japantanszek.hu

Keleti nyelvek és kultúrák szak, japán szakirány (BA) Japanológia mesterképzési szak (MA)

Végzett hallgatóink és szakdolgozataik

2000. június

1. Bencsik Ágnes

A japán nők négy novella tükrében, témavezető: Varrók Ilona

2. Binderné Sólyom Tünde

Az angol és a francia jövevényszavak kiejtése a japán nyelvben, témavezető: Máté Zoltán

3. Gulyás Szilvia

A japán rétegnyelvek és a szleng kapcsolata, témavezető: Máté Zoltán

4. Komlós Attila

Bósózoku. A motorizált szamurájok, témavezető: Gergely Attila

5. Kosztolnyik Krisztián

Magyar–japán kapcsolatok a kultúra, diplomácia és gazdaság területén az 1920-tól 1945-ig terjedő időszakra, témavezető: Gergely Attila

6. Pietsch Tibor

Szumó, több mint sport, témavezető: Gergely Attila

7. Zeley Anikó

Natsume Sōseki, Ivan Alexandrovics Goncsarov, A kapu, Oblomov összevetések, témavezető: Varrók Ilona

2001. június

8. Bakos Márta

Japán magyar szemmel a századfordulón, témavezető: Senga Toru

9. Dénes Attila Szilárd

A harci történetek, a harcos alakja e művekben, témavezető: Varrók Ilona

10. Huszár Tímea

A zen-buddhizmus hatása az üzleti etikára és etikettre, témavezető: Kiss Sándor

11. Imre Viktória

Az angol mint idegen nyelv Japánban, témavezető: Gergely Attila

12. Kaszás Anikó

Aum shinrikyo és az „új vallások” hatása a japán társadalomra, témavezető: Gergely Attila

13. Miskolczy Zsuzsanna

A japán tárgyalófél, témavezető: Gergely Attila

14. Molnár Júlia

Iskola életre halálra, témavezető: Gergely Attila

15. Németh Rita


http://onlinetablettak.com/pantoprazol/

Változó japán-kép a magyar köztudatban, témavezető: Gergely Attila

16. Pintér Gábor

A magyar és a japán szórend kontrasztív vizsgálatának néhány kérdése, témavezető: Cseresnyési László

17. Somodi Júlia

Identitás és elidegenedés. A homok asszonya és Egy személyes tapasztalat című regények összevetése, témavezető: Varrók Ilona

18. Somogyvári Borbála

Szeghy Ernő japán vonatkozású cikkei, kritikái és a kereszténység kérdése Japánban a századfordulón, témavezető: Senga Toru

19. Umführer Rita

A Heian kori költészeti versenyek, témavezető: Máté Zoltán

20. Vida Éva

A japán nemzeti himnusz és zászló története, problematikája, témavezető: Gergely Attila

21. Wenger Barbara

A modernizáció stratégiái, témavezető: Gergely Attila

2002. június

22. Csáki Brigitta

Környezeti tudatosság és fogyasztói társadalom Japánban, témavezető: Gergely Attila

23. Folinusz Ivett

A japán családrendszer átalakulása, témavezető: Gergely Attila

24. Haraszti Zsanett

A japán irodalom kollektív jellege, témavezető: Janó István

25. Labáth Zoltán

„A kölykök visszatérnek?” A japán felsőoktatásból való kiszorulás tényezőinek vizsgálata, témavezető: Gergely Attila

26. Mátrai Titanilla

Kurosawa Akira, témavezető: Janó István

27. Sas Tibor

Tradicionális patrónus–kliens viszonyok a japán politikában, témavezető: Gergely Attila

28. Szabó Veronika

William Butler Yeats és a japán nó-színház, témavezető: Janó István

29. Szekeres Andrea

Drámapedagógia a japán nyelvoktatásban, témavezető: Wakai Seiji

30. Szijjártó Eszter

A magyar–japán kulturális kapcsolatok és jellegüket meghatározó tényezők a kezdetektől napjainkig, témavezető: Gergely Attila

31. Zödös Zsolt

A zen buddhizmus és hatása a művészetekre, témavezető: Nemeshegyi Péter

2003. június

32. Auer Eszter

A fiatalok nyelvhasználata, témavezető: Máté Zoltán

33. Auer Gabriella

Kabuki színészdinasztiák, témavezető: Varrók Ilona

34. Csaplár Zita

Az apa helyzete a második világháború utáni Japánban, témavezető: Gergely Attila

35. Dobrosi Orsolya

A japán vállalatok felépítése, működési sajátosságai és kommunikációs jellemzői, témavezető: Gergely Attila

36. Erős Petra

A deviáns viselkedések családi háttere Japánban, témavezető: Gergely Attila

37. Gavalovics Ákos

Közép-Európa japán szemmel, témavezető: Gergely Attila

38. Heilmann Cecilia

Ainuk, témavezető: Farkas Ildikó

39. Juhász Borbála

A japán mint idegen nyelv helye és szerepe a magyarországi idegennyelv- oktatásban, témavezető: Wakai Seiji

40. Kiss Eszter Ágnes

Matsuo Bashō: Keskeny Út északra, témavezető: Vihar Judit

41. Kovács Richárd

Reform-törekvések a mai japán felsőoktatásban, témavezető: Gergely Attila

42. Kubovicz Imre

Az oszakai nyelvjárás, témavezető: Wakai Seiji

43. Pflum Katalin

Esélyegyenlőség a japán társadalomban: a kikokushijok oktatása, témavezető: Gergely Attila

44. Racskó Ferenc

Matsuo Basho: Oku no hosomichi és az utamakura világa, témavezető: Varrók Ilona

45. Simon Éva

Japán–olasz kapcsolatok a középkortól napjainkig, témavezető: Gergely Attila

46. Tóth Gyöngyvér

A Kumamoto-i nyelvjárás sajátosságai, témavezető: Máté Zoltán

2004. június

47. Besenczi Dóra

A nők helyzetének változása Japánban (1945-től napjainkig), témavezető: Gergely Attila

48. Dézsán Edit

Japán kulturális kapcsolatai az oktatási rendszerben (az ösztöndíj szempontjából), témavezető: Gergely Attila

49. Farkas Beáta

Japán és az Európai Unió kapcsolatai a „trilaterális világrendben”, témavezető: Gergely Attila

50. Karancz Éva

Altajisztikai kutatások, témavezető: Máté Zoltán

51. Kerényi József

A buddhizmus filozófiája és a Zen kialakulása, témavezető: Dr. Nemeshegyi Péter

52. Lakó Zója

A család és a munkavállalás a japán nők életében, témavezető: Gergely Attila

53. Lichtenstein Noémi

A japánok és az európaiak kommunikációjában megfigyelhető jellegzetességek, témavezető: Hidasi Judit

54. Markó László

A „február 26-i incidens”, témavezető: Gergely Atttila

55. Molnár Pál

Hidak a tudástérben, témavezető: Z. Karvalics László

56. Murata Yutaka

Kamikaze, témavezető: Farkas Ildikó

57. Oláh Döníz

A magyar–japán kapcsolatok a Kodály-módszer tükrében, témavezető: Gergely Attila

58. Sitkei Dóra

A japán ember természettel való kapcsolatának jellegzetességei, témavezető: Gergely Attila

59. Száva Borbála

A japán műemlék kutatási és helyreállítási tevékenység Angkorban, témavezető: Senga Toru

60. Sztojka Magdolna

Kitagawa Utamaro és a szép nők ábrázolása, témavezető: Cseh Éva

61. Tamássy Judit

Okinawa. Történelem a történelemben, témavezető: Gergely Attila

62. Török Roland

Xavéri Szent Ferenc élete, témavezető: Nemeshegyi Péter

2005. június

63. Bakos Tünde

Udvari öltözékek a Heian-korban, témavezető: Cseh Éva

64. Barna Ágnes

Felvinczi Takács Zoltán a magyar keletkutatásban, témavezető: Farkas Ildikó

65. Csáki Melinda

Világteremtés és az Istenek születése a Kojiki alapján – összehasonlító mitológia, témavezető: Varrók Ilona

