japantanszek.hu

Keleti nyelvek és kultúrák szak, japán szakirány (BA) Japanológia mesterképzési szak (MA)

Fontos TDK információ végzősöknek

szerző: admin 2012. március 29.

japanologiaTDKA legújabb szabályozás szerint aki most a tavaszi félévben végez (MA-n vagy BA-n), ha a tavaszi kari fordulón (április 20.) részt vesz, ezzel elnyeri az országos részvétel jogát a jövő áprilisi OTDK-ra, viszont még ebben a félévben kell az országos versenyre a végleges dolgozat szöveget beküldeni (tehát június 1-ig!).

  • a végzős BA-s es MA-s hallgalatók mindenképpen az abszolutórium megszerzése előtt szerezzenek nevezési jogot az OTDK-n való részvételre (ez a feltétel április 20-i kari forduló esetén teljesül);
  • a kari forduló jegyzőkönyveit a forduló után legkésőbb 2 héten belül (tehát legkésőbb május 4-én) fel kell tölteni elektronikusan a http://otdtreg.itk.ppke.hu felületre, s papír alapon is be kell küldeni;
  • az OTDT ekkor elektronikusan visszajelez minden továbbjutott hallgatónak, akik a visszajelzés megkapása után 30 napon belül (tehát június 3-ig) fel kell töltsék dolgozataikat a http://otdtreg.itk.ppke.hu/ felületre. Minden hallgatót kérünk, hogy majd olyan email-címet adjon meg, amelyet minden nap ellenőriz
  • a TDK-dolgozat átalakítható, továbbfejleszthető szakdolgozattá (nagyjából 30%-os változtatás vagy bővítés elvárható);
  • de fordítva ez nem tehető meg. tehát kész szakdolgozat nem nyújtható be TDK-dolgozatként.

A szünet után kérek minden hallgatót, aki szeretne indulni a tavaszi fordulón, keresse meg témavezetőjét, konzultáljon vele, valamilyen készültségi állapotban lévő dolgozatát mutassa meg a témavezetőnek, ha lehet 16-ig (hétfőig), hogy a témavezető azt még a szóbeli forduló (ápr. 20. péntek) előtt véleményezni, pontozni tudja. Nem baj, ha ez még nem a végleges szöveg, de legyen valami anyag a témavezető előtt véleményezésre. A végleges pontszám a szóbeli prezentáció értékelése után alakul ki, amit a jelen lévő zsűri közösen ad a témavezető véleményét figyelembe véve.

Jelentkezni majd a jelentkezési lap kitöltésével lehet a tanszéken, 16-án. (A lapot majd Marika néninél lehet megtalálni, és kitöltés után nála is lehet hagyni.)

Farkas Ildikó TDK vezető tanár

Ismét TDK

szerző: admin 2012. február 28.

japanologiaTDKAz Országos Tudományos Diákköri Tanács Humán Tudományi (bölcsész) Szakmai Bizottsága 2013 áprilisában Debrecenben rendezi meg a XXXI. OTDK Humán Tudományi Szekcióját. A rendező intézmény a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara. A konferencia az intézményi diákköri felolvasó ülések legjobb, ott a zsűri által a XXXI. OTDK-ra javasolt dolgozatainak bemutatására és értékelésére szolgál.

A konferencián az egyetemek és főiskolák – a pályamunka témaköréhez kapcsolódó – egységes, osztatlan egyetemi, főiskolai és a BA, MA, képzésében – nappali, levelező, távoktatási, esti oktatási formában – részt vevő hallgatói, valamint a 2012–2013. években végzettek vehetnek részt, amennyiben megfelelnek a XXXI. OTDK központi és a szekciófelhívásban foglalt valamennyi feltételnek.

A nevezés feltétele olyan diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunka, amely a graduális képzési idő alatt önképzési céllal készült, és az abszolutóriumot megelőzően bemutatták, minősítették, szakterületi, kari, intézményi vagy más intézményközi tudományos diákköri fórumon, és ott az országos konferenciára javasolták. Az országos konferenciára benyújtott munkának azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával, amellyel a pályamunka készítője az intézményi konferencián jogosultságot szerzett az OTDK-n történő részvételre.

A dolgozatok terjedelme minimum 20 – maximum 40 oldal (oldalanként max. 1800 karakter lehet (ebben a jegyzetek és a szakirodalom is benne foglaltatnak) a mellékleteken kívül. A dolgozat magyar vagy idegen nyelven adandó be, bekötve vagy egybefűzve. A szóbeli bemutatás idegen nyelven is történhet az idegen nyelvű tagozatokban, de a szervezők fenntartják maguknak azt a jogot, hogy egy adott tagozat bemutatási nyelvét meghatározzák.

A konferenciára történő jelentkezés végső határideje 2012. december 5. (szerda) (postabélyegző szerint). (Központi kiírás, www.otdt.hu)

Károlis kari TDK: Az OTDK-ra nevezés a kari fordulón való részvétellel történik, ez tavasszal (április 20. körül) és ősszel (október) is lehetséges, de a 2012 nyarán végzőknek mindenképpen még az abszolutórium megszerzése előtt, azaz a mostani tavaszi fordulón kell kvalifikálniuk magukat, és így – a diploma megszerzésének ellenére – részt vehetnek 2013 tavaszán az országos versenyen. A tavaszi fordulón részt vett végzősöknek a dolgozat végleges leadási határideje május, a többieknek december 5.

