japantanszek.hu

Keleti nyelvek és kultúrák szak, japán szakirány (BA) Japanológia mesterképzési szak (MA)

végzett hallgatóink

szerző: admin 2010. január 21.

Végzett hallgatóink és szakdolgozataik

2000. június

1. Bencsik Ágnes

A japán nők négy novella tükrében Varrók Ilona

2. Binderné Sólyom Tünde

Az angol és a francia jövevényszavak kiejtése a japán nyelvben Máté Zoltán

3. Gulyás Szilvia

A japán rétegnyelvek és a szleng kapcsolata Máté Zoltán

4. Komlós Attila

Bosozoku. A motorizált szamurájok Gergely Attila

5. Kosztolnyik Krisztián

Magyar–japán kapcsolatok a kultúra, diplomácia és gazdaság területén az 1920-tól 1945-ig terjedő időszakra Gergely Attila

6. Pietsch Tibor

Szumó, több mint sport Gergely Attila

7. Zeley Anikó

Natsume Soseki, Ivan Alexandrovics Goncsarov, A kapu, Oblomov összevetések Varrók Ilona

2001. június

8. Bakos Márta

Japán magyar szemmel a századfordulón Senga Toru

9. Dénes Attila Szilárd

A harci történetek, a harcos alakja e művekben Varrók Ilona

10. Huszár Tímea

A zen-buddhizmus hatása az üzleti etikára és etikettre Kiss Sándor

11. Imre Viktória

Az angol mint idegen nyelv Japánban Gergely Attila

12. Kaszás Anikó

Aum shinrikyo és az „új vallások” hatása a japán társadalomra Gergely Attila

13. Miskolczy Zsuzsanna

A japán tárgyalófél Gergely Attila

14. Molnár Júlia

Iskola életre halálra Gergely Attila

15. Németh Rita

Változó japán-kép a magyar köztudatban Gergely Attila

16. Pintér Gábor

A magyar és a japán szórend kontrasztív vizsgálatának néhány kérdése Cseresnyési László

17. Somodi Júlia

Identitás és elidegenedés. A homok asszonya és Egy személyes tapasztalat című regények összevetése Varrók Ilona

18. Somogyvári Borbála

Szeghy Ernő japán vonatkozású cikkei, kritikái és a kereszténység kérdése Japánban a századfordulón Senga Toru

19. Umführer Rita

A Heian kori költészeti versenyek Máté Zoltán

20. Vida Éva

A japán nemzeti himnusz és zászló története, problematikája Gergely Attila

21. Wenger Barbara

A modernizáció stratégiái Gergely Attila

2002. június

22. Csáki Brigitta

Környezeti tudatosság és fogyasztói társadalom Japánban Gergely Attila

23. Folinusz Ivett

A japán családrendszer átalakulása Gergely Attila

24. Haraszti Zsanett

A japán irodalom kollektív jellege Janó István

25. Labáth Zoltán

„A kölykök visszatérnek?” A japán felsőoktatásból való kiszorulás tényezőinek vizsgálata Gergely Attila

26. Mátrai Titanilla

Kurosawa Akira Janó István

27. Sas Tibor

Tradicionális patrónus–kliens viszonyok a japán politikában Gergely Attila

28. Szabó Veronika

William Butler Yeats és a japán nó-színház Janó István

29. Szekeres Andrea

Drámapedagógia a japán nyelvoktatásban Wakai Seiji

30. Szijjártó Eszter

A magyar–japán kulturális kapcsolatok és jellegüket meghatározó tényezők a kezdetektől napjainkig Gergely Attila

31. Zödös Zsolt

A zen buddhizmus és hatása a művészetekre Nemeshegyi Péter

2003. június

32. Auer Eszter

A fiatalok nyelvhasználata Máté Zoltán

33. Auer Gabriella

Kabuki színészdinasztiák Varrók Ilona

34. Csaplár Zita

Az apa helyzete a második világháború utáni Japánban Gergely Attila

35. Dobrosi Orsolya

A japán vállalatok felépítése, működési sajátosságai és kommunikációs jellemzői Gergely Attila

36. Erős Petra

A deviáns viselkedések családi háttere Japánban Gergely Attila

37. Gavalovics Ákos

Közép-Európa japán szemmel Gergely Attila

38. Heilmann Cecilia

Ainuk Farkas Ildikó

39. Juhász Borbála

A japán mint idegen nyelv helye és szerepe a magyarországi idegennyelv- oktatásban Wakai Seiji

40. Kiss Eszter Ágnes

Matsuo Basho: Keskeny Út északra Vihar Judit

41. Kovács Richárd

Reform-törekvések a mai japán felsőoktatásban Gergely Attila

42. Kubovicz Imre

Az oszakai nyelvjárás Wakai Seiji

43. Pflum Katalin

Esélyegyenlőség a japán társadalomban: a kikokushijok oktatása Gergely Attila

44. Racskó Ferenc

Matsuo Basho: Oku no hosomichi és az utamakura világa Varrók Ilona

45. Simon Éva

Japán–olasz kapcsolatok a középkortól napjainkig Gergely Attila

46. Tóth Gyöngyvér

A Kumamoto-i nyelvjárás sajátosságai Máté Zoltán

2004. június

47. Besenczi Dóra

A nők helyzetének változása Japánban (1945-től napjainkig) Gergely Attila

48. Dézsán Edit

Japán kulturális kapcsolatai az oktatási rendszerben (az ösztöndíj szempontjából) Gergely Attila

49. Farkas Beáta

Japán és az Európai Unió kapcsolatai a „trilaterális világrendben” Gergely Attila

50. Karancz Éva

Altajisztikai kutatások Máté Zoltán

51. Kerényi József

A buddhizmus filozófiája és a Zen kialakulása Dr. Nemeshegyi Péter

52. Lakó Zója

A család és a munkavállalás a japán nők életében Gergely Attila

53. Lichtenstein Noémi

A japánok és az európaiak kommunikációjában megfigyelhető jellegzetességek Hidasi Judit

