Két idegen nyelvű fordítói szakirányú továbbképzés

Bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai uniós és társadalomtudományi két idegen nyelvű szakfordítói és műfordítói (választható nyelvek: angol, német, francia, holland, japán, kínai) szakirányú továbbképzés

Képzési idő / megszerezhető kreditek száma
4 félév / 120 kredit

A részvétel feltételei
Az alábbi bemeneti feltételek egyikének megléte:

– alapfokozat és a választott nyelveknek megfelelő szakképzettség:
angol nyelv: anglisztika alapszakos bölcsész (angol szakirány) szakképzettség;
német nyelv: germanisztika, német alapszakos bölcsész szakképzettség vagy germanisztika, német nemzetiségi alapszakos bölcsész szakképzettség;
francia nyelv: romanisztika, francia alapszakos bölcsész szakképzettség;
holland nyelv: germanisztika, néderlandisztika alapszakos bölcsész szakképzettség;
japán nyelv: keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, japán szakirányon szakképzettség;
kínai nyelv: keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, kínai szakirányon szakképzettség;

– legalább főiskolai szintű és a választott nyelveknek megfelelő szakképzettség: angol / német / francia / holland / japán / kínai nyelv és irodalom szakos és/vagy tanári oklevél;

– a választott nyelveknek megfelelő angol; francia / holland / japán / kínai / német nyelvterületen szerzett legalább „bachelor” végzettség;

– egyéb felsőfokú végzettség és a választott nyelveknek megfelelő felsőfokú, komplex típusú angol / francia / holland / japán / kínai / német államilag elismert nyelvvizsga (illetve annak megfelelő, az intézmény által elfogadott nyelvvizsga) / vagy holland nyelv választása esetén holland nemzetközi nyelvvizsga (Certificaat Nederlands) (illetve annak megfelelő, az intézmény által elfogadott nyelvvizsga), illetve japán nyelv választása esetén a Japán Nemzetközi Nyelvvizsga (Nihongo Nórjoku Siken) N2 (régi típusú vizsga estén 2 kjú) szintje (illetve annak megfelelő, az intézmény által elfogadott nyelvvizsga);

valamint:
– alapvető felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek;

Kimeneteli követelmények: A képzés egy záróvizsgával zárul, aminek részét képezi a leadott képesítő fordítás, tudományos jellegű esszé és fordítói portfólió megvédése.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve
Két idegen nyelvű szakfordító és műfordító [első idegen nyelv megnevezése] – [második idegen nyelv megnevezése] nyelvekből és magyar nyelvből

Kapcsolattartó/szakfelelős
Dr. Sepsi Enikő szakfelelős
Sasné Simon Edit kapcsolattartó
cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 4
tel/fax: (1) 483-2882
email: simon.edit kukac kre pont hu
Kazán Ivett kapcsolattartó
cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 4
email: kazan.ivett kukac kre pont hu

Jelentkezési határidő: 2018. június 12.

Jelentkezés módja: jelentkezési lapon, vagy levélben, vagy személyesen, valamint a szükséges dokumentumok (egy oldalas motivációs levél az adott nyelven/nyelveken; diploma fénymásolata; nyelvvizsga bizonyítványok fénymásolata) postai úton történő beküldésével.

Önköltség: 180 000 Ft/félév

Csatolandó dokumentumok: egy oldalas motivációs levél az adott nyelven/nyelveken; diploma fénymásolata; nyelvvizsga bizonyítványok fénymásolata.

Képzés kezdete: 2018. szeptember

Egyéb információk
A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére, különböző műfajú bölcsészettudományi, társadalomtudományi, jogi és gazdasági szakszövegek tartalmilag pontos, a kulturális különbségeket is figyelembe vevő fordítására; szabatos célnyelvi szövegalkotásra a szakterület szövegfajtáinak és terminológiájának ismeretében, a nyelvhelyességi szabályok egyidejű betartása mellett, továbbá az ismeretek birtokában  képesek magas szinten ellátni a különböző szakmai szövegek írásbeli nyelvi közvetítésének feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen, műfajának megfelelően, tartalmilag, gondolatilag és stilárisan hűen tudják reprodukálni a célnyelven, széles körű szakmai és kulturális ismeretekkel rendelkeznek és különösen tájékozottak a forrásnyelvi és célnyelvi ország(ok), valamint az EU országok vonatkozó szakterületein, társadalmi, gazdasági, jogi, politikai és kulturális életében, ismerik a nyelvi közvetítés etikai és jogi szabályait, tisztában vannak a fordító jogaival és kötelességeivel, ismerik és a gyakorlatban is tudják alkalmazni a szerkesztés szabályait és eszközeit.

Témabejelentő lap tanulmányaikat 2017 szeptemberében vagy azt követően megkezdett, fordítói szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók részére

A képzés képzési és kimeneti követelményei: pdf

A képzés tanterve: 2017/2018

                                   2015/2016

                                   2014/2015

                                   2013/2014

Jelentkezési lap: doc

vagy elektronikus úton: http://www.kre.hu/btkfelveteli

A szakirányú továbbképzés helyszíne: 1088 Budapest, Reviczky utca 4.

A képzés várható napjai az őszi félévben:


2018. szeptember 21-22.
2018. október 5-6.
2018. október 26-27.
2018. november 9-10.
2018. november 23-24.
2018. december 7-8. (számonkérés egyes gyakorlati tárgyakból)

Tömbösített óra időpontja: 2018. szeptember 28. és 2018. szeptember 29.