japantanszek.hu

Keleti nyelvek és kultúrák szak, japán szakirány (BA) Japanológia mesterképzési szak (MA)

2018. júniusi archívum

Bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai uniós és társadalomtudományi két idegen nyelvű szakfordítói és műfordítói (választható nyelvek: angol, német, francia, holland, japán, kínai) szakirányú továbbképzés

Képzési idő / megszerezhető kreditek száma
4 félév / 120 kredit

A részvétel feltételei
Az alábbi bemeneti feltételek egyikének megléte:

– alapfokozat és a választott nyelveknek megfelelő szakképzettség:
angol nyelv: anglisztika alapszakos bölcsész (angol szakirány) szakképzettség;
német nyelv: germanisztika, német alapszakos bölcsész szakképzettség vagy germanisztika, német nemzetiségi alapszakos bölcsész szakképzettség;
francia nyelv: romanisztika, francia alapszakos bölcsész szakképzettség;
holland nyelv: germanisztika, néderlandisztika alapszakos bölcsész szakképzettség;
japán nyelv: keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, japán szakirányon szakképzettség;
kínai nyelv: keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, kínai szakirányon szakképzettség;

– legalább főiskolai szintű és a választott nyelveknek megfelelő szakképzettség: angol / német / francia / holland / japán / kínai nyelv és irodalom szakos és/vagy tanári oklevél;

– a választott nyelveknek megfelelő angol; francia / holland / japán / kínai / német nyelvterületen szerzett legalább „bachelor” végzettség;

– egyéb felsőfokú végzettség és a választott nyelveknek megfelelő felsőfokú, komplex típusú angol / francia / holland / japán / kínai / német államilag elismert nyelvvizsga (illetve annak megfelelő, az intézmény által elfogadott nyelvvizsga) / vagy holland nyelv választása esetén holland nemzetközi nyelvvizsga (Certificaat Nederlands) (illetve annak megfelelő, az intézmény által elfogadott nyelvvizsga), illetve japán nyelv választása esetén a Japán Nemzetközi Nyelvvizsga (Nihongo Nórjoku Siken) N2 (régi típusú vizsga estén 2 kjú) szintje (illetve annak megfelelő, az intézmény által elfogadott nyelvvizsga);

valamint:
– alapvető felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek;

Kimeneteli követelmények: A képzés egy záróvizsgával zárul, aminek részét képezi a leadott képesítő fordítás, tudományos jellegű esszé és fordítói portfólió megvédése.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve
Két idegen nyelvű szakfordító és műfordító [első idegen nyelv megnevezése] – [második idegen nyelv megnevezése] nyelvekből és magyar nyelvből

Kapcsolattartó/szakfelelős
Dr. Sepsi Enikő szakfelelős
Sasné Simon Edit kapcsolattartó
cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 4
tel/fax: (1) 483-2882
email: simon.edit kukac kre pont hu
Kazán Ivett kapcsolattartó
cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 4
email: kazan.ivett kukac kre pont hu

Jelentkezési határidő: 2018. június 12.

Jelentkezés módja: jelentkezési lapon, vagy levélben, vagy személyesen, valamint a szükséges dokumentumok (egy oldalas motivációs levél az adott nyelven/nyelveken; diploma fénymásolata; nyelvvizsga bizonyítványok fénymásolata) postai úton történő beküldésével.

Önköltség: 180 000 Ft/félév

Csatolandó dokumentumok: egy oldalas motivációs levél az adott nyelven/nyelveken; diploma fénymásolata; nyelvvizsga bizonyítványok fénymásolata.

Képzés kezdete: 2018. szeptember

Egyéb információk
A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére, különböző műfajú bölcsészettudományi, társadalomtudományi, jogi és gazdasági szakszövegek tartalmilag pontos, a kulturális különbségeket is figyelembe vevő fordítására; szabatos célnyelvi szövegalkotásra a szakterület szövegfajtáinak és terminológiájának ismeretében, a nyelvhelyességi szabályok egyidejű betartása mellett, továbbá az ismeretek birtokában  képesek magas szinten ellátni a különböző szakmai szövegek írásbeli nyelvi közvetítésének feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen, műfajának megfelelően, tartalmilag, gondolatilag és stilárisan hűen tudják reprodukálni a célnyelven, széles körű szakmai és kulturális ismeretekkel rendelkeznek és különösen tájékozottak a forrásnyelvi és célnyelvi ország(ok), valamint az EU országok vonatkozó szakterületein, társadalmi, gazdasági, jogi, politikai és kulturális életében, ismerik a nyelvi közvetítés etikai és jogi szabályait, tisztában vannak a fordító jogaival és kötelességeivel, ismerik és a gyakorlatban is tudják alkalmazni a szerkesztés szabályait és eszközeit.

Témabejelentő lap tanulmányaikat 2017 szeptemberében vagy azt követően megkezdett, fordítói szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók részére

A képzés képzési és kimeneti követelményei: pdf

A képzés tanterve: 2017/2018

                                   2015/2016

                                   2014/2015

                                   2013/2014

Jelentkezési lap: doc

vagy elektronikus úton: http://www.kre.hu/btkfelveteli

A szakirányú továbbképzés helyszíne: 1088 Budapest, Reviczky utca 4.

A képzés várható napjai az őszi félévben:

2018. szeptember 21-22.
2018. október 5-6.
2018. október 26-27.
2018. november 9-10.
2018. november 23-24.
2018. december 7-8. (számonkérés egyes gyakorlati tárgyakból)

Tömbösített óra időpontja: 2018. szeptember 28. és 2018. szeptember 29.

