TDK felhívás

japanologiaTDK

2015 áprilisában lesz az Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Japán szakosok a Humán tudományok között az Orientalisztika szekcióban versenyezhetnek tudományos dolgozatukkal.  A XXXII. OTDK Humán Tudományi Szekcióját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara rendezi meg. A konferencia időpontja:  2015. április 8-10. A nevezés határideje: 2015. január 7. (szerda) A nevezéssel és az OTDK-val kapcsolatos információk elérhetősége: http:/www.otdt.hu, http:/www.otdk.hu. A részvételi feltételeket részletesen az e honlapokon elérhető Központi felhívás 2. számú melléklete tartalmazza!

A nevezés feltétele: Nevezési jog megszerzése a Kari Tudományos Diákköri Konferencián, az abszolutórium megszerzése előtt, valamint a Kari Konferenciáról való továbbjutást visszaigazoló email megérkezését követően a dolgozat online rendszerbe való feltöltése 30 napon belül.

Az országos versenyre a kari fordulón szerezhetnek indulási jogot a hallgatók, amely két részletben zajlik, a tavaszi áprilisban került megrendezésre, az őszi forduló októberben lesz, a tanszékek szervezésében. Japán szakosok a Japanológia tanszék TDK konferenciáján indulhatnak.

A pályázat feltétele: önálló tudományos mű, min. 40 ezer,  max. 80 ezer karakter (szóközökkel, amelybe a tartalom- és irodalomjegyzék, a lábjegyzetek is beszámítanak) terjedelemben, a megfelelő hivatkozás- és jegyzetelési rendszerrel, bibliográfiával. A mellékletek ezen kívül értendők!  Stílus: Times New Roman CE betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-ös sorköz. Beadott szakdolgozat nem nyújtható be, de bemutatott TDK dolgozat leadható szakdolgozatként. Újdonság: A benevezett pályamunkákat az OTDT plágiumkereső szoftverrel vizsgálja meg!

Az októberi fordulóra szeptember végéig kell nevezni, az elkészült dolgozattal és a jelentkezési lappal (a tanszéken beszerezhető, és ott is kell leadni), a mostani áprilisi fordulóra április 11-ig, a titkárságon kitöltött jelentkezési lappal, valamint április 15-ig (Farkas Ildikó tanárnőnek) elküldött dolgozattal. A szóbeli fordulón egy 20 perces előadásban kell ismertetni a dolgozatot. Az összpontszám egyrészt az írásbeli dolgozat bírálatából és a szóbeli fordulón kapott pontszámból áll össze. A tanszéki forduló zsűrije dönt a helyezésekről és a továbbjutásokról is.
A tavaszi fordulót április 22-én, kedden délután 14 órától tartjuk meg azon hallgatók számára, akik ebben a félévben végeznek (BA, MA), és a TDK dolgozatuk azonos a szakdolgozatukkal (ez ugyanis lehetséges az OTDT új szabályai szerint).  A szóbeli fordulón 15-20 perces előadásban kell ismertetni a dolgozatukat. A jelentkezők a tikárságon (Marika néninél) töltsék ki a jelentkezési lapot, valamint 15-ig küldjék meg dolgozatukat Farkas Ildikó TDK vezető tanárnak, hogy a szóbeli fordulóig elkészülhessenek az írásbeli bírálatok. A dolgozat végleges szövegezésére ezután még lesz idő, mielőtt az országos rendszerbe a továbbjutott hallgató feltölti a szövegét.

 

Abszolutóriumot szerző hallgatók nevezése:

Azoknak a hallgatóknak akik a nevezés félévében osztatlan vagy MA-képzésben vesznek részt, kapnak jogosultságot pályamunkájukkal az intézményi TDK-konferencián a XXXII. OTDK-ra, és várhatóan megszerzik az abszolutóriumukat (a továbbiakban abszolutóriumot szerző hallgató), az OTDT online rendszerében nyilatkozatot kell tenniük az alábbi tartalommal (a két lehetőség közül kell az egyiket kiválasztani):

A) A végzés félévében bemutatott TDK-pályamunka egy korábban megkezdett, folyamatos tudományos, illetve művészeti diákköri műhelymunka eredménye, így minden tekintetben megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

VAGY

B) A benyújtott dolgozat a szakdolgozattal/diplomamunkával azonos tárgyú/tartalmú, és azt az intézményi TDK-konferencia eredményeként fogadták el szakdolgozatként.

Amennyiben az abszolutóriumot szerző hallgató az A) pontot választja, úgy a nevezés során – összevetési lehetőségként – fel kell töltenie benyújtott szakdolgozatát/diplomatervét. Az osztatlan vagy MA-képzésben abszolutóriumot szerző hallgatóknak a következő dokumentumokat egy példányban csatolniuk kell nevezési dokumentációjukhoz, a TDT-elnöknek pedig ezeket meg kell küldenie az OTDT Titkárságára: az OTDT online rendszeréből kinyomtatott, a témavezetővel közösen aláírt nyilatkozat; a B) változat megjelölése esetén szükséges a dékáni hivatal/tanulmányi osztály igazolása az elfogadás tényéről és folyamatáról (arról, hogy az intézményi TDK-konferencia megelőzte a szakdolgozatként történő benyújtását, ami kifejezetten az intézményi TDK-konferencia eredménye).

 

A Humán Tudományi Szekció felhívásának melléklete tartalmazza a dolgozatok értékelési szempontjait. Kérjük, hogy ezt a szempontrendszert, valamint az OTDT honlapján elérhető egyéb információs anyagokat is alaposan tanulmányozzák át!