BA záróvizsga

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatóink!

A Covid-19 járvány miatt kialakult helyzethez igazodva keleti nyelvek és kultúrák alapszakos záróvizsgánkat online módon szervezzük meg. Előzetesen az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket a záróvizsga menetével kapcsolatban.

A záróvizsgákra 2021. január 20-án kerül sor.

A záróvizsga a következők szerint zajlik:

  • A záróvizsga teljes mértékben online szóbeli vizsga lesz, előre megadott időpontban fog zajlani, a Microsoft Teams-en keresztül, amihez az egyetem minden oktatója és hallgatója hozzáférést kapott. A záróvizsga-bizottságnál adott időpontban vizsgázó hallgatókat a záróvizsga-bizottság erre kijelölt tagja veszi föl a hivatalos záróvizsgáztatási felületen (Microsoft Teams) a záróvizsgacsoportba. A pontos időbeosztásról a záróvizsga időpontja előtt legkésőbb két héttel részletes tájékoztatást kapnak.
  • A védést és a tételhúzást az eddigiektől eltérően egyben tartjuk.A záróvizsga első része a védés, a záróvizsga előtt megkapott szakdolgozati bírálatokban megfogalmazott véleményekre kell reagálniuk két kérdés alapján, magyar nyelven 10 percben. A japán nyelvi védésre – a szakdolgozat japán nyelvű ismertetésére és a feltett kérdésre adott válaszra – is a védés során kerül sor 5 percben.
  • Közvetlenül a védés után következik a tételhúzás. A vizsgára a már közzétett tételekből kell készülni (történelem, társadalom, irodalom, nyelvészet), de csak két összevont tételsorból húznak, A és B választási lehetőséggel, amit random választunk ki, és ezek közül a bizottság csak az A vagy B tétel kifejtését fogja kérni 5 percben.
  • 1. tételsor A) japán történelem (15 tétel), B) japán társadalom (15 tétel), A vagy B tétel 5 percben
  • 2. tételsor A) japán irodalom (15 tétel) B) japán nyelvészet (15 tétel), A vagy B tétel 5 percben

A tételhúzás is számgenerátorral, megosztott képernyővel történik

Mivel egy tétel kifejtésére 5 perc áll rendelkezésre, úgy készüljenek, hogy minden tételt 5 percben tudjanak összefoglalni. Rövid, pontokba szedett vázlatot fogunk kérni minden kihúzott tételhez, és ennek alapján kérjük a tétel kifejtését!

  • Ezután a bizottság értékeli a feleleteket, megadja a szakdolgozat és a záróvizsga jegyét.
  • A korábban sikertelen záróvizsgát tett hallgatók a mostani záróvizsgán is csak abból a tételsorból húznak, amelynek a teljesítése a korábbi záróvizsgán sikertelen volt.
  • Azon hallgató számára, aki előre jelezte, hogy a technikai feltételek hiánya miatt az online vizsgáztatásban nem tud részt venni, a biztonsági szabályok betartása mellett biztosítjuk a technikai feltételeket, személyes megjelenésével az egyetem eszközeit használhatja az online vizsga teljesítéséhez. A jelenlétét részünkről a személyesen jelen lévő jegyzőkönyv-vezető felügyeli. Minden vizsgarészben az online vizsga rendje szerint fog részt venni.

Az online vizsgához időben elő kell készülni, különösen a számítógépet, webkamerát, internetes kapcsolatot kell felkészíteni. Elháríthatatlan, külső okból származó technikai nehézségek esetén biztosítunk lehetőséget a vizsga megismétlésére.

A záróvizsga végeredményét (érdemjegyét) a szakdolgozat érdemjegyének és a tantárgyi szóbeli vizsga egész számra kerekített érdemjegyének számtani átlaga adja. A záróvizsga eredményének kihirdetése a záróvizsga napján az értékelés kialakítását követően a Neptun-rendszeren keresztül történik.

Budapest, 2020. október 30.

Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete