ildikó

211. Szájli Krisztina

Edogawa Ranpo elbeszéléseinek elemzése

dr. Varrók Ilona

212. Vörös Erika

A kettősség és egység megjelenése a japán eszmerendszerben

dr. Farkas Ildikó

213. Zopcsák Ferenc Zsolt

SHODÓ I-II

dr. Mecsi Beatrix

2012 június BA

214. Asztalos Gyöngyvér

A filmfeliratozás kérdéseiről egy Miyazaki Hayao film esettenulmányán keresztül

dr. Varrók Ilona

215. Czifra Adrienn

Az ajnu kultúra hagyományai

dr. Farkas Ildikó

216. Erdei Fanni Dóra

A japán társadalom átalakulása az amerikai megszállás időszakában

dr. Farkas Ildikó

217. Erdélyi Diána

A vasút a japán társadalom életében

dr. Farkas Ildikó

218. Fazekas Máté

A Sony a japán és a világgazdaságban

dr. Gergely Attila

219. Herman Andrea

Fiatalkori devianciák és a harmadik közoktatási reform

dr. Varrók Ilona

220. Hevesi Mariann

Erotic Grotesque Nonsense. A japán dekadencia kérdései aXX. században

dr. Farkas Ildikó

221. Imri László Adrián

Japán nyelvű filmek szinkronizálása

dr. Varrók Ilona

222. Juhász Adrienn

Emberi erőforrás management a japán vállalatoknál

dr. Varrók Ilona

223. Kenesei Máté

A rókaszellem szerepe a kínai és a japán kultúrában

dr. Vámos Péter

224. Kiss Eszter

Az ókori japán budhizmus

dr. Farkas Ildikó

225. Kovács Attila

Az angol nyelv szerepe Japánban – A jövevényszavak funkciója és hatásai

dr. Farkas Ildikó

226. Lévai Csaba

A természeti katasztrófák hatása a japán gazdaságra

dr. Farkas Ildikó

227. Németh Alexandra

Ijime – iskolai deviancia problémák

dr. Farkas Ildikó

228. Paksai Annamária

A sámánság Japánban

dr. Farkas Ildikó

229. Smíri Judit

Minamoto Josicune

dr. Farkas Ildikó

230. Szabó Krisztina

A Távol-keleti gyerekünnepek – Gyerekünnepek Japánban

dr. Farkas Ildikó

231. Szabó Noémi Anna

Japánok Európában a 16-17.században: Haszekura Cunenaga követsége

dr. Farkas Ildikó

232. Szabó Szilvia

A mai Japán társadalmi problémái a kortárs japán művészetben
dr. Farkas Ildikó

2013 január (osztatlan képzés)

233. Nyeste Júlia

A japán papír kultúrtörténeti jelentősége

dr. Farkas Ildikó

234. Juhász Rita

dr. Vihar Judit

2013 január (BA)

235. Kovács Eszter

A sztenderd japán nyelv és a kiotói dialektus összehasonlító elemzése

dr. Varrók Ilona

236. Molnár Ábel

Fejezetek a Sony Corporation történetéből

dr. Gergely Attila

237. Nagy Ibolya

A feminizmus Japánban Nőmozgalmak a Taisho demokrácia idején

dr. Gergely Attila

238. Szkubán Andrea

A karakoe mint kulturális jelenség

dr. Gergely Attila

 

2013 január (MA)

239. Bodnár Péter

A japán politikus

dr. Varrók Ilona

240. Horváth Dániel

Murakami Haruki egy novellájának műfordítása és elemzése

dr. Vihar Judit

241. Lázár Mariann

Az ókori és japán halomsírokban megjelenített Négy Égtájőr kultusz eredete és fejlődése

dr. Farkas Ildikó

 

