japantanszek.hu

Keleti nyelvek és kultúrák szak, japán szakirány (BA) Japanológia mesterképzési szak (MA)

Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Japanológia Tanszék

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán 1994-ben indult az első nyelvi előkészítő évfolyam, 1995 szeptemberétől pedig a tíz féléves, egyetemi végzettséget adó tanárképes japán szakos képzés. A szakon tanuló hallgatók átlagos összlétszáma 150 fő.

Kezdettől fogva nagy hangsúlyt fektettünk a klasszikus értelemben vett filológiai profil mellett a magas szintű gyakorlati nyelvtudás megszerzését, valamint a mai japán társadalomra, gazdaságra, politikára, nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó szakismeretek elsajátítását biztosító tantervi program kialakítására. Az új kétszintű képzési rendszerben 2006 szeptemberétől indult hat féléves keleti nyelvek és kultúrák alapszak japán szakiránya is ezt az elvet követi. Az alapszak tanterve úgy épül fel, hogy a bachelor szintű szakismeretek mellett felkészítse hallgatóinkat a mesterképzésben való eredményes részvételre is. Az ilyen irányú ismeretek elmélyítésére a szilárd alapokat nyújtó, rugalmas nyelvi képzésen túl elsősorban a részterületi specializációk – Japán irodalmi és nyelvészeti specializáció, Japán köztörténet és társadalomtörténet specializáció, Japánspecifikus multimédiaismeret specializáció – szolgálnak. A specializációk biztosítják emellett azt, hogy az alapszakot elvégző hallgatók olyan azonnal hasznosuló ismeretekkel is rendelkezzenek, melyek megkönnyítik elhelyezkedésüket. Ezt a célt szolgálja a Fordítói specializáció. A specializációkon kívül a japán szakirányú képzés a mesterképzést előkészítő szabadon választható szakmai tárgyakat is kínál hallgatóinak.

A Japán Oktatásügyi Minisztérium és a Japán Alapítvány ösztöndíjai révén, valamint az Oszaka Egyetem Idegennyelvi Karával és az Oita Egyetemmel kötött tudományos és együttműködési csereprogram keretében hallgatóinknak lehetőségük van rá, hogy japán egyetemeken részképzésben vegyenek részt, illetve a szak elvégzése után japáni posztgraduális képzés keretében szerezzenek doktori fokozatot.

A Japanológia Tanszék szervezésében minden tanévben indítunk 12 órás intenzív érettségi előkészítő japánnyelv tanfolyamot.

Tanszékünkön rendszeresen tartanak előadásokat és szemináriumokat neves japán vendégprofesszorok.

A Tanszék lexikográfiai műhelyében az Oszakai Idegennyelvi Egyetem Magyar Tanszékének és a Budapesti Gazdasági Főiskola keleti szakcsoportjának oktatóival együttműködésben készült el az első korszerű japán-magyar szótár.

A Japán Alapítvány megbízásából a Japanológia Tanszék bonyolítja le a közép-európai országok számára évente szervezett négy (2010-től öt) fokozatú nemzetközi japán nyelvvizsgát.

2004-ben a Károli Gáspár Református Egyetem Tanszékünk nyerte el a Japán Kormány Kulturális Támogatását. A támogatásnak köszönhetően képzésünkben kiemelt helyet kap a multimédiás eszközökre épülő kutatás és oktatás.

A japán kultúrával való közvetlen, élményszerű találkozást teszik lehetővé egyetemünk hallgatói számára az ikebana és kalligráfia foglalkozások.

Az elhelyezkedési lehetőségek széles skálán mozognak: az alapszakhoz kapcsolódó specializációkkal (fordítói specializáció, multimédiaismeret specializáció) bővített japán szakirányú végzettséggel japán érdekeltségű vállalatoknál, az Egyetemünkön, illetve más felsőoktatási intézményekben szerezhető különböző kiegészítő képzések révén a nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként, a külkapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, a diplomácia terén vagy a média-foglalkozásokban; a KRE BTK Idegen Nyelvi Lektorátusán folyó japán szaknyelvi képzést is nyújtó idegenvezető- és hosztesz felsőfokú szakképzés révén a japán szakirányú képzés kiegészítéseként szerezhető programszervezői, illetve tolmács végzettséggel egyebek közt az idegenforgalom területén lehet nagy számban elhelyezkedni.

Az alapképzésre épülő diszciplináris japanológia mesterszak akkreditációja megtörtént (az első évfolyam 2009 szeptemberében kezdte meg tanulmányait), a tanári mesterszak japántanár szakképzésének akkreditációja folyamatban van. A mesterképzésben tanári diplomát szerezni kívánó hallgatóinknak lehetőségük nyílik a japán nyelv tanítására az oktatás valamennyi szintjén, középiskolában, főiskolán vagy egyetemen, illetve a népszerű nyelviskolák és a kiterjedt magánoktatási hálózat japán tanfolyamain.

Tanszékünkön jelenleg 11 főállású és 4 óraadó oktató tanít, kutatási területük lefedi a japanológia szinte valamennyi részterületét, széles tantárgyi választékot biztosítva ezáltal hallgatóinknak.

A Japanológia Tanszék kiadványai: Nihongo soho (The Japan Foundation, 1981.) Japán nyelv alapfokon – nyelvtani magyarázatok (magyar kiadás) 1997; Folia Japonica Budapestinensia No. 1. 2001.; Folia Japonica Budapestinensia No. 2. 2003., Japanisztika konferenciák a Károli Gáspár Református Egyetemen. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, konferenciakötet, 2007, 2009; Ismerjük meg Japánt! Bevezetés a japanisztika alapjaiba, Eötvös Kiadó, 2009.

Részletes információk:

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Japanológia Tanszék
1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Tel: 318-5915, 483-2865, 483-2866
Fax: 483-2866
e-mail: krebtjap kukac kre pont hu / krejapantanszek kukac gmail pont com
web: www.kre.hu

bez recepty krem testosteronu http://kupicpigulki.pl/viagra/ zajęcia zdrowia psychicznego dla dorosłych