Tanszéki demonstrátori pályázat a Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézetben

Az KRE BTK Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete tanszéki demonstrátori pályázatot ír ki a 2014/15-ös tanév tavaszi félévére.

2015. február 16-tól kezdődően egy félévre

A demonstrátori pályázat célja a kiemelkedő képességű hallgatók kutató munkájának, oktatási tapasztalatainak segítése. A demonstrátori megbízás egy félévre szól, ami a

feladatok magas színvonalú teljesítése esetén meghosszabbítható.

A demonstrátori megbízás lehetőséget ad a különböző tanszéki feladatokban való részvételre:

 • a tudományos kutatómunka terén
 • az oktató munkában (pl. oktatási anyagok előkészítése, egy-egy előadás tartása saját témában)
 • az oktatás- és kutatásszervezési feladatokban (pl. szakmai rendezvények, szakos TDK fordulók, konferenciák, pályázatok előkészítése, szervezése).

A demonstrátorok feladata továbbá a tanszéki munka támogatása: a tanszéki honlap szerkesztése, egyetemi diákcsereprogram keretében érkező japán diákok ügyeinek intézése, a szakos könyvtár kezelése, közösségi élet szervezése a diákokkal való kapcsolattartás segítése. A demonstrátori tevékenység átlagosan heti 4-8 órás feladatvégzést jelent, ami egyéni egyeztetés során hetenként eltérő terhelést is magában foglalhat.

A demonstrátor konkrét feladatait az intézet / tanszék vezetője, illetve a demonstrátor szakmai munkáját segítő oktató határozza meg.

A demonstrátori pozíció tiszteletdíjjal nem jár, de az életrajzban szerepelhet, a tanszéki ajánlólevelekben feltüntetésre kerül.

  

A demonstrátori jelentkezés feltételei:

 • pályázhat minden alapszakos japán szakirányos hallgató, aki legalább két lezárt félévvel és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik
 • pályázhat minden japanológia mesterképzéses hallgató, aki egy lezárt félévvel és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik
 • utolsó lezárt félévének tanulmányi eredményi átlaga legalább 4,00

Az elbírálás során előnyben részesül, aki:

 • jó japán ill. angol nyelvtudással,
 • jó szervező készséggel,
 • megfelelő kommunikációs képességgel,
 • jó fogalmazókészséggel,
 • számítógépes alapismeretekkel rendelkezik.

A demonstrátori pályázathoz a következőket kell csatolni:

 • Jelentkezési lap
 • Ajánlás a KRE Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete egy oktatójától (a jelentkezési lapon)
 • Motivációs levél (a pályázat beadásának indoklásával)
 • Szakmai önéletrajz
 • Indexmásolat
 • „demonstrátori pályázat” tárgymegjelölés az e-mailben,

A demonstrátori pályázat leadásának határideje: 2015. február 11.

A pályázat leadásának helye:

A KRE Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete titkárságán.

A motivációs levelet  és a szakmai önéletrajzot elektronikus úton is kérjük elküldeni a varrok.ilona kukac kre pont hu címre!

A pályázat elbírálása:

A pályázatokról a Japanológia Tanszék oktatóiból álló adhoc bizottság dönt.