Végzett hallgatóink

Végzett hallgatóink és szakdolgozataik

2000. június

1. Bencsik Ágnes

A japán nők négy novella tükrében, témavezető: Varrók Ilona

2. Binderné Sólyom Tünde

Az angol és a francia jövevényszavak kiejtése a japán nyelvben, témavezető: Máté Zoltán

3. Gulyás Szilvia

A japán rétegnyelvek és a szleng kapcsolata, témavezető: Máté Zoltán

4. Komlós Attila

Bósózoku. A motorizált szamurájok, témavezető: Gergely Attila

5. Kosztolnyik Krisztián

Magyar–japán kapcsolatok a kultúra, diplomácia és gazdaság területén az 1920-tól 1945-ig terjedő időszakra, témavezető: Gergely Attila

6. Pietsch Tibor

Szumó, több mint sport, témavezető: Gergely Attila

7. Zeley Anikó

Natsume Sōseki, Ivan Alexandrovics Goncsarov, A kapu, Oblomov összevetések, témavezető: Varrók Ilona

2001. június

8. Bakos Márta

Japán magyar szemmel a századfordulón, témavezető: Senga Toru

9. Dénes Attila Szilárd

A harci történetek, a harcos alakja e művekben, témavezető: Varrók Ilona

10. Huszár Tímea

A zen-buddhizmus hatása az üzleti etikára és etikettre, témavezető: Kiss Sándor

11. Imre Viktória

Az angol mint idegen nyelv Japánban, témavezető: Gergely Attila

12. Kaszás Anikó

Aum shinrikyo és az „új vallások” hatása a japán társadalomra, témavezető: Gergely Attila

13. Miskolczy Zsuzsanna

A japán tárgyalófél, témavezető: Gergely Attila

14. Molnár Júlia

Iskola életre halálra, témavezető: Gergely Attila

15. Németh Rita


http://onlinetablettak.com/pantoprazol/

Változó japán-kép a magyar köztudatban, témavezető: Gergely Attila

16. Pintér Gábor

A magyar és a japán szórend kontrasztív vizsgálatának néhány kérdése, témavezető: Cseresnyési László

17. Somodi Júlia

Identitás és elidegenedés. A homok asszonya és Egy személyes tapasztalat című regények összevetése, témavezető: Varrók Ilona

18. Somogyvári Borbála

Szeghy Ernő japán vonatkozású cikkei, kritikái és a kereszténység kérdése Japánban a századfordulón, témavezető: Senga Toru

19. Umführer Rita

A Heian kori költészeti versenyek, témavezető: Máté Zoltán

20. Vida Éva

A japán nemzeti himnusz és zászló története, problematikája, témavezető: Gergely Attila

21. Wenger Barbara

A modernizáció stratégiái, témavezető: Gergely Attila

2002. június

22. Csáki Brigitta

Környezeti tudatosság és fogyasztói társadalom Japánban, témavezető: Gergely Attila

23. Folinusz Ivett

A japán családrendszer átalakulása, témavezető: Gergely Attila

24. Haraszti Zsanett

A japán irodalom kollektív jellege, témavezető: Janó István

25. Labáth Zoltán

„A kölykök visszatérnek?” A japán felsőoktatásból való kiszorulás tényezőinek vizsgálata, témavezető: Gergely Attila

26. Mátrai Titanilla

Kurosawa Akira, témavezető: Janó István

27. Sas Tibor

Tradicionális patrónus–kliens viszonyok a japán politikában, témavezető: Gergely Attila

28. Szabó Veronika

William Butler Yeats és a japán nó-színház, témavezető: Janó István

29. Szekeres Andrea

Drámapedagógia a japán nyelvoktatásban, témavezető: Wakai Seiji

30. Szijjártó Eszter

A magyar–japán kulturális kapcsolatok és jellegüket meghatározó tényezők a kezdetektől napjainkig, témavezető: Gergely Attila

31. Zödös Zsolt

A zen buddhizmus és hatása a művészetekre, témavezető: Nemeshegyi Péter

2003. június

32. Auer Eszter

A fiatalok nyelvhasználata, témavezető: Máté Zoltán

33. Auer Gabriella

Kabuki színészdinasztiák, témavezető: Varrók Ilona

34. Csaplár Zita

Az apa helyzete a második világháború utáni Japánban, témavezető: Gergely Attila

35. Dobrosi Orsolya

A japán vállalatok felépítése, működési sajátosságai és kommunikációs jellemzői, témavezető: Gergely Attila

36. Erős Petra

A deviáns viselkedések családi háttere Japánban, témavezető: Gergely Attila

37. Gavalovics Ákos

Közép-Európa japán szemmel, témavezető: Gergely Attila

38. Heilmann Cecilia

Ainuk, témavezető: Farkas Ildikó

39. Juhász Borbála

A japán mint idegen nyelv helye és szerepe a magyarországi idegennyelv- oktatásban, témavezető: Wakai Seiji

40. Kiss Eszter Ágnes

Matsuo Bashō: Keskeny Út északra, témavezető: Vihar Judit

41. Kovács Richárd

Reform-törekvések a mai japán felsőoktatásban, témavezető: Gergely Attila

42. Kubovicz Imre

Az oszakai nyelvjárás, témavezető: Wakai Seiji

43. Pflum Katalin

Esélyegyenlőség a japán társadalomban: a kikokushijok oktatása, témavezető: Gergely Attila

44. Racskó Ferenc

Matsuo Basho: Oku no hosomichi és az utamakura világa, témavezető: Varrók Ilona

45. Simon Éva

Japán–olasz kapcsolatok a középkortól napjainkig, témavezető: Gergely Attila

46. Tóth Gyöngyvér

A Kumamoto-i nyelvjárás sajátosságai, témavezető: Máté Zoltán

2004. június

47. Besenczi Dóra

A nők helyzetének változása Japánban (1945-től napjainkig), témavezető: Gergely Attila

48. Dézsán Edit

Japán kulturális kapcsolatai az oktatási rendszerben (az ösztöndíj szempontjából), témavezető: Gergely Attila

49. Farkas Beáta

Japán és az Európai Unió kapcsolatai a „trilaterális világrendben”, témavezető: Gergely Attila

50. Karancz Éva

Altajisztikai kutatások, témavezető: Máté Zoltán

51. Kerényi József

A buddhizmus filozófiája és a Zen kialakulása, témavezető: Dr. Nemeshegyi Péter

52. Lakó Zója

A család és a munkavállalás a japán nők életében, témavezető: Gergely Attila

53. Lichtenstein Noémi

A japánok és az európaiak kommunikációjában megfigyelhető jellegzetességek, témavezető: Hidasi Judit

54. Markó László

A „február 26-i incidens”, témavezető: Gergely Atttila

55. Molnár Pál

Hidak a tudástérben, témavezető: Z. Karvalics László

56. Murata Yutaka

Kamikaze, témavezető: Farkas Ildikó

57. Oláh Döníz

A magyar–japán kapcsolatok a Kodály-módszer tükrében, témavezető: Gergely Attila

58. Sitkei Dóra

A japán ember természettel való kapcsolatának jellegzetességei, témavezető: Gergely Attila

59. Száva Borbála

A japán műemlék kutatási és helyreállítási tevékenység Angkorban, témavezető: Senga Toru

60. Sztojka Magdolna

Kitagawa Utamaro és a szép nők ábrázolása, témavezető: Cseh Éva

61. Tamássy Judit

Okinawa. Történelem a történelemben, témavezető: Gergely Attila

62. Török Roland

Xavéri Szent Ferenc élete, témavezető: Nemeshegyi Péter

2005. június

63. Bakos Tünde

Udvari öltözékek a Heian-korban, témavezető: Cseh Éva

64. Barna Ágnes

Felvinczi Takács Zoltán a magyar keletkutatásban, témavezető: Farkas Ildikó

65. Csáki Melinda

Világteremtés és az Istenek születése a Kojiki alapján – összehasonlító mitológia, témavezető: Varrók Ilona

66. Cseresnyési Eszter

Japán társadalmi változások a század küszöbén, témavezető: Gergely Attila

67. Mika Gabriella

A szerelem témája a modern japán elbeszélő irodalomban, témavezető: Vihar Judit

68. Mikó Flóra

Ono no Komachi. A Komachi-legenda az Ogura Hyakunin Isshu tükrében, témavezető: Máté Zoltán

69. Nagy Zsófia

A szerelem témája Mishima Yukionál, témavezető: Vihar Judit

70. Tyll Ágoston

A deviancia és a bűnözés sajátosságai a mai japán társadalomban, különös tekintettel a Yakuza tevékenységére, témavezető: Gergely Attila

2006. január

71. Farkas Katalin

Giongo-gitaigo. Japán és magyar hangutánzó, hangulatfestő szavak kontrasztív elemzése, gyakorlati alkalmazása, témavezető: Máté Zoltán

72. Takács Tamás

Az Ogura Hyakunin Isshu. A waka formai és tartalmi jellemzői, témavezető: Máté Zoltán

2006. június

73. Higashiguchi Shaari

Miyazawa Kenji alkotóművészete műfordításai tükrében, témavezető: Vihar Judit

74. Király Róbert

Az évszakszó és évszak-elem a japán és a német nyelvű haikuban, témavezető: Vihar Judit

75. Pataki László

A japán hagyományok továbbélése az építészetben, témavezető: Farkas Ildikó

76. Sánta Gábor

Baráthosi Balogh Benedek élete és utazásai, témavezető: Farkas Ildikó

77. Somodi Réka

Szervezett bűnözés a japán és kínai társadalomban, témavezető: Gergely Attila

78. Szalai Zoltán

A Japánról kialakult kép a korai írásos emlékekben, témavezető: Farkas Ildikó

79. Szojka Andrea

A zene használata a japán nyelvoktatásban, témavezető: Wakai Seiji

80. Tóth Gergely

Magyarok Japánban, Japánról (1770-1938), témavezető: Farkas Ildikó

2007. június

81. Császár Anett

Az orosz irodalom hatása a japán irodalomra, témavezető: Vihar Judit

82. Fehér Grácia

A Nanbokucsó kor és változó megítélése a japán történetírásban, témavezető: Farkas Ildikó

83. Filep Orsolya

A kötelesség és vágy problémája Csikamacu Monzaemon két művében, témavezető: Varrók Ilona

84. Hári Lilian Nóra

Egészség és egészségügy a japán társadalomban, témavezető: Gergely Attila

85. Horváth Zsuzsanna

A kommunikáció sajátosságai egy japán nagyvállalat keretein belül, témavezető: Gergely Attila

86. Medve Anikó

A jōyōkanjihyō-lista kialakulása, témavezető: Máté Zoltán

87. Szemerey Márton

A japán nyelv szociolingvisztikai megközelítésből, témavezető: Máté Zoltán

88. Szalainé Cséfai Judit

A Japánról kialakult kép a XIX. század végén és a XX. század elején Magyarországon a korabeli sajtó alapján, témavezető: Farkas Ildikó

89. Zsigmond Zsuzsa

A büntetés-végrehajtás történeti változásai, témavezető: Gergely Attila

2008. január

90. Turcsányi Zsófia

A brazíliai japán közösség, témavezető: Gergely Attila

91. Vizsnyiczai Sára

A Tokugava városi kultúra háttérfolyamatai, témavezető: Farkas Ildikó

2008. június

92. Birkás Lili

A nők szerepének és életesélyeinek változása a mai japán társadalomban, témavezető: Gergely Attila

93. Gál Bence

A japán dialektusok társadalmi megítélése, témavezető: Máté Zoltán

94. Goda Lilla Boróka

Esettanulmány egy japán gyermek magyarnyelv-elsajátításáról, témavezető: Wakai Seiji

95. Hara Anikó

A japán általános kereskedőházak és átalakulások, témavezető: Gergely Attila

96. Herman Kanako Anna

A koreai kisebbség Japánban – különös tekintettel az oktatáspolitika és az identitás kapcsolatára, témavezető: Gergely Attila

97. Hricisák Viktória Rita

Japán–magyar vegyes kapcsolatból született gyermekek nyelv-és kultúraelsajátításának jellemzői, témavezető: Wakai Seiji

98. Jordán Krisztina

A japán szellemek megjelenése az irodalomban, különös tekintettel a yuurei-ekre, témavezető: Varrók Ilona

99. Mahlaj Júlia

Japán képe Magyarországon az 1920-as és 1930-as években, témavezető: Farkas Ildikó

100. Mester Adrienn

Magyarországon a japán nyelvoktatás módszerei, középiskolai nyelvtanár tapasztalatainak tükrében, témavezető: Wakai Seiji

101. Oberna Anna

Az „északi területek” múltja és jelene, témavezető: Gergely Attila

102. Slavic Károly

Isida Ira: Gyönyörű gyermekek – műfordítói tapasztalatok, témavezető: Vihar Judit

103. Szathmári Judit

A japán társadalom bírálata Kurosawa Akira munkásságában, témavezető: Gergely Attila

104. Takács Andrea

Tolmácsolás Japánban. A nagaszaki tolmácsok története az Edo korszak végéig, témavezető: Dr. Vihar Judit

105. Végh Teodóra

Okinawa „Látó asszonyai”, témavezető: Nemeshegyi Péter

2009. június (osztatlan képzés)

106. Puskás András

Kúkai életútjának bemutatása három művének segítségével, témavezető: Nemeshegyi Péter

107. Tóth János

A Tíz költői stílus, Fudzsivara no Teika maigecusó, témavezető: Vihar Judit

2009. június (BA)

108. Czitán Anna-Magdaléna

Sajátos írói eszközök a kortárs japán irodalomban, témavezető: Varrók Ilona

109. Fazekas Orsolya

Akutagava-novellák újrafordítása, témavezető: Somodi Júlia

110. Grill Tünde

Japán vállalatok külföldön, témavezető: Gergely Attila

111. Halász Eszter

Az otaku jelenség, témavezető: Gergely Attila

112. Kapuvári Viktor

A reáliák fordítása. Reália-felfogások és a reáliák átváltásai japán szépirodalmi művek magyar és angol fordításában, témavezető: Somodi Júlia

113. Oláh Krisztián

A mozgás szimbolikája, témavezető: Takács Andrea

114. Pankotai László

A szumó múltja és jelene, témavezető: Máté Zoltán

115. Potapov Szergej

A magyarországi japán vállalatok kommunikációja, témavezető: Gergely Attila

116. Samu Veronika

A japán frazeologizmusok fordításának vizsgálata párhuzamos szépirodalmi korpuszon, témavezető: Somodi Júlia