66. Cseresnyési Eszter

Japán társadalmi változások a század küszöbén, témavezető: Gergely Attila

67. Mika Gabriella

A szerelem témája a modern japán elbeszélő irodalomban, témavezető: Vihar Judit

68. Mikó Flóra

Ono no Komachi. A Komachi-legenda az Ogura Hyakunin Isshu tükrében, témavezető: Máté Zoltán

69. Nagy Zsófia

A szerelem témája Mishima Yukionál, témavezető: Vihar Judit

70. Tyll Ágoston

A deviancia és a bűnözés sajátosságai a mai japán társadalomban, különös tekintettel a Yakuza tevékenységére, témavezető: Gergely Attila

2006. január

71. Farkas Katalin

Giongo-gitaigo. Japán és magyar hangutánzó, hangulatfestő szavak kontrasztív elemzése, gyakorlati alkalmazása, témavezető: Máté Zoltán

72. Takács Tamás

Az Ogura Hyakunin Isshu. A waka formai és tartalmi jellemzői, témavezető: Máté Zoltán

2006. június

73. Higashiguchi Shaari

Miyazawa Kenji alkotóművészete műfordításai tükrében, témavezető: Vihar Judit

74. Király Róbert

Az évszakszó és évszak-elem a japán és a német nyelvű haikuban, témavezető: Vihar Judit

75. Pataki László

A japán hagyományok továbbélése az építészetben, témavezető: Farkas Ildikó

76. Sánta Gábor

Baráthosi Balogh Benedek élete és utazásai, témavezető: Farkas Ildikó

77. Somodi Réka

Szervezett bűnözés a japán és kínai társadalomban, témavezető: Gergely Attila

78. Szalai Zoltán

A Japánról kialakult kép a korai írásos emlékekben, témavezető: Farkas Ildikó

79. Szojka Andrea

A zene használata a japán nyelvoktatásban, témavezető: Wakai Seiji

80. Tóth Gergely

Magyarok Japánban, Japánról (1770-1938), témavezető: Farkas Ildikó

2007. június

81. Császár Anett

Az orosz irodalom hatása a japán irodalomra, témavezető: Vihar Judit

82. Fehér Grácia

A Nanbokucsó kor és változó megítélése a japán történetírásban, témavezető: Farkas Ildikó

83. Filep Orsolya

A kötelesség és vágy problémája Csikamacu Monzaemon két művében, témavezető: Varrók Ilona

84. Hári Lilian Nóra

Egészség és egészségügy a japán társadalomban, témavezető: Gergely Attila

85. Horváth Zsuzsanna

A kommunikáció sajátosságai egy japán nagyvállalat keretein belül, témavezető: Gergely Attila

86. Medve Anikó

A jōyōkanjihyō-lista kialakulása, témavezető: Máté Zoltán

87. Szemerey Márton

A japán nyelv szociolingvisztikai megközelítésből, témavezető: Máté Zoltán

88. Szalainé Cséfai Judit

A Japánról kialakult kép a XIX. század végén és a XX. század elején Magyarországon a korabeli sajtó alapján, témavezető: Farkas Ildikó

89. Zsigmond Zsuzsa

A büntetés-végrehajtás történeti változásai, témavezető: Gergely Attila

2008. január

90. Turcsányi Zsófia

A brazíliai japán közösség, témavezető: Gergely Attila

91. Vizsnyiczai Sára

A Tokugava városi kultúra háttérfolyamatai, témavezető: Farkas Ildikó

2008. június

92. Birkás Lili

A nők szerepének és életesélyeinek változása a mai japán társadalomban, témavezető: Gergely Attila

93. Gál Bence

A japán dialektusok társadalmi megítélése, témavezető: Máté Zoltán

94. Goda Lilla Boróka

Esettanulmány egy japán gyermek magyarnyelv-elsajátításáról, témavezető: Wakai Seiji

95. Hara Anikó

A japán általános kereskedőházak és átalakulások, témavezető: Gergely Attila

96. Herman Kanako Anna

A koreai kisebbség Japánban – különös tekintettel az oktatáspolitika és az identitás kapcsolatára, témavezető: Gergely Attila

97. Hricisák Viktória Rita

Japán–magyar vegyes kapcsolatból született gyermekek nyelv-és kultúraelsajátításának jellemzői, témavezető: Wakai Seiji

98. Jordán Krisztina

A japán szellemek megjelenése az irodalomban, különös tekintettel a yuurei-ekre, témavezető: Varrók Ilona

99. Mahlaj Júlia

Japán képe Magyarországon az 1920-as és 1930-as években, témavezető: Farkas Ildikó

100. Mester Adrienn

Magyarországon a japán nyelvoktatás módszerei, középiskolai nyelvtanár tapasztalatainak tükrében, témavezető: Wakai Seiji

101. Oberna Anna

Az „északi területek” múltja és jelene, témavezető: Gergely Attila

102. Slavic Károly

Isida Ira: Gyönyörű gyermekek – műfordítói tapasztalatok, témavezető: Vihar Judit

103. Szathmári Judit

A japán társadalom bírálata Kurosawa Akira munkásságában, témavezető: Gergely Attila

104. Takács Andrea

Tolmácsolás Japánban. A nagaszaki tolmácsok története az Edo korszak végéig, témavezető: Dr. Vihar Judit

105. Végh Teodóra

Okinawa „Látó asszonyai”, témavezető: Nemeshegyi Péter

2009. június (osztatlan képzés)

106. Puskás András

Kúkai életútjának bemutatása három művének segítségével, témavezető: Nemeshegyi Péter

107. Tóth János

A Tíz költői stílus, Fudzsivara no Teika maigecusó, témavezető: Vihar Judit

2009. június (BA)

108. Czitán Anna-Magdaléna

Sajátos írói eszközök a kortárs japán irodalomban, témavezető: Varrók Ilona

109. Fazekas Orsolya

Akutagava-novellák újrafordítása, témavezető: Somodi Júlia

110. Grill Tünde

Japán vállalatok külföldön, témavezető: Gergely Attila

111. Halász Eszter

Az otaku jelenség, témavezető: Gergely Attila

112. Kapuvári Viktor

A reáliák fordítása. Reália-felfogások és a reáliák átváltásai japán szépirodalmi művek magyar és angol fordításában, témavezető: Somodi Júlia

113. Oláh Krisztián

A mozgás szimbolikája, témavezető: Takács Andrea

114. Pankotai László

A szumó múltja és jelene, témavezető: Máté Zoltán

115. Potapov Szergej

A magyarországi japán vállalatok kommunikációja, témavezető: Gergely Attila

116. Samu Veronika

A japán frazeologizmusok fordításának vizsgálata párhuzamos szépirodalmi korpuszon, témavezető: Somodi Júlia

117. Szabó Ervin

Az országegyesítés folyamata, tetőpontja és közvetlen hatásai, témavezető: Farkas Ildikó

118. Szájli Krisztina

Mai japán szubkultúrák a zene és a divat világában, témavezető: Gergely Attila

119. Tóth Tamás

Új vallások a japán társadalomban, témavezető: Gergely Attila

120. Ujházy Zsófia

Textilbe szőtt gondolatok, témavezető: Farkas Ildikó

2010. január (osztatlan képzés)

121. Bogár Krisztina

Kjúsú a japán történelemben, témavezető: Farkas Ildikó

122. Bognár Péter

A japán terjeszkedési politika és gyarmatosítás hatásai a modern japán külkapcsolatokra. A kínai–japán külkapcsolatok és a két állam történelemszemléletének alakulása, témavezető: Gergely Attila

123. Molnár György

A japán császári kultusz. A császárkultusz eredete és Meiji császár kultusza, témavezető: Farkas Ildikó

2010. január (BA)

124. Nagy Réka

A ryūkyūi népzene és identitás kapcsolata, témavezető: Varrók Ilona

2010. június (BA)

125. Arne Bergs

Mijamoto Muszasi, témavezető: dr. Farkas Ildikó

126. Benedek Máté

A japán gazdasági és vállalatvezetési modell változásai, témavezető: dr. Gergely Attila

