japantanszek.hu

Keleti nyelvek és kultúrák szak, japán szakirány (BA) Japanológia mesterképzési szak (MA)

hírek

Képzési idő/megszerezhető kreditek száma:
3 félév/90 kredit

 • Részvétel feltétele: Az alábbi bemeneti feltételek egyikének megléte:  alapfokozat és a választott nyelvnek megfelelő szakképzettség:
  angol nyelv: anglisztika alapszakos bölcsész (angol szakirány) szakképzettség; francia nyelv: romanisztika, francia alapszakos
  bölcsész szakképzettség; holland nyelv: germanisztika, néderlandisztika alapszakos bölcsész szakképzettség;
  német nyelv:  germanisztika, német alapszakos bölcsész szakképzettség vagy germanisztika, német nemzetiségi alapszakos bölcsész szakképzettség;
  japán nyelv: keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, japán szakirányon szakképzettség;
  kínai nyelv: keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, kínai szakirányon szakképzettség;
 • legalább főiskolai szintű és a választott nyelvnek megfelelő szakképzettség: angol/francia/holland/japán/kínai/német nyelv és irodalom szakos és/vagy tanári oklevél;
 • a választott nyelvnek megfelelő angol/francia/holland/japán/kínai/német nyelvterületen szerzett legalább „bachelor” végzettség;
 • egyéb felsőfokú végzettség és a választott nyelvnek megfelelő felsőfokú komplex típusú angol/francia/holland/japán/kínai/német  államilag elismert nyelvvizsga (illetve annak megfelelő, az intézmény által elfogadott nyelvvizsga)/vagy holland nyelv választása esetén holland nemzetközi nyelvvizsga (Certificaat Nederlands) (illetve annak megfelelő, az intézmény által elfogadott nyelvvizsga), illetve japán nyelv választása esetén a Japán Nemzetközi Nyelvvizsga (Nihongo Nórjoku Siken) N2 (régi típusú vizsga estén 2 kjú) szintje (illetve annak megfelelő, az intézmény által elfogadott nyelvvizsga);

  valamint:

 • alapvető felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

Kimeneteli követelmények: A képzés egy záróvizsgával zárul, aminek részét képezi a leadott képesítő fordítás, tudományos jellegű esszé és fordítói portfólió megvédése.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakfordító és műfordító [idegen nyelv megnevezése] nyelvből és magyar nyelvből

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Sepsi Enikő szakfelelős
Sasné Simon Edit kapcsolattartó
cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 4
tel/fax: (1) 483-2882
email: simon.edit kukac kre pont hu
Kazán Ivett kapcsolattartó
cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 4
email: kazan.ivett kukac kre pont hu

Jelentkezési határidő: 2018. június 12.

Jelentkezés módja: jelentkezési lapon, vagy levélben, vagy személyesen, valamint a szükséges dokumentumok (egy oldalas motivációs levél az adott nyelven/nyelveken; diploma fénymásolata; nyelvvizsga bizonyítványok fénymásolata) postai úton történő beküldésével.

Önköltség: 180 000 Ft/félév

Csatolandó dokumentumok: egy oldalas motivációs levél az adott nyelven/nyelveken; diploma fénymásolata; nyelvvizsga bizonyítványok fénymásolata.

Képzés kezdete: 2018. szeptember

Egyéb információk
A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére, különböző műfajú bölcsészettudományi, társadalomtudományi, jogi és gazdasági szakszövegek tartalmilag pontos, a kulturális különbségeket is figyelembe vevő fordítására; szabatos célnyelvi szövegalkotásra a szakterület szövegfajtáinak és terminológiájának ismeretében, a nyelvhelyességi szabályok egyidejű betartása mellett, továbbá az ismeretek birtokában  képesek magas szinten ellátni a különböző szakmai szövegek írásbeli nyelvi közvetítésének feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre, az írott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen, műfajának megfelelően, tartalmilag, gondolatilag és stilárisan hűen tudják reprodukálni a célnyelven, széles körű szakmai és kulturális ismeretekkel rendelkeznek és különösen tájékozottak a forrásnyelvi és célnyelvi ország(ok), valamint az EU országok vonatkozó szakterületein, társadalmi, gazdasági, jogi, politikai és kulturális életében, ismerik a nyelvi közvetítés etikai és jogi szabályait, tisztában vannak a fordító jogaival és kötelességeivel, ismerik és a gyakorlatban is tudják alkalmazni a szerkesztés szabályait és eszközeit.

