BA minor ismertető

Tájékoztató a japán mellékszakról (minor)

A BTK valamennyi BA képzésére felvételt nyert hallgatónak tanulmányai harmadik félévétől lehetősége van a major szakja mellett egy minor szakot (mellékszakot) választania. A Japán mellékszak 50 kreditből álló négy féléves modul. A minor szakra jelentkezők egy nyelvi szintfelmérő teszt alapján nyerhetnek felvételt. A képzésre főként japán nyelvi előképzettséggel rendelkező hallgatók jelentkezését várjuk, a haladó órákhoz JLPT N4 (régi típusú 3 kjú) szintű nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudás ajánlott. A nyelvtudás nélkül érkező hallgatók számára egyetemi tanulmányaik első két félévében szabadon választható tárgyként kezdő, felzárkóztató nyelvórákat kínálunk heti hat órában.

A képzés során főként a nyelvoktatásra fektetjük a hangsúlyt, de a hallgatók felvehetnek választható tárgyként néhányat a Keleti nyelv és kultúra major szak tanegységei közül is. A mintatanterv, amely tartalmazza a képzés során teljesítendő kurzusokat, letölthető a BTK honlapjáról.

A minor szakos hallgatók, a major szakosokhoz hasonlóan, az alapképzés elvégzése után jelentkezhetnek japán-tanulmányok MA képzésre, valamint részt vehetnek a szakon működő különböző órán kívüli tevékenységeken is, a heti rendszerességgel tartott kalligráfia és a japán zenei foglalkozásokon.

A főszakos hallgatókhoz hasonlóan, a minor szakos hallgatóinknak is lehetőségük van megpályázni a Japán Kormány, a Japán Alapítvány, illetve a KRE és japán egyetemek közötti együttműködési megállapodás értelmében japán egyetemek (pl. Óita Egyetem, Oszaka Egyetem, Gunma Egyetem, Dzsószai Egyetem) ösztöndíjait.