japantanszek.hu

Keleti nyelvek és kultúrák szak, japán szakirány (BA) Japanológia mesterképzési szak (MA)

2018. októberi archívum

Pályázati kiírás japán csereprogramokra

szerző: admin 2018. október 26.

Kedves hallgatók,

 

Az alábbi programokra várjuk hallgatóink jelentkezését:

 

Óita Egyetem MEXT és IGLOBE program (N4-es nyelvvizsgabizonyítvány és angol nyelvtudás szükséges)

Gunma Egytem MEXT és csereprogram (JLPT N2-N3-nak megfelelő nyelvtudás szükséges)

Oszaka Egyetem MEXT, MAPLE (MAPLE esetén: N4-nek megfelelő nyelvtudást várnak)

Dzsószai Egyetem csak BA 2. éveseknek!

Fukusima Egyetem csereprogram (JLPT N3-nak megfelelő nyelvtudás szükséges)

Jamagucsi Egyetem csereprogram

 

Jelentkezési határidő: január 10. éjfél, egyoldalas magyar nyelvű motivációs levél megküldésével a somodi.julia kukac kre pont huemail címre.

Motivációs levél tartalmazza: email cím, szak, évfolyam, táblázatban az eddigi tanulmányi átlagok (MA-s hallgatóktól kérjük a BA képzés eredményeit is), az alapvizsga és fontosabb nyelvórákon szerzett osztályzat (Szövegolvasás, Nyelvtan, Nyelvhelyesség, Nyelvgyakorlat), JLPT (elért pontszámmal), konferenciaszereplések, szónokverseny, stb., szakdolgozat témája, kinti kutatási terv (minél konkrétabban), angol nyelvtudásra vonatkozó adatok. Az utolsó félévét illetően a január 10-ig megszerzett vizsgajegyeket kérjük feltüntetni.

Eredményhirdetésvárható dátuma: január 31.

Kik pályázhatnak?BA 2., 3. évfolyam, MA 1. 2. évfolyam. Figyelem: MA képzéses hallgatók nem pályázhatnak a MEXT programra és a Dzsószai Egyetem csereprogramjára. MEXT: korhatár 30 év. Végzős hallgatóknak biztosítani kell a hallgatói jogviszony fennállását a KRE-n képzés alatt és a képzés után is (ennek módjáról nyilatkozzanak a motivációs levélben is).

 

Kérjük, hogy csak olyan hallgatók jelentkezzenek, akik vállalják, hogy amennyiben megkapják a megpályázott ösztöndíjat, 2019 őszén megkezdik tanulmányaikat Japánban!

 

Fontos tudnivalók:

 • A képzés időtartama egy év, fél évre nincs lehetőség pályázni.
 • Prioritási sorrendben több programot is meg lehet jelölni (nem kötelező), de nem tudjuk minden esetben garantálni ennek figyelembevételét.
 • Aktív hallgatói jogviszonyt kell létesíteni a Károli Egyetemmel: a pályázat benyújtásakor, a kint tartózkodás alatt, ill. a csereprogram befejezése után (kivétel: MEXT program és Dzsószai Egyetem, ahol a passzív hallgatói jogviszony is megengedett).
 • Aktív jogviszony esetén a Japánban teljesített tárgyak (egy részét) kreditátvitellel el kell (Óita Egyetem)/lehet (többi program) ismertetni a KRE-n.
 • Aki csereprogramra pályázik: angol nyelvű bankszámlakivonatot kérnek másfél-két millió forintról, abban az esetben is, ha az illető ösztöndíjas helyre pályázik. A számlatulajdonos a pályázó hozzátartozója is lehet. A dokumentumot már február-március folyamán küldeni kell Japánba.
 • Csereprogram esetén a menettérti repülőjegyről a pályázónak kell gondoskodni.
 • Csereprogram esetén nincs megkötés korhatár és állampolgárság tekintetében.
 • Akik a Japán Nagykövetségen is terveznek pályázni, vegyék figyelembe, hogy ha a tanszéki elbírálásuk pozitív lesz, a Nagykövetségen már nem pályázhatnak.
 • A tanszéki szelekción túljutott hallgatóknak februártól erősen ajánlott regisztrálni a Mindennapi élet és tanulás c. kurzusra, amely a kiutazásra készít fel.
 • 4-es tanulmányi átlag alatti eredménnyel pályázók jelentkezését nem áll módunkban elfogadni.
 • Oktatói ajánlásra a pályázatnak ebben a szakaszában nincs szükség!