Témabejelentő lap tanulmányaikat 2017 szeptemberében vagy azt követően megkezdett, fordítói szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók részére

A képzés képzési és kimeneti követelményei: pdf

A képzés tanterve: 2017/2018

                            2015/2016

                            2014/2015

                                   2013/2014

Jelentkezési lap: doc

vagy elektronikus úton: http://www.kre.hu/btkfelveteli

A szakirányú továbbképzés helyszíne: 1088 Budapest, Reviczky utca 4.

A képzés várható napjai az őszi félévben:

2018. szeptember 21-22.
2018. október 5-6.
2018. október 26-27.
2018. november 9-10.
2018. november 23-24.
2018. december 7-8. (számonkérés egyes gyakorlati tárgyakból)

Tömbösített óra időpontja: 2018. szeptember 28. és 2018. szeptember 29.

Csoportbontás 2017/2018

szerző: admin 2017. augusztus 30.

CSOPORTBONTÁS 2017-2018

A teszteredmények alapján elkészült az első éves hallgatóink csoportbontása.

(megj. az alábbiakban feltüntetett csoportbontás részünkről csupán egy javaslat, tehát ha valaki úgy érzi, hogy nem a megfelelő csoportba lett besorolva, akkor tekintse meg a haladó és a kezdő órákat egyaránt, és az alapján jelentkezzen a megfelelő szintre. Átjelentkezési szándékukról értesítsék évfolyammentorukat (Samu Veronika: veronikasam kukac gmail pont com) szeptember 13-ig!):

 

A HALADÓ csoport órái:

BTK1-BN-KEL-10-1313K Japán nyelvtan III. (1.–5. csoport)

BTK1-BN-KEL-10-1323G Japán nyelvgyakorlat III. (1.–5. csoport)

Szabadon választható pedig a

BTK1-BN-KEL-10-3611G Japán nyelvhelyesség I.

BTK1-BN-KEL-10-3901G Szövegolvasás kezdő I.

A Japán nyelvtan III. és a Japán nyelvgyakorlat III. tárgyakból több csoport indul azonos létszámmal, a hallgatók szabadon választják meg, hogy melyik csoportba/időpontra jelentkeznek. Az ideális csoportlétszám biztosítása érdekében a csoportok keretlétszáma nem bővíthető, amíg még vannak szabad helyek a többi csoportban.

 

A KEZDŐ csoport órái:

BTK1-BN-KEL-10-1301K Japán nyelvtan I/a Bevezetés a japán nyelvbe (1.–4. csoport)

BTK1-BN-KEL-10-1302K Japán nyelvtan I/b Bevezetés a japán nyelvbe (1.–4. csoport)

BTK1-BN-KEL-10-1303K Japán nyelvtan I/c Bevezetés a japán nyelvbe (1.–4. csoport)

BTK1-BN-KEL-10-1321G Japán nyelvgyakorlat I. (1.–5. csoport)

 

A kezdő nyelvtanórákat szettben kell felvenni, ezért kérjük, hogy

Az I.csoport hallgatói Samu Veronika tanárnő

BTK1-BN-KEL-10-1301K-1 (Japán nyelvtan I/a) (hétfő 14:00-15:30)

BTK1-BN-KEL-10-1302K-1 Japán nyelvtan I/b) (hétfő 16:00-17:30) és

BTK1-BN-KEL-10-1303K-1 Japán nyelvtan I/c) (hétfő 18:00-19:30)

kódú tárgyait vegyék fel.

