VIII. Japanológia konferencia

Konferencia a Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete szervezésében, időpont: április 22. hétfő, helyszín: 1088 Budapest, Reviczky utca 4. III. emelet 305. terem.

Az Edo-kor hagyománya

9.00: Mecsi Beatrix (ELTE): A “Perspektíva” mint látásmód megjelenése Kelet-Ázsiában és az Edo-kori Japánban

9.30: Daniela Sadun (Róma): Banko ceramics and their beginnings during the Edo period

10.00: Sági Attila (ELTE): Az Edo-korban végbemenő hangtani változások és meglétük a mai japán nyelvjárásokban

Kávészünet

11.00: Szabó Balázs (ELTE): A régi szavak jelentése – Ogjú Szorai és a Ken-en iskola.

11.30: Farkas Ildikó (KRE): Kokugaku – kitalált tradíció, elképzelt közösség? “Nemzetépítés” a koraújkori Japánban

12.00: Szemerey Márton (KRE): Történelem, érzelmek és identitás

12.30: Papp Melinda (ELTE): Hagyomány és jelenkor a rítuselemek változásainak tükrében

Ebédszünet

Nyelv és kommunikáció

14.00: Samu Veronika (KRE): A japán hangutánzó és hangulatfestő szavak fordítási stratégiáinak kognitív nyelvészeti megközelítése

14.30: Vihar Judit (KRE) – Pápai-Vonderviszt Anna – Sági Attila (ELTE): A kommunikáció technológia fejlődésének hatása a XXI. század elején a japán nyelvre, a magyar nyelvre, a japán-magyar kommunikációra