54. Markó László

A „február 26-i incidens” Gergely Atttila

55. Molnár Pál

Hidak a tudástérben Z. Karvalics László

56. Murata Yutaka

Kamikaze Farkas Ildikó

57. Oláh Döníz

A magyar–japán kapcsolatok a Kodály-módszer tükrében Gergely Attila

58. Sitkei Dóra

A japán ember természettel való kapcsolatának jellegzetességei Gergely Attila

59. Száva Borbála

A japán műemlék kutatási és helyreállítási tevékenység Angkorban Senga Toru

60. Sztojka Magdolna

Kitagawa Utamaro és a szép nők ábrázolása Cseh Éva

61. Tamássy Judit

Okinawa. Történelem a történelemben Gergely Attila

62. Török Roland

Xavéri Szent Ferenc élete Nemeshegyi Péter

2005. június

63. Bakos Tünde

Udvari öltözékek a Heian-korban Cseh Éva

64. Barna Ágnes

Felvinczi Takács Zoltán a magyar keletkutatásban Farkas Ildikó

65. Csáki Melinda

Világteremtés és az Istenek születése a Kojiki alapján – összehasonlító mitológia Varrók Ilona

66. Cseresnyési Eszter

Japán társadalmi változások a század küszöbén Gergely Attila

67. Mika Gabriella

A szerelem témája a modern japán elbeszélő irodalomban Vihar Judit

68. Mikó Flóra

Ono no Komachi. A Komachi-legenda az Ogura Hyakunin Isshu tükrében Máté Zoltán

69. Nagy Zsófia

A szerelem témája Mishima Yukionál Vihar Judit

70. Tyll Ágoston

A deviancia és a bűnözés sajátosságai a mai japán társadalomban, különös tekintettel a Yakuza tevékenységére Gergely Attila

2006. január

71. Farkas Katalin

Giongo-gitaigo. Japán és magyar hangutánzó, hangulatfestő szavak kontrasztív elemzése, gyakorlati alkalmazása Máté Zoltán

72. Takács Tamás

Az Ogura Hyakunin Isshu. A waka formai és tartalmi jellemzői Máté Zoltán

2006. június

73. Higashiguchi Shaari

Miyazawa Kenji alkotóművészete műfordításai tükrében Vihar Judit

74. Király Róbert

Az évszakszó és évszak-elem a japán és a német nyelvű haikuban Vihar Judit

75. Pataki László

A japán hagyományok továbbélése az építészetben Farkas Ildikó

76. Sánta Gábor

Baráthosi Balogh Benedek élete és utazásai Farkas Ildikó

77. Somodi Réka

Szervezett bűnözés a japán és kínai társadalomban Gergely Attila

78. Szalai Zoltán

A Japánról kialakult kép a korai írásos emlékekben Farkas Ildikó

79. Szojka Andrea

A zene használata a japán nyelvoktatásban Wakai Seiji

80. Tóth Gergely

Magyarok Japánban, Japánról (1770-1938) Farkas Ildikó

2007. június

81. Császár Anett

Az orosz irodalom hatása a japán irodalomra Vihar Judit

82. Fehér Grácia

A Nanbokucsó kor és változó megítélése a japán történetírásban Farkas Ildikó

83. Filep Orsolya

A kötelesség és vágy problémája Csikamacu Monzaemon két művében Varrók Ilona

84. Hári Lilian Nóra

Egészség és egészségügy a japán társadalomban Gergely Attila

85. Horváth Zsuzsanna

A kommunikáció sajátosságai egy japán nagyvállalat keretein belül Gergely Attila

86. Medve Anikó

A joyokanjihyo-lista kialakulása Máté Zoltán

87. Szemerey Márton

A japán nyelv szociolingvisztikai megközelítésből Máté Zoltán

88. Szalainé Cséfai Judit

A Japánról kialakult kép a XIX. század végén és a XX. század elején Magyarországon a korabeli sajtó alapján Farkas Ildikó

89. Zsigmond Zsuzsa

A büntetés-végrehajtás történeti változásai Gergely Attila

2008. január

90. Turcsányi Zsófia

A brazíliai japán közösség Gergely Attila

91. Vizsnyiczai Sára

A Tokugava városi kultúra háttérfolyamatai Farkas Ildikó

2008. június

92. Birkás Lili

A nők szerepének és életesélyeinek változása a mai japán társadalomban Gergely Attila

93. Gál Bence

A japán dialektusok társadalmi megítélése Máté Zoltán

94. Goda Lilla Boróka

Esettanulmány egy japán gyermek magyarnyelv-elsajátításáról Wakai Seiji

95. Hara Anikó

A japán általános kereskedőházak és átalakulások Gergely Attila

96. Herman Kanako Anna

A koreai kisebbség Japánban – különös tekintettel az oktatáspolitika és az identitás kapcsolatára – Gergely Attila

97. Hricisák Viktória Rita

Japán–magyar vegyes kapcsolatból született gyermekek nyelv-és kultúraelsajátításának jellemzői Wakai Seiji

98. Jordán Krisztina

A japán szellemek megjelenése az irodalomban, különös tekintettel a yuurei-ekre Varrók Ilona

99. Mahlaj Júlia

Japán képe Magyarországon az 1920-as és 1930-as években Farkas Ildikó

100. Mester Adrienn

Magyarországon a japán nyelvoktatás módszerei, középiskolai nyelvtanár tapasztalatainak tükrében Wakai Seiji

101. Oberna Anna

Az „északi területek” múltja és jelene Gergely Attila

102. Slavic Károly

Isida Ira: Gyönyörű gyermekek – műfordítói tapasztalatok Vihar Judit

103. Szathmári Judit

A japán társadalom bírálata Kurosawa Akira munkásságában Gergely Attila

104. Takács Andrea

Tolmácsolás Japánban. A nagaszaki tolmácsok története az Edo korszak végéig Dr. Vihar Judit

105. Végh Teodóra

Okinawa „Látó asszonyai” Nemeshegyi Péter

2009. június (osztatlan képzés)

106. Puskás András

Kúkai életútjának bemutatása három művének segítségével Nemeshegyi Péter

107. Tóth János

A Tíz költői stílus, Fudzsivara no Teika maigecusó Vihar Judit

2009. június (BA)

108. Czitán Anna-Magdaléna

Sajátos írói eszközök a kortárs japán irodalomban Varrók Ilona

109. Fazekas Orsolya

Akutagava-novellák újrafordítása Somodi Júlia

110. Grill Tünde

Japán vállalatok külföldön Gergely Attila

111. Halász Eszter

Az otaku jelenség Gergely Attila

112. Kapuvári Viktor

A reáliák fordítása. Reália-felfogások és a reáliák átváltásai japán szépirodalmi művek magyar és angol fordításában Somodi Júlia

113. Oláh Krisztián

A mozgás szimbolikája Takács Andrea

114. Pankotai László

A szumó múltja és jelene Máté Zoltán

115. Potapov Szergej

A magyarországi japán vállalatok kommunikációja Gergely Attila

116. Samu Veronika

A japán frazeologizmusok fordításának vizsgálata párhuzamos szépirodalmi korpuszon Somodi Júlia

117. Szabó Ervin

Az országegyesítés folyamata, tetőpontja és közvetlen hatásai Farkas Ildikó

118. Szájli Krisztina

Mai japán szubkultúrák a zene és a divat világában Gergely Attila

119. Tóth Tamás

Új vallások a japán társadalomban Gergely Attila

120. Ujházy Zsófia

Textilbe szőtt gondolatok Farkas Ildikó

2010. január (osztatlan képzés)

121. Bogár Krisztina

Kjúsú a japán történelemben Farkas Ildikó

122. Bognár Péter

A japán terjeszkedési politika és gyarmatosítás hatásai a modern japán külkapcsolatokra. A kínai–japán külkapcsolatok és a két állam történelemszemléletének alakulása Gergely Attila

123. Molnár György

A japán császári kultusz. A császárkultusz eredete és Meiji császár kultusza Farkas Ildikó

2010. január (BA)

124. Nagy Réka

A ryukyui népzene és identitás kapcsolata Varrók Ilona

2010. június (BA)

125. Arne Bergs

Mijamoto Muszasi dr. Farkas Ildikó

126. Benedek Máté

A japán gazdasági és vállalatvezetési modell változásai dr. Gergely Attila

127. Csordás Gyula

Minna no uta Molnár Pál

128. Hajnal Krisztina

A japán fiatalok szocializációs problémái dr. Gergely Attila

129. Irimi Zsuzsanna

A manga kialakulása és fejlődése dr. Gergely Attila

130. Kaiser Sára

A keigo fordítása a japán irodalmi művekben dr. Varrók Ilona

131. Lázár Marianna

Az ókori kínai shijin mítosz fejlődése és integrálódása a koreai és japán kultúrkörbe dr. Farkas Ildikó

132. Lénárt Veronika

Házasság Japánban dr. Gergely Attila

133. Pécsi Adél Vivien

Japán és a Közel-Kelet, Japán Szaúd-Arábiából származó olajimportja és energiabiztonsága dr. Gergely Attila

134. Svehla Krisztina

Az óitai dialektus és kódváltozás Máté Zoltán

135. Szabó Levente

A burakumin kérdés eredete, és a válaszkeresés dr. Gergely Attila

136. Takács Vivien

A japán teaszertartás dr. Farkas Ildikó

137. Urbán Alexandra

Gó és etikett. Mit tanulhatunk egy távol-keleti játéktól Somodi Júlia

2010. június (osztatlan képzés)

138. Ary Árpád

Vérfertőzés és az identitás formálódása – burakumin kérdések Nakagami Kendzsi műveiben dr. Vihar Judit

139. Basa Zsófia

A Hagoroma-legenda dr. Varrók Ilona

140. Drajkó Adél

Abe Kóbó metamorfózis-ábrázolásai az európai irodalom tükrében dr. Vihar Judit

141. Nyeste Zsolt

„A nők helyzetének változása a modernizáció folyamán (1912-ig)” dr. Farkas Ildikó

142. Papp Gabriella

A gyermekvédelem szerepe és történeti fejlődése Japánban dr. Gergely Attila

143. Szájer Ildikó

Nishikawa Jun manabiai és Spencer Kagan kooperatív tanulás elméletének összehasonlítása Wakai Seiji

2011. január (BA)

144. Tóth Szabolcs

A gyereknevelés történelme Japánban Gergely Attila

2011. január (osztatlan képzés)

145. Bencze Bálint

A zen hatása a japán építészetre Csibra Zsuzsanna

146. Bohács Dávid

A metafikció és Cucui Jaszutaka munkássága Vihar Judit

147. Fittler Áron

Takaszue lányának lelkivilága és a szerzői szándék a Szarasina naplóban Vihar Judit

148. Mati Márton

Az Osztrák-Magyar Monarchia és Japán kapcsolattörténete Farkas Ildikó

149. Rihó Eszter

Holland hatások a japán nyelvre az Edo korban A rangaku fejlődése és következményei Máté Zoltán

150. Wagner András

A japán-orosz háború a gazdasági és társadalmi változások tükrében Farkas Ildikó

2011 június BA

151. Andrejkovics Zita

Manga fordítás és kiadás Magyarországon Varrók Ilona

152. Bartók András

1978: kínai-japán béke és barátsági szerződés Vámos Péter

153. Ésik Ildikó

Gésák az Edo-korban Farkas Ildikó

154. Füredi Csilla

Japán női nyelvhasználata Máté Zoltán

155. Füzesi Szonja

Idegenként Japánban-a külföldiek helyzete és megítélése a szigetországban- Gergely Attila

156. Halász Adrienn

Kína nagyhatalmi törekvéseinek megnyilvánulása építészetben -különös tekintettel a pekingi olimpia kapcsán zajló építkezésekre Vámos Péter

157. Hamula Edit

A közvetítő nyelv fordítására gyakorolt hatásának vizsgálata párhuzamos szépirodalmi korpuszon Varrók Ilona

158. Horváth Csilla Edina

Atomtámadás Japánban Farkas Ildikó

159. Ihász Péter

Japán jövevényszavak A nyugati eredetű jövevényszavak szerepe az emberi kapcsolatok felépítésében és ápolásában a japán társadalomban Máté Zoltán

160. Kovács Réka

A japán diftongusok A japán nyelv magánhangzó-jelenségei, különös tekintettel a diftongusokra Máté Zoltán

