japantanszek.hu

Keleti nyelvek és kultúrák szak, japán szakirány (BA) Japanológia mesterképzési szak (MA)

nem kategorizált

A hallgatói jogviszony kérdése a japán partnerintézményekben folytatott részképzés esetén

Az egyes japán partnerintézmények a KRE-n való hallgatói jogviszony kérdéséről eltérően rendelkeznek.

Csereprogramok esetén (Óita-IPOU, Gunma Egyetem, Oszaka Egyetem:  OUSSEP, MAPLE, Fukusima Egyetem)

KRE-n aktív hallgatói jogviszony szükséges a pályázat benyújtásakor, a kinti tanulmányok lezárása után, illetve a Japánban tartózkodás ideje alatt is (két félév). A kint elvégzett tanegységek kreditátvitellel elismertethetők a KRE-n. Ezzel kapcsolatban a TVSZ, TO rendelkezései mérvadóak.

MEXT

Ha a Japán Nagykövetségen keresztül pályázunk:  hallgatói jogviszony a KRE-n a pályázat benyújtásakor, kint tartózkodás alatt passzív jogviszony a KRE-n. Amennyiben viszont a kinti tanulmányokat a KRE japán partnerintézményeinek egyikében végezzük, lehetőség van aktív jogviszonyt létesíteni a KRE-n és kreditátvitelhez folyamodni. Bővebb információkkal a Japán Nagykövetség tud szolgálni.

 Egyetemi ajánlással: A kinti tanulmányok alatt lehetőség van passziválni a KRE-n, de lehetséges aktív hallgatói jogviszonyt is létesíteni, ez esetben kreditátvitellel elismertethetők a Japánban teljesített tanegységek. Ezzel kapcsolatban a TVSZ, TO rendelkezései mérvadóak.

Továbbá, aktív hallgatói jogviszony szükséges a KRE-vel a pályázat benyújtásakor, és a kinti tanulmányok lezárása után ismét be kell iratkozni a hallgatónak. Kreditátvitel esetén nem lehet azonnal diplomázni, illetve a tanulmányokat abbahagyni a KRE-n

Dzsószai Egyetem

Aktív hallgatói jogviszony szükséges a KRE-n a pályázat benyújtásakor, illetve a program befejezése után. A kinti tanulmányok alatt lehetőség van passziválni a KRE-n, de lehetséges aktív hallgatói jogviszonyt is létesíteni, ez esetben kreditátvitellel elismertethetők a Japánban teljesített tanegységek. Ezzel kapcsolatban a TVSZ, TO rendelkezései mérvadóak.

 

MEXT-ösztöndíjra és a Dzsószai Egyetem programjaira csak BA képzéses hallgatók jelentkezhetnek.

Pályázati kiírás japán csereprogramokra

szerző: admin 2017. november 28.

Az alábbi programokra várjuk hallgatóink jelentkezését:

 

Óita Egyetem MEXT és csereprogram (a csereprogram esetén: N4-es nyelvvizsgabizonyítvány és angol nyelvtudás szükséges)

Gunma Egytem MEXT és csereprogram (JLPT N2-N3-nak megfelelő nyelvtudás szükséges)

Oszaka Egyetem MEXT, MAPLE (MAPLE esetén: N4-nek megfelelő nyelvtudást várnak) és OUSSEP program (angol nyelvű program)

Dzsószai Egyetem

Fukusima Egyetem csereprogram (JLPT N3-nak megfelelő nyelvtudás szükséges)

 

Jelentkezési határidő: január 15. éjfél, egyoldalas magyar nyelvű motivációs levél megküldésével a somodi.julia kukac kre pont hu email címre.

Motivációs levél tartalmazza: email cím, szak, évfolyam, táblázatban az eddigi tanulmányi átlagok (MA-s hallgatóktól kérjük a BA képzés eredményeit is), az alapvizsga és fontosabb nyelvórákon szerzett osztályzat (Szövegolvasás, Nyelvtan, Nyelvhelyesség, Nyelvgyakorlat), JLPT (elért pontszámmal), konferenciaszereplések, szónokverseny, stb., szakdolgozat témája, kinti kutatási terv (minél konkrétabban)

Eredményhirdetés várható dátuma: január 31.

Kik pályázhatnak? BA 2., 3. évfolyam, MA 1. 2. évfolyam. Figyelem: MA képzéses hallgatók nem pályázhatnak a MEXT programra és a Dzsószai Egyetem csereprogramjára. MEXT: korhatár 30 év.

 

Kérjük, hogy csak olyan hallgatók jelentkezzenek, akik vállalják, hogy amennyiben megkapják a megpályázott ösztöndíjat, 2018 őszén megkezdik tanulmányaikat Japánban!

