BA felvételi ismertető

KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPSZAK – JAPÁN SZAKIRÁNY

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán 1994-ben indult az első japán nyelvi előkészítő évfolyam, 1995 szeptemberétől a tíz féléves, egyetemi végzettséget adó tanárképes japán szakos képzés, 2006-tól az osztott képzésben a keleti nyelvek és kultúrák alapszak japán szakiránya, 2009-től pedig a japanológia mesterszakos képzés. A szakon tanuló hallgatók átlagos összlétszáma 400 fő.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

A keleti nyelvek és kultúrák alapszak japán szakirányára felvételt lehet nyerni japán nyelvtudás nélkül is. A japán nyelvtudás nélkül beiratkozó hallgatók számára a képzés első két félévében heti 6 órában tartunk nyelvi bevezető órákat. A japán nyelv tanulásának időigényessége miatt azonban általában azt ajánljuk a hozzánk jelentkezni kívánóknak, hogy amennyiben erre lehetőségük van, tanulmányaik megkezdése előtt legalább alapszinten ismerkedjenek meg a nyelvvel.

A keleti nyelvek és kultúrák alapszakra a következő érettségi tárgyakkal lehet felvételt nyerni, amelyek közül egy tárgyból emelt szintű érettségit kell tenni:

  • magyar vagy történelem
  • angol vagy francia vagy latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy japán

A KÉPZÉS JELLEGE

Kezdettől fogva nagy hangsúlyt fektettünk a klasszikus értelemben vett filológiai profil mellett a magas szintű gyakorlati nyelvtudás megszerzését, valamint a mai japán társadalomra, gazdaságra, politikára, nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó szakismeretek elsajátítását biztosító tantervi program kialakítására. A hat féléves keleti nyelvek és kultúrák alapszakos japán szakirányú képzés is ezt az elvet követi. Az alapszak tanterve úgy épül fel, hogy a bachelor szintű szakismeretek mellett felkészítse hallgatóinkat a mesterképzésben való eredményes részvételre is. Az ilyen irányú ismeretek elmélyítésére a szilárd alapokat nyújtó, rugalmas nyelvi képzésen túl elsősorban a részterületi specializációk – Japán társadalomtörténet specializáció, Japán történelem és kultúrtörténet specializáció, Japán irodalmi és nyelvészeti specializáció, Kelet-ázsiai média és kultúra specializáció – szolgálnak. A specializációk biztosítják emellett azt, hogy az alapszakot elvégző hallgatók olyan azonnal hasznosuló ismeretekkel is rendelkezzenek, melyek megkönnyítik elhelyezkedésüket. Ezt a célt szolgálja a Fordítói specializáció.

RÉSZKÉPZÉSEK JAPÁNBAN, ÖSZTÖNDÍJAK, ERASMUS

A Japán Oktatásügyi Minisztérium és a Japán Alapítvány ösztöndíjai révén, valamint japán egyetemekkel (többek között az Oszaka Egyetem Idegennyelvi Kara, Óita Egyetem, Dzsószai Egyetem, Gunma Egyetem) kötött tudományos és együttműködési csereprogram keretében hallgatóinknak lehetőségük van rá, hogy részképzésben vegyenek részt japán egyetemeken, illetve a szak elvégzése után japáni posztgraduális képzés keretében szerezzenek doktori fokozatot. A Japanológia Tanszéknek Erasmus szerződése van a Babes-Bolyai Egyetem Japán Tanszékével és további Erasmus szerződések megkötése van folyamatban, többek között a krakkói Jagello Egyetemmel, illetve a Ljubljana Egyetemmel.

A képzés során hallgatóinknak lehetőségük van japán cégeknél tolmácsolási és ügyintézői gyakorlaton való részvételre, emellett lehetőséget biztosítunk munkatapasztalat szerzésére és a nyelvtudás fejlesztésére is jó alkalmat nyújtó nyári diákmunkára Japánban.

TOVÁBBLÉPÉS – JAPANOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

A keleti nyelvek és kultúrák alapszak japán szakirányának elvégzése után egyetemünkön a japanológia mesterképzési szakra van továbblépési lehetőség. A tanári mesterszak japántanár szakképzésének indítását is tervezzük. A mesterképzésben korábban tanári diplomát szerzett hallgatóinknak lehetőségük nyílt a japán nyelv tanítására az oktatás valamennyi szintjén, középiskolában, főiskolán vagy egyetemen, illetve a népszerű nyelviskolák és a kiterjedt magánoktatási hálózat japán tanfolyamain.

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Az alapszakhoz kapcsolódó specializációkkal bővített japán szakirányú végzettséggel japán érdekeltségű vállalatoknál fordítóként, tolmácsként, az egyetemünkön, illetve más felsőoktatási intézményekben szerezhető különböző kiegészítő képzések révén a nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként, valamint a külkapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az idegenforgalom, a diplomácia terén vagy a média-foglalkozásokban lehet elhelyezkedni.

ISMERKEDÉS A JAPÁN KULTÚRÁVAL

A japán kultúrával való közvetlen, élményszerű találkozást teszik lehetővé egyetemünk hallgatói számára a következő, japán mesterek által vezetett foglalkozások.

  • KALLIGRÁFIA http://ameblo.jp/shodo-karoli/

http://h-shorakukai.blogspot.hu/2009/10/magyar-kalligrafiak-japanban.html

  • KK-ON (Károli K-ON) JAPÁN ZENEI KLUB

A foglalkozásokra jelentkezhetnek olyan érdeklődők is, akik nem állnak hallgatói jogviszonyban az egyetemmel.