161. Kukovecz Imre Zoltán

A buborékgazdaság kérdései Gergely Attila

162. Kuntner Katalin

Az állami sintó, mint feltalált tradíció Farkas Ildikó

163. Matula András

Kína és Japán kapcsolatai a hidegháború után Vámos Péter

164. Murányi Dorottya

Murakami Takasi és a Superflat mozgalom Csibra Zsuzsanna

166. Pásztor Alexa

A nyugati fiatalok japanicációja -avagy hogyan és miért terjedt el a japán pop-kultúra nyugaton Gergely Attila

167. Réti Daniella

A japán orvoslás története Farkas Ildikó

168. Révai Edit

Középoktatás japán módra Nevelés és tanár-diák kapcsolat a japán középiskolákban Gergely Attila

169. Schimó Emese

Demográfiai problémák Japánban Csökkenő népesség a japán nők értékrend változásának tükrében Gergely Attila

170. Soós Péter Levente

A Japán média kollaboratív fordítása az interneten Varrók Ilona

171. Szedmák Lívia

Takarazuka Revü:Női színház egy férfiközpontú társadalomban Varrók Ilona

172. Szilágyi Andrea

Misima Jukio és Anton Pavlovics Csehov munkásságának közös vonásai Vihar Judit

173. Szőke Ildikó

Kanpo: A japán természetgyógyászat a hagyományos kínai orvoslás tükrében Vámos Péter

174. Varga Fruzsina

Az 1995-ös tokiói gáztámadás Gergely Attila

175. Vargha Attila

Sóva császár és kora Gergely Attila

2011 június (osztatlan képzés)

177. Agócs Anna

tanárszakos Mori Ogai:”Apóka és Anyóka” című elbeszélésének műfordítása és azzal kapcsolatos megjegyzések Vihar Judit

178. Buzási Eszter Dóra

A japán lakosság utazási szokásai Gergely Attila

179. Forgó Teodóra

tanárszakos Shakespeare japán szemmel Janó István

180. Gombkötő Katalin

tanárszakos A fürj témájának megjelenése a japán irodalomban- képzőművészeti példákkal alátámasztva Varrók Ilona

181. Kalafszky Okszána

tanárszakos A gyarmati múlt és árnyéka: Japán és Korea modernkori kapcsolatai és értékelésük a jelenkorban Farkas Ildikó

182. Krapecz Noémi Regina

tanárszakos Macuo Basó állat-évszakszavainak vizsgálata tavaszi haikuiban Vihar Judit

183. Nagy Bence

Japán dicsőséges 100 napja a II. Világháborúban Farkas Ildikó

184. Nagy Zoltán Bence

Ihara Szaikaku és kora – egy novellája tükrében Vihar Judit

185. Pereczes Erika

tanárszakos Yoshimoto Banana Janó István

186. Slezák Mónika

tanárszakos A Kamakura- kori sógunátus története 1183-1333 A feudalizmus japánban Farkas Ildikó

187. Tomcsik Gergely

Hosi Sinicsi egy novellája műfordításának tükrében Vihar Judit

2011 június MA

188. Samu Veronika

A Japán hangulatfestő és hangutánzó szavak fordításának vizsgálata szépirodalmi szövegeken keresztül Varrók Ilona

189. Sági Attila

A dialektikus udvarias nyelvhasználatának változásai az Edo-kortól napjainking Varrók Ilona

190. Tóth Tamás

A sokak, az én és a semmi A vallási gondolkodásmód speciális szerepe az egyén és a közösség megkülönböztetésére a japán civilizáció kontextusában Gergely Attila

2012 január BA

191. Gergye Franciska

Értékrendi változások a mai japán fiatalság körében dr. Gergely Attila

192. Kamarás Zsuzsanna

Az örök élet nyomában Ázsiában dr. Vámos Péter

193. Páll Ildikó

A japán média szerkezete és működési jellemzői. A japán televízió és TV-nézési szokások dr. Gergely Attila

194. Simon Ágnes

Magyar mesék japánul dr. Vihar Judit

195. Szűcs Richárd

A kínai szépségideál mint a nők elnyomásának eszköze dr. Vámos Péter

2012 január osztatlan képzés

196. Csizmadia Blanka Andrea

Magyarságkutató japánok dr. Farkas Ildikó

197. Kozsuhárov Zsuzsanna Eszter

Japán hatások a képző-és iparművészetben dr. Farkas Ildikó

198. Skita Nóra

A kawaii-jelenségkör. A „cukiság” bűvöletében dr. Gergely Attila

2012 június osztatlan képzés

199. Baranyai Péter

A csoportos öngyilkosság problémája a mai Japánban dr. Gergely Attila

200. Kerchner Tamás

Az amerikai megszállás ideológiai és társadalmi vonatkozása Japánban dr. Farkas Ildikó

2012 június MA

201. Bergs Arne

A Japán császárság. Központban a trónöröklés dr. Farkas Ildikó

202. Dalmi Katalin

Murakami Haruki elbeszéléseinek elemzése dr. Varrók Ilona

203. Fazekas Orsolya

Japán macuri. Tradíció a múltban és jelenben dr. Varrók Ilona

204. Halász Eszter Judit

Az otaku kultúra és megítélése dr. Farkas Ildikó

205. Hanák János

A Genji regényének fordításai: Modalitásbeli eltolódások a célszövegben dr. Varrók Ilona

206. Helfenbein Katalin

Isin-densin: a japán metakomonikácíó egyes sajátosságairól dr. Gergely Attila

207. Irimi Zsuzsanna

A modern japán színház dr. Varrók Ilona

208. Pálur Emese Gizella

A japán internetes szleng Máté Zoltán

209. Pankotai László

A japán szleng Máté Zoltán

210. Szabó Levente

A burakumin diszkrimináció folytonossága dr. Farkas Ildikó

211. Szájli Krisztina

Edogawa Ranpo elbeszéléseinek elemzése dr. Varrók Ilona

212. Vörös Erika

A kettősség és egység megjelenése a japán eszmerendszerben dr. Farkas Ildikó

213. Zopcsák Ferenc Zsolt

SHODÓ I-II dr. Mecsi Beatrix

2012 június BA

214. Asztalos Gyöngyvér

A filmfeliratozás kérdéseiről egy Miyazaki Hayao film esettenulmányán keresztül dr. Varrók Ilona

215. Czifra Adrienn

Az ajnu kultúra hagyományai dr. Farkas Ildikó

216. Erdei Fanni Dóra

A japán társadalom átalakulása az amerikai megszállás időszakában dr. Farkas Ildikó

217. Erdélyi Diána

A vasút a japán társadalom életében dr. Farkas Ildikó

218. Fazekas Máté

A Sony a japán és a világgazdaságban dr. Gergely Attila

219. Herman Andrea

Fiatalkori devianciák és a harmadik közoktatási reform dr. Varrók Ilona

220. Hevesi Mariann

Erotic Grotesque Nonsense. A japán dekadencia kérdései aXX. században dr. Farkas Ildikó

221. Imri László Adrián

Japán nyelvű filmek szinkronizálása dr. Varrók Ilona

222. Juhász Adrienn

Emberi erőforrás management a japán vállalatoknál dr. Varrók Ilona

223. Kenesei Máté

A rókaszellem szerepe a kínai és a japán kultúrában dr. Vámos Péter

224. Kiss Eszter

Az ókori japán budhizmus dr. Farkas Ildikó

225. Kovács Attila

Az angol nyelv szerepe Japánban – A jövevényszavak funkciója és hatásai dr. Farkas Ildikó

226. Lévai Csaba

A természeti katasztrófák hatása a japán gazdaságra dr. Farkas Ildikó

227. Németh Alexandra

Ijime – iskolai deviancia problémák dr. Farkas Ildikó

228. Paksai Annamária

A sámánság Japánban dr. Farkas Ildikó

229. Smíri Judit

Minamoto Josicune dr. Farkas Ildikó

230. Szabó Krisztina

A Távol-keleti gyerekünnepek – Gyerekünnepek Japánban dr. Farkas Ildikó

231. Szabó Noémi Anna

Japánok Európában a 16-17.században: Haszekura Cunenaga követsége dr. Farkas Ildikó

232. Szabó Szilvia

A mai Japán társadalmi problémái a kortárs japán művészetben dr. Farkas Ildikó

2013 január (osztatlan képzés)

233. Nyeste Júlia

A japán papír kultúrtörténeti jelentősége dr. Farkas Ildikó

234. Juhász Rita

dr. Vihar Judit

2013 január (BA)

235. Kovács Eszter

A sztenderd japán nyelv és a kiotói dialektus összehasonlító elemzése dr. Varrók Ilona

236. Molnár Ábel

Fejezetek a Sony Corporation történetéből dr. Gergely Attila

237. Nagy Ibolya

A feminizmus Japánban Nőmozgalmak a Taisho demokrácia idején dr. Gergely Attila

238. Szkubán Andrea

A karakoe mint kulturális jelenség dr. Gergely Attila  

2013 január (MA)

239. Bodnár Péter

A japán politikus dr. Varrók Ilona

240. Horváth Dániel

Murakami Haruki egy novellájának műfordítása és elemzése dr. Vihar Judit

241. Lázár Mariann

Az ókori és japán halomsírokban megjelenített Négy Égtájőr kultusz eredete és fejlődése dr. Farkas Ildikó  

2013 június BA

242. Berzsenyi Anna

A japán fiatalok társadalmi helyzetének változásai Gergely Attila

243. Bőgér Eszter

A japán külkapcsolatok értékelése a japán közvéleményben Gergely Attila

244. Esztergomi Vivien

A Guadalcanali hadjárat Farkas Ildikó

245. Gombás Noémi Zsófia

A televíziózás társadalmi-kulturális szerepe japánban Farkas Ildikó

246. Kert Balázs Ádám

Jövevényszavak a mai Japánban Máté Zoltán

247. Király Kitti

A siket kultúra és jelnyelv japánban Gergely Attila

248. Kovács Máté

A japán hangulatfestő és hangutánzó szavak Máté Zoltán

249. Kovács Orsolya Zsuzsanna

Kereszténység a Meidzsi-korban-neoprotestáns ébredések Japánban Farkas Ildikó

250. Molnár Gergő

Sinszengum:Egy szamuráj csoport az átalakuló Japánban, az 1860-as években Farkas Ildikó

251. Papp Márió

Boys’ Love-homoerotikus művek a Japán popkultúrában Vámos Péter

252. Sárdi Natasa

Szülészeti és nőgyógyászati megbetegedések Japánban összehasonlítva a magyarországi helyzettel Gergely Attila

253. Simonyi Zsófia

A Ryukyu-szigetek nyelvi változatai Máté Zoltán

254. Szabó Kristóf

Kotodama Máté Zoltán

255. Szente Cintia

A Heian-kor tükre a Genji monogatariban Farkas Ildikó

256. Tóth Evelin Adrienn

Az ajnuhitvilág bemutatása a Csitoszei uepekere tükrében Farkas Ildikó

257. Turcsányi Réka Mária

Európaiak bevezetése a japán nyelvben a kulturális különbségek tükrében Varrók Ilona