127. Csordás Gyula

Minna no uta, témavezető: Molnár Pál

128. Hajnal Krisztina

A japán fiatalok szocializációs problémái, témavezető: dr. Gergely Attila

129. Irimi Zsuzsanna

A manga kialakulása és fejlődése, témavezető: dr. Gergely Attila

130. Kaiser Sára

A keigo fordítása a japán irodalmi művekben, témavezető: dr. Varrók Ilona

131. Lázár Marianna

Az ókori kínai shijin mítosz fejlődése és integrálódása a koreai és japán kultúrkörbe, témavezető: dr. Farkas Ildikó

132. Lénárt Veronika

Házasság Japánban, témavezető: dr. Gergely Attila

133. Pécsi Adél Vivien

Japán és a Közel-Kelet, Japán Szaúd-Arábiából származó olajimportja és energiabiztonsága, témavezető: dr. Gergely Attila

134. Svehla Krisztina

Az óitai dialektus és kódváltozás, témavezető: Máté Zoltán

135. Szabó Levente

A burakumin kérdés eredete, és a válaszkeresés, témavezető: dr. Gergely Attila

136. Takács Vivien

A japán teaszertartás, témavezető: dr. Farkas Ildikó

137. Urbán Alexandra

Gó és etikett. Mit tanulhatunk egy távol-keleti játéktól, témavezető: Somodi Júlia

2010. június (osztatlan képzés)

138. Ary Árpád

Vérfertőzés és az identitás formálódása – burakumin kérdések Nakagami Kendzsi műveiben, témavezető: dr. Vihar Judit

139. Basa Zsófia

A Hagoromo-legenda, témavezető: dr. Varrók Ilona

140. Drajkó Adél

Abe Kóbó metamorfózis-ábrázolásai az európai irodalom tükrében, témavezető: dr. Vihar Judit

141. Nyeste Zsolt

„A nők helyzetének változása a modernizáció folyamán (1912-ig)”, témavezető: dr. Farkas Ildikó

142. Papp Gabriella

A gyermekvédelem szerepe és történeti fejlődése Japánban, témavezető: dr. Gergely Attila

143. Szájer Ildikó

Nishikawa Jun manabiai és Spencer Kagan kooperatív tanulás elméletének összehasonlítása, témavezető: Wakai Seiji

2011. január (BA)

144. Tóth Szabolcs

A gyereknevelés történelme Japánban, témavezető: Gergely Attila

2011. január (osztatlan képzés)

145. Bencze Bálint

A zen hatása a japán építészetre, témavezető: Csibra Zsuzsanna

146. Bohács Dávid

A metafikció és Cucui Jaszutaka munkássága, témavezető: Vihar Judit

147. Fittler Áron

Takaszue lányának lelkivilága és a szerzői szándék a Szarasina naplóban, témavezető: Vihar Judit

148. Mati Márton

Az Osztrák-Magyar Monarchia és Japán kapcsolattörténete, témavezető: Farkas Ildikó

149. Rihó Eszter

Holland hatások a japán nyelvre az Edo korban. A rangaku fejlődése és következményei, témavezető: Máté Zoltán

150. Wagner András

A japán-orosz háború a gazdasági és társadalmi változások tükrében, témavezető: Farkas Ildikó

2011 június BA

151. Andrejkovics Zita

Manga fordítás és kiadás Magyarországon, témavezető: Varrók Ilona

152. Bartók András

1978: kínai-japán béke és barátsági szerződés, témavezető: Vámos Péter

153. Ésik Ildikó

Gésák az Edo-korban, témavezető: Farkas Ildikó

154. Füredi Csilla

Japán női nyelvhasználata, témavezető: Máté Zoltán

155. Füzesi Szonja

Idegenként Japánban – a külföldiek helyzete és megítélése a szigetországban –, témavezető: Gergely Attila

156. Halász Adrienn

Kína nagyhatalmi törekvéseinek megnyilvánulása építészetben – különös tekintettel a pekingi olimpia kapcsán zajló építkezésekre, témavezető: Vámos Péter

157. Hamula Edit

A közvetítő nyelv fordítására gyakorolt hatásának vizsgálata párhuzamos szépirodalmi korpuszon, témavezető: Varrók Ilona

158. Horváth Csilla Edina

Atomtámadás Japánban, témavezető: Farkas Ildikó

159. Ihász Péter

Japán jövevényszavak A nyugati eredetű jövevényszavak szerepe az emberi kapcsolatok felépítésében és ápolásában a japán társadalomban, témavezető: Máté Zoltán

160. Kovács Réka

A japán diftongusok. A japán nyelv magánhangzó-jelenségei, különös tekintettel a diftongusokra, témavezető: Máté Zoltán

161. Kukovecz Imre Zoltán

A buborékgazdaság kérdései, témavezető: Gergely Attila

162. Kuntner Katalin

Az állami sintó, mint feltalált tradíció, témavezető: Farkas Ildikó

163. Matula András

Kína és Japán kapcsolatai a hidegháború után, témavezető: Vámos Péter

164. Murányi Dorottya

Murakami Takasi és a Superflat mozgalom, témavezető: Csibra Zsuzsanna

166. Pásztor Alexa

A nyugati fiatalok japanizációja – avagy hogyan és miért terjedt el a japán pop-kultúra nyugaton, témavezető: Gergely Attila

167. Réti Daniella

A japán orvoslás története, témavezető: Farkas Ildikó

168. Révai Edit

Középoktatás japán módra. Nevelés és tanár-diák kapcsolat a japán középiskolákban, témavezető: Gergely Attila

169. Schimó Emese

Demográfiai problémák Japánban. Csökkenő népesség a japán nők értékrend változásának tükrében, témavezető: Gergely Attila

170. Soós Péter Levente

A japán média kollaboratív fordítása az interneten, témavezető: Varrók Ilona

171. Szedmák Lívia

Takarazuka Revü: Női színház egy férfiközpontú társadalomban, témavezető: Varrók Ilona

172. Szilágyi Andrea

Misima Jukio és Anton Pavlovics Csehov munkásságának közös vonásai, témavezető: Vihar Judit

173. Szőke Ildikó

Kanpō: A japán természetgyógyászat a hagyományos kínai orvoslás tükrében, témavezető: Vámos Péter

174. Varga Fruzsina

Az 1995-ös tokiói gáztámadás, témavezető: Gergely Attila

175. Vargha Attila

Sóva császár és kora, témavezető: Gergely Attila

2011 június (osztatlan képzés)

176. Agócs Anna (tanárszakos)

Mori Ogai:”Apóka és Anyóka” című elbeszélésének műfordítása és azzal kapcsolatos megjegyzések, témavezető: Vihar Judit,

177. Buzási Eszter Dóra

A japán lakosság utazási szokásai, témavezető: Gergely Attila

178. Forgó Teodóra (tanárszakos)

Shakespeare japán szemmel, témavezető: Janó István,

179. Gombkötő Katalin (tanárszakos)

A fürj témájának megjelenése a japán irodalomban – képzőművészeti példákkal alátámasztva, témavezető: Varrók Ilona

180. Kalafszky Okszána (tanárszakos)

A gyarmati múlt és árnyéka: Japán és Korea modernkori kapcsolatai és értékelésük a jelenkorban, témavezető: Farkas Ildikó

181. Krapecz Noémi Regina (tanárszakos)

Macuo Basó állat-évszakszavainak vizsgálata tavaszi haikuiban, témavezető: Vihar Judit

182. Nagy Bence

Japán dicsőséges 100 napja a II. Világháborúban, témavezető: Farkas Ildikó

183. Nagy Zoltán Bence

Ihara Szaikaku és kora – egy novellája tükrében, témavezető: Vihar Judit

184. Pereczes Erika (tanárszakos)

Yoshimoto Banana, témavezető: Janó István

185. Slezák Mónika (tanárszakos)

A Kamakura- kori sógunátus története 1183-1333. A feudalizmus japánban, témavezető: Farkas Ildikó