117. Szabó Ervin

Az országegyesítés folyamata, tetőpontja és közvetlen hatásai, témavezető: Farkas Ildikó

118. Szájli Krisztina

Mai japán szubkultúrák a zene és a divat világában, témavezető: Gergely Attila

119. Tóth Tamás

Új vallások a japán társadalomban, témavezető: Gergely Attila

120. Ujházy Zsófia

Textilbe szőtt gondolatok, témavezető: Farkas Ildikó

2010. január (osztatlan képzés)

121. Bogár Krisztina

Kjúsú a japán történelemben, témavezető: Farkas Ildikó

122. Bognár Péter

A japán terjeszkedési politika és gyarmatosítás hatásai a modern japán külkapcsolatokra. A kínai–japán külkapcsolatok és a két állam történelemszemléletének alakulása, témavezető: Gergely Attila

123. Molnár György

A japán császári kultusz. A császárkultusz eredete és Meiji császár kultusza, témavezető: Farkas Ildikó

2010. január (BA)

124. Nagy Réka

A ryūkyūi népzene és identitás kapcsolata, témavezető: Varrók Ilona

2010. június (BA)

125. Arne Bergs

Mijamoto Muszasi, témavezető: dr. Farkas Ildikó

126. Benedek Máté

A japán gazdasági és vállalatvezetési modell változásai, témavezető: dr. Gergely Attila

127. Csordás Gyula

Minna no uta, témavezető: Molnár Pál

128. Hajnal Krisztina

A japán fiatalok szocializációs problémái, témavezető: dr. Gergely Attila

129. Irimi Zsuzsanna

A manga kialakulása és fejlődése, témavezető: dr. Gergely Attila

130. Kaiser Sára

A keigo fordítása a japán irodalmi művekben, témavezető: dr. Varrók Ilona

131. Lázár Marianna

Az ókori kínai shijin mítosz fejlődése és integrálódása a koreai és japán kultúrkörbe, témavezető: dr. Farkas Ildikó

132. Lénárt Veronika

Házasság Japánban, témavezető: dr. Gergely Attila

133. Pécsi Adél Vivien

Japán és a Közel-Kelet, Japán Szaúd-Arábiából származó olajimportja és energiabiztonsága, témavezető: dr. Gergely Attila

134. Svehla Krisztina

Az óitai dialektus és kódváltozás, témavezető: Máté Zoltán

135. Szabó Levente

A burakumin kérdés eredete, és a válaszkeresés, témavezető: dr. Gergely Attila

136. Takács Vivien

A japán teaszertartás, témavezető: dr. Farkas Ildikó

137. Urbán Alexandra

Gó és etikett. Mit tanulhatunk egy távol-keleti játéktól, témavezető: Somodi Júlia

2010. június (osztatlan képzés)

138. Ary Árpád

Vérfertőzés és az identitás formálódása – burakumin kérdések Nakagami Kendzsi műveiben, témavezető: dr. Vihar Judit

139. Basa Zsófia

A Hagoromo-legenda, témavezető: dr. Varrók Ilona

140. Drajkó Adél

Abe Kóbó metamorfózis-ábrázolásai az európai irodalom tükrében, témavezető: dr. Vihar Judit

141. Nyeste Zsolt

„A nők helyzetének változása a modernizáció folyamán (1912-ig)”, témavezető: dr. Farkas Ildikó

142. Papp Gabriella

A gyermekvédelem szerepe és történeti fejlődése Japánban, témavezető: dr. Gergely Attila

143. Szájer Ildikó

Nishikawa Jun manabiai és Spencer Kagan kooperatív tanulás elméletének összehasonlítása, témavezető: Wakai Seiji

2011. január (BA)

144. Tóth Szabolcs

A gyereknevelés történelme Japánban, témavezető: Gergely Attila

2011. január (osztatlan képzés)

145. Bencze Bálint

A zen hatása a japán építészetre, témavezető: Csibra Zsuzsanna

146. Bohács Dávid

A metafikció és Cucui Jaszutaka munkássága, témavezető: Vihar Judit

147. Fittler Áron

Takaszue lányának lelkivilága és a szerzői szándék a Szarasina naplóban, témavezető: Vihar Judit

148. Mati Márton

Az Osztrák-Magyar Monarchia és Japán kapcsolattörténete, témavezető: Farkas Ildikó

149. Rihó Eszter

Holland hatások a japán nyelvre az Edo korban. A rangaku fejlődése és következményei, témavezető: Máté Zoltán

150. Wagner András

A japán-orosz háború a gazdasági és társadalmi változások tükrében, témavezető: Farkas Ildikó

2011 június BA

151. Andrejkovics Zita

Manga fordítás és kiadás Magyarországon, témavezető: Varrók Ilona

152. Bartók András

1978: kínai-japán béke és barátsági szerződés, témavezető: Vámos Péter

153. Ésik Ildikó

Gésák az Edo-korban, témavezető: Farkas Ildikó

154. Füredi Csilla

Japán női nyelvhasználata, témavezető: Máté Zoltán

155. Füzesi Szonja

Idegenként Japánban – a külföldiek helyzete és megítélése a szigetországban –, témavezető: Gergely Attila

156. Halász Adrienn

Kína nagyhatalmi törekvéseinek megnyilvánulása építészetben – különös tekintettel a pekingi olimpia kapcsán zajló építkezésekre, témavezető: Vámos Péter

157. Hamula Edit

A közvetítő nyelv fordítására gyakorolt hatásának vizsgálata párhuzamos szépirodalmi korpuszon, témavezető: Varrók Ilona

158. Horváth Csilla Edina

Atomtámadás Japánban, témavezető: Farkas Ildikó

159. Ihász Péter

Japán jövevényszavak A nyugati eredetű jövevényszavak szerepe az emberi kapcsolatok felépítésében és ápolásában a japán társadalomban, témavezető: Máté Zoltán

160. Kovács Réka

A japán diftongusok. A japán nyelv magánhangzó-jelenségei, különös tekintettel a diftongusokra, témavezető: Máté Zoltán

161. Kukovecz Imre Zoltán

A buborékgazdaság kérdései, témavezető: Gergely Attila

162. Kuntner Katalin

Az állami sintó, mint feltalált tradíció, témavezető: Farkas Ildikó

163. Matula András

Kína és Japán kapcsolatai a hidegháború után, témavezető: Vámos Péter

164. Murányi Dorottya

Murakami Takasi és a Superflat mozgalom, témavezető: Csibra Zsuzsanna

166. Pásztor Alexa

A nyugati fiatalok japanizációja – avagy hogyan és miért terjedt el a japán pop-kultúra nyugaton, témavezető: Gergely Attila

167. Réti Daniella

A japán orvoslás története, témavezető: Farkas Ildikó

168. Révai Edit

Középoktatás japán módra. Nevelés és tanár-diák kapcsolat a japán középiskolákban, témavezető: Gergely Attila

169. Schimó Emese

Demográfiai problémák Japánban. Csökkenő népesség a japán nők értékrend változásának tükrében, témavezető: Gergely Attila

170. Soós Péter Levente

A japán média kollaboratív fordítása az interneten, témavezető: Varrók Ilona

171. Szedmák Lívia

Takarazuka Revü: Női színház egy férfiközpontú társadalomban, témavezető: Varrók Ilona

172. Szilágyi Andrea

Misima Jukio és Anton Pavlovics Csehov munkásságának közös vonásai, témavezető: Vihar Judit

173. Szőke Ildikó

Kanpō: A japán természetgyógyászat a hagyományos kínai orvoslás tükrében, témavezető: Vámos Péter

174. Varga Fruzsina

Az 1995-ös tokiói gáztámadás, témavezető: Gergely Attila

175. Vargha Attila

Sóva császár és kora, témavezető: Gergely Attila

2011 június (osztatlan képzés)

176. Agócs Anna (tanárszakos)

Mori Ogai:”Apóka és Anyóka” című elbeszélésének műfordítása és azzal kapcsolatos megjegyzések, témavezető: Vihar Judit,

177. Buzási Eszter Dóra

A japán lakosság utazási szokásai, témavezető: Gergely Attila

178. Forgó Teodóra (tanárszakos)

Shakespeare japán szemmel, témavezető: Janó István,

179. Gombkötő Katalin (tanárszakos)

A fürj témájának megjelenése a japán irodalomban – képzőművészeti példákkal alátámasztva, témavezető: Varrók Ilona

180. Kalafszky Okszána (tanárszakos)

A gyarmati múlt és árnyéka: Japán és Korea modernkori kapcsolatai és értékelésük a jelenkorban, témavezető: Farkas Ildikó

181. Krapecz Noémi Regina (tanárszakos)

Macuo Basó állat-évszakszavainak vizsgálata tavaszi haikuiban, témavezető: Vihar Judit

182. Nagy Bence

Japán dicsőséges 100 napja a II. Világháborúban, témavezető: Farkas Ildikó

183. Nagy Zoltán Bence

Ihara Szaikaku és kora – egy novellája tükrében, témavezető: Vihar Judit

184. Pereczes Erika (tanárszakos)

Yoshimoto Banana, témavezető: Janó István

185. Slezák Mónika (tanárszakos)

A Kamakura- kori sógunátus története 1183-1333. A feudalizmus japánban, témavezető: Farkas Ildikó

186. Tomcsik Gergely

Hosi Sinicsi egy novellája műfordításának tükrében, témavezető: Vihar Judit

2011 június MA

187. Samu Veronika

A Japán hangulatfestő és hangutánzó szavak fordításának vizsgálata szépirodalmi szövegeken keresztül, témavezető: Varrók Ilona

188. Sági Attila

A dialektikus udvarias nyelvhasználatának változásai az Edo-kortól napjainking, témavezető: Varrók Ilona

189. Tóth Tamás

A sokak, az én és a semmi A vallási gondolkodásmód speciális szerepe az egyén és a közösség megkülönböztetésére a japán civilizáció kontextusában, témavezető: Gergely Attila

2012 január BA

190. Gergye Franciska

Értékrendi változások a mai japán fiatalság körében, témavezető: dr. Gergely Attila

191. Kamarás Zsuzsanna

Az örök élet nyomában Ázsiában, témavezető: dr. Vámos Péter

192. Páll Ildikó

A japán média szerkezete és működési jellemzői. A japán televízió és TV-nézési szokások, témavezető: dr. Gergely Attila

193. Simon Ágnes

Magyar mesék japánul, témavezető: dr. Vihar Judit

194. Szűcs Richárd

A kínai szépségideál mint a nők elnyomásának eszköze, témavezető: dr. Vámos Péter

2012 január osztatlan képzés

195. Csizmadia Blanka Andrea

Magyarságkutató japánok, témavezető: dr. Farkas Ildikó

196. Kozsuhárov Zsuzsanna Eszter

Japán hatások a képző- és iparművészetben, témavezető: dr. Farkas Ildikó

197. Skita Nóra

A kawaii-jelenségkör. A „cukiság” bűvöletében, témavezető: dr. Gergely Attila

2012 június osztatlan képzés

198. Baranyai Péter

A csoportos öngyilkosság problémája a mai Japánban, témavezető: dr. Gergely Attila

199. Kerchner Tamás

Az amerikai megszállás ideológiai és társadalmi vonatkozása Japánban, témavezető: dr. Farkas Ildikó

2012 június MA

200. Bergs Arne

A Japán császárság. Központban a trónöröklés, témavezető: dr. Farkas Ildikó

201. Dalmi Katalin

Murakami Haruki elbeszéléseinek elemzése, témavezető: dr. Varrók Ilona

202. Fazekas Orsolya

Japán macuri. Tradíció a múltban és jelenben, témavezető: dr. Varrók Ilona

203. Halász Eszter Judit

Az otaku kultúra és megítélése, témavezető: dr. Farkas Ildikó

204. Hanák János

A Genji regényének fordításai: Modalitásbeli eltolódások a célszövegben, témavezető: dr. Varrók Ilona

205. Helfenbein Katalin

Isin-densin: a japán metakommunikácíó egyes sajátosságairól, témavezető: dr. Gergely Attila

206. Irimi Zsuzsanna

A modern japán színház, témavezető: dr. Varrók Ilona

207. Pálur Emese Gizella

A japán internetes szleng, témavezető: Máté Zoltán

208. Pankotai László

A japán szleng, témavezető: Máté Zoltán

209. Szabó Levente

A burakumin diszkrimináció folytonossága, témavezető: dr. Farkas Ildikó

210. Szájli Krisztina

Edogawa Ranpo elbeszéléseinek elemzése, témavezető: dr. Varrók Ilona

211. Vörös Erika

A kettősség és egység megjelenése a japán eszmerendszerben, témavezető: dr. Farkas Ildikó

212. Zopcsák Ferenc Zsolt

SHODÓ I-II, témavezető: dr. Mecsi Beatrix

2012 június BA

213. Asztalos Gyöngyvér

A filmfeliratozás kérdéseiről egy Miyazaki Hayao film esettenulmányán keresztül, témavezető: dr. Varrók Ilona

214. Czifra Adrienn

Az ajnu kultúra hagyományai, témavezető: dr. Farkas Ildikó

215. Erdei Fanni Dóra

A japán társadalom átalakulása az amerikai megszállás időszakában, témavezető: dr. Farkas Ildikó

216. Erdélyi Diána

A vasút a japán társadalom életében, témavezető: dr. Farkas Ildikó

217. Fazekas Máté

A Sony a japán és a világgazdaságban, témavezető: dr. Gergely Attila

218. Herman Andrea

Fiatalkori devianciák és a harmadik közoktatási reform, témavezető: dr. Varrók Ilona

219. Hevesi Mariann

Erotic Grotesque Nonsense. A japán dekadencia kérdései aXX. Században, témavezető: dr. Farkas Ildikó

220. Imri László Adrián

Japán nyelvű filmek szinkronizálása, témavezető: dr. Varrók Ilona

221. Juhász Adrienn

Emberi erőforrás management a japán vállalatoknál, témavezető: dr. Varrók Ilona

222. Kenesei Máté

A rókaszellem szerepe a kínai és a japán kultúrában, témavezető: dr. Vámos Péter

223. Kiss Eszter

Az ókori japán buddhizmus, témavezető: dr. Farkas Ildikó

224. Kovács Attila

Az angol nyelv szerepe Japánban – A jövevényszavak funkciója és hatásai, témavezető: dr. Farkas Ildikó

225. Lévai Csaba

A természeti katasztrófák hatása a japán gazdaságra, témavezető: dr. Farkas Ildikó

226. Németh Alexandra

Ijime – iskolai deviancia problémák, témavezető: dr. Farkas Ildikó

227. Paksai Annamária

A sámánság Japánban, témavezető: dr. Farkas Ildikó

228. Smíri Judit

Minamoto Josicune, témavezető: dr. Farkas Ildikó

229. Szabó Krisztina

A Távol-keleti gyerekünnepek – Gyerekünnepek Japánban, témavezető: dr. Farkas Ildikó

230. Szabó Noémi Anna

Japánok Európában a 16-17.században: Haszekura Cunenaga követsége, témavezető: dr. Farkas Ildikó

231. Szabó Szilvia

A mai Japán társadalmi problémái a kortárs japán művészetben, témavezető: dr. Farkas Ildikó

2013 január (osztatlan képzés)

232. Nyeste Júlia

A japán papír kultúrtörténeti jelentősége, témavezető: dr. Farkas Ildikó

233. Juhász Rita

n.a.

