Tájékoztató a nyelvórákra történő regisztrációról a Keleti nyelvek és kultúrák szakra (BA) 2016-ben felvételt nyert hallgatók számára

Az első évfolyamra beiratkozott hallgatókkal az augusztus 29-i szakos tájékoztatón szintfelmérőt íratunk, amelynek eredménye alapján javaslatot teszünk hallgatóinknak arra vonatkozólag, hogy a kezdő vagy a haladó szintű nyelvórák felvételét ajánljuk.

Azoknak a hallgatóknak, akik a kezdő csoportban kezdik meg a nyelvtanulást, az első félévben a következő nyelvórákat kell felvenniük:

BJP 2014, BJP 2017, BJP 2018 Japán nyelvtan I/a,b,c Bevezetés a japán nyelvbe (1.–4. csoport)

BJP 2111 Japán nyelvgyakorlat I. (1.–5. csoport)

A Japán nyelvtan tantárgyból négy, a Japán nyelvgyakorlat tantárgyból öt csoportot indítunk, a csoportbeosztásról a szintfelmérő után döntünk.

 

Megjegyzés a mintatantervben szereplő nyelvtan órákkal kapcsolatban:

A Japán nyelvtan tantárgyból a mintatantervnek megfelelően négy félév alatt 12 kredit teljesítése kötelező. A kötelező nyelvi felzárkóztató órák 0 kredites kritériumtárgyak a japán nyelvtudás nélkül beiratkozó hallgatók számára az első évben (BJP 2014, BJP 2017, BJP 2018 kódszámú tantárgyi elemek az őszi félévben, és BJP 2024, BJP 2025 és BJP 2027 kódszámú tantárgyi elemek a tavaszi félévben)

 

A haladó csoportos hallgatóknak az alábbi nyelvórákat kell felvenniük az első félévben:

BJP 2031 Japán nyelvtan III. (1.–5. csoport)

BJP 2131 Japán nyelvgyakorlat III. (1.–5. csoport)

Mindkét tárgyból több csoport indul azonos létszámmal, a hallgatók szabadon választják meg, hogy melyik csoportba/időpontra jelentkeznek. Az egyes csoportok keretlétszáma nem bővíthető!

A fentieken kívül szabadon választható tárgyként ajánlott az alábbi két nyelvóra felvétele is:

BJP 2211 Japán nyelvhelyesség I.

BJP 9301 Kezdő szövegolvasás I.

 

Nyelvi alapvizsga: Azoknak a hallgatóknak, akik haladó csoportban kezdik meg a képzést, a mintatanterv tanulmányaik negyedik félévére, a kezdő hallgatóknak pedig tanulmányaik ötödik félévére irányozza elő a Nyelvi alapvizsgát. A Nyelvi alapvizsga előfeltétele az alábbi tárgyak teljesítése: Nyelvtan III.–IV.–V., Nyelvgyakorlat III.–IV.–V., Szövegolvasás I.

 

 

Keleti nyelvek és kultúrák (BA szak). Nyelvórák.

A 2016/2017-es tanévben szakunkra beiratkozott hallgatóink számára.

Rövidítések:

K=kötelező; SZV=szabadon választható; Ke=kezdők; H=haladók.

Megjegyzés:

  1. Fontos! A kezdő illetve a haladó hallgatók mintatanterve a nyelvtan és nyelvgyakorlat órák tekintetében eltér. Ha a csoportbeosztással kapcsolatban mégis másképp döntenének (kezdő helyett a haladó, vagy haladó helyett inkább a kezdő mintatantervet választanák), jelenteniük kell a Tanszék, illetve a Tanulmányi Osztály részére, hogy tantervet szeretnének váltani. A bejelentés után a Tanulmányi Osztály intézi a tantervcserét.
  2. A lenti táblázatban szereplő tárgykódok korábbi tanév tárgykódjai, a helyes tárgykódok a 2016/17-es tanév érvényes mintatantervében szereplő kódok!

image003