Tájékoztató a 2011-2012-es tanévtől Japán nyelv és kultúra mellékszakra jelentkező hallgatók számára

Tájékoztató a 2011-2012-es tanévtől Japán nyelv és kultúra mellékszakra jelentkező hallgatók számára

A BTK valamennyi BA képzésére felvételt nyert hallgatónak tanulmányai harmadik félévétől lehetősége van a major szakja mellett egy minor szakot (mellékszakot) választania. A Keleti nyelvek és kultúrák mellékszak 50 kreditből álló négy féléves modul. A képzés során főként a nyelvoktatásra fektetjük a hangsúlyt, de szabadon választható tárgyként a Keleti nyelv és kultúra major szak tantárgyai is felvehetők.

A minor szakra jelentkezők egy nyelvi szintfelmérő teszt alapján nyerhetnek felvételt. A keretlétszám 10 fő. Az elvárt nyelvtudás a japán emelt szintű érettségi vagy JLPT 3 kjú vagy JLPT N4 szintű nyelvvizsga (vagy ezekkel egyenértékű nyelvi kompetencia).  A nyelvi előképzettséggel rendelkező hallgatóknak a mintatanterv szerint az alábbi nyelvórákra kell regisztrálniuk a harmadik félévben (azaz a mellékszakos képzés első félévében): BJPM 2031 Nyelvtan III, BJPM 2121 Japán nyelvgyakorlat III., BJPM 2211 Japán nyelvhelyesség I..

A nyelvi előképzettség nélkül érkező hallgatók számára az első két félévben (a két éves képzés megkezdése előtt), előkészítő nyelvórákat kínálunk heti hat órában (BJPM 2011, 2012, 2013 Japán nyelvtan I/a,b,c), és a következő tanév elején megírt nyelvi szintfelmérő alapján nyerhetnek felvételt a szakra. Amennyiben az előkészítő nyelvórákra jelentkezők száma meghaladja a 10 főt, egy a japán kultúráról való ismereteket felmérő teszt eredménye alapján kezdhetik meg tanulmányaikat a hallgatók az előkészítő nyelvórákon.

A minor szakos hallgatók, a major szakosokhoz hasonlóan, az alapképzés elvégzése után jelentkezhetnek Japanológia mesterképzésre. A minor szakos hallgatóinknak is lehetőségük van megpályázni a Japán Kormány, a Japán Alapítvány, illetve a KRE és japán egyetemek közötti együttműködési megállapodás értelmében japán egyetemek (pl. Oita Egyetem, Gunma Egyetem, Josai Egyetem, Oszaka Egyetem) ösztöndíjait. A mellékszakos hallgatók részt vehetnek a szakon működő ikebana, kalligráfia, japán jelnyelv tanfolyamon.

A képzés teljesítésének feltétele a Mellékszakos abszolutórium megszerzése valamint a Mellékszakos záródolgozat teljesítése.

A minor képzés mintatanterve letölthető a KRE BTK honlapjáról (http://www.kre.hu/btk/index.php/mintatantervek/Mintatantervek/Japanol%C3%B3gia-Tansz%C3%A9k-mintatanterve/)

2011-06-27