2013 január (BA)

234. Kovács Eszter

A sztenderd japán nyelv és a kiotói dialektus összehasonlító elemzése, témavezető: dr. Varrók Ilona

235. Molnár Ábel

Fejezetek a Sony Corporation történetéből, témavezető: dr. Gergely Attila

236. Nagy Ibolya

A feminizmus Japánban. Nőmozgalmak a Taishō demokrácia idején, témavezető: dr. Gergely Attila

237. Szkubán Andrea

A karakoe mint kulturális jelenség, témavezető: dr. Gergely Attila

2013 január (MA)

238. Bodnár Péter

A japán politikus, témavezető: dr. Varrók Ilona

239. Horváth Dániel

Murakami Haruki egy novellájának műfordítása és elemzése, témavezető: dr. Vihar Judit

240. Lázár Marianna

Az ókori és japán halomsírokban megjelenített Négy Égtájőr kultusz eredete és fejlődése, témavezető: dr. Farkas Ildikó

2013 június BA

241. Berzsenyi Anna

A japán fiatalok társadalmi helyzetének változásai, témavezető: Gergely Attila

242. Bőgér Eszter

A japán külkapcsolatok értékelése a japán közvéleményben, témavezető: Gergely Attila

243. Esztergomi Vivien

A Guadalcanali hadjárat, témavezető: Farkas Ildikó

244. Gombás Noémi Zsófia

A televíziózás társadalmi-kulturális szerepe japánban, témavezető: Farkas Ildikó

245. Kert Balázs Ádám

Jövevényszavak a mai Japánban, témavezető: Máté Zoltán

246. Király Kitti

A siket kultúra és jelnyelv japánban, témavezető: Gergely Attila

247. Kovács Máté

A japán hangulatfestő és hangutánzó szavak, témavezető: Máté Zoltán

248. Kovács Orsolya Zsuzsanna

Kereszténység a Meidzsi-korban-neoprotestáns ébredések Japánban, témavezető: Farkas Ildikó

249. Molnár Gergő

Sinszengumi: Egy szamuráj csoport az átalakuló Japánban, az 1860-as években, témavezető: Farkas Ildikó

250. Papp Márió

Boys’ Love – homoerotikus művek a Japán popkultúrában, témavezető: Vámos Péter

251. Sárdi Natasa

Szülészeti és nőgyógyászati megbetegedések Japánban összehasonlítva a magyarországi helyzettel, témavezető: Gergely Attila

252. Simonyi Zsófia

A Ryūkyū-szigetek nyelvi változatai, témavezető: Máté Zoltán

253. Szabó Kristóf

Kotodama, témavezető: Máté Zoltán

254. Szente Cintia

A Heian-kor tükre a Genji monogatariban, témavezető: Farkas Ildikó

255. Tóth Evelin Adrienn

Az ajnu hitvilág bemutatása a Csitoszei uepekere tükrében, témavezető: Farkas Ildikó

256. Turcsányi Réka Mária

Európaiak bevezetése a japán nyelvbe a kulturális különbségek tükrében, témavezető: Varrók Ilona

257. Varga Anita

Japán divatok és szubkultúrák a 20. század második felében, témavezető: Gergely Attila

2013 június MA

258. Gonda Judit

A nagy kelet-japáni földrengés és hatásai, témavezető: Gergely Attila

259. Hajnal Krisztina

A japán foglalkoztatási rendszer átalakulása, témavezető: Gergely Attila

260. Ihász Péter

A keigo változása, témavezető: Máté Zoltán

261. Kaiser Sára

Jelenkori változások a japánok udvarias nyelvhasználatában, témavezető: Máté Zoltán

262. Lénárt Veronika

Japán energiapolitikája és nemzetközi kapcsolatai, témavezető: Gergely Attila

263. Soós Péter Levente

A humor eszközei Jippensha Ikku Tokaidōchū Hizakurige c. munkájában, témavezető: Máté Zoltán

264. Stéger Ákos Csaba

Erotika a japán irodalomban: A végzet asszonyán keresztül, témavezető: Vihar Judit

265. Vargha Attila

Az amerikai japán közösség története, témavezető: Gergely Attila

2014 január BA

266. Gulyás Orsolya

Gésák a Modern-korban, témavezető: Farkas Ildikó

267. Gyulavics Ilona

A japán nyelvtan szófaj-csoportosítás elméleteinek vizsgálata, témavezető: Máté Zoltán

268. Janoch Viktor

Japán hódítása, témavezető: Molnár Pál

269. Kernya Viktória

Az ifjúság problémái a mai japán társadalomban, témavezető: Gergely Attila

270. Kisgyörgy Eszter

Non-verbális elemek a japán üzleti kommunikációban, témavezető: Somodi Júlia

271. Kiszely Anna

Az 1945 előtti japán militarizmus egyes kérdései 1931-1945, témavezető: Gergely Attila

272. Kovács Dániel

Szamuráj harcászat, témavezető: Farkas Ildikó

273. Kovácová Zuzana

A busidó hagyomány a mai Japánban, témavezető: Gergely Attila

274. Pósán Berill

A ryōkan a mai japán társadalomban, témavezető: Gergely Attila

275. Szabó Nikolett

Japán elveszett évtizede, témavezető: Farkas Ildikó

276. Weibl Viktor

A japán írás változásai, témavezető: Varrók Ilona

2014 január MA

277. Andrejkovics Zita

Shinsengumi. Mai szemmel a történelem tükrében, témavezető: Farkas Ildikó

2014 június BA

278. Abaidin Pierre

Kereszténység és buddhizmus, témavezető: Farkas Ildikó

279. Aczél Adrienn

Szamurájok a Kamakura és Muromachi-korban, témavezető: Farkas Ildikó

280. Appl Róbert

A három királyság kora Kínában, témavezető: Csibra Zsuzsanna

281. Bara Annamária

Nihonga, témavezető: Varrók Ilona

282. Bellon Zita

A manga útja, témavezető: Mecsi Beatrix

283. Bircsáková Ibolya

A kimonók története, típusai és szerepük, témavezető: Farkas Ildikó

284. Csontosné Dobszay Anna

Katolicizmus japánban a XVI-XVII. században: a japán jezsuita misszió, témavezető: Nemeshegyi Péter

285. Dohos Viktória

A japán „közösségi vállalat”, témavezető: Gergely Attila

286. Egyházy Dóra

A japán mezőgazdasági hagyomány és a japán identitás, témavezető: Gergely Attila

287. Füzesi Hedvig Judit

A Gokaidó, témavezető: Gergely Attila

288. Gábeli László

A vallásosság szerepe a mai Japánban, témavezető: Vámos Péter

289. Horváth András

Az Edo-kori társadalom a lebegő világ képeiben, témavezető: Gergely Attila

290. Hrabovszky Dóra

Identitás nyelvészeti megközelítéséből, témavezető: Varrók Ilona

291. Kaba Ariel

Fordítási kérdések a japán-magyar nyelvpár viszonylatában, témavezető: Varrók Ilona

292. Kállai Melitta

A japán nemes hölgyek: élete és hagyomány, témavezető: Farkas Ildikó

293. Kéry Sándor

Az aidzucsi elhelyezése a japán nyelvi környezetben, témavezető: Somodi Júlia

294. Kiss Noémi

A tetoválás művészete Japánban, témavezető: Farkas Ildikó

295. Kiss Vivien Anett

Japán és Dél-Korea kapcsolata, témavezető: Farkas Ildikó

296. László Szidónia

A J-POP világa, témavezető: Gergely Attila

297. Marcz Szidónia

Japán várostervezés, témavezető: Farkas Ildikó

298. Milovszky Krisztina

James Curtis Hepburn munkássága, témavezető: Máté Zoltán

299. Oláh Viktória

Továbbtanulási és pályaválasztási lehetőségek a mai Japán fiatalok számára, témavezető: Gergely Attila

300. dr. Orsó Gergely

A mai japán alkotmány, témavezető: Farkas Ildikó

301. Rátkai Luca

A nők szerepe változása a japán filmművészetben, témavezető: Vihar Judit

302. Sandra Alex Benjamin

Iszlám megjelenése Japánban, témavezető: Farkas Ildikó

303. Takács Szilvia

Don Giovanni típusú hősök a Heian.kor irodalmában, témavezető: Vihar Judit

304. Tóth Rita

Japán a Szengoku-korszakban, témavezető: Farkas Ildikó

305. Tóth Zsófia

A Galápagos-szindróma és a digitális kommunikáció Japánban, témavezető: Gergely Attila

306. Török Szilvia

Japán írás az információs társadalomban, témavezető: Molnár Pál

307. Vasadi Zsófia

A japán divat, témavezető: Gergely Attila

308. Vicsotka Brigitta

Az atomenergia megítélése Japánban, témavezető: Gergely Attila

2014 június MA

309. Czifra Adrienn

A ningjó dzsóruritól a kabukiig, témavezető: Vihar Judit

310. Fazekas Máté

A japán keiretsu-szerkezet és átalakulása a 0-es évek óta, témavezető: Gergely Attila

311. Füredi Csilla

Személyes névmások és személyre utaló szavak a japán nyelvben, témavezető: Máté Zoltán

312. Gáspár Boglárka

Kavabata Jaszunari munkássága, témavezető: Vihar Judit

313. Györkei Máté

Japán-magyar kulturális különbségek okozta kommunikációs problémák, témavezető: Farkas Ildikó

314. Murányi Dorottya

Nacume Szószeki tíz álma, témavezető: Varrók Ilona

315. Schmitt csilla

A kimonók világa, témavezető: Farkas Ildikó

316. Simon Ágnes

Siga Naoja munkássága, témavezető: Vihar Judit

317. Szabó Noémi

Japán témák a Vasárnapi Újságban, témavezető: Farkas Ildikó

318. Torma Ágnes

A jövevényszavakra irányuló japán nyelvpolitika hatása, témavezető: Máté Zoltán

2015 június BA

319. Bánhegyi Gábor

A japán írásjegyek elsajátításának módszerei, témavezető: Wakai Seiji

320. Bárczi Ágnes

Hagyományos japán gyógymódok, témavezető: dr. Gergely Attila

321. Barta-Eke Virág

Japán tradicionális viselete Heian-kortól Meidzsi-korig, témavezető: dr. Farkas Ildikó

322. Bukta Jusztina

A japán humor, témavezető: Wakai Seiji

323. Burzuk Mariann

Varieté műsorok a japán televízióban, témavezető: dr. Gergely Attila

324. Czikkely Zsuzsanna

A II.világháború végnapjai Japánban, témavezető: dr. Gergely Attila

325. Czinkóczi Beáta

Josimoto Banana életfelfogása egy novellája és műfordítása alapján, témavezető: dr. Vihar Judit

326. Dósa Dávid

Japán részvétele az első világháborúban, témavezető: dr. Apatóczky Ákos Bertalan

327. Eckert József

A Ryükyü-szigetvilág nyelvezete, témavezető: Máté Zoltán

328. Fodor Attila

Kínaiak Japánban, témavezető: dr. Vámos Péter

329. Gellén Veronika

Meghatározó női alakok a japán történelemben, témavezető: dr. Farkas Ildikó

330. Georgiadisz Leonidas

A nyugati és japán kultúrkörök egymásra hatása a videojátékokban, témavezető: Molnár Pál

331. Hornos Dániel

Jog a középkori Japánban – a Kamakura-kori bukehó, témavezető: dr. Farkas Ildikó

332. Hubert Mira

Murakami Haruki mágikus realizmusa, témavezető: dr. Vihar Judit

333. Illéssy Dorottya

Zaibacuk a japán gazdaságtörténetében, témavezető: dr. Gergely Attila

334. Ivády Gréta

A japán nyelvjárások és az témavezető:Wakai Seiji

335. Katona Dorottya

A Hirosimához vezető események, témavezető: dr. Farkas Ildikó

336. Kocsis Tünde

A Hjakunin issu hatásai a japán irodalomban, témavezető: dr. Vihar Judit

337. Koleszár Dalma

Angol nyelv oktatása Japánban, témavezető: Wakai Seiji

338. Kovács Viktor

A japán és kínai írásrendszer változása, témavezető: Máté Zoltán

339. Kovácsová Emese

A visszavonult császárok korszaka – Az inszei politika, témavezető: dr. Farkas Ildikó

340. Kracsek Felicia Zita

Idegen nyelvi hatások a Meidzsi kortól, témavezető: dr. Janó István

341. Lakatos Ráhel

Egy gésa emlékiratai, témavezető: dr. Varrók Ilona

342. Lipták Lívia

A japán nyelv oktatása a két Világháború közötti Japánban, témavezető: Máté Zoltán

343. Macúriková Annamária

Japán gondolkodásmód a japán nyelv tükrében, témavezető: Máté Zoltán

344. Marsai Dóra

A Murakami Haruki regények zenei világa, témavezető: Molnár Pál

345. Mucsányi Nikoletta

A japán udvari etikett, témavezető: dr. Farkas Ildikó

346. Osbáth Vivien

Kisebbségi csoportok a mai japán társadalomban, témavezető: dr. Gergely Attila

347. Pallag Edina

A japán közmondások, témavezető: Máté Zoltán

348. Papp Bendegúz

Útkeresés a japán zenepedagógiában: a Szuzuki-módszer, témavezető: dr. Janó István

349. Pitlik Fanni

A japán diáklázadások története és hatásuk Murakami Haruki műveire, témavezető: dr. Varrók Ilona

350. Polónyi Nikolett

Teaszertartás kialakulása, a teakultúra terjedése, témavezető: dr. Janó István

351. Simon Márton

Az életben maradásom szomorúsága, témavezető: dr. Vihar Judit

352. Simon Norbert

A japán nyelv és multimédia, témavezető: Máté Zoltán

353. Sipos Mária

Japán és Korea kapcsolata az ókorban, témavezető: dr. Farkas Ildikó

354. Spekker Korina

Az öltözködés kultúrája és szimbolikája a középkori Japánban, témavezető: dr. Vihar Judit

