CSOPORTBONTÁS 2023/2024

A teszteredmények alapján elkészült az első éves hallgatóink csoportbontása. 

Megjegyzés: az alábbiakban feltüntetett csoportbontás részünkről csupán egy javaslat, tehát ha valaki úgy érzi, hogy nem a megfelelő csoportba lett besorolva, akkor tekintse meg a haladó és a kezdő órákat egyaránt, és az alapján jelentkezzen a megfelelő szintre. Átjelentkezési szándékukról értesítsék nyelvtanárukat (Molnár Gergő: molnar pont gergo pont adam kukac kre pont hu) szeptember 15-ig! 

Megjegyzés a mintatantervben szereplő nyelvtan órákkal kapcsolatban: 

A Japán nyelvtan tantárgyból a mintatantervnek megfelelően négy félév alatt 12 kredit teljesítése kötelező. A kötelező nyelvi felzárkóztató órák 0 kredites kritériumtárgyak a japán nyelvtudás nélkül beiratkozó hallgatók számára az első évben. 

(BTK1-BN-KEL-10-1301K, BTK1-BN-KEL-10-1302K, BTK1-BN-KEL-10-1303K kódszámú tantárgyi elemek az őszi félévben, és BTK1-BN-KEL-10-1304K, BTK1-BN-KEL-10-1305K és BTK1-BN-KEL-10-1306K kódszámú tantárgyi elemek a tavaszi félévben) 

Nyelvi alapvizsga: Azoknak a hallgatóknak, akik haladó csoportban kezdik meg a képzést, a mintatanterv tanulmányaik negyedik félévére, a kezdő hallgatóknak pedig tanulmányaik ötödik félévére irányozza elő a Nyelvi alapvizsgát. A Nyelvi alapvizsga előfeltétele az alábbi tárgyak teljesítése: Nyelvtan III.–IV.–V., Nyelvgyakorlat III.–IV.–V., Szövegolvasás I. 

Tudnivalók a kezdő nyelvtanórákról 

A japán nyelvtudás nélkül tanulmányaikat megkezdő hallgatók számára meghírdetett két féléves felzárkóztató japán nyelvórák célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a hiragana és katakana szótagírást, az alapszintű japán nyelvtani szerkezeteket, valamint a kandzsik alapkészletébe tartózó 317 írásjegyet. 

Az őszi szemeszter nyelvtan kurzusainak (Japán nyelvtan I/a, Japán nyelvtan I/b és Japán nyelvtan I/c) a célja, hogy a hallgatók eljussanak a Japán Nemzetközi Nyelvvizsga 5. szintjéig, a tavaszi szemeszterben (Japán nyelvtan II/a, Japán nyelvtan II/b és Japán nyelvtan II/c) pedig a Japán Nemzetközi Nyelvvizsga 4. szintjéig. 

Az egymásra épülő Japán nyelvtan I/a, Japán nyelvtan I/b és a Japán nyelvtan I/c kurzusokat 3x 90 percben tartjuk meg, összesen hat csoportra lebontva. A hat körülbelül azonos létszámú csoport óráit négy oktató tartja más-más időpontban (oktatók: Hrabovszky Dóra, Szemerey Márton, Molnár Gergő, Szűts Krisztina). 

Az őszi szemeszter kezdő nyelvtanóráinak tematikája Eri et al., Genki I. An integrated course in elementary Japanese, The Japan Times, 2020 III. kiadású tankönyv tananyagát követi, a tavaszi szemeszter tematikája pedig Eri et al., Genki II. An integrated course in elementary Japanese, The Japan Times, 2020 III. kiadású tankönyvére épül. Ezen tankönyvek beszerzése kötelező. Kérünk mindenkit, hogy már az első tanórára szerezze be. 

A hat csoport óráinak tananyaga azonos, de az oktatóktól függően eltérhet az órákon alkalmazott oktatási módszer, és a számonkérésben is előfordulhatnak különbségek. Az oktatók az első tanórán részletesen ismertetni fogják az órák menetét és teljesítés kritériumait. 

