MINOROSOK FIGYELEM! PONTOSÍTÁS!

A tanrendben a tavaszi félévre meghirdetett 2 kredites választható tárgyak (BJPM 2420 Japán országismeret II., BJPM 2440 Japán országismeret IV., BJPM 2520 Bevezetés a japán filológiába II.) az órarendben tévesen kiegészítő választható tárgyként szerepelnek. Ezek a tárgyak a mintatantervben kritériumkövetelményként szereplő 0 kredites kiegészítő tárgyként eltérő kódszámmal (BJPM 2460 Japán országismeret II, BJPM 2480 Japán … MINOROSOK FIGYELEM! PONTOSÍTÁS! bővebben…