258. Varga Anita

Japán divatok és szubkultúrák a 20. század második felében Gergely Attila  

2013 június MA

259. Gonda Judit

A nagy kelet-japáni földrengés és hatásai Gergely Attila

260. Hajnal Krisztina

A japán foglalkoztatási rendszer átalakulása Gergely Attila

261. Ihász Péter

A keigo változása Máté Zoltán

262. Kaiser Sára

Jelenkori változások a japánok udvarias nyelvhasználatában Máté Zoltán

263. Lénárt Veronika

Japán energiapolitikája és nemzetközi kapcsolatai Gergely Attila

264. Soós Péter Levente

A humor eszközei Jippensha Ikku Tokaidochu Hizakurige c. munkájában Máté Zoltán

265. Stéger Ákos Csaba

Erotika a japán irodalomban: A végzet asszonyán keresztül Vihar Judit

266. Vargha Attila

Az amerikai japán közösség története Gergely Attila  

2014 január BA

267. Gulyás Orsolya

Gésák a Modern-korban Farkas Ildikó

268. Gyulavics Ilona

A japán nyelvtan szófaj-csoportosítás elméleteinek vizsgálata Máté Zoltán

269. Janoch Viktor

Japán hódítása Molnár Pál

270. Kernya Viktória

Az ifjúság problémái a mai japán társadalomban Gergely Attila

271. Kisgyörgy Eszter

Non-verbális elemek a japán üzleti kommunikációban Somodi Júlia

272. Kiszely Anna

Az 1945 előtti japán militarizmus egyes kérdései 1931-1945 Gergely Attila

273. Kovács Dániel

Szamuráj harcászat Farkas Ildikó

274. Kovácová Zuzana

A busidó hagyomány a mai Japánban Gergely Attila

275. Pósán Berill

A ryokan a mai japán társadalomban Gergely Attila

276. Szabó Nikolett

Japán elveszett évtizede Farkas Ildikó

277. Weibl Viktor

A japán írás változásai Varrók Ilona    

2014 január MA

278. Andrejkovics Zita

Shinsengumi Mai szemmel a történelem tükrében Farkas Ildikó    

2014 június BA

279. Abaidin Pierre

Kereszténység és buddhizmus Farkas Ildikó

280. Aczél Adrienn

Szamurájok a Kamakura és Muromachi-korban Farkas Ildikó

281. Appl Róbert

A három királyság kora Kínában Csibra Zsuzsanna

282. Bara Annamária

Nihonga Varrók Ilona

283. Bellon Zita

A manga útja Mecsi Beatrix

284. Bircsáková Ibolya

A kimonók története, típusai és szerepük Farkas Ildikó

285. Csontosné Dobszay Anna

Katolicizmus japánban a XVI-XVII. században: a japán jezsuita misszió Nemeshegyi Péter

286. Dohos Viktória

A japán „közösségi vállalat” Gergely Attila

287. Egyházy Dóra

A japán mezőgazdasági hagyomány és a japán identitás Gergely Attila

288. Füzesi Hedvig Judit

A Gokaidó Gergely Attila

289. Gábeli László

A vallásosság szerepe a mai Japánban Vámos Péter

290. Horváth András

Az Edo-kori társadalom a lebegő világ képeiben Gergely Attila

291. Hrabovszky Dóra

Identitás nyelvészeti megközelítéséből Varrók Ilona

292. Kaba Ariel

Fordítási kérdések a japán-magyar nyelvpár viszonylatában Varrók Ilona

293. Kállai Melitta

A japán nemes hölgyek: élete és hagyomány Farkas Ildikó

294. Kéry Sándor

Az aidzucsi elhelyezése a japán nyelvi környezetben Somodi Júlia

295. Kiss Noémi

A tetoválás művészete Japánban Farkas Ildikó

296. Kiss Vivien Anett

Japán és Dél-Korea kapcsolata Farkas Ildikó

297. László Szidónia

A J-POP világa Gergely Attila

298. Marcz Szidónia

Japán várostervezés Farkas Ildikó

299. Milovszky Krisztina

James Curtis Hepburn munkássága Máté Zoltán

300. Oláh Viktória

Továbbtanulási és pályaválasztási lehetőségek a mai Japán fiatalok számára Gergely Attila

301. drOrsó Gergely

A mai japán alkotmány Farkas Ildikó

302. Rátkai Luca

A nők szerepe változása a japán filmművészetben Vihar Judit

303. Sandra Alex Benjamin

Iszlám megjelenése Japánban Farkas Ildikó

304. Takács Szilvia

Don Giovanni típusú hősök a Heian.kor irodalmában Vihar Judit

305. Tóth Rita

Japán a Szengoku-korszakban Farkas Ildikó

306. Tóth Zsófia

A Galápagos-szindróma és a digitális kommunikáció Japánban Gergely Attila

307. Török Szilvia

Japán írás az információs társadalomban Molnár Pál

308. Vasadi Zsófia

A japán divat Gergely Attila

309. Vicsotka Brigitta

Az atomenergia megítélése Japánban Gergely Attila  

2014 június MA

310. Czifra Adrienn

A ningjó dzsóruritól a kabukiig Vihar Judit

311. Fazekas Máté

A japán keiretsu-szerkezet és átalakulása a 0-es évek óta Gergely Attila

312. Füredi Csilla

Személyes névmások és személyre utaló szavak a japán nyelvben Máté Zoltán

313. Gáspár Boglárka

Kavabata Jaszunari munkássága Vihar Judit

314. Györkei Máté

Japán-magyar kulturális különbségek okozta kommunikációs problémák Farkas Ildikó

315. Murányi Dorottya

Nacume Szószeki tíz álma Varrók Ilona

316. Schmitt csilla

A kimonók világa Farkas Ildikó

317. Simon Ágnes

Siga Naoja munkássága Vihar Judit

318. Szabó Noémi

Japán témák a Vasárnapi Újságban Farkas Ildikó

319. Torma Ágnes

A jövevényszavakra irányuló japán nyelvpolitika hatása Máté Zoltán

2015 június BA

320. Bánhegyi Gábor

A japán írásjegyek elsajátításánek módszerei Wakai Seiji

321. Bárczi Ágnes

Hagyományos japán gyógymódok dr. Gergely Attila

322. Barta-Eke Virág

Japán tradicionális viselete Heian-kortól Meidzsi-korig dr. Farkas Ildikó

323. Bukta Jusztina

A japán humor Wakai Seiji

324. Burzuk Mariann

Varieté műsorok a japán televízióban dr. Gergely Attila

325. Czikkely Zsuzsanna

A II.világháború végnapjai Japánban dr. Gergely Attila

326. Czinkóczi Beáta

Josimoto Banana életfelfogása egy novellája és műfordítáa alapján dr. Vihar Judit