2013 június BA

242. Berzsenyi Anna

A japán fiatalok társadalmi helyzetének változásai

Gergely Attila

243. Bőgér Eszter

A japán külkapcsolatok értékelése a japán közvéleményben

Gergely Attila

244. Esztergomi Vivien

A Guadalcanali hadjárat

Farkas Ildikó

245. Gombás Noémi Zsófia

A televíziózás társadalmi-kulturális szerepe japánban

Farkas Ildikó

246. Kert Balázs Ádám

Jövevényszavak a mai Japánban

Máté Zoltán

247. Király Kitti

A siket kultúra és jelnyelv japánban

Gergely Attila

248. Kovács Máté

A japán hangulatfestő és hangutánzó szavak

Máté Zoltán

249. Kovács Orsolya Zsuzsanna

Kereszténység a Meidzsi-korban-neoprotestáns ébredések Japánban

Farkas Ildikó

250. Molnár Gergő

Sinszengum:Egy szamuráj csoport az átalakuló Japánban, az 1860-as években

Farkas Ildikó

251. Papp Márió

Boys’ Love-homoerotikus művek a Japán popkultúrában

Vámos Péter

252. Sárdi Natasa

Szülészeti és nőgyógyászati megbetegedések Japánban összehasonlítva a magyarországi helyzettel

Gergely Attila

253. Simonyi Zsófia

A Ryukyu-szigetek nyelvi változatai

Máté Zoltán

254. Szabó Kristóf

Kotodama

Máté Zoltán

255. Szente Cintia

A Heian-kor tükre a Genji monogatariban

Farkas Ildikó

256. Tóth Evelin Adrienn

Az ajnuhitvilág bemutatása a Csitoszei uepekere tükrében

Farkas Ildikó

257. Turcsányi Réka Mária

Európaiak bevezetése a japán nyelvben a kulturális különbségek tükrében

Varrók Ilona

258. Varga Anita

Japán divatok és szubkultúrák a 20. század második felében

Gergely Attila

 

2013 június MA

259. Gonda Judit

A nagy kelet-japáni földrengés és hatásai

Gergely Attila

260. Hajnal Krisztina

A japán foglalkoztatási rendszer átalakulása

Gergely Attila

261. Ihász Péter

A keigo változása

Máté Zoltán

262. Kaiser Sára

Jelenkori változások a japánok udvarias nyelvhasználatában

Máté Zoltán

263. Lénárt Veronika

Japán energiapolitikája és nemzetközi kapcsolatai

Gergely Attila

264. Soós Péter Levente

A humor eszközei Jippensha Ikku Tokaidochu Hizakurige c. munkájában

Máté Zoltán

265. Stéger Ákos Csaba

Erotika a japán irodalomban: A végzet asszonyán keresztül

Vihar Judit

266. Vargha Attila

Az amerikai japán közösség története

Gergely Attila

 

2014 január BA

267. Gulyás Orsolya

Gésák a Modern-korban

Farkas Ildikó

268. Gyulavics Ilona

A japán nyelvtan szófaj-csoportosítás elméleteinek vizsgálata

Máté Zoltán

269. Janoch Viktor

Japán hódítása

Molnár Pál

270. Kernya Viktória

Az ifjúság problémái a mai japán társadalomban

Gergely Attila

271. Kisgyörgy Eszter

Non-verbális elemek a japán üzleti kommunikációban

Somodi Júlia

272. Kiszely Anna

Az 1945 előtti japán militarizmus egyes kérdései 1931-1945

Gergely Attila

273. Kovács Dániel

Szamuráj harcászat

Farkas Ildikó

274. Kovácová Zuzana

A busidó hagyomány a mai Japánban

Gergely Attila

275. Pósán Berill

A ryokan a mai japán társadalomban

Gergely Attila

276. Szabó Nikolett

Japán elveszett évtizede

Farkas Ildikó

277. Weibl Viktor

A japán írás változásai

Varrók Ilona

 

 

2014 január MA

278. Andrejkovics Zita

Shinsengumi Mai szemmel a történelem tükrében

Farkas Ildikó

 

 

2014 június BA

279. Abaidin Pierre

Kereszténység és buddhizmus

Farkas Ildikó

280. Aczél Adrienn

Szamurájok a Kamakura és Muromachi-korban

Farkas Ildikó

281. Appl Róbert

A három királyság kora Kínában

Csibra Zsuzsanna

282. Bara Annamária

Nihonga

Varrók Ilona

283. Bellon Zita

A manga útja

Mecsi Beatrix

284. Bircsáková Ibolya

A kimonók története, típusai és szerepük

Farkas Ildikó

285. Csontosné Dobszay Anna

Katolicizmus japánban a XVI-XVII. században: a japán jezsuita misszió

Nemeshegyi Péter

286. Dohos Viktória

A japán „közösségi vállalat”

