BA nyelvi szintfelmérő: augusztus 28.

tajekoztatoFONTOS! Az első évfolyam hallgatói az augusztus 28-i szakos tájékoztatón nyelvi szintfelmérőt írnak! Részletesebben lásd. a nyelvórákról szóló tájékoztatót!