FONTOS! Minden kezdő hallgatónkat arra szeretnénk kérni, hogy az első tanórára tanulja meg írni és olvasni a hiraganákat és katakanákat

A HALADÓ csoport órái: 

BTK1-BN-KEL-10-1313K Japán nyelvtan III. (szerda 14:00-15:30)   

BTK1-BN-KEL-10-1323G Japán nyelvgyakorlat III. (kedd 08:00-09:30)  

Szabadon választható: BTK1-BN-KEL-10-3611G Japán nyelvhelyesség I.   (szerda 10:00-11:30) 

A KEZDŐ csoport órái:  

BTK1-BN-KEL-10-1301K Japán nyelvtan I/a Bevezetés a japán nyelvbe (1.–6. csoport)   

BTK1-BN-KEL-10-1302K Japán nyelvtan I/b Bevezetés a japán nyelvbe (1.–6. csoport)   

BTK1-BN-KEL-10-1303K Japán nyelvtan I/c Bevezetés a japán nyelvbe (1.–6. csoport)   

BTK1-BN-KEL-10-1321G Japán nyelvgyakorlat I. (1.–6. csoport) 

A kezdő nyelvtanórákat szettben (I.a/b/c) kell felvenni: 

I.csoport: Hrabovszky Dóra tanárnő  

BTK1-BN-KEL-10-1301K-1 (Japán nyelvtan I/a) (hétfő 12:00-13:30)  

BTK1-BN-KEL-10-1302K-1 (Japán nyelvtan I/b) (kedd 8:00-9:30) 

BTK1-BN-KEL-10-1303K-1 (Japán nyelvtan I/c) (kedd 12.00-13:30) 

II.csoport: Hrabovszky Dóra tanárnő  

BTK1-BN-KEL-10-1301K-2 (Japán nyelvtan I/a) (szerda 8:00-9:30)  

BTK1-BN-KEL-10-1302K-2 (Japán nyelvtan I/b) (szerda 10:00-11:30) 

BTK1-BN-KEL-10-1303K-2 (Japán nyelvtan I/c) (szerda 12:00-13:30) 

III.csoport: Szemerey Márton tanár úr  

BTK1-BN-KEL-10-1301K-3 (Japán nyelvtan I/a) (hétfő 10:00-11:30)  

BTK1-BN-KEL-10-1302K-3 (Japán nyelvtan I/b) (hétfő 12:00-13:30) 

BTK1-BN-KEL-10-1303K-3 (Japán nyelvtan I/c) (hétfő 14:00-15:30) 

IV. csoport: Molnár Gergő tanár úr  

BTK1-BN-KEL-10-1301K-4 (Japán nyelvtan I/a) (hétfő 8:00-9:30)  

BTK1-BN-KEL-10-1302K-4 (Japán nyelvtan I/b) (hétfő 12:00-13:30) 

BTK1-BN-KEL-10-1303K-4 (Japán nyelvtan I/c) (hétfő 14:00-15:30) 

V. csoport: Szűts Krisztina tanárnő  

BTK1-BN-KEL-10-1301K-5 (Japán nyelvtan I/a) (hétfő 8:00-9:30)  

BTK1-BN-KEL-10-1302K-5 (Japán nyelvtan I/b) (kedd 8:00-9:30) 

BTK1-BN-KEL-10-1303K-5 (Japán nyelvtan I/c) (kedd 12:00-13:30) 

VI. csoport: Szűts Krisztina tanárnő  

BTK1-BN-KEL-10-1301K-6 (Japán nyelvtan I/a) (szerda 8:00-9:30)  

BTK1-BN-KEL-10-1302K-6 (Japán nyelvtan I/b) (szerda 10:00-11:30) 

BTK1-BN-KEL-10-1303K-6 (Japán nyelvtan I/c) (szerda 12:00-13:30) 

A Japán nyelvgyakorlat I. tárgyból hat csoport indul azonos létszámmal, szabadon választják meg, hogy melyik csoportba/időpontra jelentkeznek! 

Kamondi Csenge Virág? 

A haladó csoport névsora 

 1. Babos Bálint János 
 1. Bacsó János 
 1. Ballabás Jázmin Lili 
 1. Barta Csenge 
 1. Borbély Annamária 
 1. Böszörményi Zoltán 
 1. Constans Szilvia 
 1. Farkasdi Izabell 
 1. Fodor Bence 
 1. Fodor Zsófia 
 1. Füleki Ádám Ede 
 1. Gulyás Anna Rebeka 
 1. Karaba Dominika 
 1. Klembala Zsófia Flóra 
 1. Rácz Róbert 
 1. Szabó Kamilla 
 1. Tóth Balázs 

Az I. kezdő csoport névsora: (oktató: Hrabovszky Dóra)  

