Tájékoztató a 2014-2015-ös tanévtől japán mellékszakra jelentkező hallgatók számára

 

tajekoztato

A BTK valamennyi BA képzésére felvételt nyert hallgatónak tanulmányai harmadik félévétől lehetősége van a major szakja mellett egy minor szakot (mellékszakot) választania. A Keleti nyelvek és kultúrák mellékszak 50 kreditből álló négy féléves modul. A képzés során főként a nyelvoktatásra fektetjük a hangsúlyt, de szabadon választható tárgyként a Keleti nyelv és kultúra major szak tantárgyai is felvehetők.

 

A minor szakra jelentkezők egy nyelvi szintfelmérő teszt alapján nyerhetnek felvételt. A keretlétszám 8 fő. Az elvárt nyelvtudás a japán emelt szintű érettségi vagy JLPT 3 kjú vagy JLPT N4 szintű nyelvvizsga (vagy ezekkel egyenértékű nyelvi kompetencia).  A nyelvi előképzettséggel rendelkező hallgatóknak a mintatanterv szerint az alábbi nyelvórákra kell regisztrálniuk a harmadik félévben (azaz a mellékszakos képzés első félévében): BJPM 2031 Japán nyelvtan III, BJPM 2131 Japán nyelvgyakorlat III., BJPM 2311 Szövegolvasás I.. A Japán nyelvhelyesség I-IV. tantárgy négy eleméből kettő felvétele kötelező, és választható, hogy a négy tantárgyi elemből melyik kettőt teljesítik. A 2014-15-ös tanév őszi félévében a BJPM 2211 Japán nyelvhelyesség I. vagy a BJPM 2231 Japán nyelvhelyesség III. vehető fel, ám az utóbbi magasabb szintű nyelvtudást igényel.

 

A nyelvi előképzettség nélkül érkező hallgatók számára az első két félévben (a két éves képzés megkezdése előtt), előkészítő nyelvórákat kínálunk heti hat órában (BJP 9011, 9012, 9013 Japán nyelvtan I./a,b,c, az őszi félében, és BJP 9021, BJP 9022, BJP 9023 Japán nyelvtan II./a,b,c a tavaszi félévben, mindegyik kurzus 3 kredites). A következő tanév elején megírt nyelvi szintfelmérő alapján nyerhetnek felvételt a szakra. Amennyiben az előkészítő nyelvórákra jelentkezők száma meghaladja a 10 főt, egy a japán kultúráról való ismereteket felmérő teszt eredménye alapján kezdhetik meg tanulmányaikat a hallgatók az előkészítő nyelvórákon.

 

A minor szakos hallgatók, a major szakosokhoz hasonlóan, az alapképzés elvégzése után jelentkezhetnek Japanológia mesterképzésre. A minor szakos hallgatóinknak is lehetőségük van megpályázni a Japán Kormány, a Japán Alapítvány, illetve a KRE és japán egyetemek közötti együttműködési megállapodás értelmében japán egyetemek (pl. Óita Egyetem, Gunma Egyetem, Dzsószai Egyetem, Oszaka Egyetem) ösztöndíjait. A mellékszakos hallgatók részt vehetnek a szakon működő kalligráfia és japán jelnyelv tanfolyamon.

 

A képzés teljesítésének feltétele a Mellékszakos abszolutórium megszerzése valamint a Mellékszakos záródolgozat teljesítése.

 

A minor képzés mintatanterve letölthető a honlapról.

 

Az előadások és szemináriumok időpontjával, illetve helyével kapcsolatban minden félév elején a Neptunon, a BTK és a Japanológia Tanszék honlapján, valamint a Tanszék Facebook oldalán kívül az Intézet hirdetőtábláján adunk részletes tájékoztatást. FONTOS! Előfordulhat, hogy egyes órák időpontja és helye változik a Neptunhoz képest, ezért nagyon fontos, hogy a tanszéki honlap hirdetményeit figyelemmel kísérjék! Ugyancsak érdemes követni a szak egykori és jelenlegi hallgatóinak, valamint oktatóinak zárt online közösségét, ahol ösztöndíjakról, munkalehetőségekről, rendezvényekről és egyéb szakmai hírekről lehet informálódni.