327. Dósa Dávid

Japán részvétele az első világháborúban dr. Apatóczky Ákos Bertalan

328. Eckert József

A Ryükyü-szigetvilág nyelvezete Máté Zoltán

329. Fodor Attila

Kínaiak Japánban dr. Vámos Péter

330. Gellén Veronika

Meghatározó női alakok a japán történelemben dr. Farkas Ildikó

331. Georgiadisz Leonidas

A nyugati és japán kultúrkörök egymásra hatása a videojátékokban Molnár Pál

332. Hornos Dániel

Jog a középkori Japánban – a Kamakura-kori bukehó dr. Farkas Ildikó

333. Hubert Mira

Murakami Haruki mágikus realizmusa dr. Vihar Judit

334. Illéssy Dorottya

Zaibacuk a japán gazdaságtörténetében dr. Gergely Attila

335. Ivády Gréta

A japán nyelvjárások és az Wakai Seiji

336. Katona Dorottya

A Hirosimához vezető események dr. Farkas Ildikó

337. Kocsis Tünde

A Hjakunin issu hatásai a japán irodalomban dr. Vihar Judit

338. Koleszár Dalma

Angol nyelv oktatása Japánban Wakai Seiji

339. Kovács Viktor

A japán és kínai írásrendszer változása Máté Zoltán

340. Kovácsová Emese

A visszavonult császárok korszaka-Az inszei politika dr. Farkas Ildikó

341. Kracsek Felicia Zita

Idegen nyelvi hatások a Meidzsi kortól dr. Janó István

342. Lakatos Ráhel

Egy gésa emlékiratai dr. Varrók Ilona

343. Lipták Lívia

A japán nyelv oktatása a két Világháború közötti Japánban Máté Zoltán

344. Macúriková Annamária

Japán gondolkodásmód a japán nyelv tükrében Máté Zoltán

345. Marsai Dóra

A Murakami Haruki regények zenei világa Molnár Pál

346. Mucsányi Nikoletta

A japán udvari etikett dr. Farkas Ildikó

347. Osbáth Vivien

Kisebbségi csoportok a mai japán társadalomban dr. Gergely Attila

348. Pallag Edina

A japán közmondások Máté Zoltán

349. Papp Bendegúz

Útkeresés a japán zenepedagógiában: a Szuzuki-módszer dr. Janó István

350. Pitlik Fanni

A japán diáklázadások története és hatásuk Murakami Haruki műveire dr. Varrók Ilona

351. Polónyi Nikolett

Teaszertartás kialakulása, a teakultúra terjedése dr. Janó István

352. Simon Márton

Az életbenmaradásm szomorúsága dr. Vihar Judit

353. Simon Norbert

A japán nyelv és multimédia Máté Zoltán

354. Sipos Mária

Japán és Korea kapcsolata az ókorban dr. Farkas Ildikó

355. Spekker Korina

Az öltözködés kultúrája és szimbolikája a középkori Japánban dr. Vihar Judit

356. Stumphauser Szilvia

Ueszugi Kensin dr. Farkas Ildikó

357. Szabó Kata

Örömnegyedek Japánban – Yoshiwara, az Edo-kori piros lámpás negyed dr. Farkas Ildikó

358. Szakál Dávid

Nacionalizmus és modernizáció dr. Vámos Péter

359. Szakál Szimonetta

A Katana születése dr. Farkas Ildikó

360. Szakonyi Nóra

A szamurájság átalakulása dr. Farkas Ildikó

361. Szentkirályi Levente

A kjokusin Magyarországon dr. Gergely Attila

362. Szűcs Noémi

A Kansai dialektus jellegzetességei Máté Zoltán

363. Urbán Alexandra

Dolgozó nők Japánban dr. Farkas Ildikó

364. Váradi Eszter

A sárkány motívum megjelenése dr. Varrók Ilona

365. Váradi Fruzsina

A japán hangulatfestő szavak Samu Veronika

2015 június MA

366. Bartók András

japán, Kína és az Egyesült Államok viszonyrendszere dr. Gergely Attila

367. Imri László

Fordítási tendenciák Japánban dr. Varrók Ilona

368. Szilágyi Andrea

Nogucsi Jonedzsiró dr. Varrók Ilona

2016. január BA

369. Andrási Sára

Az inuk eredete – hovatartozásuk és diszkriminációjuk

370. Balogh Natália

A japánok jelenléte Tajvan szigetén

371. Csermely Szilárd

A férfi és a női nyelvhasználat eltérései a mai japán nyelvben

372. Juranits Anna

Az állatok szerepe a japán irodalomban

373. Koleszár Dalma

Angol nyelv oktatása japánban

374. Lakatos Ráhel Fanni

Egy gésa emlékiratai

375. Magai Hanna

A modern japán közoktatás kialakulása a magyar oktatástörténet tükrében

376. Nákovics Diána

A japán videojáték-ipar története

377. Tömő Bernadett

Japánok a média és a reklám világában

378. Vasváry Anna Krisztina

Nindzsák – Az árnyjátékosok jelenléte a japán történelem során

2016. január MA

379. Kohári Alexa

A japán nyelv pszicholingvisztikai szempontból – A mentális lexikon sajátosságai a japánok idegennyelv-tanulásának vonatkozásában

380. Tárkányi Nóra

Az ainuk és a paleoázsiai népek hitvilága

2016. június BA

381. Agócs Petra

A japán adórendszer és adómorál – kulturális és társadalmi sajátosságok

382. Ascarza István Florencio

A II. világháború folyamán Kínában rekedt japán származású árvák helyzete a háborút követően és napjainkban

383. Baloghné Szabó Mária

Japán kertművészet – kövek a japán kertben

384. Benedek Brigitta Cecília

Onnagaták

385. Besenyei Alexandra

A japán tiszteleti nyelv használata a köszönésekben

386. Bircsákova Izabella

Japán tévéfilmek amerikai ellenőrzés alatt

387. Bodor Anna Boglárka

Gyermekvállalási és születési tendenciák a mai Japánban

388. Czifra Cseperke Csenge

Kínai közösségek Budapesten

389. Czuczor Dorottya

Elöregedési tendenciák és az idősek helyzete a mai Japánban

390. Csorba Dániel

A japán elketronikai játékipar fejlődése

391. Edl András

Japán-kínai kapcsolatai 1990-től napjainkig

392. Földi Olívia

Tea a japán művészet jegyében

393. Galamb Eszter

A japán nagyvállalati rendszer a gyors gazdasági fejlődés időszakában

394. Gottner Richárd

A japán budö-terminológia nyelvészeti vizsgálata a magyar kiadványokban

395. Hatházi Tamara Györgyi

Japán és a kínai mitológiák eredetmondáinak összehasonlítása

396. Király Tamás

A japán modernizáció európai összehasonlításban

397. Mellényi Dávid László

A 20. századi japán autóipar fejlődése

398. Monoki Rebeka Fruzsina

A japán falu a Tokugava korban-különös tekintettel a protuindusztializáció kérdéseire