 1. Angyal Nikolett Virág 
 1. Bagyura Zalán 
 1. Bányai Lívia 
 1. Barát István Dávid 
 1. Bártfai Zsanett 
 1. Bartos Boglárka Kinga 
 1. Bertha László Antal 
 1. Bézi Polla 
 1. Biró Cicelle Mária 
 1. Boros Gergő Nándor 
 1. Bujka Balázs Adrián 
 1. Chobola Noémi 
 1. Császár Róbert 
 1. Csényi Virág Tekla 
 1. Csizmadia Csilla Anudari 
 1. Csonki Napsugár Bettina 
 1. Domaniczki László 

A II. kezdő csoport névsora: (oktató: Hrabovszky Dóra)  

 1. Eszes Ádám Bence 
 1. Farkas Lizett 
 1. Fehérvári Flóra 
 1. Füstös Petra Eszter 
 1. Gábor Adrienn 
 1. Gaibl Áron 
 1. Garzó Liliána 
 1. Gerendás Hédi Anna 
 1. Gódor Boglárka 
 1. Gyöngyösi András József 
 1. Gyuricza Renáta Beatrix 
 1. Gyurics Anna Judit 
 1. Hevő Balázs 
 1. Hidi Noémi 
 1. Horváth Virág 
 1. Hugya Tímea 
 1. Jaczina Blanka Ibolya 

A III. kezdő csoport névsora: (oktató: Szemerey Márton)  

 1. Jakus Boglárka 
 1. Jaskó Kamilla 
 1. Joós Viktória Júlia 
 1. Juhász Inez 
 1. Kasza Luca Sára 
 1. Keresztes Alexandra 
 1. Király Barbara Luca 
 1. Kiss József Miklós 
 1. Kiss Leona Blanka 
 1. Kiss Noémi Anna 
 1. Komendó Janka 
 1. Kovács Boglárka Eszter 
 1. Kovács Fruzsina 
 1. Kovács Krisztina Piroska 
 1. Kőnig Hajnalka 
 1. Kőszegi Dóra 
 1. Kulcsár Vanda 
 1. Lerner Gergely 

A IV. kezdő csoport névsora: (oktató: Molnár Gergő)  

 1. Kustár-Nagy Lenke 
 1. Laham Mahmoud 
 1. Lakatos Luca 
 1. Lamos Bendegúz Márk 
 1. Lázity Gergely 
 1. Legén Ádám Zalán 
 1. Lénárt Lili 
 1. Mala Roland 
 1. Mandler Nikolett 
 1. Matyi Krisztina 
 1. Miskolczi Fanni 
 1. Mohácsi Julianna 
 1. Molnár Emese 
 1. Nagy Dávid 
 1. Nagyváradi Ábel 
 1. Nemes István Domonkos 
 1. Németi Niké 
 1. Nyers Fanni Judit 
 1. Őri-Kiss Bálint 

Az V. kezdő csoport névsora: (oktató: Szűts Krisztina)  

 1. Persa Róbert László 
 1. Pintér Panka Laura 
 1. Platthy Bence Dániel 
 1. Puskás Enikő 
 1. Remetei Eszter 
 1. Réti Orsolya 
 1. Révész Ágnes Andrea 
 1. Révész Gábor 
 1. Rosenthál Márk 
 1. Sárkány Mónika 
 1. Simon János István 
 1. Szabó Bence Álmos 
 1. Szalai Antónia 
 1. Szatai Rebeka Tiana 
 1. Szentgyörgyi János 
 1. Szentléleki Barna 
 1. Takács Tamara 
 1. Kügler Vanessa 
 1. Szőke Cintia (2.félévtől) 

A VI. kezdő csoport névsora: (oktató: Szűts Krisztina)  

 1. Tálos Márk 
 1. Tannert Enikő Csenge 
 1. Tar Orsolya 
 1. Tátrai Bálint 
 1. Ternyák Lara Boglárka 
 1. Tihanyi Sára Zsófia 
 1. Tollár Johanna Magdolna 
 1. Tordai Diána 
 1. Tóth Anna 
 1. Tóth Anett 
 1. Török Roland 
 1. Turi Gergely 
 1. Vadas Alexandra Rebeka 
 1. Vajda Dorottya 
 1. Varga Bálint 
 1. Vámos Anna 
 1. Várnagy Viktória 
 1. Vetési Ákos Tamás 
 1. Vincze Viktória Judit 
 1. Wéber Nikolett (2.félévtől)