 

Fontos tudnivalók:

 • A képzés időtartama egy év, fél évre nincs lehetőség pályázni.
 • Prioritási sorrendben több programot is meg lehet jelölni, de nem tudjuk minden esetben garantálni ennek figyelembevételét.
 • Aktív hallgatói jogviszonyt kell létesíteni a Károli Egyetemmel: a pályázat benyújtásakor, a kint tartózkodás alatt, ill. a csereprogram befejezése után (kivétel: MEXT program és Dzsószai Egyetem, ahol a passzív hallgatói jogviszony is megengedett).
 • Aktív jogviszony esetén a kint teljesített tárgyak (egy részét) kreditátvitellel el kell ismertetni a KRE-n.
 • Aki csereprogramra pályázik: angol nyelvű bankszámlakivonatot kérnek másfél-két millió forintról, abban az esetben is, ha az illető ösztöndíjas helyre pályázik. A számlatulajdonos a pályázó hozzátartozója is lehet. A dokumentumot már február-március folyamán küldeni kell Japánba.
 • Csereprogram esetén a menettérti repülőjegyről a pályázónak kell gondoskodni.
 • Csereprogram esetén nincs megkötés korhatár és állampolgárság tekintetében.
 • Akik a Japán Nagykövetségen is terveznek pályázni, vegyék figyelembe, hogy ha a tanszéki elbírálásuk pozitív lesz, a Nagykövetségen már nem pályázhatnak.
 • A tanszéki szelekción túljutott hallgatóknak februártól erősen ajánlott regisztrálni a Mindennapi élet és tanulás c. kurzusra, amely a kiutazásra készít fel.
 • 4-es tanulmányi átlag alatti eredménnyel pályázók jelentkezését nem áll módunkban elfogadni.
 • Oktatói ajánlásra a pályázatnak ebben a szakaszában nincs szükség!

Az egyes programokról szóló hallgatói beszámolók megtalálhatók a honlapon.

Kérdések esetén kérjük, keresse személyesen Wakai Seiji tanár urat vagy Somodi Júlia tanárnőt december folyamán kedden és szerdán a 314-es tanáriban.

 

Részképzés az Óita Egyetemen (2011-2012)

szerző: admin 2011. szeptember 15.

oitaA pályázati anyagok leadási határideje az óitai (féléves vagy egyéves) részképzésre 2011. október 12. (szerda) 12:00 óra.

Az elektronikus úton küldendő anyagot kérjük, hogy Word formátumban mentsék el. A motivációs leveleket magyar nyelven kérjük benyújtani.

A sikeres pályázók 2012 áprilisában utazhatnak ki Japánba.

A pályázati feltételekről, illetve a részképzésről bővebben itt tájékozódhat: http://japantanszek.hu/hallgatoinknak/palyazatok/oita_egyetem/

Az első évfolyamra beiratkozott hallgatókkal a szeptember 2-i szakos tájékoztatón szintfelmérőt íratunk, amelynek eredménye alapján javaslatot teszünk hallgatóinknak arra vonatkozólag, hogy a kezdő vagy a haladó szintű nyelvórák felvételét ajánljuk.

Azoknak a hallgatóknak, akik a kezdő csoportban kezdik meg a nyelvtanulást, az első félévben a következő nyelvórákat kell felvenniük:

BJP 2011,2012,2013 Japán nyelvtan I/a,b,c (1.-2. csoport)

BJP 2111 Japán nyelvgyakorlat I. (1.-2. csoport)

Mindkét tárgyból két csoportot indítunk, a csoportbeosztásról a szintfelmérő után döntünk.

A haladó csoportos hallgatóknak az alábbi nyelvórákat kell felvenniük az első félévben:

BJP 2031 Japán nyelvtan III.

BJP 2131 Japán nyelvgyakorlat III.

Mindkét tárgyból három-három csoport indul azonos létszámmal, a hallgatók szabadon választják meg, hogy melyik csoportba/időpontra jelentkeznek. Az egyes csoportok keretlétszáma nem bővíthető!

A fentieken kívül szabadon választható tárgyként ajánlott az alábbi két nyelvóra felvétele is:

BJP 2211 Japán nyelvhelyesség I.

BJP 2301 Kezdő szövegolvasás I.

Nyelvi alapvizsga: Azoknak a hallgatóknak, akik haladó csoportban kezdik meg a képzést, a mintatanterv tanulmányaik negyedik félévére, a kezdő hallgatóknak pedig tanulmányaik ötödik félévére irányozza elő a Nyelvi alapvizsgát. A Nyelvi alapvizsga előfeltétele az alábbi tárgyak teljesítése: Nyelvtan III-V., Nyelvgyakorlat III.-V., Szövegolvasás I.

A képzés során a nyelvórákat az alábbi táblázat szerint ajánlott felvenni.

tablazat

Keleti nyelvek és kultúrák (BA szak). Nyelvórák.

A 2011-2012-es tanévben szakunkra beiratkozott hallgatóink számára.

Rövidítések:

K=kötelező; SZV=szabadon választható; Ke=kezdők; H=haladók.

2011-06-27

bez recepty krem testosteronu http://kupicpigulki.pl/viagra/ zajęcia zdrowia psychicznego dla dorosłych