355. Stumphauser Szilvia

Ueszugi Kensin, témavezető: dr. Farkas Ildikó

356. Szabó Kata

Örömnegyedek Japánban – Yoshiwara, az Edo-kori piros lámpás negyed, témavezető: dr. Farkas Ildikó

357. Szakál Dávid

Nacionalizmus és modernizáció, témavezető: dr. Vámos Péter

358. Szakál Szimonetta

A Katana születése, témavezető: dr. Farkas Ildikó

359. Szakonyi Nóra

A szamurájság átalakulása, témavezető: dr. Farkas Ildikó

360. Szentkirályi Levente

A kjokusin Magyarországon, témavezető: dr. Gergely Attila

361. Szűcs Noémi

A Kansai dialektus jellegzetességei, témavezető: Máté Zoltán

362. Urbán Alexandra

Dolgozó nők Japánban, témavezető: dr. Farkas Ildikó

363. Váradi Eszter

A sárkány motívum megjelenése, témavezető: dr. Varrók Ilona

364. Váradi Fruzsina

A japán hangulatfestő szavak, témavezető: Samu Veronika

2015 június MA

365. Bartók András

Japán, Kína és az Egyesült Államok viszonyrendszere, témavezető: dr. Gergely Attila

366. Imri László

Fordítási tendenciák Japánban, témavezető: dr. Varrók Ilona

367. Szilágyi Andrea

Nogucsi Jonedzsiró, témavezető: dr. Varrók Ilona

2016. január BA

368. Andrási Sára

Az ainuk eredete – hovatartozásuk és diszkriminációjuk

369. Balogh Natália

A japánok jelenléte, témavezető: Tajvan szigetén

370. Csermely Szilárd

A férfi és a női nyelvhasználat eltérései a mai japán nyelvben

371. Juranits Anna

Az állatok szerepe a japán irodalomban

372. Koleszár Dalma

Angol nyelv oktatása japánban

373. Lakatos Ráhel Fanni

Egy gésa emlékiratai

374. Magai Hanna

A modern japán közoktatás kialakulása a magyar oktatástörténet tükrében

375. Nákovics Diána

A japán videojáték-ipar története

376. Tömő Bernadett

Japánok a média és a reklám világában

377. Vasváry Anna Krisztina

Nindzsák – Az árnyjátékosok jelenléte a japán történelem során

2016. január MA

378. Kohári Alexa

A japán nyelv pszicholingvisztikai szempontból – A mentális lexikon sajátosságai a japánok idegennyelv-tanulásának vonatkozásában

379. Tárkányi Nóra

Az ainuk és a paleoázsiai népek hitvilága

2016. január BA

368. Andrási Sára

Az inuk eredete – hovatartozásuk és diszkriminációjuk

369. Balogh Natália

A japánok jelenléte Tajvan szigetén

370. Csermely Szilárd

A férfi és a női nyelvhasználat eltérései a mai japán nyelvben

371. Juranits Anna

Az állatok szerepe a japán irodalomban

372. Koleszár Dalma

Angol nyelv oktatása japánban

373. Lakatos Ráhel Fanni

Egy gésa emlékiratai

374. Magai Hanna

A modern japán közoktatás kialakulása a magyar oktatástörténet tükrében

375. Nákovics Diána

A japán videojáték-ipar története

376. Tömő Bernadett

Japánok a média és a reklám világában

377. Vasváry Anna Krisztina

Nindzsák – Az árnyjátékosok jelenléte a japán történelem során

2016. január MA

378. Kohári Alexa

A japán nyelv pszicholingvisztikai szempontból – A mentális lexikon sajátosságai a japánok idegennyelv-tanulásának vonatkozásában

379. Tárkányi Nóra

Az ainuk és a paleoázsiai népek hitvilága

2016. június BA

380. Agócs Petra

A japán adórendszer és adómorál – kulturális és társadalmi sajátosságok

381. Ascarza István Florencio

A II. világháború folyamán Kínában rekedt japán származású árvák helyzete a háborút követően és napjainkban

382. Baloghné Szabó Mária

Japán kertművészet – kövek a japán kertben

383. Benedek Brigitta Cecília

Onnagaták

384. Besenyei Alexandra

A japán tiszteleti nyelv használata a köszönésekben

385. Bircsákova Izabella

Japán tévéfilmek amerikai ellenőrzés alatt

386. Bodor Anna Boglárka

Gyermekvállalási és születési tendenciák a mai Japánban

387. Czifra Cseperke Csenge

Kínai közösségek Budapesten

388. Czuczor Dorottya

Elöregedési tendenciák és az idősek helyzete a mai Japánban

389. Csorba Dániel

A japán elketronikai játékipar fejlődése

390. Edl András

Japán-kínai kapcsolatai 1990-től napjainkig

391. Földi Olívia

Tea a japán művészet jegyében

392. Galamb Eszter

A japán nagyvállalati rendszer a gyors gazdasági fejlődés időszakában

393. Gottner Richárd

A japán  budö-terminológia nyelvészeti vizsgálata a magyar kiadványokban

394. Hatházi Tamara Györgyi

Japán és a kínai mitológiák eredetmondáinak összehasonlítása

395. Király Tamás

A japán modernizáció európai összehasonlításban

396. Mellényi Dávid László

A 20. századi japán autóipar fejlődése

397. Monoki Rebeka Fruzsina

A japán falu a Tokugava korban-különös tekintettel a protuindusztializáció kérdéseire

398. Nagy Renáta

A jövevényszavak bekerülése és asszimilációja a japán nyelvbe

399. Pájer Anasztázia

Japán hitvilág

400. Puskás Szimonetta

Buddhista kozmológia

401. Rudlof Dániel Antal

A sinto-buddhista szinkretizmus hatásai a Heian-kori szépművészetre

402. Rus Nikolett

Német-japán kapcsolatok a korai Meidzsi-korban, különös tekintettel a közgazdasági és alkotmányreformokra

403. Seki Csilla

A mai japán nők nézetei és elvárásai a házassággal kapcsolatban

404. Simon Eszter

Milyen tényezők befolyásolták a tradicionális japán lakberendezés alakulását és melyek a jellegzetes elemei

405. Szász Gábor János

Oda Nobunaga

406. Tóth Boglárka

Az Edo-kori ukijo-e fametszeteken megjelenő viselet

407. Tóth Edit

Japán oktatás a XX. században

408. Turóczi Noémi

A japán marketing vizsgálata a Nintendo cég történetén keresztül

409. Verebélyi Kinga

A Tokugava-kori japán falu

410. Veres-Balog Melinda

A japán, mint származási nyelv Magyarországon

  1. június MA

411. Barta Szabina

Latin betűk japán szemmel

412. Bellon Zita

A manga mint művészet – avagy a „kertbe zárt” japán grafikai képi kifejezőeszközei

413. Esztergomi Vivien

Japán a II. világháborúban a túlélők emlékeinek tükrében

414. Füzesi Hedvig Judit

A modern  japán hírközlés gyökerei

415. Kaba Ariel

A nemek pragmatikája: nyelvi sztereotípiák a japán nyelvben

416. Kaldenecker Dorina

A japán nyelv szófajtana

417. Kováčová, Zuzana

A japán kultúra és önkép újrafogalmazása a globalizáció korában

418. Kovács Eszter

A japán írott nyelvi stílus változása

419. Märcz Renáta

Japán várostervezés: premodern fővárosok: Kiotó és Edo összehasonlítása

420. Molnár Gergő Ádám

Misima Jukio: Az aranytemplom. A szépség problémájának megjelenése a műben

421. Papp Márió Attila

Szexuális kisebbségek Japánban – A férfiak közötti szexuális elfogadottsága a japán ókortól napjainkig

422. Tóth Evelin Adrienn

Ainuk a modern Japánban: Az első kapcsolatoktól napjainkig

2017. június BA

423. Balázs Szandra

A japán újkomédia és a rögtönzés

424. Berényi Flóra

A japán szerepnyelvek és a genderlingvisztika megjelenése a médiában

425. Brutyó Brigitta Emília

Shushoku katsudo- Álláskeresés Japánban

426. Gregárik Roland

Japán nyelvű szövegek fordításának nyelvészeti elemzése: A partikulák fordítási stratégiái

427. Horváth Niké Debóra

Kandzsitanulás nem ideografikus anyanyelvi háttérrel

428. Illyés Péter Richárd

A munkamorál megőrzése a japán vállalatokban

429. Kánya Annamária

A japán onszenfürdők jellegzetességei a Heiszei-korszakban

430. Katernák Réka

Japán napok Budapesten

431. Katona Lia Dóra

A Kodály-módszer és hatása Japánban napjainkban

432. Kovács Bálint Mihály

A japán és az európai fegyverművesség

433. Kovács Máté

A japán kultúra az animék tükrében

434. Lévai Eszter Orsolya

Sárkány mítoszok és legendák a keleti és nyugati kultúrákban

435. Lévai Judit Vanda

Keresztényüldözések a Tokugava-korban

436. Lóránt Márk

Sóva császár háborúja

437. Mészáros Bernadett

Diplomáciai kapcsolatok Japán és Kína között a 7-9. században

438. Molnár Lilla

A japán társadalom és kultúra sajátosságainak ökológiai és földrajzi értelmezései

439. Palyik Dóra

Oszaka városfejlődése a Meidzsi -korban

440. Sajgó Larion Gerjén

Jelnyelv Magyarországon és Japánban

441. Sarnyai Valentina

Az ukijo-e világának alakjai – Utagava Kunijosi karikatúrái

442. Schäffer Dorottya

A sintó helyreállítása –  különös tekintettel a Fukko sintóra

443. Skultéty Diána Anikó

A népesség elöregedésének  társadalompolitikai kérdései Japánban

444. Steppán Viktória

Meg nem valósult írásreformok a Meidzsi-kor után

445. Szabó Dóra Brigitta

Élet a japán császári udvarban, a Heian kori arisztokrata nő

446. Szentkuti Kira Kinga

A Jamató-kori temetkezés

447. Szegő Zsófia

XXI. századi teaházépítészet

448. Szigeti Gréta

Japán nagyhatalmi politikája és a Cool Japan

449. Szuróczki Henriett Anita

Kaidan kultúra

450. Takács Adina Ibolya

Változás és folytonosság a japán családrendszer átalakulásában

451. Tóth Anita

A sake világa

452. Váradi Viktória

Hagyományos családrendszer Japánban és Koreában

453. Verebélyi Noémi Lili

A jelenkori kabuki színház

454. Vig Ferenc

Fiatalkori devianciaproblémák és hátterük a mai japán társadalomban, különös tekintettel a hikikomori jelenségre

455. Zádori-Horváth Kinga

A modern kori japán ipari munkásság létrejötte és jellemzői

456. Kicsi Dóra

Nők a szamuráj világában

457. Kalas Bence

Az omjódó jelentősége a japán történelemben

458. Pucz Nikolett

Természetgyógyászat művészete: Kampo

459. Zsigmond Barbara

A meidzsi alkotmány keletkezése és forrásai

2017. június MA

460. Berzsenyi Anna

Bevándorlás és külföldiek munkavállalása Japánban

461. Bukta Justina

A japán nyelvtörők elemzése különböző nyelvjárásokban

462. Egyházy Dóra

Közösségépítés a japán középiskolákban

463. Gulyás Orsolya

Modern kori öngyilkos katonák és merénylők

464. Hrabovszy Dóra

A Tsurezuregusa stílusjegyei a nyelvi kifejezőeszközök és a tartalom tükrében

465. Kovács Dániel László

A japán és európai feudális kultúra összehasonlítása

466. Rátkai Luca

Liliomok tornya

467. Simonyi Zsófia

Az okinawai hitvilág

468. Szabados Ágnes

A fogyatékossággal élő gyermekek helyzete Japánban

469. Szente Cintia

Az arisztorácia ábrázolása a monogatarikban

2018. január BA

470. Bonyai Tamara

A kínai és a japán gasztronómi percepciója Magyarországon a japán szakosok és az adott országok kultúrája  iránt érdeklődő laikusok körében

471. Bozó Júlia Rita

Tradicionális viseletek a Heiszei-korban

472. Eszik Dóra

A nők helyzete Japánban

473. Kozma István

A Jaszukuni szentélylátogatások hatása a japán-kínai diplomáciai kapcsolatokra

474. Molnár Alexa

Jakuzák világa

475. Orosz Lilla

Szellemek és kísértetek ábrázolásáról a ajpán képzőművészetben

476. Sárosi Bálint

Kuroszava hatása a Nyugatra és fordítva – Kuroszava Shakespeare – olvasatai

477. Bellon Anna

Kulturális utalások a Naruto című mangában

478. Benga Noémi

Fordítástechnikai különbségek a magyarországi hivatalos és rajongói mangafordítások között

479. Berta Adrienn

A fegyver nélküli harcművészet

480. Bíró Adrienn

Kína a Japán megszállás alatt –  Kitérve a Nankingi vérengzésre

481. Dán Csilla

Japán – magyar kapcsolatok a baráti társaságokon belül

482. Farkas Angéla Mária

Toyotomi Hideyoshi A felemelkedés lépcsőfokai

483. Gránicz Tünde

A szamurájság életmódja a Tokugava korban

484. Kecskés Boglárka

Tokugawa Ieyasu A hatalom útján

485. Laky Balázs

Személyes névmások a kanszai dialektusban

486. Lidák Lilla

Zainicsi koreaiak

487. Mátrai Anna

Reáliák és idiómák kezelése Murakami Haruki Férfiak nő nélkül című novelláskötetében

488. Szalontay Dóra

Japán nagyválallati kormányzás

489. Szili Andrea

A japán és a magyar etikett összehasonlítása

2018. január MA

490. Gellén Veronika

Cosplay – szubkultúra és soft power

2018. június BA

491. Adamik Zsófia

Japán és Korea kapcsolata a II. világháború óta – A területi konfliktus Takeshima / Dokdo szigete felett

492. Ágoston Éva

A császárság intézménye a sógunátus alatt

493. Baráth László

A salaryman mint a modern kor szamurája – Egy férfiideál és annak változása a második világháború után

