japantanszek.hu

Keleti nyelvek és kultúrák szak, japán szakirány (BA) Japanológia mesterképzési szak (MA)

Tájékoztató a 2013-2014-es tanévtől japán mellékszakra jelentkező hallgatók számára

A BTK valamennyi BA képzésére felvételt nyert hallgatónak tanulmányai harmadik félévétől lehetősége van a major szakja mellett egy minor szakot (mellékszakot) választania. A Keleti nyelvek és kultúrák mellékszak (japán minor) 50 kreditből álló négy féléves modul. A képzés során főként a nyelvoktatásra fektetjük a hangsúlyt, de szabadon választható tárgyként a Keleti nyelvek és kultúrák major szak tantárgyai is felvehetők.
A minor szakra jelentkezők egy nyelvi szintfelmérő teszt alapján nyerhetnek felvételt. A keretlétszám 8 fő. Az elvárt nyelvtudás a japán emelt szintű érettségi vagy JLPT 3 kjú vagy JLPT N4 szintű nyelvvizsga (vagy ezekkel egyenértékű nyelvi kompetencia). A nyelvi előképzettséggel rendelkező hallgatóknak a mintatanterv szerint az alábbi nyelvórákra kell regisztrálniuk a harmadik félévben (azaz a mellékszakos képzés első félévében): BJPM 2031 Nyelvtan III, BJPM 2131 Japán nyelvgyakorlat III., BJPM 2211 Japán nyelvhelyesség I., BJPM 2311 Szövegolvasás I.
A nyelvi előképzettség nélkül érkező hallgatók számára az első két félévben (a két éves képzés megkezdése előtt), előkészítő nyelvórákat kínálunk heti hat órában (BJP 9011, 9012, 9013 Japán nyelvtan I/a,b,c), és a következő tanév elején megírt nyelvi szintfelmérő alapján nyerhetnek felvételt a szakra. Amennyiben az előkészítő nyelvórákra jelentkezők száma meghaladja a 8 főt, egy a japán kultúráról való ismereteket felmérő teszt eredménye alapján kezdhetik meg tanulmányaikat a hallgatók az előkészítő nyelvórákon.
A minor szakos hallgatók, a major szakosokhoz hasonlóan, az alapképzés elvégzése után jelentkezhetnek Japanológia mesterképzésre. A minor szakos hallgatóinknak is lehetőségük van megpályázni a Japán Kormány, a Japán Alapítvány, illetve a KRE és japán egyetemek közötti együttműködési megállapodás értelmében japán egyetemek (pl. Oita Egyetem, Gunma Egyetem, Josai Egyetem, Oszaka Egyetem) ösztöndíjait. A mellékszakos hallgatók részt vehetnek a szakon működő kalligráfia, japán jelnyelv tanfolyamon.
A képzés teljesítésének feltétele a Mellékszakos abszolutórium megszerzése valamint a Mellékszakos záródolgozat teljesítése.
A minor képzés mintatanterve és az órarend letölthető a honlapunkról.

2013-08-28

bez recepty krem testosteronu http://kupicpigulki.pl/viagra/ zajęcia zdrowia psychicznego dla dorosłych