Az egyes programokról szóló hallgatói beszámolók megtalálhatók a honlapon.

 

 1. október 24.

TDK felhívás

szerző: admin 2018. október 18.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Humán Tudományi (bölcsész) Szakmai Bizottsága 2019 áprilisában Budapesten (ELTE)rendezi meg a XXXIV. OTDK Humán Tudományi Szekcióját. A rendező intézmény az ELTE Bölcsészettudományi Kara. A konferencia az intézményi diákköri felolvasó ülések legjobb, ott a zsűri által a XXXIV. OTDK-ra javasolt dolgozatainak bemutatására és értékelésére szolgál.

A konferencián az egyetemek és főiskolák – a pályamunka témaköréhez kapcsolódó – egységes, osztatlan egyetemi, főiskolai és a BA, MA, képzésében – nappali, levelező, távoktatási, esti oktatási formában – részt vevő hallgatói, valamint a 2018. évben végzettek vehetnek részt, amennyiben megfelelnek a XXXIII. OTDK központi és a szekciófelhívásban foglalt valamennyi feltételnek.

A nevezés feltétele olyan diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunka, amely a graduális képzési idő alatt önképzési céllal készült, és az abszolutóriumot megelőzően bemutatták, minősítették, szakterületi, kari, intézményi vagy más intézményközi tudományos diákköri fórumon, és ott az országos konferenciára javasolták. Az országos konferenciára benyújtott munkának azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával, amellyel a pályamunka készítője az intézményi konferencián jogosultságot szerzett az OTDK-n történő részvételre.

A dolgozatok terjedelme minimum 20 – maximum 40 oldal (oldalanként max. 1800 karakter lehet (ebben a jegyzetek és a szakirodalom is benne foglaltatnak) a mellékleteken kívül. A dolgozat magyar vagy idegen nyelven adandó be, bekötve vagy egybefűzve. A szóbeli bemutatás idegen nyelven is történhet az idegen nyelvű tagozatokban, de a szervezők fenntartják maguknak azt a jogot, hogy egy adott tagozat bemutatási nyelvét meghatározzák. A konferenciára történő jelentkezés végső határideje 2019. január 5.

 

KÁROLIS KARI TDK

 

Az OTDK-ra nevezés a kari fordulón való részvétellel történik.

A Japanológia TDK szóbeli fordulója: 2018. NOVEMBER 23.

 

A szóbeli fordulókon egy 15-20 perces előadásban kell bemutatni a dolgozatot, ezt pontozza a zsűri. A szóbeli forduló előtt írásos formában is le kell adni a dolgozat tervezetét (a témavezetőnek november 16-ig), amelyet bíráló értékel.A két pontszám összessége adja a végeredményt, ami alapján a résztvevőket a zsűri rangsorolja, és megnevezi az országos versenyre továbbjutókat. A TDK helyezés pluszpontot jelent MA felvételin, valamint ösztöndíjak elbírálásánál is számít.

A TDK-dolgozat és a szakdolgozat megegyezhet BA végzős esetében, MA végzős esetében nyilatkozni kell a különbözőségről, ld.

http://otdk.hu/media/uploads/XXXIVOTDKhumanfelhivas.pdf    (4-5.o.)

 

További információk elérhetőek az OTDK Humántudományi szekciójának felhívásában:

Click to access XXXIVOTDKhumanfelhivas.pdf

 

Aki most szeretne részt venni a Japanológia TDK-n, azt kérjük, hogy egyrészt részvételi szándékát jelezze Lázár Marianna tanárnőnél (lazar.marianna kukac kre pont hu), illetve kérjen fel témavezetőt, akivel konzultál, és akihez dolgozatának minimum ¾-es készültségű változatát juttassa el november 16-ig.

 

Lázár  Marianna

bez recepty krem testosteronu http://kupicpigulki.pl/viagra/ zajęcia zdrowia psychicznego dla dorosłych