186. Tomcsik Gergely

Hosi Sinicsi egy novellája műfordításának tükrében, témavezető: Vihar Judit

2011 június MA

187. Samu Veronika

A Japán hangulatfestő és hangutánzó szavak fordításának vizsgálata szépirodalmi szövegeken keresztül, témavezető: Varrók Ilona

188. Sági Attila

A dialektikus udvarias nyelvhasználatának változásai az Edo-kortól napjainking, témavezető: Varrók Ilona

189. Tóth Tamás

A sokak, az én és a semmi A vallási gondolkodásmód speciális szerepe az egyén és a közösség megkülönböztetésére a japán civilizáció kontextusában, témavezető: Gergely Attila

2012 január BA

190. Gergye Franciska

Értékrendi változások a mai japán fiatalság körében, témavezető: dr. Gergely Attila

191. Kamarás Zsuzsanna

Az örök élet nyomában Ázsiában, témavezető: dr. Vámos Péter

192. Páll Ildikó

A japán média szerkezete és működési jellemzői. A japán televízió és TV-nézési szokások, témavezető: dr. Gergely Attila

193. Simon Ágnes

Magyar mesék japánul, témavezető: dr. Vihar Judit

194. Szűcs Richárd

A kínai szépségideál mint a nők elnyomásának eszköze, témavezető: dr. Vámos Péter

2012 január osztatlan képzés

195. Csizmadia Blanka Andrea

Magyarságkutató japánok, témavezető: dr. Farkas Ildikó

196. Kozsuhárov Zsuzsanna Eszter

Japán hatások a képző- és iparművészetben, témavezető: dr. Farkas Ildikó

197. Skita Nóra

A kawaii-jelenségkör. A „cukiság” bűvöletében, témavezető: dr. Gergely Attila

2012 június osztatlan képzés

198. Baranyai Péter

A csoportos öngyilkosság problémája a mai Japánban, témavezető: dr. Gergely Attila

199. Kerchner Tamás

Az amerikai megszállás ideológiai és társadalmi vonatkozása Japánban, témavezető: dr. Farkas Ildikó

2012 június MA

200. Bergs Arne

A Japán császárság. Központban a trónöröklés, témavezető: dr. Farkas Ildikó

201. Dalmi Katalin

Murakami Haruki elbeszéléseinek elemzése, témavezető: dr. Varrók Ilona

202. Fazekas Orsolya

Japán macuri. Tradíció a múltban és jelenben, témavezető: dr. Varrók Ilona

203. Halász Eszter Judit

Az otaku kultúra és megítélése, témavezető: dr. Farkas Ildikó

204. Hanák János

A Genji regényének fordításai: Modalitásbeli eltolódások a célszövegben, témavezető: dr. Varrók Ilona

205. Helfenbein Katalin

Isin-densin: a japán metakommunikácíó egyes sajátosságairól, témavezető: dr. Gergely Attila

206. Irimi Zsuzsanna

A modern japán színház, témavezető: dr. Varrók Ilona

207. Pálur Emese Gizella

A japán internetes szleng, témavezető: Máté Zoltán

208. Pankotai László

A japán szleng, témavezető: Máté Zoltán

209. Szabó Levente

A burakumin diszkrimináció folytonossága, témavezető: dr. Farkas Ildikó

210. Szájli Krisztina

Edogawa Ranpo elbeszéléseinek elemzése, témavezető: dr. Varrók Ilona

211. Vörös Erika

A kettősség és egység megjelenése a japán eszmerendszerben, témavezető: dr. Farkas Ildikó

212. Zopcsák Ferenc Zsolt

SHODÓ I-II, témavezető: dr. Mecsi Beatrix

2012 június BA

213. Asztalos Gyöngyvér

A filmfeliratozás kérdéseiről egy Miyazaki Hayao film esettenulmányán keresztül, témavezető: dr. Varrók Ilona

214. Czifra Adrienn

Az ajnu kultúra hagyományai, témavezető: dr. Farkas Ildikó

215. Erdei Fanni Dóra

A japán társadalom átalakulása az amerikai megszállás időszakában, témavezető: dr. Farkas Ildikó

216. Erdélyi Diána

A vasút a japán társadalom életében, témavezető: dr. Farkas Ildikó

217. Fazekas Máté

A Sony a japán és a világgazdaságban, témavezető: dr. Gergely Attila

218. Herman Andrea

Fiatalkori devianciák és a harmadik közoktatási reform, témavezető: dr. Varrók Ilona

219. Hevesi Mariann

Erotic Grotesque Nonsense. A japán dekadencia kérdései aXX. Században, témavezető: dr. Farkas Ildikó

220. Imri László Adrián

Japán nyelvű filmek szinkronizálása, témavezető: dr. Varrók Ilona

221. Juhász Adrienn

Emberi erőforrás management a japán vállalatoknál, témavezető: dr. Varrók Ilona

222. Kenesei Máté

A rókaszellem szerepe a kínai és a japán kultúrában, témavezető: dr. Vámos Péter

223. Kiss Eszter

Az ókori japán buddhizmus, témavezető: dr. Farkas Ildikó

224. Kovács Attila

Az angol nyelv szerepe Japánban – A jövevényszavak funkciója és hatásai, témavezető: dr. Farkas Ildikó

225. Lévai Csaba

A természeti katasztrófák hatása a japán gazdaságra, témavezető: dr. Farkas Ildikó

226. Németh Alexandra

Ijime – iskolai deviancia problémák, témavezető: dr. Farkas Ildikó

227. Paksai Annamária

A sámánság Japánban, témavezető: dr. Farkas Ildikó

228. Smíri Judit

Minamoto Josicune, témavezető: dr. Farkas Ildikó

229. Szabó Krisztina

A Távol-keleti gyerekünnepek – Gyerekünnepek Japánban, témavezető: dr. Farkas Ildikó

230. Szabó Noémi Anna

Japánok Európában a 16-17.században: Haszekura Cunenaga követsége, témavezető: dr. Farkas Ildikó

231. Szabó Szilvia

A mai Japán társadalmi problémái a kortárs japán művészetben, témavezető: dr. Farkas Ildikó

2013 január (osztatlan képzés)

232. Nyeste Júlia

A japán papír kultúrtörténeti jelentősége, témavezető: dr. Farkas Ildikó

233. Juhász Rita

n.a.

2013 január (BA)

234. Kovács Eszter

A sztenderd japán nyelv és a kiotói dialektus összehasonlító elemzése, témavezető: dr. Varrók Ilona

235. Molnár Ábel

Fejezetek a Sony Corporation történetéből, témavezető: dr. Gergely Attila

236. Nagy Ibolya

A feminizmus Japánban. Nőmozgalmak a Taishō demokrácia idején, témavezető: dr. Gergely Attila

237. Szkubán Andrea

A karakoe mint kulturális jelenség, témavezető: dr. Gergely Attila

2013 január (MA)

238. Bodnár Péter

A japán politikus, témavezető: dr. Varrók Ilona

239. Horváth Dániel

Murakami Haruki egy novellájának műfordítása és elemzése, témavezető: dr. Vihar Judit

240. Lázár Marianna

Az ókori és japán halomsírokban megjelenített Négy Égtájőr kultusz eredete és fejlődése, témavezető: dr. Farkas Ildikó

2013 június BA

241. Berzsenyi Anna

A japán fiatalok társadalmi helyzetének változásai, témavezető: Gergely Attila

242. Bőgér Eszter

A japán külkapcsolatok értékelése a japán közvéleményben, témavezető: Gergely Attila

243. Esztergomi Vivien

A Guadalcanali hadjárat, témavezető: Farkas Ildikó

244. Gombás Noémi Zsófia

A televíziózás társadalmi-kulturális szerepe japánban, témavezető: Farkas Ildikó

245. Kert Balázs Ádám

Jövevényszavak a mai Japánban, témavezető: Máté Zoltán

246. Király Kitti

A siket kultúra és jelnyelv japánban, témavezető: Gergely Attila

247. Kovács Máté

A japán hangulatfestő és hangutánzó szavak, témavezető: Máté Zoltán

248. Kovács Orsolya Zsuzsanna

Kereszténység a Meidzsi-korban-neoprotestáns ébredések Japánban, témavezető: Farkas Ildikó