A II.csoport hallgatói Sági Attila tanár úr

BTK1-BN-KEL-10-1301K-2 (Japán nyelvtan I/a) (kedd 14:00-15:30)

BTK1-BN-KEL-10-1302K-2 Japán nyelvtan I/b) (kedd 16:00-17:30) és

BTK1-BN-KEL-10-1303K-2 Japán nyelvtan I/c) (kedd 18:00-19:30)

kódú tárgyait vegyék fel.

 

A III.csoport hallgatói Samu Veronika tanárnő

BTK1-BN-KEL-10-1301K-3 (Japán nyelvtan I/a) (kedd 14:00-15:30)

BTK1-BN-KEL-10-1302K-3 Japán nyelvtan I/b) (kedd 16:00-17:30) és

BTK1-BN-KEL-10-1303K-3 Japán nyelvtan I/c) (kedd 18:00-19:30)

kódú tárgyait vegyék fel.

 

A IV. csoport hallgatói Szemerey Márton tanár úr

BTK1-BN-KEL-10-1301K-4 (Japán nyelvtan I/a) (szerda 10:00-11:30)

BTK1-BN-KEL-10-1302K-4 Japán nyelvtan I/b) (szerda 12:00-13:30) és

BTK1-BN-KEL-10-1303K-4 Japán nyelvtan I/c) (szerda 14:00-15:30)

kódú tárgyait vegyék fel.

 

A Japán nyelvgyakorlat I. tárgyból öt csoport indul azonos létszámmal, szabadon választják meg, hogy melyik csoportba/időpontra jelentkeznek!

 

A haladó csoport névsora ( 29 fő):

Bezzeg Zita

Bodó Richárd

Brótya Rebeka Mónika

Czigány Szilvia

Doszpoly Emese Kincső

Farnyik Nikolett

Fejes Nikolett

Ferencz Árpád

Fülöp Anna Krisztina

Hargitai Réka

Katona Eszter

Kovács Daniella

Kovács Dominika Petra

Lengyel Áron

Marokity Luca

Matus Balázs Márton

Nagy Kitti

Paul Mónika

Sáfrány Regina

Sóti Ármin

Sziráki Péter

Szkubán Dóra

Taljebbini Ádám

Tatai Eszter Natália

Tóth Noémi Dorottya

Tóth Zita Rebeka

Ujszászi Alexandra

Kelényi Blanka

Kun Kármen

 

Az I. kezdő csoport névsora:

(27 fő, oktató: Samu Veronika)

Abonyi Roland

Ádám Zsófia

Adorján Barbara

Antal Csenge

Bagosi Lívia

Bakai Tamás

Balázs Krisztián

Balikó Zsófia

Balogh Benedek

Balogh Veronika Flóra

Barta Alexandra

Benke Donát

Bódi Viktória

Bordás Barbara

Brauner Bianka

Brezovszki Alex

Budai Cintia

Buza Virág Bernadett

Csorba Botond

Dallos Zsófia

Ferenczy Nikoletta Ivett

Forgó Péter Ferenc

Franczia Csenge

Fülöpp Enikő Andrea

Füzes Virág

Geissler Alexandra Luca

Gillich Dóra

 

Az II. kezdő csoport névsora:

(27 fő, oktató: Sági Attila)

Gutman Éva

Halász Ramóna Barbara

Hanyecz Gitta

Havasi Zsuzsanna

Hegedűs Márió

Herendi Ábel

Hernádi Judit

Hnatik Andreia Zhofiia

Holéczi Anna

Horváth Ágnes

Horváth Boglárka

Huszár Dóra

Ispán Adél

Iván Réka

Iványi Enikő

Kállai Enikő

Kékkő Dóra

Kiss Alexandra

Kiss Beatrix

Kiss Csenge

Kiss Krisztián

Kiss Szonja Anaa

Kiss Vivien Kata

Korsós Anita

Kovács Gergely

Krajczár Blanka

Kurdi Luca

 

Az III. kezdő csoport névsora:

