MINOROSOK FIGYELEM! PONTOSÍTÁS!

figyelemA tanrendben a tavaszi félévre meghirdetett 2 kredites választható tárgyak (BJPM 2420 Japán országismeret II., BJPM 2440 Japán országismeret IV., BJPM 2520 Bevezetés a japán filológiába II.) az órarendben tévesen kiegészítő választható tárgyként szerepelnek. Ezek a tárgyak a mintatantervben kritériumkövetelményként szereplő 0 kredites kiegészítő tárgyként eltérő kódszámmal (BJPM 2460 Japán országismeret II, BJPM 2480 Japán országismeret IV., BJPM 2540 Bevezetés a japán filológiába II.) vehetők fel a Neptun rendszerben!

A 2 kredittel meghirdetett választható tárgyak a mintatanterv specializáció – választható tárgyainak számítanak.

Megjegyzés: az országismereti tárgyakat nem kötelező párban felvenni, bármelyik teljesíthető kiegészítő kritériumtárgyként, vagy választható tárgyként. Választható tárgyként felvehetőek még a minoros tanrendben szereplő egyéb választható tárgyak (Online interkulturális kommunikáció, Haiku költészet, Japán írásjegyhálózatok vizuális ábrázolása, elemzése és alkotása).