249. Molnár Gergő

Sinszengumi: Egy szamuráj csoport az átalakuló Japánban, az 1860-as években, témavezető: Farkas Ildikó

250. Papp Márió

Boys’ Love – homoerotikus művek a Japán popkultúrában, témavezető: Vámos Péter

251. Sárdi Natasa

Szülészeti és nőgyógyászati megbetegedések Japánban összehasonlítva a magyarországi helyzettel, témavezető: Gergely Attila

252. Simonyi Zsófia

A Ryūkyū-szigetek nyelvi változatai, témavezető: Máté Zoltán

253. Szabó Kristóf

Kotodama, témavezető: Máté Zoltán

254. Szente Cintia

A Heian-kor tükre a Genji monogatariban, témavezető: Farkas Ildikó

255. Tóth Evelin Adrienn

Az ajnu hitvilág bemutatása a Csitoszei uepekere tükrében, témavezető: Farkas Ildikó

256. Turcsányi Réka Mária

Európaiak bevezetése a japán nyelvbe a kulturális különbségek tükrében, témavezető: Varrók Ilona

257. Varga Anita

Japán divatok és szubkultúrák a 20. század második felében, témavezető: Gergely Attila

2013 június MA

258. Gonda Judit

A nagy kelet-japáni földrengés és hatásai, témavezető: Gergely Attila

259. Hajnal Krisztina

A japán foglalkoztatási rendszer átalakulása, témavezető: Gergely Attila

260. Ihász Péter

A keigo változása, témavezető: Máté Zoltán

261. Kaiser Sára

Jelenkori változások a japánok udvarias nyelvhasználatában, témavezető: Máté Zoltán

262. Lénárt Veronika

Japán energiapolitikája és nemzetközi kapcsolatai, témavezető: Gergely Attila

263. Soós Péter Levente

A humor eszközei Jippensha Ikku Tokaidōchū Hizakurige c. munkájában, témavezető: Máté Zoltán

264. Stéger Ákos Csaba

Erotika a japán irodalomban: A végzet asszonyán keresztül, témavezető: Vihar Judit

265. Vargha Attila

Az amerikai japán közösség története, témavezető: Gergely Attila

2014 január BA

266. Gulyás Orsolya

Gésák a Modern-korban, témavezető: Farkas Ildikó

267. Gyulavics Ilona

A japán nyelvtan szófaj-csoportosítás elméleteinek vizsgálata, témavezető: Máté Zoltán

268. Janoch Viktor

Japán hódítása, témavezető: Molnár Pál

269. Kernya Viktória

Az ifjúság problémái a mai japán társadalomban, témavezető: Gergely Attila

270. Kisgyörgy Eszter

Non-verbális elemek a japán üzleti kommunikációban, témavezető: Somodi Júlia

271. Kiszely Anna

Az 1945 előtti japán militarizmus egyes kérdései 1931-1945, témavezető: Gergely Attila

272. Kovács Dániel

Szamuráj harcászat, témavezető: Farkas Ildikó

273. Kovácová Zuzana

A busidó hagyomány a mai Japánban, témavezető: Gergely Attila

274. Pósán Berill

A ryōkan a mai japán társadalomban, témavezető: Gergely Attila

275. Szabó Nikolett

Japán elveszett évtizede, témavezető: Farkas Ildikó

276. Weibl Viktor

A japán írás változásai, témavezető: Varrók Ilona

2014 január MA

277. Andrejkovics Zita

Shinsengumi. Mai szemmel a történelem tükrében, témavezető: Farkas Ildikó

2014 június BA

278. Abaidin Pierre

Kereszténység és buddhizmus, témavezető: Farkas Ildikó

279. Aczél Adrienn

Szamurájok a Kamakura és Muromachi-korban, témavezető: Farkas Ildikó

280. Appl Róbert

A három királyság kora Kínában, témavezető: Csibra Zsuzsanna

281. Bara Annamária

Nihonga, témavezető: Varrók Ilona

282. Bellon Zita

A manga útja, témavezető: Mecsi Beatrix

283. Bircsáková Ibolya

A kimonók története, típusai és szerepük, témavezető: Farkas Ildikó

284. Csontosné Dobszay Anna

Katolicizmus japánban a XVI-XVII. században: a japán jezsuita misszió, témavezető: Nemeshegyi Péter

285. Dohos Viktória

A japán „közösségi vállalat”, témavezető: Gergely Attila

286. Egyházy Dóra

A japán mezőgazdasági hagyomány és a japán identitás, témavezető: Gergely Attila

287. Füzesi Hedvig Judit

A Gokaidó, témavezető: Gergely Attila

288. Gábeli László

A vallásosság szerepe a mai Japánban, témavezető: Vámos Péter

289. Horváth András

Az Edo-kori társadalom a lebegő világ képeiben, témavezető: Gergely Attila

290. Hrabovszky Dóra

Identitás nyelvészeti megközelítéséből, témavezető: Varrók Ilona

291. Kaba Ariel

Fordítási kérdések a japán-magyar nyelvpár viszonylatában, témavezető: Varrók Ilona

292. Kállai Melitta

A japán nemes hölgyek: élete és hagyomány, témavezető: Farkas Ildikó

293. Kéry Sándor

Az aidzucsi elhelyezése a japán nyelvi környezetben, témavezető: Somodi Júlia

294. Kiss Noémi

A tetoválás művészete Japánban, témavezető: Farkas Ildikó

295. Kiss Vivien Anett

Japán és Dél-Korea kapcsolata, témavezető: Farkas Ildikó

296. László Szidónia

A J-POP világa, témavezető: Gergely Attila

297. Marcz Szidónia

Japán várostervezés, témavezető: Farkas Ildikó

298. Milovszky Krisztina

James Curtis Hepburn munkássága, témavezető: Máté Zoltán

299. Oláh Viktória

Továbbtanulási és pályaválasztási lehetőségek a mai Japán fiatalok számára, témavezető: Gergely Attila

300. dr. Orsó Gergely

A mai japán alkotmány, témavezető: Farkas Ildikó

301. Rátkai Luca

A nők szerepe változása a japán filmművészetben, témavezető: Vihar Judit

302. Sandra Alex Benjamin

Iszlám megjelenése Japánban, témavezető: Farkas Ildikó

303. Takács Szilvia

Don Giovanni típusú hősök a Heian.kor irodalmában, témavezető: Vihar Judit

304. Tóth Rita

Japán a Szengoku-korszakban, témavezető: Farkas Ildikó

305. Tóth Zsófia

A Galápagos-szindróma és a digitális kommunikáció Japánban, témavezető: Gergely Attila

306. Török Szilvia

Japán írás az információs társadalomban, témavezető: Molnár Pál

307. Vasadi Zsófia

A japán divat, témavezető: Gergely Attila

308. Vicsotka Brigitta

Az atomenergia megítélése Japánban, témavezető: Gergely Attila

2014 június MA

309. Czifra Adrienn

A ningjó dzsóruritól a kabukiig, témavezető: Vihar Judit

310. Fazekas Máté

A japán keiretsu-szerkezet és átalakulása a 0-es évek óta, témavezető: Gergely Attila

311. Füredi Csilla

Személyes névmások és személyre utaló szavak a japán nyelvben, témavezető: Máté Zoltán

312. Gáspár Boglárka

Kavabata Jaszunari munkássága, témavezető: Vihar Judit

313. Györkei Máté

Japán-magyar kulturális különbségek okozta kommunikációs problémák, témavezető: Farkas Ildikó