Képzési idő/megszerezhető kreditek száma:
3 félév/90 kredit

 • Részvétel feltétele: Az alábbi bemeneti feltételek egyikének megléte:  alapfokozat és a választott nyelvnek megfelelő szakképzettség:
  angol nyelv: anglisztika alapszakos bölcsész (angol szakirány) szakképzettség; francia nyelv: romanisztika, francia alapszakos
  bölcsész szakképzettség; holland nyelv: germanisztika, néderlandisztika alapszakos bölcsész szakképzettség;
  német nyelv:  germanisztika, német alapszakos bölcsész szakképzettség vagy germanisztika, német nemzetiségi alapszakos bölcsész szakképzettség;
  japán nyelv: keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, japán szakirányon szakképzettség;
  kínai nyelv: keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, kínai szakirányon szakképzettség;
 • legalább főiskolai szintű és a választott nyelvnek megfelelő szakképzettség: angol/francia/holland/japán/kínai/német nyelv és irodalom szakos és/vagy tanári oklevél;
 • a választott nyelvnek megfelelő angol/francia/holland/japán/kínai/német nyelvterületen szerzett legalább „bachelor” végzettség;
 • egyéb felsőfokú végzettség és a választott nyelvnek megfelelő felsőfokú komplex típusú angol/francia/holland/japán/kínai/német  államilag elismert nyelvvizsga (illetve annak megfelelő, az intézmény által elfogadott nyelvvizsga)/vagy holland nyelv választása esetén holland nemzetközi nyelvvizsga (Certificaat Nederlands) (illetve annak megfelelő, az intézmény által elfogadott nyelvvizsga), illetve japán nyelv választása esetén a Japán Nemzetközi Nyelvvizsga (Nihongo Nórjoku Siken) N2 (régi típusú vizsga estén 2 kjú) szintje (illetve annak megfelelő, az intézmény által elfogadott nyelvvizsga);

  valamint:

 • alapvető felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

Kimeneteli követelmények: A képzés egy záróvizsgával zárul, aminek részét képezi a leadott képesítő fordítás, tudományos jellegű esszé és fordítói portfólió megvédése.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakfordító és műfordító [idegen nyelv megnevezése] nyelvből és magyar nyelvből

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Sepsi Enikő szakfelelős
Sasné Simon Edit kapcsolattartó
cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 4
tel/fax: (1) 483-2882
email: simon.edit kukac kre pont hu
Kazán Ivett kapcsolattartó
cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 4
email: kazan.ivett kukac kre pont hu

Jelentkezési határidő: 2018. június 12.

Jelentkezés módja: jelentkezési lapon, vagy levélben, vagy személyesen, valamint a szükséges dokumentumok (egy oldalas motivációs levél az adott nyelven/nyelveken; diploma fénymásolata; nyelvvizsga bizonyítványok fénymásolata) postai úton történő beküldésével.

Önköltség: 180 000 Ft/félév

Csatolandó dokumentumok: egy oldalas motivációs levél az adott nyelven/nyelveken; diploma fénymásolata; nyelvvizsga bizonyítványok fénymásolata.

Képzés kezdete: 2018. szeptember

Egyéb információk
A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére, különböző műfajú bölcsészettudományi, társadalomtudományi, jogi és gazdasági szakszövegek tartalmilag pontos, a kulturális különbségeket is figyelembe vevő fordítására; szabatos célnyelvi szövegalkotásra a szakterület szövegfajtáinak és terminológiájának ismeretében, a nyelvhelyességi szabályok egyidejű betartása mellett, továbbá az ismeretek birtokában  képesek magas szinten ellátni a különböző szakmai szövegek írásbeli nyelvi közvetítésének feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre, az írott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen, műfajának megfelelően, tartalmilag, gondolatilag és stilárisan hűen tudják reprodukálni a célnyelven, széles körű szakmai és kulturális ismeretekkel rendelkeznek és különösen tájékozottak a forrásnyelvi és célnyelvi ország(ok), valamint az EU országok vonatkozó szakterületein, társadalmi, gazdasági, jogi, politikai és kulturális életében, ismerik a nyelvi közvetítés etikai és jogi szabályait, tisztában vannak a fordító jogaival és kötelességeivel, ismerik és a gyakorlatban is tudják alkalmazni a szerkesztés szabályait és eszközeit.

Témabejelentő lap tanulmányaikat 2017 szeptemberében vagy azt követően megkezdett, fordítói szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók részére

A képzés képzési és kimeneti követelményei: pdf

A képzés tanterve: 2017/2018

                            2015/2016

                            2014/2015

                                   2013/2014

Jelentkezési lap: doc

vagy elektronikus úton: http://www.kre.hu/btkfelveteli

A szakirányú továbbképzés helyszíne: 1088 Budapest, Reviczky utca 4.

A képzés várható napjai az őszi félévben:

2018. szeptember 21-22.
2018. október 5-6.
2018. október 26-27.
2018. november 9-10.
2018. november 23-24.
2018. december 7-8. (számonkérés egyes gyakorlati tárgyakból)

Tömbösített óra időpontja: 2018. szeptember 28. és 2018. szeptember 29.

bez recepty krem testosteronu http://kupicpigulki.pl/viagra/ zajęcia zdrowia psychicznego dla dorosłych