494. Bognár Andor

A da kopula sajátosságai és megjelenése a Tokushima nyelvjárásban

495. Bokor Ágota

Japán külpolitikája a hidegháború idején

496. Csiki Melinda

Bakemono: Japán misztikus lényeinek történelmi áttekintése

497. Csinos Zoltán

Dzsókamacsi

498. Csontos Beatrix

Templomok Narában

499. Dán Csilla

Japán-magyar kapcsolatok a baráti társaságokon belül

500. Dékány Miklós

A Kanszai nyelvjárás sajátosságai: A haru tiszteleti kifejezés képzése és használata a kiotói és az oszakai nyelvjárásban

501. Dénes Mirjam

Japán vizuális megjelenése a magyar sajtóban (1853-1895)

502. Eszik Dóra

A nők helyzete Japánban – Avagy hogyan befolyásolja a japán nők életét a nemi diszkrimináció

503. Fehér Anett

Az amerikai japánok élete bevándorlásuktól napjainkig

504. Gacsályi Anna

A buddhizmus hatása az ókori Japán festészetre

505. Gebhardt Éva

Civil társadalom Japánban – A katasztrófapolitika tükrében

506. Göttli Nóra

Japán nyelvű bibliafordítás

507. Gyöngyösi Eszter

Identitáskérdések

508. Horváth Vanda

Az Ivakura misszió

509. Hurubán Lídia

Az ókori onmjódó

510. Huszti Helga

A Heike monogatari mint forrás a Heian-kori szamurájság erkölcsi-és viselkedési kódexéhez

511. Józsa Nikolett Andrea

Gunma nyelvjárás

512. Juhász Katalin

Japán festészet digitális képeken

513. Karacs Zsófia Máriaróza

A japán és magyar népmesék szimbólumainak összehasonlítása

514. Kemsei Fruzsina

Jövevényszavak a japán nyelvben

515. Kesztyűs Anett

Az édességek állagát kifejező hangutánzó és hangulatfestő szavak vizsgálata a mai japán nyelvben

516. Kiss Adrienn

Feminizmus Japánban – Feminizmus az 1970-es évektől az ezredforduló

517. Konok Rebeka Luca

Cusima Júko egy novellájának műfordítása és elemzése

518. Kovács Nikoletta Mariann

Generációk közötti értékrend változások

519. Lengyel Berta

Kapcsolatteremtés a kamikkal, sintó rítusok és fesztiválok

520. Lévai Ádám

A yakuza eredete, hagyományai és modernizálódása

521. Mihály Dóra

A japán és indiai teakultúra összehasonlítása

522. Mitró Rebeka Réka

Portugálok és hatásuk Japánban – Portugália és Japán kapcsolatat a XVI. század első felében

523. Molnár Andrea

A mai japán család – szerepszerkezeti problémák

524. Nedev Ágota

Origami és a japán ünnepek

525. Németi Vivien

A kami fogalom változásai

526. Neubauer Ildikó

A Koreai-félsziget japán annexiója

527. Novák Anna Ibolya

Date Maszamune

528. Perványi Nikolett

A Kínai Népköztársaság és az Egyesült Államok kapcsolatai, 1979-1989

529. Pór Andrea

Andon-Hakama

530. Ritter Adél

Japán háborús bűnei és hatásuk a Kínával való kapcsolatára

531. Sárosi Bálint

Kuroszava hatása a nyugatra és fordítva – Kuroszava Shakespeare-olvasatai

532. Szabó Emese

Az öngyilkosság megítélése Japánban a társadalmi háttérrel összefüggésben

533. Szabó Kamilla

A japonizmus hatása az impresszionista festészetre

534. Szabó Kinga Bianca

Családmodell és házasságkötés a mai Japánban

535. Szabó Márk

A japán gyarmatbirodalom

536. Szépe Zita Cecilia

Az ukiyoe festészet és az azt ért kínai hatások

537. Széplaki Csilla

Japán ifjúsági populáris és szubkultúrák

538. Szivós Zsanett

A japán nyelvi viselkedés

539. Vakli Lilla

Japán amerikai megszállásának társadalmi hatásai

540. Zsankó Fanni

Japán ipari fejlődés a Tokugava és Meidzsi-korban

2018. június MA

541. Burzuk Marianna

Vegyes házasságból születettek helyzete és társadalmi megítélésük Japánban

542. Czinkóczi Beáta

A modern kori shintó. Az Isze szentély tükrében (1945-napjainkig)

543. Eckert József Szilárd

A Ryuukyuu-szigetvilág nyelvészete II.: A Miyako-szigetcsoport területi nyelvváltozatai

544. Galamb Eszter

Széchenyi Expedíció Japánban

545. Gottner Richárd Gábor

A japán dzsúdó és dzsúdzsucu terminológiai  magyarra fordításának fejlődése és kérdései

546. Madlovics Nóra Julianna

Japán részvétele a világkiállításokon 1973-tól napjainkig

547. Pataki-Tóth Angelika

A Japán Kereszténység problémái

548. Rudlof Dániel Antal

A szív-szútra Japánban- Pilológiai és vallástörténeti elemzés

549. Simon Norbert

A Japán írásjegyek oktatása. Kognitív és metakognitív stratégiák

550. Szabó Dzsenifer

Szent Fák a japán irodalomban

551. Szabó Kristóf Lőrinc

Abe Kóbó stílusa az ötvenes években. Három novella fordításán keresztül

2019. január BA

552. Árpási Roland

A kendó a japán kultúrában

553. Auguszt Mercédesz Gabriella

Japán tradicionális gyerekjátékok

554. Balkus Gabriella

Kína és a Koreai-félsziget hatása Japánra a Jamató korban

555. Bartha Zsófia

A modern japán jogrendszer változásai

556. Bonyai Tamara

A kínai és a japán gasztronómia percepciója Magyarországon a japán szakosok és az adott országok kultúrája iránt érdeklődő laikusok körében

557. Boros Petra

A japán oktatáspolitika fejlődése az óvodai nevelés és gondozás területén

558. Csaplár Viktória

A japán szakmai önéletrajz

559. Gergics Csilla

A kereskedelem fejlődése a kora újkori Japánban

560. Hajzer Alexandra

Nindzsák világa kezdetektől napjainkig

561. Heffner Vivien

Japán társadalom népesedési folyamatai a II. világháború óta

562. Kápku Evelin Vivien

Jövevényszavak a japán, koreai és kínai nyelvben

563. Korompai Tímea

Japán és Hollandia kapcsolata az  Edo-korban

564. Mócza Barbara

Sintó hagyományok az Isze-szentélyben

565. Stefán Krisztina

A szinkronszínészek szerepe a japán médiában

566. Szabó Tamás

A japán számlálószavak – Anomáliák a rendszerben

567. Szanyó Beatrix Andrea

A szamurájság hanyatlása

568. Szmeskó Zsolt Tamás

A görög és a sintó teremtéstörténetek

569. Szűcs Anna

Japán lakkművészet

570. Zentai Norbert

A japán fiatalok online kommunikációs szokásai a hálózati társadalomban

2019. január MA

571. Lukács Adél

A vaka költészet kultúrspecifikus megítélése

572. Pataki Anett

Kétnyelvűség Japánban? Angol-Japán kódváltás a japán dalszövegekben

2019. június BA

573. Aradi Dániel András

Dógen zen tanításaiból

574. Bakonyi Beatrix

A rajongói fordítás – Avagy mindenkiből lehet fordító

575. Balázs Kinga

A Shimazu klán és Szacuma han a Tokugava-korszakban

576. Balog Laura

A kínai egykepolitika társadalmi hatásai

577. Balogh Béla

Mentális betegségek stigmatizációja Japánban

578. Balogh Boglárka

A sintó szent állatai

579. Bazsonyi Réka

Kollektivizmus és individualizmus

580. Bódi Dalma

Az öngyilkosság lélektani kockázati tényezői Japánban korosztályok és nemek alapján

581. Bodnár Kinga

A tulajdonnevek fordítása a Harry Potter művekben

582. Bona Gabriella Katalin

Cao Xueqin ” A vörös szoba álma” című regényének háttere és hatása a XX. században

583. Borda Hanna

Szuszanoo istenalakja a japán mitológiában

584. Bostyán Ernő

Japán a II. világháborúban: A csendes-óceáni hadszíntér

585. Bukta Zsófia Éva

Kosárlabda Japánban – Inoue Takehiko szerepe a sport népszerűsítésében

586. Bulyáki Kitti Berta

Metamorfózis megjelenése a japán és az ainu népmesékben

587. Csupák Viktória

Két mágikus realista regény összehasonlítása

588. Decsi Dóra

A császár szerepe a shinto hagyományban

589. Dobosová Réka

A japán katonaság

590. Drávecz Vivien

Sugendó

591. Eleftheriou Lajos Géza

A yakuza által betöltött társadalmi é gazdasági szerep a mai modern Japánban

592. Filó Bence

A dogú agyagszobrocskák szerepe a dzsómon-kori rítusokban

593. Fodróczy Ágnes

Amateraszu Ómikami – A japán napistennő alakja és eredete

594. Gál Dorottya Petra

Az Oktatásügyi Küldetés Japánban a második világháború után

595. Gál Georgina

A Tokugavák uralma

596. Gál Laura

A konfucianizmus hatása japán fejlődésére

597. Gombos Péter

Tanizaki Dzsunicsiró A titok

598. Halász Kinga Alexandra

Lenni, vagy nem lenni, az itt a kérdés!

599. Jelinek Angelika Klára

A zen keresztény szemmel

600. Juhász Abigél

A konformitás összehasonlító vizsgálata – Japán és Magyarország

601. Jurtsuk Angéla

Természetábrázolás az Edo-kori művészetben

602. Kardos Andrea

A szegénység problémája a mai japán társadalomban

603. Kiss Viktória Etelka

Etnikai alapú megkülönböztetés Japánban

604. Kovács Ákos Botond

Japán gazdaságtörténelme a háború utáni megszállás alatt (1945-1952)

605. Kovács Kitti

Háború és túlélés Sindó Kaneto filmművészetében

606. Kozics Kamilla

Az akupunktúra kialakulása Japánban

607. Könyves Lilla

Kurtizánok Japánban

608. Lábik Peter

Némaság

609. Mellik Csenge

A dzsúdó fejlődése a dzsúdzsucun keresztül napjainkig

610. Mészáros Fruzsina

2011.03.11. – A fukushimai hármas katasztrófa története filmművészeti alkotásokon keresztül

611. Mogyorósi Barbara

William Adams Japánban

612. Molnár Gáspár Álmos

Társadalmi problémák a modern Japánban – Az Abe Kobó regényeiből készült Tesigahara Hirosi filmekben

613. Nádai Zsófia Szidónia

A vagasi helye és szerepe a japán kultúrában

614. Nagy Boglárka Gréta

Nagaszaki, mint a japán kereszténység fővárosa

615. Nánai Gergő

A japán és a koreai nyelv kontrasztív nyelvészeti összehasonlítása az esetpartikulák tekintetében

616. Németh Zsolt János

Oktatási reformok Japánban 1980 és 2002 között

617. Palotás Dóra

Az angol nyelvoktatás problémái Japánban

618. Petőfalvi Fanni Krisztina

A modern japán nő

619. Podmaniczki Kinga

Macsiokosi Japánban

620. Polgári Ádám

A Nyugati utazás és hatása

621. Rimóczi Alma Virág

Beszédzavarok kezelési módszerei Japánban

622. Schin Regina Csilla

A heian-kori arisztokrata kultúra önállósodása

623. Simon Adrienn

Művészetbe öltözve

624. Soméus Christopher Daniel

A japán gyarmatosítás kezdeti évtizedei Tajvanon

625. Szabó Flóra Zita

A munkahelyi power harassment összehasonlítása Japánban és Magyarországon

626. Szakály Ádám

Homogén Japán – Látszat és valóság

627. Szekér Patrícia

A prostitúció története Japánban, különös tekintettel az Edo-korszakra

628. Szentléleki Nikolett

Az emberi jogok megjelenése a japán jogrendszerben

629. Szép-Czakó Tamás

Japán középkori harcosok

630. Szilágyi Anna

Hogyan maradt fenn a 20. századi Kínában a hagyományos kínai orvoslás?

631. Szommer Patrik Gergő

A Japán Haditengerészet a XX. század első felében

632. Szőke Sára

Külföldi divatmodellek alkalmazása a japán divatban

633. Tajti Marcell Bendegúz

A japán hivatalnok szenrjú

634. Takó Levente

Japán Önvédelmi Haderő

635. Tanhel Antonyina

Tokugava kori neokonfucianizmus és hatása a japán társadalomra

636. Turányi Edina

A szusi története

637. Valente Albertina Victoria

A portugálok hatása a 16-17.századi Japánra

638. Varczag Zsuzsanna

Az irezumi a japán kultúrában

639. Varga Kinga

A koreai bevándorlás hatása az ókori Japánra

640. Vörös Kinga

A japán ukijo-e hatása a19. századi francia impresszionizmusra

2019. június MA

641. Bandzi Anita

A szexuális kissebbségek krédése a mai Japánban

642. Benedek Brigitta Cecília

Kanadehon Csúsingura: előadható-e a kabuki küldföldön?