Gergely Attila

287. Egyházy Dóra

A japán mezőgazdasági hagyomány és a japán identitás

Gergely Attila

288. Füzesi Hedvig Judit

A Gokaidó

Gergely Attila

289. Gábeli László

A vallásosság szerepe a mai Japánban

Vámos Péter

290. Horváth András

Az Edo-kori társadalom a lebegő világ képeiben

Gergely Attila

291. Hrabovszky Dóra

Identitás nyelvészeti megközelítéséből

Varrók Ilona

292. Kaba Ariel

Fordítási kérdések a japán-magyar nyelvpár viszonylatában

Varrók Ilona

293. Kállai Melitta

A japán nemes hölgyek: élete és hagyomány

Farkas Ildikó

294. Kéry Sándor

Az aidzucsi elhelyezése a japán nyelvi környezetben

Somodi Júlia

295. Kiss Noémi

A tetoválás művészete Japánban

Farkas Ildikó

296. Kiss Vivien Anett

Japán és Dél-Korea kapcsolata

Farkas Ildikó

297. László Szidónia

A J-POP világa

Gergely Attila

298. Marcz Szidónia

Japán várostervezés

Farkas Ildikó

299. Milovszky Krisztina

James Curtis Hepburn munkássága

Máté Zoltán

300. Oláh Viktória

Továbbtanulási és pályaválasztási lehetőségek a mai Japán fiatalok számára

Gergely Attila

301. drOrsó Gergely

A mai japán alkotmány

Farkas Ildikó

302. Rátkai Luca

A nők szerepe változása a japán filmművészetben

Vihar Judit

303. Sandra Alex Benjamin

Iszlám megjelenése Japánban

Farkas Ildikó

304. Takács Szilvia

Don Giovanni típusú hősök a Heian.kor irodalmában

Vihar Judit

305. Tóth Rita

Japán a Szengoku-korszakban

Farkas Ildikó

306. Tóth Zsófia

A Galápagos-szindróma és a digitális kommunikáció Japánban

Gergely Attila

307. Török Szilvia

Japán írás az információs társadalomban

Molnár Pál

308. Vasadi Zsófia

A japán divat

Gergely Attila

309. Vicsotka Brigitta

Az atomenergia megítélése Japánban

Gergely Attila

 

