TDK felhívás

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Humán Tudományi (bölcsész) Szakmai Bizottsága 2017 áprilisában Pécsen rendezi meg a XXXIII. OTDK Humán Tudományi Szekcióját. A rendező intézmény a Pécsi Egyetem Bölcsészettudományi Kara. A konferencia az intézményi diákköri felolvasó ülések legjobb, ott a zsűri által a XXXI. OTDK-ra javasolt dolgozatainak bemutatására és értékelésére szolgál.

A konferencián az egyetemek és főiskolák – a pályamunka témaköréhez kapcsolódó – egységes, osztatlan egyetemi, főiskolai és a BA, MA, képzésében – nappali, levelező, távoktatási, esti oktatási formában – részt vevő hallgatói, valamint a 2016–2017. években végzettek vehetnek részt, amennyiben megfelelnek a XXXIII. OTDK központi és a szekciófelhívásban foglalt valamennyi feltételnek.

A nevezés feltétele olyan diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunka, amely a graduális képzési idő alatt önképzési céllal készült, és az abszolutóriumot megelőzően bemutatták, minősítették, szakterületi, kari, intézményi vagy más intézményközi tudományos diákköri fórumon, és ott az országos konferenciára javasolták. Az országos konferenciára benyújtott munkának azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával, amellyel a pályamunka készítője az intézményi konferencián jogosultságot szerzett az OTDK-n történő részvételre.

A dolgozatok terjedelme minimum 20 – maximum 40 oldal (oldalanként max. 1800 karakter lehet (ebben a jegyzetek és a szakirodalom is benne foglaltatnak) a mellékleteken kívül. A dolgozat magyar vagy idegen nyelven adandó be, bekötve vagy egybefűzve. A szóbeli bemutatás idegen nyelven is történhet az idegen nyelvű tagozatokban, de a szervezők fenntartják maguknak azt a jogot, hogy egy adott tagozat bemutatási nyelvét meghatározzák.

A konferenciára történő jelentkezés végső határideje 2017. január 11. (szerda)

 

Károlis kari TDK: Az OTDK-ra nevezés a kari fordulón való részvétellel történik, ez most ősszel is lehetséges. A Japanológia TDK szóbeli fordulója november 28, 14 óra.

A szóbeli fordulókon egy 15-20 perces előadásban kell bemutatni a dolgozatot, ezt pontozza a zsűri. A szóbeli forduló előtt írásos formában is le kell adni a dolgozat tervezetét (a témavezetőnek november 20-ig), amelyet bíráló értékel. A két pontszám összessége adja a végeredményt, ami alapján a résztvevőket a zsűri rangsorolja, és megnevezi az országos versenyre továbbjutókat. (A TDK helyezés pluszpontot jelent MA felvételin, valamint ösztöndíjak elbírálásánál is számít.) Az OTDK-n való részvételt az egyetem anyagilag támogatja (nevezési díj, utazás, szállás).

 

További információk :

http://otdt.ganda.hu/media/uploads/human.pdf

 

Aki most szeretne részt venni a Japanológia TDK-n, azt kérjük, hogy egyrészt részvételi szándékát jelezze Farkas Ildikó tanárnőnél (farkas.ildiko kukac kre pont hu), illetve kérjen fel témavezetőt, akivel konzultál, és akihez dolgozatának minimum ¾-es készültségű változatát juttassa el november 20-ig. A TDK-dolgozat és a szakdolgozat megegyezhet BA végzős esetében, MA végzős esetében nyilatkozni kell a különbözőségről, ld. http://otdt.ganda.hu/media/uploads/human.pdf  4.o.

 

Farkas Ildikó Japanológia TDK vezető tanár