643. Csermely Szilárd László

A japán nyelv latin betűs átírásának története

644. Hornos Dániel

Bűn és bűhődés Edóban – a Tokugava-bakufu büntetőjoga

645. Horváth Katalin

Az angol igeidők tanulási nehézségei Japánban

646. Pitlik Fanni

Női mozgalmak a 20. században

647. Skultéty Diána Anikó

A japán népesedés politika a 21. század elején

648. Szabó Kata

Óoku – A Sógun háreme

649. Zugor Valentina

A japán történelemi sorozatok és a turizmus

2020 január BA

650. Halász Kinga Alexandra

Lenni vagy nem lenni, az itt a kérdés! – A keresztény és buddhista etika komparatisztikai vizsgálata, különös tekintettel az élet és halál kérdésére

Dr. Soós Sándor Balázs

651. Horváth Csenge

A japán politikai szerkezet átalakulása az amerikai megszállás idején

Dr. Farkas Mária Ildikó

652. Molnár Kristián

A rókaszellem reprezentációja a távol-keleti kultúrában

Dr. Varrók Ilona

653. Tanhel Antonyina

Tokugava kori neokonfucianizmus és hatása a japán társadalomra

Dr. Soós Sándor Balázs

654. Tikviczki Lili

Női szamurájok

Dr. Janó István

2020 január MA

655. Verebélyi Noémi Lili

A japán porcelán világa – A kincugi technika bemutatása

Dr. Lázár Marianna

2020 június BA

656. Ádám Bernadett

Az ikigai, mint szaktudományi kutatások tárgya

Dr. Soós Sándor Balázs

657. Adorján Barbara

Magyar-japán kapcsolatok az idő sodrában – Idegenként Japánban a 21. század peremén

Gergely Miklós Attila

658. Bakai Tamás

Japán Birodalmi Hadsereg a második világháborúban

Dr. Farkas Mária Ildikó

659. Bezzeg Zita

A dohányzás története Japánban

Szabó Noémi Anna

660. Bódi Viktória

Japán étkezési szokások

Dr. Soós Sándor Balázs

661. Bodó Richárd

Amakudari. „Strukturális korrupció” a japán bürokrácia csúcsintézményeiben

Gergely Attila

662. Bodrogi Marcell

A kereszténység úttörése Japánban

Dr. Soós Sándor Balázs

663. Bohács Enikő Barbara

A japán feminizmus története

Dr. Varrók Ilona

664. Brauner Bianka

Az edo-kori házasságok

Szabó Noémi Anna

665. Brezovszki Alex

A japán hadiflotta fejlődése a két világháború között A haditengerészeti egyezmények hatása a japán hadihajógyártásra

Dr. Apatóczky Ákos Bertalan

666. Csorba Botond

A politika és a média viszonya Japánban a Meidzsi -restauráció kiteljesedésétől napjainkig

Dr. Molnár Pál

667. Erdős Veronika

Reáliák Murakami Haruki műveiben

Dr. Somodi Júlia

668. Farkas Lilla

A fukusimai nyelvjárás

Máté Zoltán Imre

669. Farnyik Nikolett

A kínai írásjegyek egyszerűsítése Kínában és Japánban

Dr. Vámos Péter

670. Ferencz Árpád

Klasszikus lírai szimbólumok Kavabata Jaszunari Az izui táncosnő, Lírai dal, A tó című műveiben

Dr. Vihar Judit

671. Fülöp Anna

Wako – a japán kalózság története

Szabó Noémi Anna

672. Galántai László

A Jakusidzsi Jakusi triásza és a japán szinkretizmus

Dr. Lázár Marianna

673. Harangozó Veronika

Baloldali ideológiák a Taisó-korban

Dr. Farkas Mária Ildikó

674. Hargitai Réka

A zen buddhizmus és a nyugati pszichológia kapcsolata

Dr. Soós Sándor Balázs

675. Havasi Zsuzsanna

A Japán Önvédelmi Haderők megalakulásához vezető út

Szabó Noémi Anna

676. Hegyi Boglárka

Nők, mint vallási specialisták a Ryūkyū-szigeteken – a sámánizmus megítélésének változása a XXI. századig

Dr. Soós Sándor Balázs

677. Heim Gitta

A japán udvarias nyelvhasználat gendernyelvészeti megközelítésből

Máté Zoltán Imre

678. Hnatik Andrea Zsófia

Női sámánok Japánban: itakó

Dr. Soós Sándor Balázs

679. Horváth Ágnes

Az öngyikosság oksági háttere és demográfiai eloszlása Japánban

Gergely Miklós Attila

680. Horváth Bernadett Klaudia

Munkahelyi stressz és annak csökkentése a japán társadalomban

Dr. Kovács Emese

681. Horváth Boglárka

Weöres Sándor haiku-szerű versei A japán költészet motívumai Weöres Sándor háromsoros verseiben

Dr. Vihar Judit

682. Tóth Zsuzsanna

Utópia a japán irodalomban – A női karakterek és a technológiára épülő társadalom

Dr. Varrók Ilona

683. Bohács Enikő Barbara

A japán feminizmus története

Dr. Varrók Ilona

684. Vámosi Brigitta

A nihondzsinron és megjelenése egy japán tankönyvben

Dr. Varrók Ilona

685. Jakab Gitta

A vidék elnéptelenedésének problémája Japánban – Nyugat-Aizu esetének vizsgálata

Gergely Miklós Attila

686. Józsa Vivien

Japán mesék magyarul

Dr. Somodi Júlia

687. Kállai Enikő

A mesterséges intelligencia és a robotika fejlődésének hatása a japán társadalomra a 21. században

Dr. Kovács Emese

688. Kalocsai Brigitta

A japán animációs filmkészítés kialakulása és fejlődése 1960-ig

Dr. Varrók Ilona

689. Kékesi Kitti

A lovak domesztikációja Kínában és a lovas-szekeres temetkezések a Shang és Zhou-korban régészeti leletek alapján

Dr. Apatóczky Ákos Bertalan

690. Kékkő Dóra

A yoshiwara-i kurtizánoltól a tokyo-i hostessekig

Dr. Kovács Emese

691. Kiss Krisztián

Japán II. világháború utáni közledéshálózat fejlesztésének háttere

Dr. Molnár Pál

692. Kovács Dániel

Japán atomenergetikája a kezdetektől napjainkig

Dr. Molnár Pál

693. Kovács Daniella

Az irodai alkalmazottak helyzete a modern japán társadalomban és gazdaságban

Dr. Kovács Emese

694. Kovács Dominika Petra

Kinkakudzsi – Az Aranytemplom

Dr. Lázár Marianna

695. Kovács Zsuzsanna

Városi kultúra a Tokugawa-korban

Gergely Miklós Attila

696. Krajczár Blanka

A Kakure keresztények

Dr. Soós Sándor Balázs

697. Kurunczi Zsolt

Sintó- és kínai kozmogónia összevetése

Dr. Soós Sándor Balázs

698. Lemma Yadel Mesafent

Hétköznapi horror. A nyugati modernizáció és a globalizáció negatív kulturális lenyomata Kuroszava Kijosi filmművészetében

Dr. Varrók Ilona

699. Ligabue Marco

Japán babonák és hiedelmek, avagy a japán gondolkodásmód megértésének alapillérei

Janó István

700. Lőrincz Kende Tamás

A japán újságírás kezdetei és átalakulása

Dr. Kovács Emese

701. Marokity Luca

A fiatal nemzedék munkavállalásának kérdései: japán– magyar párhuzamok és eltérések

Gergely Miklós Attila

702. Nagy Liliána Szimonetta

Japán hódítások a délkelet-ázsiai hadszíntéren

Dr. Farkas Mária Ildikó

703. Pohner Izsák

Japán táplálkozás történelme, regionális eltérései

Janó István

704. Poncsák Daniella

A -kiru, a -nuku és a -tōsu szintaktikai összetett igei utótagok összehasonlítása

Máté Zoltán Imre

705. Puchinger Noémi

Buddhista pokolképzetek, ítélethozatal és megváltás

Dr. Soós Sándor Balázs

706. Saáry Kata

A manga és az anime gazdasági és kulturális hatása

Dr. Kovács Emese

707. Sabo Daniel

Tapintatot kifejező szerkezetek pragmatikai vizsgálata a japán nyelvben

Dr. Somodi Júlia

708. Sáfrány Regina Sarolta

Japán vallásai – az ainu hitvilág és a sintó összehasonlítása

Dr. Soós Sándor Balázs

709. Somogyi Kamilla

Japán és Korea kapcsolata az őskor és ókorban

Dr. Farkas Mária Ildikó

710. Sourya Viktória

A konfucianizmus szerepe a japán történelemben

Dr. Soós Sándor Balázs

711. Szabó Anita Timea

A japán szasikó és a magyar hímzés motívumok összehasonlítása

Dr. Lázár Marianna

712. Szabó Péter

Liberális demokrácia japán módra – A japán liberális demokrácia a XX. század második felében

Gergely Miklós Attila

713. Szanyi Flóra Cecília

Zen a japán művészetben

Szabó Noémi Anna

714. Szeifert Kitti Enikő

A kínai és a zen tusfestészet hatása a japán jamato-e festészetre: a szuibokugától a sóhekigáig

Dr. Lázár Marianna

715. Szima Hajnalka

Óvodáskorú gyermekek idegennyelv-oktatása

Dr. Wakai Seiji

716. Szűts Krisztina

A japán írásjegyek oktatási sorrendjének rendszere Japánban és Magyarországon

Máté Zoltán Imre

717. Taljebbini Ádám Ferris

A japán kultúra és a speciális pszichés attitűdök gazdasági és társadalmi hatásai

Dr. Kovács Emese

718. Tóth Noémi Dorottya

A világos bőr jelentősége a mai japán társadalomban

Szabó Noémi Anna

719. Tóth Vanda

A 20. századi japán vallási mozgalom, az új vallások

Dr. Soós Sándor Balázs

720. Tóth Zsuzsanna

Utópia a japán irodalomban – A női karakterek és a technológiára épülő társadalom

Dr. Varrók Ilona

721. Truong Nhu Quynh

Istenek és vallások az animékben

Dr. Soós Sándor Balázs

722. Vajdovich Márton Péter

A közemberek meditációja kultúrákon és korokon át

Dr. Varrók Ilona

723. Vámosi Brigitta

A nihondzsinron és megjelenése egy japán tankönyvben

Dr. Varrók Ilona

724. Varga Dorottya

Társadalmi bizalom Japánban Az elmúlt negyven év változásai

Gergely Miklós Attila

2020 június MA

725. Sztraka Zsanett

Sikitei Szanba Ukijoburo című művének nyelvészeti vizsgálata (Központban az Edo-korszak nyelvezetének és a jakuvarigonak kapcsolatrendszere)

Gergely Miklós Attila

726. Friesz Anna Gerda

A vigasznő kérdés a japán-koreai kapcsolatokban

Dr. Farkas Mária Ildikó

727. Sabo Daniel

Tapintatot kifejező szerkezetek pragmatikai vizsgálata a japán nyelvben

Dr. Somodi Júlia

728. Mészáros Lili

A szamuráj gondolatiság és az Aikidó filozófiájának kapcsolata

Dr. Lázár Marianna

729. Palyik Dóra

Díszítőelemek változása a japán templomépítészetben

Dr. Lázár Marianna

730. Sabo Péter

A japán nyelv hangtani sajátosságainak vizsgálata a versenykarután keresztül

Sági Attila

731. Sajgó Larion Gerjén

A két világháború közötti magyar – japán turáni kapcsolatok áttekintése

Dr. Farkas Mária Ildikó

732. Sentei Viktória

Tiszteleti nyelv a társadalmi változások tükrében

Gergely Miklós Attila

2021 Január BA

733. Kovácsik Anna

A természetfeletti szerepe a Japán társadalomban

Dr. Farkas Mária Ildikó

734. Mező Luca

A Kamakura és az Edo sógunátusok összehasonlítása

Dr. Farkas Mária Ildikó

735. Molnár Dóra

A sajátos színezetű szocializmus: Kína reformpolitikája az 1978-as nyitás után

Dr. Vámos Péter

736. Juhász Abigél

A konformitás összehasonlító vizsgálata – Japán és Magyarország

Gergely Miklós Attila

737. Geissler Alexandra Luca

Kelet nyugatról nézve – Kelet-ázsiai sztereotípiák a kortárs nyugati filmben

Gergely Miklós Attila

738. Hegyeshalmi Diána Alex

A szülő-gyermek kapcsolat a japán családokban

Gergely Miklós Attila

739. László Borbála Lilla

Család és munkavállalás a modern japán nő életében

Gergely Miklós Attila

740. Mike Dominika Rita

Modern kori prostitúció Japánban

Szabó Noémi Anna

741. Pobori Orsolya

Az orosz-japán háború

Szabó Noémi Anna

742. Kovács Zsuzsanna

Városi kultúra a Tokugawa-korban

Gergely Miklós Attila

2021 Január MA

743. Erdei Andrea

A japán partikulák: ne és na

Dr. Somodi Júlia

2021 Június BA

744. Ágostai Katalin Ivett

Játék vagy sem? – A japán figurák kultúrája napjainkban

Mayer Ingrid Helga

745. Ágoston Noémi

Joszano Akiko és Hiracuka Raicsó identitráskép

Dr. Varrók Ilona

746. Antal Csenge

A kínai feminizmus története – Mítosz vagy valóság?

Tokaji Zsolt Márton

747. Arczt Berill Alexa

A természet jelentősége a japán népmesékben – Különös tekintettel az Urasima Taró és a Momotaró című népmesék természeti képeire

  1. Mayer Ingrid

748. Balázs Krisztián

Japán és Dél-Korea gazdasága 1945-től az 1970-es évek végéig – párhuzamok és különbségek

Gergely Miklós Attila

749. Balikó Zsófia

Nők helyzete a 19. és 20. századi Japánban és Kínában

Dr. Apatóczky Ákos Bertalan

750. Balog Tamara Pandora

Két heian-kori történetről készült filmadaptáció autentikusságának vizsgálata

Dr. Lázár Marianna

751. Balogh Veronika Flóra

Bong Joon-Ho filmrendezői életműve

Dr. Soós Sándor Balázs

752. Balogh Emese Nóra

A japán halottkultusz sajátosságai – Temetkezési változások a kétezres években

Dr. Lázár Marianna

753. Balogh Ádám

A japán magassághangsúly felismerése magyar nyelvtanulók által

Máté Zoltán Imre

754. Barát Laura

A császárnők szerepe a trónutódlásban

Dr. Farkas Mária Ildikó

755. Bársony Dalma

A japán szépségápolás kultúrája

Szabó Noémi Anna

756. Barta Alexandra

Mongol – japán háború

Szabó Noémi Anna

757. Batka Tamás

Aum Sinrikjó

Dr. Soós Sándor Balázs

758. Both Martin

Német-Japán kapcsolatok a második világháború előtt és alatt

Szabó Noémi Anna

759. Brótya Rebeka

A convenience store megjelenése és hatása a japán társadalomra

Dr. Molnár Pál

760. Cziczió Cintia

A demográfiai változások okai és hatása Japánban

Dr. Molnár Pál

761. Czigány Szilvia

Obaszute-narratívák összehasonlítása irodalmi művek fordításainak tükrében

Dr. Varrók Ilona

762. Csapó Rita

Japán valóság kínai mintára – A császári rendszer japanizálása

Dr. Apatóczky Ákos Bertalan

763. Csoma Gabriella

A bálnavadászat japán rendszere

Gergely Miklós Attila

764. Dán Zsófia

„Az önművelés művészete” Ninomija Szontoku öröksége

Dr. Lázár Marianna

765. Dudik János Marcel

A Lolita-komplexus (lolicon) megjelenése

Tokaji Zsolt Márton

766. Erdei Kitti

A japán és arnerirai fiction összehasonlítása egy-egy apokaliptikus témájú mű összevetéséve

