BA keleti nyelvek és kultúrák alapszak japán szakirány főszakos záróvizsgázói figyelmébe!

A záróvizsga első napján, június 11-én lesz a szakdolgozat védése, melynek során a jelöltek megismerik a szakdolgozat bírálatát és a szakdolgozattal kapcsolatban két kérdésre kell választ adniuk. Ugyanezen a napon lesz a záróvizsga japán nyelvi része, itt is a szakdolgozatról kell majd számot adni japán nyelven.
A záróvizsga második napján, június 12-én kell tételeket húzni japán irodalomból, nyelvészetből, történelemből és társadalomtörténetből, a tételek (Bevezetés a japán filológiába és Országismeret tételsorok) letölthetők innen, a tanszéki honlapról.
MINDEN JAPÁN SZAKIRÁNYÚ HALLGATÓ JAPÁN TÉMÁJÚ SZAKDOLGOZATOT ÍRT, AMIT JAPÁN NYELVEN IS TUDNI KELL BEMUTATNI. EZ A ZÁRÓVIZSGA JAPÁN NYELVI RÉSZE.