OTDK felhívás

japanologiaTDKAz Országos Tudományos Diákköri Tanács Humán Tudományi (bölcsész) Szakmai Bizottsága 2013. április 3-5. között Debrecenben rendezi meg a XXXI. OTDK Humán Tudományi Szekcióját. A rendező intézmény a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara. A konferencia az intézményi diákköri felolvasó ülések legjobb, ott a zsűri által a XXXI. OTDK-ra javasolt dolgozatainak bemutatására és értékelésére szolgál.

A nevezés feltétele olyan diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunka, amely a graduális képzési idő alatt önképzési céllal készült, és az abszolutóriumot megelőzően bemutatták, minősítették, szakterületi, kari, intézményi vagy más intézményközi tudományos diákköri fórumon, és ott az országos konferenciára javasolták. Az országos konferenciára benyújtott munkának azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával, amellyel a pályamunka készítője az intézményi konferencián jogosultságot szerzett az OTDK-n történő részvételre.

A dolgozatok terjedelme minimum 20 – maximum 40 oldal (oldalanként max. 1800 karakter lehet, ebben a jegyzetek és a szakirodalom is benne foglaltatnak, azaz min 40 ezer, maximum 80 ezer n, szóközökkel) a mellékleteken kívül.

Károlis kari TDK: Az OTDK-ra nevezés a kari fordulón való részvétellel történik, ennek szóbeli fordulója most november 9-én lesz, a Japanológia TDK 12-től a 315. teremben. A szóbeli fordulókon egy 15-20 perces előadásban kell bemutatni a dolgozatot, ezt pontozza a zsűri. A szóbeli forduló előtt írásos formában is le kell adni a dolgozat részletes tervezetét, amit előzetesen bíráló értékel. (Ezt kérjük Farkas Ildikó tanárnőnek e-mail-en küldjék meg, legkésőbb november 4-ig, farkas.ildiko kukac kre pont hu , hogy az előzetes bírálatok elkészülhessenek a szóbeli forduló idejére.) A két pontszám összessége adja a végeredményt, ami alapján a résztvevőket a zsűri rangsorolja, és megnevezi az országos versenyre továbbjutókat. (Az MA felvételin a TDK helyezés pluszpontot jelent.)

A dolgozat végleges leadási határideje (az országos rendszerbe való feltöltés) december közepe (azaz még majdnem egy hónap áll rendelkezésre a végleges megszövegezésre!).

A 2011-es OTDK-n tanszékünk nagyszerűen szerepelt, 9 hallgatónk vett részt az Orientalisztika szekcióban, és egy 2. és egy 3. helyet szereztek. A tavaszi fordulótól már 5 hallgató kvalifikálta magát az országos döntőre, nagyszerű dolgozatokkal, várjuk a további résztvevőket!

A jelentkezés és részvétel, valamint a Humántudományi szekció és a megrendezés további részleteiről lásd a http://humanotdk.unideb.hu/media/pdf/human_felhivas_2013_2.pdf  linket.

Farkas Ildikó Japanológia TDK vezető tanár