Dr. Varrók Ilona

767. Fejes Nikolett

Mangák hatása az olvasókra, avagy a mangák szerepe az oktatásban

Dr. Somodi Júlia

768. Fekete Erik

A kicune és a tengu megjelenése a történelem során

Dr. Lázár Marianna

769. Fi Tünde

Mijazava Kendzsi: Éjszaka a vilkágegyetem vonatán – műfordítás és elemzés

Vihar Judit

770. Forgó Péter

A Fujiwara család felemelkedése

Dr. Farkas Mária Ildikó

771. Friesenhahn Kornél

A japán zene és az enka – Dalok a múltból és jelenből

Dr. Varrók Ilona

772. Fülöpp Enikő Andrea

A „Csósú 5” és a Meidzsi-megújulás

Dr. Lázár Marianna

773. GAJDOS NOÉMI

A nők reprezentációja Mijazaki Hajao rajzfilmjeiben

Dr. Varrók Ilona

774. Gillich Dóra

Edogawa Ranpo A „D” utcai gyilkosság esete és Edgar Allan Poe A Morgue utcai kettős gyilkosság művének összehasonlítása

Dr. Varrók Ilona

775. Gubányi Petra

A modern busidó kapcsolata a kamikaze pilóták szellemiségével

Dr. Farkas Mária Ildikó

776. Gubicz Fanni

Külföldi hatások a japán gasztronómiára

Sági Attila

777. Györe Evelin Eszter

Az írástanítás elméleti és gyakorlati tapasztalatai a japán és magyar általános iskolák alsó tagozatán

Dr. Wakai Seiji

778. Hajdu Nikolett

Női irodalom Japanban Hogyan alkottak az kőnőka Heian-korszaktól kezdve napjainkig

Dr. Varrók Ilona

779. Hegedűs Márió

Az Enrjakudzsi buddhista templom katonai és politikai megerősödése

Dr. Lázár Marianna

780. Herczeg Sára

A semmi fogalma nyugaton és keleten

Soós Sándor

781. HITRE PANKA

Tájábrázolás Sinkai Makoto filmjeiben

Dr. Varrók Ilona

782. Huszár Dóra

A korai feudális Japán bemutatása a sóen-rendszeren keresztül

Dr. Farkas Mária Ildikó

783. IVÁN Réka

Transznemű nők a japán médiában

Dr. Kovács Emese

784. Iványi Vanda

Japán nők esélyegyenlősége a munkaerőpiacon a 20. század második felétől napjainkig

Szabó Noémi Anna

785. Jánóczki Renáta

Lengyel Menyhért japán és kínai témájú színpadi művei

Tokaji Zsolt Márton

786. Járóka Roland

A modern gyermekirodalom születése Japánban, Ogava Mimei munkássága tükrében

Mayer Ingrid Helga

787. Jurcsák Hajnalka

A japán eredetkutatás kérdései

Dr. Farkas Mária Ildikó

788. Kacsó Anita

A kabuki szimbólumainak világa

Dr. Varrók Ilona

789. Keller Zsófia

Jézus Krisztus alakja a mangák világában

Dr. Soós Sándor Balázs

790. Kerekes Annamária Rita

Takuan Szóhó munkássága és hatása

Dr. Soós Sándor Balázs

791. Kerékgyártó Márk

Japán videójátékok fordítása és lokalizálása

Dr. Somodi Júlia

792. Keresztesi Áldáska Ildikó

Óvodák Japánban. A japán életforma kicsiben

Mayer Ingrid Helga

793. Kispeti Krisztián

A japán gazdasági csoda titka

Dr. Farkas Mária Ildikó

794. Kiss Alexandra Dorina

A japán és a magyar népmesék

Dr. Soós Sándor Balázs

795. Kiss Csenge

Jóléti állam japán módra

Gergely Miklós Attila

796. Kollár Renáta

Busidó – A japán szamurájok életmódját meghatározó normarendszer

Dr. Soós Sándor Balázs

797. Kopitkó Renáta

A természeti környezet hatása a történelmi folyamatokra A természet megjelenése a japán kultúrában

Dr. Farkas Mária Ildikó

798. Kovács Alexandra

A kimonó készítésének története

Dr. Vihar Judit

799. Kozma Renáta

Jegyzetek Japánról – Báró Szilassy Gyula beszámolója Japánról

Tokaji Zsolt Márton

800. Könyves Lilla

Vigasznők

Dr. Farkas Mária Ildikó

801. Kuncik Boglárka Hilda

A sintó vallás ábrázolása a Kamicsu! animében

Dr. Varrók Ilona

802. Kurdi Luca

Fürdőkultúrák Japánban és Magyarországon

Dr. Farkas Mária Ildikó

803. Lőrincz Péter

Japán templom- és szentélyépítészet a Heian-korban

Dr. Lázár Marianna

804. Máhli Balázs

A kíni írásjegyek egyszerűsítésének története. A huszadik századtól napjainkig

Dr. Apatóczky Ákos Bertalan

805. Mizere Áron

A japán népességcsökkenés és a késői gyermekvállalás okai

Szabó Noémi Anna

806. Mohr Viktória

Koreai hatások az ókori japán kultúrára: Japán és Pekcse kapcsolatrendszere

Dr. Lázár Marianna

807. Molnár Lilla

A földrengésbiztos építkezés Japánban

Gergely Miklós Attila

808. Nádaskay Bence

Mongol hadviselés a 13. és 14. században

Dr. Apatóczky Ákos Bertalan

809. Nagy Kitti

Nemzetközi biztonság és bűnüldözés a kelet-ázsiai régióban: Japán és Dél-Korea együttműködése a nemzetközi bűnüldözésben

Gergely Miklós Attila

810. Nagy Julianna

A japán szentélyépítészet története

Dr. Lázár Marianna

811. Pálfi Lilla

Menedzsment és foglalkoztatás a japán vállalatoknál

Gergely Miklós Attila

812. Papp Anna

A japán származásúak internálása az Egyesült Államokban a II. világháború alatt

Gergely Miklós Attila

813. Pépel Julianna

Japán propagandairodalom a II. világháborúban: a kóminka irodalom Tajvanon

Dr. Varrók Ilona

814. Pongó Ákos

Az otaku szubkultúra megítélésének változásai az elmúlt negyven évben

Dr. Varrók Ilona

815. Ránkli Hella

Joszano Akiko költészetéről

Dr. Vihar Judit

816. Sági András József

Az amerikai és japán képregények összehasonlítása. Betekintés a történelmi és szerkezeti eltérésekbe

Dr. Somodi Júlia

817. Scheller Sára

Jelenkori amerikai katonai jelenlét Okinaván

Gergely Miklós Attila

818. Spányik Ilona

A sógun című könyv és film összehasonlító elemzése

Dr. Vihar Judit

819. Suszter Fanni Barbara

Kína és Irán kultúrtörténeti és vallástörténeti kapcsolatai az iszlám előtti periódusban

Sárközy Miklós

820. Száz Marianna

A koreai hullám megjelenése és szerepe Japánban

Dr. Kovács Emese

821. Szegletes Tamara

Mori Ógai munkássága a fordítástudomány tükrében

Mayer Ingrid Helga

822. Sziládi Fanni

Taira család

Dr. Farkas Mária Ildikó

823. Sziládics Levente

Antropomorfizmus a japán kultúrában

Dr. Lázár Marianna

824. Szilágyi Anita

A Takarazuka színház történelme

Dr. Varrók Ilona

825. Sziráki Dániel

A kínai és japán buddhizmus hiedelmeinek összehasonlítása

Dr. Soós Sándor Balázs

826. Szkubán Dóra

A koronavírus hatására megjelenő jövevényszók és áljövevényszók a japán nyelvben

Sági Attila

827. TAKÁCS Szilvia

Modern japán színház A Takarazuka Társulat, mint a női színjátszás úttörője

Dr. Vihar Judit

828. Tálos Zsófia

A Kínai Népköztársaság nagyhatalmi törekvései a XXI. században, különös tekintettel Kelet-Európára

Dr. Vámos Péter

829. Tamás Eszter

A judō története

Dr. Soós Sándor Balázs

830. Tatai Eszter Natália

A gyökök szerepe a kandzsi oktatásában; Modern módszerek a külföldiek japán oktatásában

Dr. Varrók Ilona

831. Tóth Diána Felicia

Identitás konstrukciók a Mijazaki filmekben

Dr. Farkas Mária Ildikó

832. Tóth Vivien

Japán és Korea kapcsolata az első kínai-japán háborútól kezdve 1910-ig

Szabó Noémi Anna

833. Ujszászi Alexandra

Magyar-japán nonverbális félreértések

Dr. Kovács Emese

834. Végh Zsófia

Külföldi munkavállalók elhelyezkedési nehézségei a japán munkaerőpiacon

Máté Zoltán Imre

835. Wagner Tímea Anna

Japán vallásosság megjelenése az ünnepeikben

Dr. Soós Sándor

836. Zentai Izabella Mária

Holland-japán kapcsolatok az Edo korban, különös tekintettel a rangaku intézményére

Dr. Farkas Mária Ildikó

2021 Június MA

837. Ágoston Éva

A császárság intézménye a modern Japánban

Dr. Farkas Mária Ildikó

838. Gacsályi Anna

A művészetterápia kulturális meghatarozottsága

Dr. Farkas Mária Ildikó

839. Hurubán Lídia

Onmjódó a Japán történelemben

Dr. Farkas Mária Ildikó

840. Kovács Máté

A japán történelem megjelenítése az animékben

Dr. Farkas Mária Ildikó

841. Nedev Ágota

Fukushima jelenkori történelme és 2011

Dr. Farkas Mária Ildikó

842. Szabó Márk

Az oszakai Tenmangu, a Tendzsin macuri és Szugavara Micsizane a sintó tükrében

Dr. Farkas Mária Ildikó

843. Szivós Zsanett

Nyelvi változás Japánban: az új dialektus kialakulása

Dr. Varrók Ilona

844. Zsankó Fanni

Japán ipari fejlődése az I. és II. világháború korában

Gergely Miklós Attila

2022 Január BA

845. Kiss Beatrix

Az Iki struktúrája

Dr. Soós Sándor Balázs

846. Ádám Zsófia

Kabuki színészek ábrázolása az Edo-kortól napjainkig

847. Lakatos Vivien

Tokugava Micukuni élete és a kokugakuban betöltött szerepe

2022 Június BA

848. Alacs Lilla

Az ainuk kultúrája napjainkban

Dr. Farkas Mária Ildikó

849. Almási Almához

Sinszengumi: történeti valóság és kultusz

Dr. Farkas Mária Ildikó

850. Balázs Gergely

Sorozatgyilkosok Japánban történelmük és hatásuk a kortárs japán társadalomra

Szabó Noémi Anna

851. Bardi Anna

Női irodalom a Meidzsi-korban

Dr. Vihar Judit

852. Benke Boglárka

Nyugati – stílusú festészet (jóga) a meidzsi – és taisó – kori Japánban

Dr. Lázár Marianna

853. Berki Zsófia

A 21. századi japán társadalomból kirekesztett emberek

Dr. Varrók Ilona

854. Csapó Rita

Japán valóság kínai mintára – A császári rendszer Japanizálása

Dr. Apatóczky Ákos Bertalan

855. Dallos Zsófia

A reinkarnáció filozófiája a buddhizmusban és a sintoizmusban

Dr. Soós Sándor Balázs

856. Dedinszky Vivien Beatrix

Mitologikus témák a hagyományos japán színházban

Dr. Varrók Ilona

857. Dobos Zsófia Tünde

A tradicionális kínai kultúra megjelenése a kortárs kínai fantasy filmekben

Dr. Varrók Ilona

858. Ertl Míra Evelin

A magyar és japán természetfeletti lények népi hitvilágban betöltött szerepének a vizsgálata

Dr. Lázár Marianna

859. Fehér Orsolya

Prostitúció a II. világháború előtti Japánban

Szabó Noémi Anna

860. Ferenczy Nikoletta Ivett

Tokugava Iejaszu hatalomra jutása

Szabó Noémi Anna

861. Fülöp Jázmin Anna

Az öngyilkosság Japánban és Magyarországon – Esetek és prevenciós tevékenységek összehasonlítása

Szabó Noémi Anna

862. Füzes Virág

A kereszténység feltárása a Koreai-félszigeten

Dr. Farkas Mária Ildikó

863. Galló András

Hasima szigetének felemelkedése és bukása

Dr. Lázár Marianna

864. Ház Lilla

A japán öltözködési szubkultúrák

Janó István

865. Herendi Ábel

Valós beszéd – Pragmatika az animékben

Dr. Somodi Júlia

866. Hidegföldi Nikolett

Dazaifu és a központ kapcsolata

Dr. Farkas Mária Ildikó

867. Horák Emília

Mijazaki Hajao filmjei Nyugaton

Dr. Somodi Júlia

868. Horváthová Viktória

Dairokuten no Maó, Oda Nobunaga

Szabó Noémi Anna

869. Kardos Zoltán

Japán szórakoztató média külföldön

Gergely Miklós Attila

870. Kelényi Blanka

A japán esküvőkről

Dr. Vihar Judit

871. Kovács Dávid

Taira no Kijomori – a Heike felemelkedése és bukása

Dr. Lázár Marianna

872. Kőfalvi Nikolett

Park Chan-wook filmrendezői életműve

Dr. Varrók Ilona

873. Krajczár Blanka

A meidzsi-kori keresztény misszió nehézségei

Dr. Farkas Mária Ildikó

874. Marsal Márk

A szamurájok busidójának összehasonlítása a sztoikus filozófia etikájával

Dr. Farkas Mária Ildikó

875. Martinkó Titanilla

A japán irodalomról magyarul a 19. században

Tokaji Zsolt Márton

876. Medve Rebeka

Rabszolgák, szolgák és szolgálók a Tokugava-korban

Dr. Lázár Marianna

877. Németh Nikolett

Kínából átvett szellemlények vizsgálata: Különös tekintettel a kicunékra

Dr. Lázár Marianna

878. Pecsenya Éva

A dalszöveg fordítás nehézségei és lehetséges megoldásai a japán populáris zenei dalszövegek tükrében

Dr. Varrók Ilona

879. Somogyi Dominika

Külföldiek Japánban – az esélyegyenlőség kérdései

Dr. Varrók Ilona

880. Sziráki Péter

Leibniz és Csu Hszi, mint híd Kelet és Nyugat között

Dr. Soós Sándor Balázs

881. Sztankó József Sándor

A budó kezdetei Magyarországon

Máté Zoltán Imre

882. Knap Ivett Mária

A harcművészetek és a küzdősportok, mint a hagyományőrzés eszközei a 19-20. század fordulóján Japánban

Dr. Farkas Mária Ildikó

883. Kovács Nikolett

Mágikus realizmus Murakami Haruki Norvég Erdő című művében

Vihar Judit

884. Köves Dorina Tíra

Szamurájok és jakuzák

Szabó Noémi Anna

885. Lengyel Áron Attila

A fordíthatóság-fordíthatlanság kérdése, valamint a reáliák vizsgálata Kuszujama Maszao műveiben

Dr. Mayer Ingrid

886. Papp Alexandra

Az egyedülálló szülők helyzete Japánban

Dr. Gergely Miklós Attila

887. Pernyész Krisztina Andrea

A magyar és ajapán bábszínház összehasonlítása

Dr. Varrók Ilona

888. Streicher Laura

A japán irodalom korai magyar fordításai

Mayer Ingrid Helga

889. Szalai Szandra

A japán nők társadalmi helyzete

Dr. Gergely Miklós Attila

890. Takács Viktória

A kabuki onnagata szerepköre

Dr. Varrók Ilona

891. Trost Gabriella

Egy bűvész megpróbáltatásai – A Takarazuka-színház külföldi kultúrához való hozzáállásának vizsgálata a színház egy darabján keresztül

Mayer Ingrid Helga

892. Vajda Viktória

A karatedó gyakorlásának hatásai a személyiségre és életmódra

Dr. Somodi Júlia

893. Varga Dóra Anna

Az ajnuk iskolai oktatása a Meidzsi-restaurációtól napjainkig

Dr. Gergely Miklós Attila

894. Weisz Balázs

Ozu Jaszudzsiró – tradicionális japán filmművészet

Dr. Varrók Ilona

895. Zabó Enikő Sára

A vigasznők és helyzetük a második világháború alatt és után

Szabó Noémi Anna

896. Mátyás Anna Réka

Magyar ember volt Kína keresztény tábornoka!