(27 fő, oktató: Samu Veronika)

Laczkó Fanni

Lakatosh Vivien

László Annamária

Lengyel Réka Krisztina

Lőrincz Péter

Mátrai Barnabás

Maza Norbert

Meleg Lilla Ottilia

Mészáros Lili

Mező Luca

Mike Dominika Rita

Molnár Anna

Molnár Dóra

Molnos Márton

Nagy Julianna

Oláh Blanka

Osváth Rebeka

Ozsvárt Dániel Gábor

Pataki Gréta

Permoser Tamara

Pernyész Krisztina

Pohner Izsák

Polák Stefan

Pongó Ákos

Radics Levente Daniel

Restyánszki János

Saáry Kata Lili

 

Az IV. kezdő csoport névsora:

(28 fő, oktató: Szemerey Márton)

Sándor Alexandra

Saz Mariana

Simon Anna Dorottya

Simon Dávid

Sós Eszter

Sourya Viktória

Szabó Anita Timea

Szabó Georgina

Szentkirályi Zsófia

Szima Hajnalka

Szmolár Anita Mária

Szurovcsák Dóra Noémi

Takács Szilvia Mária

Tálos Zsófia

Tar Viktória

Tóth Diána Felicia

Tóth Máté

Tóth Regina

Tóth Zsuzsanna

Urbán Boglárka

Urbán Rubina Napsugár

Vajdovich Márton Péter

Varga Bence

Wagner Tímea Anna

Witt Tibor

Zentai Izabella Mária

Szvoboda Zsombor

Baranyai Tamás

March 23, 2017.
Institute of Oriental Cultures and Languages
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Buda Béla Hall, Reviczky utca 4., Budapest

Program
9.00 Opening
9.15 Keynote lectures
Chair: Ildikó Farkas
Judit Hidasi: The (not so) Soft Power of Japan
Ronald Saladin: NegotiatingLifestyle – Popular culture and the longing for a new work ethos in Japan
11.00-11.15 Questions
11.15-11.30 Coffee break

11.00 Media and politics
Chair: Júlia Somodi
11.00 Kei Kuragane: The USSR, Russia, Putin as Entertainment: Introduction to Japanese (Sub-) Cultural Discourses towards Russia in the Twenty-First Century
11.20 Márton Szemerey: Contested Memories and Competing Representations: Animated Narratives about the Japanese Experience of Second World War
11.40 Emese Kovács: Apology in the Japanese media
12.00 Questions
12.15-13.15 Lunch break

13.15 Entertainment
Chair: Márton Szemerey
13.15 György Farkas: From Subculture Movies to Mainstream Cinema: Authorial and Genre Practises Side by Side in Contemporary Japanese Film directors’ Ouvres
13.35 Junko Miyama: Why do the “Party People” all come for Shibuya? – Halloween (r)Evolution in 2010s Japan
13.55 Marianna Lázár: The Four Gods’ belief in today’s popular culture
14.15 Questions
14.30-14.45 Coffee break

14.45 Youth Subcultures as Mainstream
Chair: Emese Kovács
14.45 Leonidas Georgiadisz: Pokémon Go as a new form of mainstream Japanese video gaming
15.05 Dóra Marsal: The rise and fall of Japanese pop music dominance and its implications
15.25 Anett Pataki: Keep Your Face – The importance of image for the Japanese idols
15.45 Questions
16.00-16.15 Coffee Break

16.15 The Soft Power of Anime
Chair: György Farkas
16.35 Angelika Pataki-Tóth: Religious Symbolism in Saint Young Man – The Movie
16.55 Máté Kovács: Japanese Cultural Elements in Anime
17.15 Veronika Gellén: Cosplay in Hungary
17.35 Márta Medgyesi: Hungarian Soft Power in Japan
17.50 Questions
18.00 Closing

