Shiba Nobuhiro előadása

Csütörtök délután, 18:00-tól  az ELTE D épületében (1-es terem) tart előadást a regionális kutatás és a japanológia kapcsolatáról Shiba Nobuhiro, a Josei Egyetem Közép-Kelet Európa Intézetének igazgatóhelyettese.

 

「Shiba sensei előadása alapvető kérdéseket vet fel a japanológia modern átértelmezésével, illetve egy ehhez kapcsolódó szemléletváltással kapcsolatban. A „regionális kutatás” túllép a bölcsészettudomány hagyományos kategóriáin és keretein, és minél tágabb értelemben próbálja kontextualizálni egy adott terület kultúráját. A japanológia a regionális kutatás tükrében a japán kultúrát interdiszciplináris, különböző tudományágak határain átívelő, tág perspektívából próbálja megközelíteni. A japán kultúrában tehát ilyen értelemben a Távol-Keleti régióval ápolt nemzetközi kapcsolatokon keresztül, gazdasági és politikai karakterén át, földrajzi adottságaiig mindennek komoly jelentőséget tulajdonít, és ezeket a jellegzetességeket a tradicionális bölcselet kutatásakor is szem előtt tartja. Shiba sensei modern nézetei, és gazdag tapasztalatai a regionális kutatás terén komoly segítséget nyújthatnak azoknak az egyetemistáknak, akik még keresik kutatási témájukat, illetve azoknak, akik érdeklődnek a japanológia legmodernebb törekvései és jövőbeli perspektívái iránt. 」