CSOPORTBONTÁS 2022/2023

A teszteredmények alapján elkészült az első éves hallgatóink csoportbontása. 

Megjegyzés: az alábbiakban feltüntetett csoportbontás részünkről csupán egy javaslat, tehát ha valaki úgy érzi, hogy nem a megfelelő csoportba lett besorolva, akkor tekintse meg a haladó és a kezdő órákat egyaránt, és az alapján jelentkezzen a megfelelő szintre. Átjelentkezési szándékukról értesítsék nyelvtanárukat (Molnár Gergő: molnar pont gergo pont adam kukac kre pont hu) szeptember 15-ig! 

Megjegyzés a mintatantervben szereplő nyelvtan órákkal kapcsolatban: 

A Japán nyelvtan tantárgyból a mintatantervnek megfelelően négy félév alatt 12 kredit teljesítése kötelező. A kötelező nyelvi felzárkóztató órák 0 kredites kritériumtárgyak a japán nyelvtudás nélkül beiratkozó hallgatók számára az első évben. 

(BTK1-BN-KEL-10-1301K, BTK1-BN-KEL-10-1302K, BTK1-BN-KEL-10-1303K kódszámú tantárgyi elemek az őszi félévben, és BTK1-BN-KEL-10-1304K, BTK1-BN-KEL-10-1305K és BTK1-BN-KEL-10-1306K kódszámú tantárgyi elemek a tavaszi félévben) 

Nyelvi alapvizsga: Azoknak a hallgatóknak, akik haladó csoportban kezdik meg a képzést, a mintatanterv tanulmányaik negyedik félévére, a kezdő hallgatóknak pedig tanulmányaik ötödik félévére irányozza elő a Nyelvi alapvizsgát. A Nyelvi alapvizsga előfeltétele az alábbi tárgyak teljesítése: Nyelvtan III.–IV.–V., Nyelvgyakorlat III.–IV.–V., Szövegolvasás I.  

Tudnivalók a kezdő nyelvtanórákról 

A japán nyelvtudás nélkül tanulmányaikat megkezdő hallgatók számára meghírdetett két féléves felzárkóztató japán nyelvórák célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a hiragana és katakana szótagírást,  az alapszintű japán nyelvtani szerkezeteket, valamint a kandzsik alapkészletébe tartózó  317 írásjegyet.  

Az őszi szemeszter nyelvtan kurzusainak (Japán nyelvtan I/a, Japán nyelvtan I/b és Japán nyelvtan I/c) a célja, hogy a hallgatók eljussanak a Japán Nemzetközi Nyelvvizsga 5. szintjéig, a tavaszi szemeszterben (Japán nyelvtan II/a, Japán nyelvtan II/b és Japán nyelvtan II/c) pedig a Japán Nemzetközi Nyelvvizsga 4. szintjéig. 

Az egymásra épülő Japán nyelvtan I/a, Japán nyelvtan I/b és a Japán nyelvtan I/c kurzusokat 3x 90 percben tartjuk meg, összesen öt csoportra lebontva. Az öt azonos létszámú csoport óráit négy oktató tartja más-más időpontban (oktatók: Hrabovszky Dóra, Szemerey Márton, Molnár Gergő, Szűts Krisztina). 

Az őszi szemeszter kezdő nyelvtanóráinak tematikája  Eri et al., Genki I. An integrated course in elementary Japanese, The Japan Times, 2020 III. kiadású tankönyv tananyagát követi, a tavaszi szemeszter tematikája pedig Eri et al., Genki II. An integrated course in elementary Japanese, The Japan Times, 2020 III. kiadású tankönyvére épül. Ezen tankönyvek beszerzése kötelező. Kérünk Mindenkit, hogy már az első tanórára szerezze be. 

Az öt csoport óráinak tananyaga azonos, de az oktatóktól függően eltérhet az órákon alkalmazott oktatási módszer, és a számonkérésben is előfordulhatnak különbségek. Az oktatók az első tanórán részletesen ismertetni fogják az órák menetét és teljesítés kritériumait.  

FONTOS! Minden kezdő hallgatónkat arra szeretnénk kérni, hogy az első tanórára tanulja meg írni és olvasni a hiraganákat és katakanákat

A HALADÓ csoport órái: 

BTK1-BN-KEL-10-1313K Japán nyelvtan III. (hétfő 12:00-14:00)   

BTK1-BN-KEL-10-1323G Japán nyelvgyakorlat III. (szerda 12:00-14:00)  

Szabadon választható: BTK1-BN-KEL-10-3611G Japán nyelvhelyesség I.   (péntek 12:00-14:00) 

A KEZDŐ csoport órái:  

BTK1-BN-KEL-10-1301K Japán nyelvtan I/a Bevezetés a japán nyelvbe (1.–5. csoport)   

BTK1-BN-KEL-10-1302K Japán nyelvtan I/b Bevezetés a japán nyelvbe (1.–5. csoport)   

BTK1-BN-KEL-10-1303K Japán nyelvtan I/c Bevezetés a japán nyelvbe (1.–5. csoport)   

BTK1-BN-KEL-10-1321G Japán nyelvgyakorlat I. (1.–5. csoport) 

A kezdő nyelvtanórákat szettben kell felvenni, ezért kérjük, hogy   

Az I.csoport hallgatói  Hrabovszky Dóra tanárnő  

BTK1-BN-KEL-10-1301K-1 (Japán nyelvtan I/a) (hétfő 8:00-9:30)  

BTK1-BN-KEL-10-1302K-1 (Japán nyelvtan I/b) (hétfő 10:00-11:30) 

BTK1-BN-KEL-10-1303K-1 (Japán nyelvtan I/c) (hétfő 12.00-13:30) 

kódú tárgyait vegyék fel.   