A szóbeli fordulókon egy 15-20 perces előadásban kell bemutatni a dolgozatot, ezt pontozza a zsűri. A szóbeli forduló előtt írásos formában is le kell adni a dolgozat tervezetét, amit előzetesen bíráló értékel. A két pontszám összessége adja a végeredményt, ami alapján a résztvevőket a zsűri rangsorolja, az I-II-III. helyezetteket pénzjutalommal díjazza (erre csak a tavaszi fordulón van lehetőség egy pályázatnak köszönhetően), és megnevezi az országos versenyre továbbjutókat. (Az MA felvételin a TDK helyezés pluszpontot jelent.)

A 2011-es OTDK-n tanszékünk nagyszerűen szerepelt, 9 hallgatónk vett részt az Orientalisztika szekcióban, és egy 2. és egy 3. helyet szereztek.

A jelentkezés és részvétel további részleteiről a későbbiekben is tájékoztatást nyújtunk.

Farkas Ildikó Japanológia TDK vezető tanár

Felhívás Keresztény TDK konferenciára

szerző: admin 2011. szeptember 9.

kktdk_felhivasA KKTDK célja, hogy a kiemelkedő teljesítményű, keresztény hallgatók tudományos eredményeinek nemzetközi bemutatási és értékelési fóruma legyen, ezáltal ösztönözze a diákokat a tudományok elmélyült tanulmányozására és a kutatásokban való részvételre.

A III. KKTDK-ra a Kárpát-medencében élő, 35 évnél nem idősebb BA és MA szakos keresztény egyetemisták, főiskolások jelentkezhetnek, akik a történelmi egyházak által fenntartott vagy állami, illetve magán intézményekben tanulnak hitéleti vagy egyes világi szakokon. A jelentkezőnek legalább másodéves kell lennie, és tanulhat akár első- vagy másoddiplomás (nappali és levelező) képzésében.

A nevezés feltétele olyan hallgatói tudományos tevékenységet dokumentáló pályamunka, amely a graduális képzési idő alatt a témavezető tanárral történt rendszeres konzultációval készült.

További részletek a csatolt dokumentumokban, jelentkezés Farkas Ildikó tanárnőnél.

TDK felhívás

szerző: admin 2010. szeptember 7.

japanologiaTDK2011. áprilisában kerül megrendezésre az Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Japán szakosok a Humán tudományok között az Orientalisztika szekcióban versenyezhetnek tudományos dolgozatukkal. Az országos versenyre a kari fordulón szerezhetnek indulási jogot a hallgatók. A kari forduló két részletben zajlik, a tavaszi áprilisban került megrendezésre, az őszi forduló októberben lesz, a tanszékek szervezésében. Japán szakosok a Japanológia tanszék TDK konferenciáján indulhatnak.

A pályázat feltétele: önálló tudományos mű, max. 40 ezer karakter terjedelemben, a megfelelő hivatkozás- és jegyzetelési rendszerrel, bibliográfiával. Beadott szakdolgozat nem nyújtható be. Az októberi fordulóra szeptember végéig kell nevezni, az elkészült dolgozattal és a jelentkezési lappal (a tanszéken beszerezhető, és ott is kell leadni). A szóbeli fordulón egy 20 perces előadásban kell ismertetni a dolgozatot. Az összpontszám egyrészt az írásbeli dolgozat bírálatából és a szóbeli fordulón kapott pontszámból áll össze. A tanszéki forduló zsűrije dönt a helyezésekről és a továbbjutásokról is. A dolgozathoz a hallgatónak témavezetővel kell konzultálnia, akinek javasolnia kell a hallgató részvételét.

A további részletekről az OTDK honlapjáról lehet informálódni:
http://www.otdt.hu/xxxotdk.php

Click to access human_felhivas_xxx_otdk.pdf

Japanológia TDK

szerző: admin 2010. március 24.

Idén megrendezésre kerül a TDK, az országost megelőző japán szaki forduló. Ennek jelentkezési határideje ÁPRILIS 12. A pályázatra dr. Farkas Ildikónál kell jelentkezni a kész dolgozattal, melynek formai követelményeiről a tanszéken lehet érdeklődni. A dolgozatok értékelését követően a szóbeli fordulóra ÁPRILIS 23-án déli 12-kor kerül sor. Melyre a jelentkezőknek egy 15 – 20 perces prezentációval kell készülniük a dolgozatról.

[pdf-ppt-viewer href=”http://japantanszek.hu/wp-content/uploads/tdk-plakat1.pdf” width=”670″ height=”1000″]

TDK

szerző: admin 2010. január 13.
bez recepty krem testosteronu http://kupicpigulki.pl/viagra/ zajęcia zdrowia psychicznego dla dorosłych