Pályázati kiírás japán csereprogramokra (2023-2024)

Pályázati kiírás japán csereprogramokra (2023-2024)

Várjuk hallgatóink jelentkezését az alábbi programokra, az alábbi feltételekkel. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a jelenlegi feltételeket korábbi dokumentumok alapján írtuk ki, ezek némileg módosulhatnak.

Minden program egy éves.

További tájékoztatást nyújt a Mindennapi élet és tanulás I. c. kurzus, amely minden őszi félévben indul.

A megpályázható programok:

Oita Egyetem IGLOBE japán nyelvű program (N4-es nyelvvizsgabizonyítvánnyal, önköltségen)

Gunma Egyetem MEXT (N2 nyelvvizsgabizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű nyelvtudással) 

Oita Egyetem MEXT (N2 nyelvvizsgabizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű nyelvtudással) 

Oszaka Egyetem MEXT (N2 nyelvvizsgabizonyítvánnyal)

Dzsószai Egyetem (nem szükséges nyelvvizsga, de magasabb nyelvtudás ajánlott. BA és MA hallgatók is jelentkezhetnek, viszont MA-s hallgatóknak valószínű, hogy nem biztosítanak ösztöndíjat. A BA-s hallgatóknak szintén BA-n kell jogviszonyt létesíteni az egy év leteltével, az MA-s hallgatóknak pedig szintén folytatniuk kell az egyetemen a tanulmányaikat az ösztöndíjas év után.)

Fukusima Egyetem csereprogram (nem szükséges nyelvvizsgabizonyítvány)

Kaicsi Egyetem (önköltségen, nem szükséges nyelvvizsgabizonyítvány, nem szükséges magas nyelvtudás)

Jamagucsi Egyetem (önköltségen, nem szükséges nyelvvizsgabizonyítvány)

Fukui Egyetem (csak BA-soknak, 2 program van: N2-es nyelvvizsgabizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű nyelvtudással, N3-as nyelvvizsgabizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű nyelvtudással. Utóbbi esetében van esély arra, hogy kiérkezést követően ösztöndíjat kapjanak, de nem teljesen biztos.) 

Információ az ösztöndíjakkal kapcsolatban az idei évtől:

Egyedül MEXT programok esetében van állami ösztöndíj (Gunma, Oita és Oszaka Egyetemek), a többi esetben önköltségre kell készülni.

A Fukusima és a Dzsószai Egyetem esetében elképzelhető, hogy a hallgatók kapnak ösztöndíjat, de ez csak a kiutazás után szokott kiderülni, így nem garantált.

Illetve a Fukui Egyetem esetében idén volt egy egyszeri, egyösszegű támogatás, amit szintén kiutazás után derül ki, hogy megkap-e a hallgató. Jövő évtől ez sem garantált (és jelenleg kb. 170 ezer jennyi támogatást jelentett összesen, egy összegben).

Jelentkezési határidő: 2023. december 15. éjfél, egyoldalas magyar nyelvű motivációs levél megküldésével Word dokumentumként elmentve, a PATAKI.TOTH.ANGELIKA kukac kre pont hu email címre (az email címben a név nagybetűkkel szerepel). Kérjük, hogy semmiképpen ne PDF-ben mentsék el a dokumentumot, és ne csatoljanak a jelentkezés mellé semmi egyebet (tanári ajánlás stb.), mivel a pályázat ezen szakaszában nincs erre szükség!!

Motivációs levél tartalmazza: név, lakcím (lakcímkártyán szereplő településnév), email cím, szak, évfolyam, táblázatban az eddigi tanulmányi átlagok (MA-s hallgatóktól kérjük a BA képzés eredményeit is), az alapvizsga és fontosabb nyelvórákon szerzett osztályzat (Szövegolvasás, Nyelvtan, Nyelvhelyesség, Nyelvgyakorlat), (sikeres!!) JLPT, konferenciaszereplések, szónokverseny, TDK, buddy programban való részvétel stb., szakdolgozat témája, kinti kutatási terv (minél konkrétabban), angol nyelvvizsga. Kérjük jelöljék, ha esetleg önköltségen is tudják vállalni a kinti tanulmányokat úgy, hogy a japán fél munkalehetőséget biztosít. Kérjük, hogy jelezzék, ha Japanológia MA-n tervezik a továbbtanulást. Végzős hallgatók mindenképpen jelöljék, hogyan tervezik a KRE-n az aktív hallgatói jogviszony biztosítását a kinti program befejezése után.