Tokaji Zsolt Márton

2022 Június MA

897. Kovács Dominika Petra

A tengu jellemének és küllemének változása a japán történelem során a Heian-kortól napjainkig

Lázár Marianna

898. Krajczár Blanka

A meidzsi-kori keresztény misszió nehézségei

Dr. Farkas Mária Ildikó

899. Mészáros Lili

Japán és Korea közti különbségek az elzárkózás, nyitás és modernizáció tekintetében

Dr. Farkas Mária Ildikó

900. Nagy Boglárka Gréta

Archetípusok a japán és a magyar népmesékben

Dr. Varrók Ilona

901. Simon Adrienn

Az ókori kínai és japán nyelv hangtani változásainak rekonstrukciós és komparatív nyelvészeti vizsgálata

Apatóczky Ákos Bertalan

902. Szabó Tamás

A „japán fasizmus” értelmezési kísérletei

Dr. Farkas Mária Ildikó

903. Takó Levente

A japán védelmi politika napjainkban

Dr. Farkas Mária Ildikó

904. Poncsák Daniella

A japán összetett igék a kognitív nyelvészet megközelítésében

Dr. Varrók Ilona

905. Saáry Kata Lili

Eszképizmus a japán populáris és szépirodalomban

Dr. Varrók Ilona

906. Szűts Krisztina

Tankönyvhasználat a japánórán magyar középiskolákban – Javaslat a Dekiru című nyelvkönyv megújítására

Dr. Wakai Seiji

907. Borda Hanna

A zainicsi identitás megjelenése

Dr. Farkas Mária Ildikó

908. Brauner Bianka

Szaigó Takamori megítélése és valója

Dr. Farkas Mária Ildikó

909. Bulyáki Kitti Berta

Állatok szimbolikája a japán és az ainu hiedelemvilágban

Dr. Soós Sándor Balázs

910. Hargitai Réka

A vallásosság kérdése Japánban: Miért nem tartják magukat vallásosnak a japánok?

Dr. Soós Sándor Balázs

911. Filó Bence

Japán és az orientalizmus

Dr. Farkas Mária Ildikó

912. Erdős Veronika

A kortárs magyar irodalom japán fordításai

Dr. Somodi Júlia

913. Farnyik Nikolett

Nacume Szószeki társadalomkritikája a Macska vagyok és A Kölyök c. művei alapján

Dr. Vihar Judit

2023 Január BA

914. Alacs Lilla

Az ainuk kultúrája napjainkban

Dr. Farkas Mária Ildikó

915. Bakos Eszter

Az iroha uta nyelvtörténeti jelentősége és szerepe a japán nyelvi identitás kérdésében

Máté Zoltán Imre

916. Barka Johanna

A Kamakura-kori vallási festészet elemzése

Dr. Lázár Marianna

917. Benke Boglárka

Nyugati – stílusú festészet (jóga) a meidzsi – és taisó – kori Japánban

Dr. Lázár Marianna

918. Bréda Emese

A japán dalszövegek nyelvi jellegzetességei

Janó István

919. Csányi Edit

Versenyhelyzet a japán továbbtanulásban

Dr. Varrók Ilona

920. Csapó Rita

Japán valóság kínai mintára – A császári rendszer Japanizálása

Dr. Apatóczky Ákos Bertalan

921. Gulya Gergely

Ausztrália és Japán kapcsolata a II. világháború után

Szabó Noémi Anna

922. Halász Dóra Lilla

Humánerőforrás menedzsment Japánban egykor és napjainkban

Dr. Wakai Seiji

923. Hubai Nikoletta

Az otaku kultúra történeti értelmezései

Dr. Molnár Pál

924. Juhász Dávid

Kereszténység a Távol-Keleten  A vallás útja Japánban és Koreában

Dr. Wakai Seiji

925. Kelényi Blanka

A japán esküvőkről

Dr. Vihar Judit

926. Kovács Márton László

Házasodási szokások változása a modern kori Japánban

Dr. Varrók Ilona

927. Kőfalvi Nikolett

Park Chan-wook filmrendezői életműve

Dr. Varrók Ilona

928. Nadabán Réka

Kavamura Genki – Száz virág c. művének műfordítása és elemzése.

Dr. Vihar Judit

929. Oláh Blanka

A kínai hukou rendszer

Dr. Vámos Péter

930. Pernyész Krisztina Andrea

A magyar és japán bábszínház bábjainak összehasonlítása

Dr. Varrók Ilona

931. Peti Zoltán Attila

A japán-kínai diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok XVI-XVII. századi átalakulásához vezető folyamatok

Dr. Apatóczky Ákos Bertalan

932. Pittnauer Helga

Az ego szerepe a haikuban

Vihar Judit

933. Seres András Csaba

A light novel fordítása

Dr. Somodi Júlia

934. Streicher Laura

A japán irodalom korai magyar fordításai

Mayer Ingrid Helga

935. Weisz Anita Helga

Az ártatlanság világa – Mijazava Kendzsi kozmológiájának megjelenése meséiben

Dr. Varrók Ilona

2023 Január MA

936. Megyesi Márta

Edo-kori prózairodalom – Dzsippensa Ikku és a Tókaidócsú Hizakurige

Dr. Varrók Ilona

937. Kovács Benjámin

Japán-Magyar kapcsolatok a második világháború végétől napjainkig

Szabó Noémi Anna

2023 Június BA

938. Antal Zsófia

Családmodellek a mérlegen: az ie és a mai japán család

Dr. Varrók Ilona

939. Bach András Márton

A videójáték auter – elmúlás és bukás feldolgozása Mijazaki Hidetaka Souls szériájában

Dr. Farkas Mária Ildikó

940. Bálint Virág Hanna

Nők a nō színházban

Dr. Doma Petra

941. Balogh Eszter Márta

A Bakuhan – rendszer hanyatlása

Dr. Lázár Marianna

942. Bodor Ildikó Edina

A buddhizmus átvételének hatása Koreára és Japánra – Ókori Korea és Japán politikai ideológiai változásának vizsgálata

Dr. Lázár Marianna

943. Buza Virág Bernadett

A magyar Kína-kép a Rákosi-korszakban a korabeli sajtó tükrében

Dr.Vámos Péter

944. Eckstein Krisztina Piroska

A gésák történelme, megjelenése, helyzete a nők között és prostitúcióval való kapcsolata az Edo-kori Japánban

Dr. Doma Petra

945. Faragó Eszter

Kriminálstatisztikai változások Koreában a japán megszállás idején – Különös tekintettel a Seodaemun börtönben történtekre

Dr. Varrók Ilona

946. Fehér Judit

Vulkánkatasztrófák és hatásuk Japánban – A Bandai vulkán 1888. évi kitörése

Dr. Varrók Ilona

947. Gulyás Boglárka

Italfogyasztási szokások Japánban

Szabó Noémi Anna

948. Gyeskó Anikó

A Bagolyisten húgának az éneke – A jukara és az ainu epikus kultúra

Dr. Soós Sándor Balázs

949. Handa Beatrix Zsuzsanna

A gyermekbántalmazás jelensége a XXI. századi Japánban

Dr. Varrók Ilona

950. Hornyák Dalma

Női szerepek változása a 20-21. században

Szabó Noémi Anna

951. Ivanovszki Elizabet

Az emberi test és annak perspektivikus ábrázolása a mangában

Dr. Lázár Marianna

952. Jenei Tekla Anna

A fikció és a japán történelmi valóság megjelenése a videojátékokban Ghost of Tsushima játék és hatása

Szabó Noémi Anna

953. Kali Boglárka

A telefonos játékok kultúrája Koreában, Japánban és Kínában

Dr. Vámos Péter

954. Karácsonyi Eszter

Kelet-ázsiai hagyományos viseletek a 21. századi divatban

Dr. Lázár Marianna

955. Király Eszter

Kelet és nyugat között filmes stílusok, eszközök kultúraközi vizsgálata

Dr. Varrók Ilona

956. Komócsi Petra

Egy anime szinkronos és rajongói felirat fordításai: Az audiovizuális fordítás két különböző megközelítése

Dr. Somodi Júlia

957. Kovács Abigél

A boldogságkeresés útján harmóniában a természettel – Az ikigai és sinrin–joku bemutatása és kölcsönhatásaik

Dr. Soós Sándor Balázs

958. Kovács Dóra Krisztina

A japán közösségi médiában elterjedt nevetési formák összehasonlító elemzése

Dr. Wakai Seiji

959. Ley Fanni Borbála

A japán hosszúkard-típusok művészeti sajátosságai a Heian-kortól az Edo-korig

Dr. Lázár Marianna

960. Maldrik Bence Tibor

Szamuráj család a Muromacsi-korban

Szabó Noémi Anna

961. Mészáros Édua

Shindō Kaneto nőalakjai – Egy feleség színeváltozásai

Dr. Varrók Ilona

962. Mihályi-Baráth Éva

Kaidan útja a filmvászonig

Dr. Farkas Mária Ildikó

963. Nagy Rita

Endó Súszaku: Némaság – Történelmi hűség a modernkori japán irodalom tükrében

Dr. Varrók Ilona

964. Papp Gergely Zoltán

A japán vállalatok és a globális innovációs verseny kihívásai

Szabó Noémi Anna

965. Priskin Zita

A kínai sárkánykultusz hatása Japánra

Tokaji Zsolt Márton

966. Rátky Julia Anna

Szerepnyelv fordítása japán népmesékben

Dr. Somodi Júlia

2023 Június MA

967. Sárközi Béla Máté

A capoeira Japánban

Dr. Wakai Seiji

968. Simon Viktória Vivien

Az évszakok motívumai a kimonókon

Dr. Lázár Marianna

969. Soós Andrea

A Japán némafilm – Bensi – a japán némafilm különleges szereplője

Dr. Varrók Ilona

970. Timár Veronika

Japán Nemzeti Parkok

Dr. Lázár Marianna

971. Wágner Katalin Emese

Japán – magyar szólások és közmondások különbözőségei és a fordítási lehetőségek

Dr. Somodi Júlia

972. Zágoni Zsófia

A konfucianizmus hatása Koreára a 20. században

Dr. Vámos Péter

973. Barka Johanna

A Kamakura-kori vallási festészet elemzése

Lázár Marianna

974. Bréda Emese

A japán dalszövegek nyelvi jellegzetességei

Janó István

975. Gulya Gergely

Ausztrália és Japán kapcsolata a II. világháború után

Szabó Noémi Anna

976. Kovács Dávid

Taira no Kijomori – a Heike felemelkedése és bukása

Lázár Marianna

977. Martinkó Titanilla

A japán irodalomról magyarul a 19. században

Tokaji Zsolt Márton

978. Balogh Ádám

Válás japán módra – tendenciák és típusok a második világháború óta

Dr. Molnár Pál

979. Fülöp Anna Krisztina

A burakumin kisebbség történeti háttere és mai helyzete

Dr. Varrók Ilona

980. Kállai Enikő

Technológiai fejlődés hatása Japánra A digitalizációs átalakulás hatása a társadalomra és a Society 5.0

Dr. Farkas Mária Ildikó

981. Kékkő Dóra

Japán a sztereotípiák árnyékában

Dr. Varrók Ilona

982. Keller Zsófia

Ainu reprezentáció Noda Szatoru Golden Kamuy című mangájában

Dr. Farkas Mária Ildikó

983. Kovácsik Anna

A kitsune és az ambivalencia – A róka, mint természetfeletti lény szimbolikája Japánban

Dr. Farkas Mária Ildikó

984. Mező Luca

A politikai rendszer fejlődése a feudális Japánban

Dr. Farkas Mária Ildikó

985. Mohr Viktória

A japán fametszetek népszerűsége napjainkban

Dr. Lázár Marianna

986. Simon Ágnes

A japános kiejtés és hangsúlyrendszer oktatási lehetőségei kezdő szinttől

Dr. Wakai Seiji

987. Simon Márton

A SZAVAK NÉLKÜLI VILÁG az Arecsi folyóirat köre és a modern japán költészet kialakulása

Dr. Vihar Judit

988. Varga Ádám Máté

Kína és Japán modernizációs folyamatainak összehasonlítása

Dr. Farkas Mária Ildikó

989. Dudás Viktória

Hanfu-A tradicionális kínai viselet napjainkban

Dr. Sárközi Ildikó Gyöngyvér

990. Kálmán Angéla

A Chthonic együttes és a tajvani nemzetépítés

Dr. Apatóczky Ákos Bertalan

991. Kővári Zsófia

Kína szerepe a koreai háborúban

Dr. Vámos Péter

992. Szabó Kitti

Nisan sámán története: Nisan sámán a daur hagyományban

Dr. Sárközi Ildikó Gyöngyvér

993. Torontáli Eszter

Hagyományos kínai gyógyászat

Tokaji Zsolt Márton