Dr. Simon Kaner

Dr. Simon KanerMárcius elején Budapestre látogat Dr. Simon Kaner, a Kelet-Angliai Egyetem Japán-kutató Központjának igazgatója, aki Japán régészeti örökségéről, és a leletek felhasználási lehetőségeiről fog előadást tartani a Japán Alapítvány könyvtárában. Az előadásban Kaner az elmúlt évek legfontosabb japán régészeti felfedezéseiről fog beszélni, többek között a legrégebbi agyagszobrai közé sorolható ún. dogúkról, és a világ legnagyobb halomsírjáról (Daiszenjama Kofun: Nintoku császár sírja i.sz. 5. századból). Az előadásban szó lesz arról is, hogy a japánok miért helyezik előtérbe a régmúlt tárgyi emlékeinek feltárását és gondozását: azokat hogyan lehet felhasználni mindennapjainkban,  a vidéki közösségi élet fellendítésében és a UNESCO Világörökség és a kultúrdiplomácia segítségével a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében.

Időpont:
2017. március 7. 18:00

Helyszín:
Aranytíz, Nagylovag terem
1051 Budapest, Arany János utca 10.

Ösztöndíjprogramok

szerző: admin 2016. december 15.

Kedves Hallgatók,

Hamarosan megérkeznek Japánból az aktuális pályázati kiírások. Mivel nagyon rövid az idő a pályázati anyagok elkészítésére, kérjük, hogy aki tervez pályázni, már most juttassa el hozzánk motivációs levelét a somodi.julia kukac kre pont hu címre legkésőbb január 15. éjfélig. A korábban beérkezett anyagoknak külön örülünk!:-)

Ebben a félévben is várhatók ösztöndíjkiírások az alábbi egyetemekről.

Óita Egyetem MEXT és csereprogram

Gunma Egytem MEXT és csereprogram

Oszaka Egyetem MEXT, MAPLE és OUSSEP program

Dzsószai Egyetem

 

Az egyes programokról szóló információk, hallgatói beszámolók megtalálhatók a honlapon, illetve amint beérkeznek az új kiírások, folyamatosan frissítjük. Kérjük, hogy a dokumentumok és kritériumok alapos tanulmányozása után nyújtsák be motivációs levelüket.  A tanszéki honlap mellett kérjük az alábbi oldalt is figyelni: http://karolidenihongonihongaku.jimdo.com/.

 

Az esélyek növeléséért több programot is megjelölhetnek, de feltétlenül számozzák ezeket prioritás szerint. Ne felejtsenek el elérhetőséget megadni, és kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizzék emailfiókjukat! Hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.   

 
http://onlinetablettak.com/a-cialis-ara/
Magyar nyelvű, max. egy oldalas motivációs leveleket várunk, amelynek a következőket kell tartalmazni: név, szak, email-cím (amelyet kérünk folyamatosan figyelni!), a szakra jelentkezés indítéka, tanulmányi átlagok (MA-s hallgatóknál BA-s átlagok is), nyelvórákon elért eredmények, japán és angol nyelvvizsgaeredmények (pontszámmal), konferenciaszereplések, szónokversenyen való részvétel, tanszéki vagy egyéb japános rendezvényeken való aktív részvétel, szakdolgozati téma, kinti kutatási terv. A felsoroltakon kívül kiemelt hangsúlyt kap az egyes kurzusokon tanúsított hozzáállás! 4-es tanulmányi átlag alatti jelentkezéseket nem tudunk elfogadni. A programokra BA első éves hallgatók még nem pályázhatnak. Kivételt képeznek a haladó csoportba járó első évesek, ők a csereprogramokra pályázhatnak (Nikkensei programokra viszont nem). A Dzsószai Egyetem kivételével minden programnál kritérium a KRE-vel való hallgatói jogviszony megléte a kinti program befejezése után is, BA harmadévesek és MA másodévesek erre külön figyeljenek! BA harmadévesek jelezzék a motivációs levélben, ha Japanológia mesterképzésre terveznek jelentkezni.

A sikeres pályázókat legkésőbb február közepéig kiértesítjük.