A II.csoport hallgatói  Hrabovszky Dóra tanárnő  

BTK1-BN-KEL-10-1301K-2 (Japán nyelvtan I/a) (szerda 8:00-9:30)  

BTK1-BN-KEL-10-1302K-2 (Japán nyelvtan I/b) (szerda 10:00-11:30) 

BTK1-BN-KEL-10-1303K-2 (Japán nyelvtan I/c) (szerda 12:00-13:30) 

kódú tárgyait vegyék fel.   

A III.csoport hallgatói  Szemerey Márton tanár úr  

BTK1-BN-KEL-10-1301K-3 (Japán nyelvtan I/a) (szerda 8:00-9:30)  

BTK1-BN-KEL-10-1302K-3 (Japán nyelvtan I/b) (szerda 10:00-11:30) 

BTK1-BN-KEL-10-1303K-3 (Japán nyelvtan I/c) (szerda 12:00-13:30) 

kódú tárgyait vegyék fel.  

A IV. csoport hallgatói  Molnár Gergő tanár úr  

BTK1-BN-KEL-10-1301K-4 (Japán nyelvtan I/a) (hétfő 8:00-9:30)  

BTK1-BN-KEL-10-1302K-4 (Japán nyelvtan I/b) (hétfő 10:00-11:30) 

BTK1-BN-KEL-10-1303K-4 (Japán nyelvtan I/c) (hétfő 12:00-13:30) 

kódú tárgyait vegyék fel.   

Az V. csoport hallgatói  Szűts Krisztina tanárnő  

BTK1-BN-KEL-10-1301K-5 (Japán nyelvtan I/a) (szerda 8:00-9:30)  

BTK1-BN-KEL-10-1302K-5 (Japán nyelvtan I/b) (szerda 10:00-11:30) 

BTK1-BN-KEL-10-1303K-5 (Japán nyelvtan I/c) (szerda 12:00-13:30) 

kódú tárgyait vegyék fel.   

A Japán nyelvgyakorlat I. tárgyból öt csoport indul azonos létszámmal, szabadon választják meg, hogy melyik csoportba/időpontra jelentkeznek! 

A haladó csoport névsora (15 fő) 

Ágoston Laura Anna 

Bacsó János 

Barkó Eszter 

Biszun Konrád 

Constans Szilvia 

Gerlán Alíz 

Király Máté 

Lakatos Zsombor 

Péli Luca 

Petrán Fanni Edina 

Salomvári Anna 

Szentgyörgyi János 

Tóth Anikó 

Vadas Edina 

Valkó Barbara 

Az I. kezdő csoport névsora: (18 fő, oktató: Hrabovszky Dóra)  

Angyalosi Bence 

Araszhegyi Diána 

Argai Álmos 

Bársony-Bedics Diána 

Bencz Réka 

Biacs Melinda 

Boros Gyevi Gergő 

Czenki Klaudia 

Deák Viktória Nikolett 

Debreczeni Aliz Zsuzsanna 

Dékány Gergő 

Demeter Eszter Dalma 

Dinya Krisztina 

Domonkos Dóra 

Fábián Vivien Gyöngyi 

Farkas Áron László 

Farkas-Nemes Veronika Edina 

Fehér Gréta Irén 

A II. kezdő csoport névsora: (18 fő, oktató: Hrabovszky Dóra)  

Galsi Flórián 

Gönczi Brigitta Vivien 

György Johanna 

Havas Borbála Kinga 

Hornyák Gréta 

Horváth Borbála Alojzia 

Horváth Hanna Boglárka 

Horváth Lilla 

Horváth Rebeka 

Hudák Réka Csilla 

Jakab Júlia 

Juhász Dóra Ágnes 

Kálóczy Borbála 

Kecskés Karina 

Kikkel Nikoletta Éva 

Kiss-Halász Regina 

Kmetykó Zoltán 

Koleszár Kata Rebeka 

A III. kezdő csoport névsora: (18 fő, oktató: Szemerey Márton)  

Dr. Ijjas Ágnes Márta 

Korponai Ádám Gyula 

Kovács Dalma Dorina 

Kovács Tibor Róbert 

Kulcsár Bence 

Kügler Vanessa 

Lázity Gergely György 

Lengyel Nikolett 

Lőrinc Dóra Cintia 

Lőrincz Hanna 

Madarász Róza 

Maglóczki Medárd 

Mák Patrik Norbert 

Mandzák Vanda 

Marczell Mária Anna 

Ménesi Julianna 

Mester Zoltán 

Miskolczi Fanni 

A IV. kezdő csoport névsora: (19 fő, oktató: Molnár Gergő)  

Nagy Emese Zita 

Nagy Evelin 

Nagy Klaudia Regina 

Nemcsik Kamilla 

Orosz Gergő Csaba 

Pacsay Barbara 

Pajzs Abigél 

Palkovics Anna 

Pancza Adrienn 

Pap Virág 

Pereházy Luca 

Perity Marietta Helén 

Pribék Anna 

Sinka Zsanett 

Sinkó Péter 

Soós Lilla Krisztina 

Stempel Katica 

Stranszky Sára Luca 

Strobli Zakariás Benjámin 

Az V. kezdő csoport névsora: (19 fő, oktató: Szűts Krisztina)  

Sugár Karola Tícia 

Szabó Csenge 

Szántó Eszter 

Szenti József Atilla 

Szilasi Magdolna Adrienn 

Szivós László 

Szőke Cintia Zsanett 

Takács Tamara 

Tánczos Roland 

Tóth Adorján Károly 

Tóth Anett 

Tóth Patrícia 

Toumi Hayat 

Túri Péter 

Vajkó Zsófia 

Váradi Georgina Mercédesz 

Visóvölgyi Renáta 

Wéber Nikolett 

Zarka Lili Anna