Óita Egyetem. Japán nyelv és kultúra (MEXT) ösztöndíj 2015-2016-ös tanév

Kedves hallgatók,

Az Óita Egyetem MEXT ösztöndíjára február 16-a éjfélig lehet pályázni az alábbi dokumentumok megküldésével a somodi.julia kukac kre pont hu címre. A feltételeket a mellékelt dokumentumban találják. A késve beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elbírálni!

  1. a)  kitöltött jelentkezési lap és japán nyelvű esszé, amely a következőket tartalmazza: (カーロリ 大学の日本学科でどんな勉強をして、何に興味をもったか、何を卒業論文で書きたいか。大分大 学で何を勉強したいか。)について400字以上500字以下でお願いします。(ld. Application form)
  2. b)  magyar nyelvű motivációs levél (név, évfolyam, eddigi eredményeit: előző félévek tanulmányi átlaga, japán nyelvvizsga (elért pontszám feltüntetésével), nyelvórákon (Nyelvtan, Szövegolvasás, Nyelvgyakorlat) szerzett érdemjegy, TDK, konferenciaszereplés, stb.)

2015. február 09.