2014 június MA

310. Czifra Adrienn

A ningjó dzsóruritól a kabukiig

Vihar Judit

311. Fazekas Máté

A japán keiretsu-szerkezet és átalakulása a 0-es évek óta

Gergely Attila

312. Füredi Csilla

Személyes névmások és személyre utaló szavak a japán nyelvben

Máté Zoltán

313. Gáspár Boglárka

Kavabata Jaszunari munkássága

Vihar Judit

314. Györkei Máté

Japán-magyar kulturális különbségek okozta kommunikációs problémák

Farkas Ildikó

315. Murányi Dorottya

Nacume Szószeki tíz álma

Varrók Ilona

316. Schmitt csilla

A kimonók világa

Farkas Ildikó

317. Simon Ágnes

Siga Naoja munkássága

Vihar Judit

318. Szabó Noémi

Japán témák a Vasárnapi Újságban

Farkas Ildikó

319. Torma Ágnes

A jövevényszavakra irányuló japán nyelvpolitika hatása

Máté Zoltán

2015 június BA

320. Bánhegyi Gábor

A japán írásjegyek elsajátításánek módszerei

Wakai Seiji

321. Bárczi Ágnes

Hagyományos japán gyógymódok

dr. Gergely Attila

322. Barta-Eke Virág

Japán tradicionális viselete Heian-kortól Meidzsi-korig

dr. Farkas Ildikó

323. Bukta Jusztina

A japán humor

Wakai Seiji

324. Burzuk Mariann

Varieté műsorok a japán televízióban

dr. Gergely Attila

325. Czikkely Zsuzsanna

A II.világháború végnapjai Japánban

dr. Gergely Attila

326. Czinkóczi Beáta

Josimoto Banana életfelfogása egy novellája és műfordítáa alapján

dr. Vihar Judit

327. Dósa Dávid

Japán részvétele az első világháborúban

dr. Apatóczky Ákos Bertalan

328. Eckert József

A Ryükyü-szigetvilág nyelvezete

Máté Zoltán

329. Fodor Attila

Kínaiak Japánban

dr. Vámos Péter

330. Gellén Veronika

Meghatározó női alakok a japán történelemben

dr. Farkas Ildikó

331. Georgiadisz Leonidas

A nyugati és japán kultúrkörök egymásra hatása a videojátékokban

Molnár Pál

332. Hornos Dániel

Jog a középkori Japánban – a Kamakura-kori bukehó

dr. Farkas Ildikó

333. Hubert Mira

Murakami Haruki mágikus realizmusa

dr. Vihar Judit

334. Illéssy Dorottya

Zaibacuk a japán gazdaságtörténetében

dr. Gergely Attila

335. Ivády Gréta

A japán nyelvjárások és az

Wakai Seiji

336. Katona Dorottya

A Hirosimához vezető események

dr. Farkas Ildikó

337. Kocsis Tünde

A Hjakunin issu hatásai a japán irodalomban

dr. Vihar Judit

338. Koleszár Dalma

Angol nyelv oktatása Japánban

Wakai Seiji

339. Kovács Viktor

A japán és kínai írásrendszer változása

Máté Zoltán

340. Kovácsová Emese

A visszavonult császárok korszaka-Az inszei politika

dr. Farkas Ildikó

341. Kracsek Felicia Zita

Idegen nyelvi hatások a Meidzsi kortól

dr. Janó István

342. Lakatos Ráhel

Egy gésa emlékiratai

dr. Varrók Ilona

343. Lipták Lívia

A japán nyelv oktatása a két Világháború közötti Japánban

Máté Zoltán

344. Macúriková Annamária

Japán gondolkodásmód a japán nyelv tükrében

Máté Zoltán

345. Marsai Dóra

A Murakami Haruki regények zenei világa

Molnár Pál

346. Mucsányi Nikoletta

A japán udvari etikett

dr. Farkas Ildikó

347. Osbáth Vivien

Kisebbségi csoportok a mai japán társadalomban

dr. Gergely Attila

348. Pallag Edina

A japán közmondások

Máté Zoltán

349. Papp Bendegúz

Útkeresés a japán zenepedagógiában: a Szuzuki-módszer

dr. Janó István

350. Pitlik Fanni

A japán diáklázadások története és hatásuk Murakami Haruki műveire

dr. Varrók Ilona

351. Polónyi Nikolett

Teaszertartás kialakulása, a teakultúra terjedése

dr. Janó István

352. Simon Márton

Az életbenmaradásm szomorúsága

dr. Vihar Judit

353. Simon Norbert

A japán nyelv és multimédia

Máté Zoltán

354. Sipos Mária

Japán és Korea kapcsolata az ókorban

dr. Farkas Ildikó

355. Spekker Korina

Az öltözködés kultúrája és szimbolikája a középkori Japánban

dr. Vihar Judit

356. Stumphauser Szilvia

Ueszugi Kensin

dr. Farkas Ildikó

357. Szabó Kata

Örömnegyedek Japánban – Yoshiwara, az Edo-kori piros lámpás negyed

dr. Farkas Ildikó

358. Szakál Dávid

Nacionalizmus és modernizáció

dr. Vámos Péter

359. Szakál Szimonetta

A Katana születése

dr. Farkas Ildikó

360. Szakonyi Nóra

A szamurájság átalakulása

dr. Farkas Ildikó

361. Szentkirályi Levente

A kjokusin Magyarországon

dr. Gergely Attila

362. Szűcs Noémi

A Kansai dialektus jellegzetességei

Máté Zoltán

363. Urbán Alexandra

Dolgozó nők Japánban

dr. Farkas Ildikó

364. Váradi Eszter

A sárkány motívum megjelenése

dr. Varrók Ilona

365. Váradi Fruzsina

A japán hangulatfestő szavak

Samu Veronika

2015 június MA

366. Bartók András

japán, Kína és az Egyesült Államok viszonyrendszere

dr. Gergely Attila

367. Imri László

Fordítási tendenciák Japánban

dr. Varrók Ilona

368. Szilágyi Andrea

Nogucsi Jonedzsiró

dr. Varrók Ilona

Hozzászólás írása

Hozzászólás írásához be kell jelentkezni.

bez recepty krem testosteronu http://kupicpigulki.pl/viagra/ zajęcia zdrowia psychicznego dla dorosłych