Magunkról

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán 1994-ben indult az első japán nyelvi előkészítő évfolyam, 1995 szeptemberétől a tíz féléves, egyetemi végzettséget adó tanárképes japán szakos képzés, 2006-tól pedig a kétszintű képzési rendszerben a keleti nyelvek és kultúrák alapszak japán szakiránya, melyről intézetünkben a diszciplináris japanológia mesterszakra van továbblépési lehetőség. Kezdettől fogva nagy hangsúlyt fektettünk a klasszikus értelemben vett filológiai profil mellett a magas szintű gyakorlati nyelvtudás megszerzését, valamint a mai japán társadalomra, gazdaságra, politikára, nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó szakismeretek elsajátítását biztosító tantervi program kialakítására a képzés mindkét szintjén. A 2013/14-es tanévtől a keleti nyelvek és kultúrák alapszak japán szakiránya mellett kínai specializáció indult, és a választható keleti nyelvek között a kínai nyelven kívül a koreai nyelv is szerepel.

 Oktatóink kutatási területe lefedi a japanológia szinte valamennyi részterületét, széles tantárgyi választékot biztosítva hallgatóinknak. Kiemelt oktatási, kutatási témáink oktatóink szakterületének megfelelően: Japán modernkori története, magyar-japán kapcsolattörténet, a mai japán társadalom, nyelvi tervezés Japánban, lexikográfia, japán-angol irodalomtörténeti kapcsolatok, modern és klasszikus japán irodalom, haiku-költészet, japán oktatás- és neveléstörténet, fordítástudomány, multimédiapedagógia (kollaboratív tanulás), valamint oktatásmetodika (tanulói autonómia a japán nyelv oktatásában).