314. Murányi Dorottya

Nacume Szószeki tíz álma, témavezető: Varrók Ilona

315. Schmitt csilla

A kimonók világa, témavezető: Farkas Ildikó

316. Simon Ágnes

Siga Naoja munkássága, témavezető: Vihar Judit

317. Szabó Noémi

Japán témák a Vasárnapi Újságban, témavezető: Farkas Ildikó

318. Torma Ágnes

A jövevényszavakra irányuló japán nyelvpolitika hatása, témavezető: Máté Zoltán

2015 június BA

319. Bánhegyi Gábor

A japán írásjegyek elsajátításának módszerei, témavezető: Wakai Seiji

320. Bárczi Ágnes

Hagyományos japán gyógymódok, témavezető: dr. Gergely Attila

321. Barta-Eke Virág

Japán tradicionális viselete Heian-kortól Meidzsi-korig, témavezető: dr. Farkas Ildikó

322. Bukta Jusztina

A japán humor, témavezető: Wakai Seiji

323. Burzuk Mariann

Varieté műsorok a japán televízióban, témavezető: dr. Gergely Attila

324. Czikkely Zsuzsanna

A II.világháború végnapjai Japánban, témavezető: dr. Gergely Attila

325. Czinkóczi Beáta

Josimoto Banana életfelfogása egy novellája és műfordítása alapján, témavezető: dr. Vihar Judit

326. Dósa Dávid

Japán részvétele az első világháborúban, témavezető: dr. Apatóczky Ákos Bertalan

327. Eckert József

A Ryükyü-szigetvilág nyelvezete, témavezető: Máté Zoltán

328. Fodor Attila

Kínaiak Japánban, témavezető: dr. Vámos Péter

329. Gellén Veronika

Meghatározó női alakok a japán történelemben, témavezető: dr. Farkas Ildikó

330. Georgiadisz Leonidas

A nyugati és japán kultúrkörök egymásra hatása a videojátékokban, témavezető: Molnár Pál

331. Hornos Dániel

Jog a középkori Japánban – a Kamakura-kori bukehó, témavezető: dr. Farkas Ildikó

332. Hubert Mira

Murakami Haruki mágikus realizmusa, témavezető: dr. Vihar Judit

333. Illéssy Dorottya

Zaibacuk a japán gazdaságtörténetében, témavezető: dr. Gergely Attila

334. Ivády Gréta

A japán nyelvjárások és az témavezető:Wakai Seiji

335. Katona Dorottya

A Hirosimához vezető események, témavezető: dr. Farkas Ildikó

336. Kocsis Tünde

A Hjakunin issu hatásai a japán irodalomban, témavezető: dr. Vihar Judit

337. Koleszár Dalma

Angol nyelv oktatása Japánban, témavezető: Wakai Seiji

338. Kovács Viktor

A japán és kínai írásrendszer változása, témavezető: Máté Zoltán

339. Kovácsová Emese

A visszavonult császárok korszaka – Az inszei politika, témavezető: dr. Farkas Ildikó

340. Kracsek Felicia Zita

Idegen nyelvi hatások a Meidzsi kortól, témavezető: dr. Janó István

341. Lakatos Ráhel

Egy gésa emlékiratai, témavezető: dr. Varrók Ilona

342. Lipták Lívia

A japán nyelv oktatása a két Világháború közötti Japánban, témavezető: Máté Zoltán

343. Macúriková Annamária

Japán gondolkodásmód a japán nyelv tükrében, témavezető: Máté Zoltán

344. Marsai Dóra

A Murakami Haruki regények zenei világa, témavezető: Molnár Pál

345. Mucsányi Nikoletta

A japán udvari etikett, témavezető: dr. Farkas Ildikó

346. Osbáth Vivien

Kisebbségi csoportok a mai japán társadalomban, témavezető: dr. Gergely Attila

347. Pallag Edina

A japán közmondások, témavezető: Máté Zoltán

348. Papp Bendegúz

Útkeresés a japán zenepedagógiában: a Szuzuki-módszer, témavezető: dr. Janó István

349. Pitlik Fanni

A japán diáklázadások története és hatásuk Murakami Haruki műveire, témavezető: dr. Varrók Ilona

350. Polónyi Nikolett

Teaszertartás kialakulása, a teakultúra terjedése, témavezető: dr. Janó István

351. Simon Márton

Az életben maradásom szomorúsága, témavezető: dr. Vihar Judit

352. Simon Norbert

A japán nyelv és multimédia, témavezető: Máté Zoltán

353. Sipos Mária

Japán és Korea kapcsolata az ókorban, témavezető: dr. Farkas Ildikó

354. Spekker Korina

Az öltözködés kultúrája és szimbolikája a középkori Japánban, témavezető: dr. Vihar Judit

355. Stumphauser Szilvia

Ueszugi Kensin, témavezető: dr. Farkas Ildikó

356. Szabó Kata

Örömnegyedek Japánban – Yoshiwara, az Edo-kori piros lámpás negyed, témavezető: dr. Farkas Ildikó

357. Szakál Dávid

Nacionalizmus és modernizáció, témavezető: dr. Vámos Péter

358. Szakál Szimonetta

A Katana születése, témavezető: dr. Farkas Ildikó

359. Szakonyi Nóra

A szamurájság átalakulása, témavezető: dr. Farkas Ildikó

360. Szentkirályi Levente

A kjokusin Magyarországon, témavezető: dr. Gergely Attila

361. Szűcs Noémi

A Kansai dialektus jellegzetességei, témavezető: Máté Zoltán

362. Urbán Alexandra

Dolgozó nők Japánban, témavezető: dr. Farkas Ildikó

363. Váradi Eszter

A sárkány motívum megjelenése, témavezető: dr. Varrók Ilona

364. Váradi Fruzsina

A japán hangulatfestő szavak, témavezető: Samu Veronika

2015 június MA

365. Bartók András

Japán, Kína és az Egyesült Államok viszonyrendszere, témavezető: dr. Gergely Attila

366. Imri László

Fordítási tendenciák Japánban, témavezető: dr. Varrók Ilona

367. Szilágyi Andrea

Nogucsi Jonedzsiró, témavezető: dr. Varrók Ilona

2016. január BA

368. Andrási Sára

Az ainuk eredete – hovatartozásuk és diszkriminációjuk

369. Balogh Natália

A japánok jelenléte, témavezető: Tajvan szigetén

370. Csermely Szilárd

A férfi és a női nyelvhasználat eltérései a mai japán nyelvben

371. Juranits Anna

Az állatok szerepe a japán irodalomban

372. Koleszár Dalma

Angol nyelv oktatása japánban

373. Lakatos Ráhel Fanni

Egy gésa emlékiratai

374. Magai Hanna

A modern japán közoktatás kialakulása a magyar oktatástörténet tükrében

375. Nákovics Diána

A japán videojáték-ipar története

376. Tömő Bernadett

Japánok a média és a reklám világában

377. Vasváry Anna Krisztina

Nindzsák – Az árnyjátékosok jelenléte a japán történelem során

2016. január MA

378. Kohári Alexa

A japán nyelv pszicholingvisztikai szempontból – A mentális lexikon sajátosságai a japánok idegennyelv-tanulásának vonatkozásában

379. Tárkányi Nóra

Az ainuk és a paleoázsiai népek hitvilága

2016. június BA

380. Agócs Petra

A japán adórendszer és adómorál – kulturális és társadalmi sajátosságok

381. Ascarza István Florencio

A II. világháború folyamán Kínában rekedt japán származású árvák helyzete a háborút követően és napjainkban

382. Baloghné Szabó Mária

Japán kertművészet – kövek a japán kertben

383. Benedek Brigitta Cecília

Onnagaták

384. Besenyei Alexandra

A japán tiszteleti nyelv használata a köszönésekben

385. Bircsákova Izabella

Japán tévéfilmek amerikai ellenőrzés alatt

386. Bodor Anna Boglárka

Gyermekvállalási és születési tendenciák a mai Japánban

387. Czifra Cseperke Csenge

Kínai közösségek Budapesten

388. Czuczor Dorottya

Elöregedési tendenciák és az idősek helyzete a mai Japánban

389. Csorba Dániel

A japán elektronikai játékipar fejlődése

390. Edl András

Japán-kínai kapcsolatai 1990-től napjainkig

391. Földi Olívia

Tea a japán művészet jegyében

392. Galamb Eszter

A japán nagyvállalati rendszer a gyors gazdasági fejlődés időszakában

393. Gottner Richárd

A japán budö-terminológia nyelvészeti vizsgálata a magyar kiadványokban

394. Hatházi Tamara Györgyi

Japán és a kínai mitológiák eredetmondáinak összehasonlítása

395. Király Tamás

A japán modernizáció európai összehasonlításban

396. Mellényi Dávid László

A 20. századi japán autóipar fejlődése

397. Monoki Rebeka Fruzsina

A japán falu a Tokugava korban-különös tekintettel a protoindusztializáció kérdéseire