 

A motivációs levélről és a programokról való általános tájékoztatót itt találhat:

http://japantanszek.hu/hallgatoinknak/palyazatok/

 

 1. december. 08.

 

TDK felhívás

szerző: admin 2016. október 19.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Humán Tudományi (bölcsész) Szakmai Bizottsága 2017 áprilisában Pécsen rendezi meg a XXXIII. OTDK Humán Tudományi Szekcióját. A rendező intézmény a Pécsi Egyetem Bölcsészettudományi Kara. A konferencia az intézményi diákköri felolvasó ülések legjobb, ott a zsűri által a XXXI. OTDK-ra javasolt dolgozatainak bemutatására és értékelésére szolgál.

A konferencián az egyetemek és főiskolák – a pályamunka témaköréhez kapcsolódó – egységes, osztatlan egyetemi, főiskolai és a BA, MA, képzésében – nappali, levelező, távoktatási, esti oktatási formában – részt vevő hallgatói, valamint a 2016–2017. években végzettek vehetnek részt, amennyiben megfelelnek a XXXIII. OTDK központi és a szekciófelhívásban foglalt valamennyi feltételnek.

A nevezés feltétele olyan diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunka, amely a graduális képzési idő alatt önképzési céllal készült, és az abszolutóriumot megelőzően bemutatták, minősítették, szakterületi, kari, intézményi vagy más intézményközi tudományos diákköri fórumon, és ott az országos konferenciára javasolták. Az országos konferenciára benyújtott munkának azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával, amellyel a pályamunka készítője az intézményi konferencián jogosultságot szerzett az OTDK-n történő részvételre.

A dolgozatok terjedelme minimum 20 – maximum 40 oldal (oldalanként max. 1800 karakter lehet (ebben a jegyzetek és a szakirodalom is benne foglaltatnak) a mellékleteken kívül. A dolgozat magyar vagy idegen nyelven adandó be, bekötve vagy egybefűzve. A szóbeli bemutatás idegen nyelven is történhet az idegen nyelvű tagozatokban, de a szervezők fenntartják maguknak azt a jogot, hogy egy adott tagozat bemutatási nyelvét meghatározzák.

A konferenciára történő jelentkezés végső határideje 2017. január 11. (szerda)

 

Károlis kari TDK: Az OTDK-ra nevezés a kari fordulón való részvétellel történik, ez most ősszel is lehetséges. A Japanológia TDK szóbeli fordulója november 28, 14 óra.

A szóbeli fordulókon egy 15-20 perces előadásban kell bemutatni a dolgozatot, ezt pontozza a zsűri. A szóbeli forduló előtt írásos formában is le kell adni a dolgozat tervezetét (a témavezetőnek november 20-ig), amelyet bíráló értékel. A két pontszám összessége adja a végeredményt, ami alapján a résztvevőket a zsűri rangsorolja, és megnevezi az országos versenyre továbbjutókat. (A TDK helyezés pluszpontot jelent MA felvételin, valamint ösztöndíjak elbírálásánál is számít.) Az OTDK-n való részvételt az egyetem anyagilag támogatja (nevezési díj, utazás, szállás).

 

További információk :

http://otdt.ganda.hu/media/uploads/human.pdf

 

Aki most szeretne részt venni a Japanológia TDK-n, azt kérjük, hogy egyrészt részvételi szándékát jelezze Farkas Ildikó tanárnőnél (farkas.ildiko kukac kre pont hu), illetve kérjen fel témavezetőt, akivel konzultál, és akihez dolgozatának minimum ¾-es készültségű változatát juttassa el november 20-ig. A TDK-dolgozat és a szakdolgozat megegyezhet BA végzős esetében, MA végzős esetében nyilatkozni kell a különbözőségről, ld. http://otdt.ganda.hu/media/uploads/human.pdf  4.o.

 

Farkas Ildikó Japanológia TDK vezető tanár

bez recepty krem testosteronu http://kupicpigulki.pl/viagra/ zajęcia zdrowia psychicznego dla dorosłych