Tájékoztató a keleti nyelvek és kultúrák szakos hallgatók számára

tajekoztato2014/2015-ös tanév I. félév

 

Tanulmányi kérdésekkel (beiratkozás, tárgyfelvétel, félév- vagy évhalasztás stb.) kapcsolatban a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat (http://www.kre.hu/portal/index.php/szabalyzatok.html) mérvadó, illetve a Tanulmányi Osztályhoz kell fordulni. Az Intézet a Tanulmányi Osztályhoz beadott vizsga vagy más halasztási kérelmeket, és egyéb tanulmányi ügyeket minden esetben a TVSZ és a Tanulmányi Osztály véleményének figyelembe vételével bírálja el. Minden egyéb – a szakos oktatást érintő – kérdésben forduljanak bizalommal az Intézet oktatóihoz.

 

Az előadások és szemináriumok időpontjával, illetve helyével kapcsolatban minden félév elején a Neptunon, a BTK és a Japanológia Tanszék honlapján, valamint a Tanszék Facebook oldalán kívül az Intézet hirdetőtábláján adunk részletes tájékoztatást. FONTOS! Előfordulhat, hogy egyes órák időpontja és helye változik a Neptunhoz képest, ezért nagyon fontos, hogy a tanszéki honlap hirdetményeit figyelemmel kísérjék! Ugyancsak érdemes követni a szak egykori és jelenlegi hallgatóinak, valamint oktatóinak zárt online közösségét, ahol ösztöndíjakról, munkalehetőségekről, rendezvényekről és egyéb szakmai hírekről lehet informálódni.

 

A szakon teljesítendő követelményekről (tan- egységek, kreditszámok) a mintatantervből tájékozódhatnak. Amintatantervben a kontaktóraszám / követelmény / kreditzáró- jeles változata azt jelzi, hogy a tantárgyalternatívfélévben vehető fel, például az első–második vagy a harmadik–negyedik félévben. (ld. pl. Másik keleti vagy ókori nyelv.)

 

Minden előadásra és szemináriumra a Neptun rendszeren keresztül kell regisztrálni a megadott határidőig!

 

A nyelvórákra történő regisztrációval és a Nyelvi alapvizsga teljesítésével kapcsolatban ld. a külön tájékoztató lapot!

 

A 2014/15-ős tanév első félévében a mintatanterv szerint a japán nyelvórákon kívül a következő tantárgyakat ajánlott felvenni:

 

 • BAA 0010 Filozófiatörténet
 • BAA 0110 Bevezetés az irodalom- tudományba
 • BAA 0910 Ókori és keleti történelem – Kína ókori története
 • BAA 0610 Ókori és keleti művészettörténet I.
 • BAA 0710 Ókori és keleti nyelvek és írások
 • BAA 0812 Stilisztika és retorika (4 csoport indul!)
 • BJP 1011 Másik keleti vagy ókori nyelv I. – kínai vagy koreai nyelv (A BJP 1011, BJP 1021 Másik keleti vagy ókori nyelv tantárgy teljesítéséhez a Karon két nyelv választható, a kínai nyelv vagy a koreai nyelv, a tantárgy teljesítéséhez kreditátvitellel más felsőoktatási intézményben felvett és teljesített egyéb keleti nyelv is elismertethető. FONTOS! A képzés első két félévében a kínai nyelv felvétele elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik a harmadik félévtől a kínai specializáció felvételét tervezik. A tantárgy teljesítését a mintatanterv a harmadik–negyedik félévre irányozza elő azoknak, akik a kínai specializáció felvételét nem tervezik. A kínai nyelv oktatója kínai nyelvtanár, a koreai nyelv oktatója Kim Seon Koo, a koreai nyelvórákkal kapcsolatban az Anglisztika Intézetben kell érdeklődni!)
 • BJP 1110 Távol-keleti vallások
 • BJP 1311 Bevezetés a keleti filológiák alapvető módszereibe I. (4 csoport indul!)
 • BJP 2450 Japán országismeret I. – japán kultúra (a tavaszi félévben is meghirdetjük, félévenként az évfolyam fele veheti fel)
 • BJP 2460 Japán országismeret II. – japán történelem (a tavaszi félévben is meghirdetjük, félévenként az évfolyam fele veheti fel)

A mintatantervtől eltérően nem az őszi, hanem a tavaszi félévben meghirdetett tantárgy:

 • BAA 0810 Ókori és keleti vallástörténet – Bevezetés a vallástörténetbe

A mintatanterv szerint az ötödik félévre előirányzott, de már az első félévben is felvehető tantárgy:

 • BAA 0020 Egyházismeret

 

A szakon a harmadik félévtől felvehető specializációk :

 

 • Japán specifikus multimédiaismeret specializáció (20 kredit)
 • Japán köztörténet és társadalomtörténet specializáció (30 kredit)
 • Irodalmi és nyelvészeti specializáció (30 kredit)
 • Fordítói alapspecializáció (20 kredit)
 • Haladó fordítói specializáció (30 kredit)
 • Kínai specializáció (30 kredit, felvételéhez alapfokú kínai nyelvtudás szükséges!)

 

A specializáció előírt 50 kreditje tetszés szerint kombinálható 20 kredites + 30 kredites specializációk felvételével szerezhető meg. A Haladó fordítói specializáció felvételének előfeltétele a Fordítói alapspecializáció teljesítése!

 

A választott két specializáció tantárgyain kívül a többi specializáció tantárgyai szabadon választható tárgyként felvehetők!

 

Japán Nemzetközi Nyelvvizsga:

A Japán Alapítvány Japán Nemzetközi Nyelvvizsgáját minden évben az Intézet Japanológia Tanszéke bonyolítja le, a vizsgával kapcsolatban az Intézet adminisztrátoránál, Édes Andreánál lehet érdeklődni, illetve intézetünk oktatója, Máté Zoltán adhat részletes felvilágosítást.

 

Ösztöndíjlehetőségek:

Az aktuális ösztöndíjakkal, a Japán Kormányösztöndíj programokkal és a Japán Alapítvány ösztöndíjaival, partner egyetemek (Oszakai Egyetem Idegennyelvi Kara, Óita Egyetem, Jósai Egyetem, Gunma Egyetem, Akita Egyetem, Ishikawa Japanese Studies Program) ösztöndíjaival kapcsolatos információkat rendszeresen feltesszük a tanszéki honlapra, illetve kifüggesztjük az intézeti hirdetőtáblára.

 

Tanterven kívüli foglalkozások:

 

 • Kalligráfia, péntek 16.00-18.00, III. em. 305-ös terem
 • Japán jelnyelv, péntek 16.00-18.00, III. em. 315-ös terem

 

Rendezvények:

A tanszéki honlapon és az Intézet hirdetőtábláján tájékoztatjuk hallgatóinkat a Magyar-Japán Baráti Társaság, a Japán Alapítvány, a Japán Nagykövetség rendezvényeiről, illetve minden Japánnal kapcsolatos kulturális eseményről, tudományos konferenciáról.

 

Könyvkölcsönzés:

Egyszerre maximum 3 könyv kölcsönözhető, a kölcsönzés időtartama két hét. Szótárak nem kölcsönözhetőek. Az egyes kurzusokhoz szükséges könyvek a kurzust tartó oktatótól kölcsönözhetők.

 

Intézetvezető:

 

Dr.. Varrók Ilona egyetemi docens

 

Intézeti adminisztrátor:

 

Édes Andrea, III. em. 312-es szoba

 

Az Intézet oktatói a 2014/15-ös tanévben, zárójelben a tanári szoba száma:

 

Dr. Apatóczky Ákos Bertalan egyetemi adjunktus (313)

Dr. Farkas Ildikó egyetemi docens (313)

Gergely Attila egyetemi adjunktus (313)

Gotó Shóta nyelvtanár (314)

Janó István egyetemi adjunktus (317)

Kínai nyelvtanár (313)

Máté Zoltán egyetemi adjunktus (317)

Molnár Pál egyetemi tanársegéd (316)

Sági Attila egyetemi tanársegés (317)

Samu Veronika egyetemi tanársegéd (314)

Somodi Júlia egyetemi tanársegéd (314)

Szemerey Márton egyetemi tanársegéd (317)

Dr. Vámos Péter egyetemi docens (313)

Dr. Vihar Judit egyetemi docens (312)

Wakai Seiji egyetemi tanársegéd (314)

 

Intézeti rendszergazda:

 

Molnár Pál (316)

 

Meghívott előadók:

 

Bányai Mónika, Cseh Éva, Dr. Nemeshegyi Péter, Strausz Janka, Tokaji Zsolt

 

A Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézetének tantermei:

 

III. em. 305        Előadóterem

III. em 315         Szemináriumi terem

III. em. 318        Számítógépes nyelvi labor