398. Nagy Renáta

A jövevényszavak bekerülése és asszimilációja a japán nyelvbe

399. Pájer Anasztázia

Japán hitvilág

400. Puskás Szimonetta

Buddhista kozmológia

401. Rudlof Dániel Antal

A sinto-buddhista szinkretizmus hatásai a Heian-kori szépművészetre

402. Rus Nikolett

Német-japán kapcsolatok a korai Meidzsi-korban, különös tekintettel a közgazdasági és alkotmányreformokra

403. Seki Csilla

A mai japán nők nézetei és elvárásai a házassággal kapcsolatban

404. Simon Eszter

Milyen tényezők befolyásolták a tradicionális japán lakberendezés alakulását és melyek a jellegzetes elemei

405. Szász Gábor János

Oda Nobunaga

406. Tóth Boglárka

Az Edo-kori ukijo-e fametszeteken megjelenő viselet

407. Tóth Edit

Japán oktatás a XX. században

408. Turóczi Noémi

A japán marketing vizsgálata a Nintendo cég történetén keresztül

409. Verebélyi Kinga

A Tokugava-kori japán falu

410. Veres-Balog Melinda

A japán, mint származási nyelv Magyarországon

411. Barta Szabina

Latin betűk japán szemmel

412. Bellon Zita

A manga mint művészet – avagy a „kertbe zárt” japán grafikai képi kifejezőeszközei

413. Esztergomi Vivien

Japán a II. világháborúban a túlélők emlékeinek tükrében

414. Füzesi Hedvig Judit

A modern japán hírközlés gyökerei

415. Kaba Ariel

A nemek pragmatikája: nyelvi sztereotípiák a japán nyelvben

416. Kaldenecker Dorina

A japán nyelv szófajtana

417. Kováčová, Zuzana

A japán kultúra és önkép újrafogalmazása a globalizáció korában

418. Kovács Eszter

n.a.

419. Märcz Renáta

Japán várostervezés: premodern fővárosok: Kiotó és Edo összehasonlítása

420. Molnár Gergő Ádám

Misima Jukio: Az aranytemplom. A szépség problémájának megjelenése a műben

421. Papp Márió Attila

Szexuális kisebbségek Japánban – A férfiak közötti szexuális elfogadottsága a japán ókortól napjainkig

422. Tóth Evelin Adrienn

Ainuk a modern Japánban: Az első kapcsolatoktól napjainkig

423. Bilinszky Dóra

Dazai Oszamu: Macu ’Várakozás’ című novellájának műfordítása és irodalmi elemzése

424. Friesz Anna Gerda

A koreai kultúra hatásai Japánban a XX-XXI. században

425. Gosztola Alíz

Kiemelt női szerepek az ainu társadalomban

426. Hajzer Sára

A japán populáris kultúra hatása a nyugati világban – Az animék és a mangák megjelenése és elterjedése az Amerikai Egyesült Államokban és Európában

427. Kápolnás –Albecker Melinda Márta

Az ainu medveünnep

428. Petrán Rita

Női életutak a modern Japánban

429. Péter Kata

A nó-színház maszkjai – összehasonlítva az antik görög tragédia és a commedia dell’arte maszkjaival

430. Plutzer Máté

A japán nagyvállalati modell – A japán munkaerő gazdálkodás

431. Vígh Bernadett

Egészségre nevelés a japán oktatásban

2016. június MA

432. Kovács Orsolya

Zsidómentés Japánban és Kínában

2017 június BA

433. Balázs Szandra

A japán újkomédia és a rögtönzés

434. Berényi Flóra

A japán szerepnyelvek és a genderlingvisztika megjelenése a médiában

435. Brutyó Brigitta Emília

Shūshoku katsudo – Álláskeresés Japánban

436. Gregárik Roland

Japán nyelvű szövegek fordításának nyelvészeti elemzése: A partikulák fordítási stratégiái

437. Horváth Niké Debóra

Kandzsitanulás nem ideografikus anyanyelvi háttérrel

438. Illyés Péter Richárd

A munkamorál megőrzése a japán vállalatokban

439. Kánya Annamária

A japán onszenfürdők jellegzetességei a Heiszei-korszakban

440. Katernák Réka

Japán napok Budapesten

441. Katona Lia Dóra

A Kodály-módszer és hatása Japánban napjainkban

442. Kovács Bálint Mihály

A japán és az európai fegyverművesség

443. Kovács Máté

A japán kultúra az animék tükrében

444. Lévai Eszter Orsolya

Sárkány mítoszok és legendák a keleti és nyugati kultúrákban

445. Lévai Judit Vanda

Keresztényüldözések a Tokugava-korban

446. Lóránt Márk

Sóva császár háborúja

447. Mészáros Bernadett

Diplomáciai kapcsolatok Japán és Kína között a 7-9. században

448. Molnár Lilla

A japán társadalom és kultúra sajátosságainak ökológiai és földrajzi értelmezései

449. Palyik Dóra

Oszaka városfejlődése a Meidzsi -korban

450. Sajgó Larion Gerjén

Jelnyelv Magyarországon és Japánban

451. Sarnyai Valentina

Az ukijo-e világának alakjai – Utagava Kunijosi karikatúrái

452. Schäffer Dorottya

A sintó helyreállítása – különös tekintettel a Fukko sintóra

453. Skultéty Diána Anikó

A népesség elöregedésének társadalompolitikai kérdései Japánban

454. Steppán Viktória

Meg nem valósult írásreformok a Meidzsi-kor után

455. Szabó Dóra Brigitta

Élet a japán császári udvarban, a Heian kori arisztokrata nő

456. Szentkuti Kira Kinga

A Jamato-kori temetkezés

457. Szegő Zsófia

XXI. századi teaházépítészet

458. Szigeti Gréta

Japán nagyhatalmi politikája és a Cool Japan

459. Szuróczki Henriett Anita

Kaidan kultúra

460. Takács Adina Ibolya

Változás és folytonosság a japán családrendszer átalakulásában

461. Tóth Anita

A sake világa

462. Váradi Viktória

Hagyományos családrendszer Japánban és Koreában

463. Verebélyi Noémi Lili

A jelenkori kabuki színház

464. Vig Ferenc

Fiatalkori devianciaproblémák és hátterük a mai japán társadalomban, különös tekintettel a hikikomori jelenségre

465. Zádori-Horváth Kinga

A modern kori japán ipari munkásság létrejötte és jellemzői

466. Kicsi Dóra

Nők a szamuráj világában

467. Kalas Bence

Az omjódó jelentősége a japán történelemben

468. Pucz Nikolett

Természetgyógyászat művészete: Kampo

469. Zsigmond Barbara

A meidzsi alkotmány keletkezése és forrásai

2017 június MA

470. Berzsenyi Anna

Bevándorlás és külföldiek munkavállalása Japánban

471. Bukta Justina

A japán nyelvtörők elemzése különböző nyelvjárásokban

472. Egyházy Dóra

Közösségépítés a japán középiskolákban

473. Gulyás Orsolya

Modern kori öngyilkos katonák és merénylők

474. Hrabovszy Dóra

A Tsurezuregusa stílusjegyei a nyelvi kifejezőeszközök és a tartalom tükrében

475. Kovács Dániel László

A japán és európai feudális kultúra összehasonlítása

476. Rátkai Luca

Liliomok tornya

477. Simonyi Zsófia

Az okinawai hitvilág

478. Szabados Ágnes

A fogyatékossággal élő gyermekek helyzete Japánban

479. Szente Cintia

Az arisztorácia ábrázolása a monogatarikban

2018. január BA

480. Bonyai Tamara

A kínai és a japán gasztronómia percepciója Magyarországon a japán szakosok és az adott országok kultúrája iránt érdeklődő laikusok körében

481. Bozó Júlia Rita

Tradicionális viseletek a Heiszei-korban

482. Eszik Dóra

A nők helyzete Japánban

483. Kozma István

A Jaszukuni szentélylátogatások hatása a japán-kínai diplomáciai kapcsolatokra

484. Molnár Alexa

Jakuzák világa

485. Orosz Lilla

Szellemek és kísértetek ábrázolásáról a japán képzőművészetben

486. Sárosi Bálint

Kuroszava hatása a Nyugatra és fordítva – Kuroszava Shakespeare olvasatai

487. Bellon Anna

Kulturális utalások a Naruto című mangában

488. Benga Noémi

Fordítástechnikai különbségek a magyarországi hivatalos és rajongói mangafordítások között

489. Berta Adrienn

A fegyver nélküli harcművészet

490. Bíró Adrienn

Kína a Japán megszállás alatt – Kitérve a Nankingi vérengzésre

491. Dán Csilla

Japán – magyar kapcsolatok a baráti társaságokon belül

492. Farkas Angéla Mária

Toyotomi Hideyoshi. A felemelkedés lépcsőfokai

493. Gránicz Tünde

A szamurájság életmódja a Tokugava korban

494. Kecskés Boglárka

Tokugawa Ieyasu A hatalom útján

495. Laky Balázs

Személyes névmások a kanszai dialektusban

496. Lidák Lilla

Zainicsi koreaiak

497. Mátrai Anna

Reáliák és idiómák kezelése Murakami Haruki Férfiak nő nélkül című novelláskötetében

498. Szalontay Dóra

Japán nagyvállalati kormányzás

499. Szili Andrea

A japán és a magyar etikett összehasonlítása

2018. január MA

500. Gellén Veronika

Cosplay – szubkultúra és soft power

2018. június BA

501. Adamik Zsófia

Japán és Korea kapcsolata a II. világháború óta – A területi konfliktus Takeshima / Dokdo szigete felett

502. Ágoston Éva

A császárság intézménye a sógunátus alatt

503. Baráth László

A salaryman mint a modern kor szamurája – Egy férfiideál és annak változása a második világháború után

504. Bognár Andor

A da kopula sajátosságai és megjelenése a Tokushima nyelvjárásban

505. Bokor Ágota

Japán külpolitikája a hidegháború idején

506. Csiki Melinda

Bakemono: Japán misztikus lényeinek történelmi áttekintése

507. Csinos Zoltán

Dzsókamacsi

508. Csontos Beatrix

Templomok Narában

509. Dán Csilla

Japán-magyar kapcsolatok a baráti társaságokon belül

510. Dékány Miklós

A Kanszai nyelvjárás sajátosságai: A haru tiszteleti kifejezés képzése és használata a kiotói és az oszakai nyelvjárásban

511. Dénes Mirjam

Japán vizuális megjelenése a magyar sajtóban (1853-1895)

512. Eszik Dóra

A nők helyzete Japánban – Avagy hogyan befolyásolja a japán nők életét a nemi diszkrimináció

513. Fehér Anett

Az amerikai japánok élete bevándorlásuktól napjainkig

514. Gacsályi Anna

A buddhizmus hatása az ókori Japán festészetre

515. Gebhardt Éva

Civil társadalom Japánban – A katasztrófapolitika tükrében

516. Göttli Nóra

Japán nyelvű bibliafordítás

517. Gyöngyösi Eszter

Identitáskérdések

518. Horváth Vanda

Az Ivakura misszió

519. Hurubán Lídia

Az ókori onmjódó

520. Huszti Helga

A Heike monogatari mint forrás a Heian-kori szamurájság erkölcsi-és viselkedési kódexéhez

521. Józsa Nikolett Andrea

Gunma nyelvjárás

522. Juhász Katalin

Japán festészet digitális képeken

523. Karacs Zsófia Máriaróza

A japán és magyar népmesék szimbólumainak összehasonlítása

524. Kemsei Fruzsina

Jövevényszavak a japán nyelvben

525. Kesztyűs Anett

Az édességek állagát kifejező hangutánzó és hangulatfestő szavak vizsgálata a mai japán nyelvben

526. Kiss Adrienn

Feminizmus Japánban – Feminizmus az 1970-es évektől az ezredforduló

527. Konok Rebeka Luca

Cusima Júko egy novellájának műfordítása és elemzése

528. Kovács Nikoletta Mariann

Generációk közötti értékrend változások

529. Lengyel Berta

Kapcsolatteremtés a kamikkal, sintó rítusok és fesztiválok

530. Lévai Ádám

A yakuza eredete, hagyományai és modernizálódása

531. Mihály Dóra

A japán és indiai teakultúra összehasonlítása

532. Mitró Rebeka Réka

Portugálok és hatásuk Japánban – Portugália és Japán kapcsolata a XVI. század első felében

533. Molnár Andrea

A mai japán család – szerepszerkezeti problémák

534. Nedev Ágota

Origami és a japán ünnepek

535. Németi Vivien

A kami fogalom változásai

536. Neubauer Ildikó

A Koreai-félsziget japán annexiója

537. Novák Anna Ibolya

Date Maszamune

538. Perványi Nikolett

A Kínai Népköztársaság és az Egyesült Államok kapcsolatai, 1979-1989

539. Pór Andrea

Andon-Hakama

540. Ritter Adél

Japán háborús bűnei és hatásuk a Kínával való kapcsolatára

541. Sárosi Bálint

Kuroszava hatása a nyugatra és fordítva – Kuroszava Shakespeare-olvasatai

542. Szabó Emese

Az öngyilkosság megítélése Japánban a társadalmi háttérrel összefüggésben

543. Szabó Kamilla

A japonizmus hatása az impresszionista festészetre

544. Szabó Kinga Bianca

Családmodell és házasságkötés a mai Japánban

545. Szabó Márk

A japán gyarmatbirodalom

546. Szépe Zita Cecilia

Az ukiyoe festészet és az azt ért kínai hatások

547. Széplaki Csilla

Japán ifjúsági populáris és szubkultúrák

548. Szivós Zsanett

A japán nyelvi viselkedés

549. Vakli Lilla

Japán amerikai megszállásának társadalmi hatásai

550. Zsankó Fanni

Japán ipari fejlődés a Tokugava és Meidzsi-korban

2018. június MA

551. Burzuk Marianna

Vegyes házasságból születettek helyzete és társadalmi megítélésük Japánban

552. Czinkóczi Beáta

A modern kori shintó. Az Isze szentély tükrében (1945-napjainkig)

553. Eckert József Szilárd

A Ryuukyuu-szigetvilág nyelvészete II.: A Miyako-szigetcsoport területi nyelvváltozatai

554. Galamb Eszter

Széchenyi Expedíció Japánban

555. Gottner Richárd Gábor

A japán dzsúdó és dzsúdzsucu terminológiai magyarra fordításának fejlődése és kérdései

556. Madlovics Nóra Julianna

Japán részvétele a világkiállításokon 1973-tól napjainkig

557. Pataki-Tóth Angelika

A Japán Kereszténység problémái

558. Rudlof Dániel Antal

A szív-szútra Japánban- Filológiai és vallástörténeti elemzés

559. Simon Norbert

A Japán írásjegyek oktatása. Kognitív és metakognitív stratégiák

560. Szabó Dzsenifer

Szent Fák a japán irodalomban

561. Szabó Kristóf Lőrinc

Abe Kóbó stílusa az ötvenes években. Három novella fordításán keresztül

Hozzászólás írása

Hozzászólás írásához be kell jelentkezni.

bez recepty krem testosteronu http://kupicpigulki.pl/viagra/ zajęcia zdrowia psychicznego dla dorosłych