A kutatási tervnek a következő információkat mindenképpen tartalmaznia kell: kutatási téma, a kutatás háttere (motiváció, miért érdekli a téma, van-e személyes kötődése stb.), a kutatás célja (a kutatás szükségességének megindoklása), kutatási módszer, kutatás alanya/célcsoportja (hogyan, milyen formában történik a kutatás, van-e célcsoport, akik körében végzi a kutatást), várható eredmények, a téma szakirodalma (a témához kapcsolódó szakirodalom).

Eredményhirdetés várható dátuma: december vége.

Szóbeli elbeszélgetés személyesen vagy online magyarul és japánul (a benyújtott pályázati anyagok alapján kiválasztott hallgatóknak (tehát nem mindenkinek): január elején. Kérjük, hogy olyan email címet adjanak meg, amit aktívan használnak, és rendszeresen ellenőrizzék postaládájukat!

Kik pályázhatnak? BA 2., 3. évfolyam, MA 1. 2. évfolyam. Figyelem: MA képzéses hallgatók nem pályázhatnak a MEXT programra és a Dzsószai Egyetem, Fukui Egyetem csereprogramjára. MEXT: korhatár 30 év.

Kérjük, hogy csak olyan hallgatók jelentkezzenek, akik vállalják, hogy amennyiben megkapják a megpályázott ösztöndíjat, 2024 őszén megkezdik tanulmányaikat Japánban!

Fontos tudnivalók:

A képzés időtartama egy év, fél évre nincs lehetőség pályázni.

Prioritási sorrendben több programot is meg lehet jelölni, de nem tudjuk minden esetben garantálni ennek figyelembevételét.

Aktív hallgatói jogviszonyt kell létesíteni a Károli Egyetemmel: a pályázat benyújtásakor, a kint tartózkodás alatt, ill. a csereprogram befejezése után (kivétel: MEXT program és Dzsószai Egyetem, ahol a képzés ideje alatt a passzív hallgatói jogviszony is megengedett). 

Aki csereprogramra pályázik: angol nyelvű bankszámlakivonatot kérnek másfél-két millió forintról, abban az esetben is, ha az illető ösztöndíjas helyre pályázik. A számlatulajdonos a pályázó hozzátartozója is lehet. A dokumentumot már február-március folyamán küldeni kell Japánba (de a december 15-ös jelentkezéshez NEM kell csatolni).

Csereprogram esetén a menettérti repülőjegyről a pályázónak kell gondoskodni (bővebb tájékoztatás ezzel kapcsolatban a Mindennapi élet és tanulás Japánban I. c. kurzuson).

Csereprogram esetén nincs megkötés korhatár és állampolgárság tekintetében.

Akik a Japán Nagykövetségen is terveznek pályázni, vegyék figyelembe, hogy ha a tanszéki elbírálásuk pozitív lesz, a Nagykövetségen már nem pályázhatnak.

A tanszéki szelekción túljutott hallgatóknak februártól erősen ajánlott regisztrálni a Mindennapi élet és tanulás Japánban II. c. kurzusra, amely a kiutazásra készít fel.

BA első évfolyamos hallgatók, illetve 4-es tanulmányi átlag alatti eredménnyel pályázók jelentkezését nem áll módunkban elfogadni.

Oktatói ajánlásra a pályázatnak ebben a szakaszában nincs szükség!

Késve beérkezett vagy hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

Kérjük, hogy a pályázati anyagot egyetlen Word dokumentumban küldjék el!

Az „egyenértékű nyelvtudás” az adott JLPT nyelvvizsga sikerességének online igazolását jelenti, amennyiben még nem érkezett meg a jelentkezési határidőig a hivatalos nyelvvizsga bizonyítvány (pl. abban az esetben, ha december elején teszi le a hallgató a jelentkezéshez szükséges nyelvvizsgát). Amennyiben a szükséges szintű nyelvvizsgát 2023.dec. 3-án próbálják letenni, kérjük jelezzék ezt is a motivációs levélben.

A motivációs levél formai és tartalmi követelményeiről szóló további kérdésekkel kapcsolatban kérjük erre az email címre írjanak: PATAKI.TOTH.ANGELIKA kukac kre pont hu .