Ismét TDK

japanologiaTDKAz Országos Tudományos Diákköri Tanács Humán Tudományi (bölcsész) Szakmai Bizottsága 2013 áprilisában Debrecenben rendezi meg a XXXI. OTDK Humán Tudományi Szekcióját. A rendező intézmény a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara. A konferencia az intézményi diákköri felolvasó ülések legjobb, ott a zsűri által a XXXI. OTDK-ra javasolt dolgozatainak bemutatására és értékelésére szolgál.

A konferencián az egyetemek és főiskolák – a pályamunka témaköréhez kapcsolódó – egységes, osztatlan egyetemi, főiskolai és a BA, MA, képzésében – nappali, levelező, távoktatási, esti oktatási formában – részt vevő hallgatói, valamint a 2012–2013. években végzettek vehetnek részt, amennyiben megfelelnek a XXXI. OTDK központi és a szekciófelhívásban foglalt valamennyi feltételnek.

A nevezés feltétele olyan diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunka, amely a graduális képzési idő alatt önképzési céllal készült, és az abszolutóriumot megelőzően bemutatták, minősítették, szakterületi, kari, intézményi vagy más intézményközi tudományos diákköri fórumon, és ott az országos konferenciára javasolták. Az országos konferenciára benyújtott munkának azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával, amellyel a pályamunka készítője az intézményi konferencián jogosultságot szerzett az OTDK-n történő részvételre.

A dolgozatok terjedelme minimum 20 – maximum 40 oldal (oldalanként max. 1800 karakter lehet (ebben a jegyzetek és a szakirodalom is benne foglaltatnak) a mellékleteken kívül. A dolgozat magyar vagy idegen nyelven adandó be, bekötve vagy egybefűzve. A szóbeli bemutatás idegen nyelven is történhet az idegen nyelvű tagozatokban, de a szervezők fenntartják maguknak azt a jogot, hogy egy adott tagozat bemutatási nyelvét meghatározzák.

A konferenciára történő jelentkezés végső határideje 2012. december 5. (szerda) (postabélyegző szerint). (Központi kiírás, www.otdt.hu)

Károlis kari TDK: Az OTDK-ra nevezés a kari fordulón való részvétellel történik, ez tavasszal (április 20. körül) és ősszel (október) is lehetséges, de a 2012 nyarán végzőknek mindenképpen még az abszolutórium megszerzése előtt, azaz a mostani tavaszi fordulón kell kvalifikálniuk magukat, és így – a diploma megszerzésének ellenére – részt vehetnek 2013 tavaszán az országos versenyen. A tavaszi fordulón részt vett végzősöknek a dolgozat végleges leadási határideje május, a többieknek december 5.

A szóbeli fordulókon egy 15-20 perces előadásban kell bemutatni a dolgozatot, ezt pontozza a zsűri. A szóbeli forduló előtt írásos formában is le kell adni a dolgozat tervezetét, amit előzetesen bíráló értékel. A két pontszám összessége adja a végeredményt, ami alapján a résztvevőket a zsűri rangsorolja, az I-II-III. helyezetteket pénzjutalommal díjazza (erre csak a tavaszi fordulón van lehetőség egy pályázatnak köszönhetően), és megnevezi az országos versenyre továbbjutókat. (Az MA felvételin a TDK helyezés pluszpontot jelent.)

A 2011-es OTDK-n tanszékünk nagyszerűen szerepelt, 9 hallgatónk vett részt az Orientalisztika szekcióban, és egy 2. és egy 3. helyet szereztek.

A jelentkezés és részvétel további részleteiről a későbbiekben is tájékoztatást nyújtunk.

Farkas Ildikó Japanológia TDK vezető tanár