399. Nagy Renáta

A jövevényszavak bekerülése és asszimilációja a japán nyelvbe

400. Pájer Anasztázia

Japán hitvilág

401. Puskás Szimonetta

Buddhista kozmológia

402. Rudlof Dániel Antal

A sinto-buddhista szinkretizmus hatásai a Heian-kori szépművészetre

403. Rus Nikolett

Német-japán kapcsolatok a korai Meidzsi-korban, különös tekintettel a közgazdasági és alkotmányreformokra

404. Seki Csilla

A mai japán nők nézetei és elvárásai a házassággal kapcsolatban

405. Simon Eszter

Milyen tényezők befolyásolták a tradicionális japán lakberendezés alakulását és melyek a jellegzetes elemei

406. Szász Gábor János

Oda Nobunaga

407. Tóth Boglárka

Az Edo-kori ukijo-e fametszeteken megjelenő viselet

408. Tóth Edit

Japán oktatás a XX. században

409. Turóczi Noémi

A japán marketing vizsgálata a Nintendo cég történetén keresztül

410. Verebélyi Kinga

A Tokugava-kori japán falu

411. Veres-Balog Melinda

A japán, mint származási nyelv Magyarországon

412. Barta Szabina

Latin betűk japán szemmel

413. Bellon Zita

A manga mint művészet – avagy a „kertbe zárt” japán grafikai képi kifejezőeszközei

414. Esztergomi Vivien

Japán a II. világháborúban a túlélők emlékeinek tükrében

415. Füzesi Hedvig Judit

A modern japán hírközlés gyökerei

416. Kaba Ariel

A nemek pragmatikája: nyelvi sztereotípiák a japán nyelvben

417. Kaldenecker Dorina

A japán nyelv szófajtana

418. Kováčová, Zuzana

A japán kultúra és önkép újrafogalmazása a globalizáció korában

419. Kovács Eszter

(nem adott le dolg. nekem)

420. Märcz Renáta

Japán várostervezés: premodern fővárosok: Kiotó és Edo összehasonlítása

421. Molnár Gergő Ádám

Misima Jukio: Az aranytemplom. A szépség problémájának megjelenése a műben

422. Papp Márió Attila

Szexuális kisebbségek Japánban – A férfiak közötti szexuális elfogadottsága a japán ókortól napjainkig

423. Tóth Evelin Adrienn

Ainuk a modern Japánban: Az első kapcsolatoktól napjainkig

424. Bilinszky Dóra

Dazai Oszamu: Macu ’Várakozás’ című novellájának műfordítása és irodalmi elemzése

425. Friesz Anna Gerda

A koreai kultúra hatásai Japánban a XX-XXI. században

426. Gosztola Alíz

Kiemelt női szerepek az ainu társadalomban

427. Hajzer Sára

A japán populáris kultúra hatása a nyugati világban – Az animék és a mangák megjelenése és elterjedése az Amerikai Egyesült Államokban és Európában

428. Kápolnás –Albecker Melinda Márta

Az ainu medveünnep

429. Petrán Rita

Női életutak a modern Japánban

430. Péter Kata

A nó-színház maszkjai – összehasonlítva az antik görög tragédia és a commedia dell’arte maszkjaival

431. Plutzer Máté

A japán nagyvállalati modell – A japán munkaerő gazdálkodás

432. Vígh Bernadett

Egészségre nevelés a japán oktatásban

2016. június MA

383. Kovács Orsolya

Zsidómentés Japánban és Kínában

2017 június BA

384. Balázs Szandra

A japán újkomédia és a rögtönzés

385. Berényi Flóra

A japán szerepnyelvek és a genderlingvisztika megjelenése a médiában

386. Brutyó Brigitta Emília

Shushoku katsudo- Álláskeresés Japánban

387. Gregárik Roland

Japán nyelvű szövegek fordításának nyelvészeti elemzése: A partikulák fordítási stratégiái

388. Horváth Niké Debóra

Kandzsitanulás nem ideografikus anyanyelvi háttérrel

389. Illyés Péter Richárd

A munkamorál megőrzése a japán vállalatokban

390. Kánya Annamária

A japán onszenfürdők jellegzetességei a Heiszei-korszakban

391. Katernák Réka

Japán napok Budapesten

392. Katona Lia Dóra

A Kodály-módszer és hatása Japánban napjainkban

393. Kovács Bálint Mihály

A japán és az európai fegyverművesség

394. Kovács Máté

A japán kultúra az animék tükrében

395. Lévai Eszter Orsolya

Sárkány mítoszok és legendák a keleti és nyugati kultúrákban

396. Lévai Judit Vanda

Keresztényüldözések a Tokugava-korban

397. Lóránt Márk

Sóva császár háborúja

398. Mészáros Bernadett

Diplomáciai kapcsolatok Japán és Kína között a 7-9. században

399. Molnár Lilla

A japán társadalom és kultúra sajátosságainak ökológiai és földrajzi értelmezései

400. Palyik Dóra

Oszaka városfejlődése a Meidzsi -korban

401. Sajgó Larion Gerjén

Jelnyelv Magyarországon és Japánban

402. Sarnyai Valentina

Az ukijo-e világának alakjai – Utagava Kunijosi karikatúrái

403. Schäffer Dorottya

A sintó helyreállítása – különös tekintettel a Fukko sintóra

404. Skultéty Diána Anikó

A népesség elöregedésének társadalompolitikai kérdései Japánban

405. Steppán Viktória

Meg nem valósult írásreformok a Meidzsi-kor után

406. Szabó Dóra Brigitta

Élet a japán császári udvarban, a Heian kori arisztokrata nő

407. Szentkuti Kira Kinga

A Jamató-kori temetkezés

408. Szegő Zsófia

XXI. századi teaházépítészet

409. Szigeti Gréta

Japán nagyhatalmi politikája és a Cool Japan

410. Szuróczki Henriett Anita

Kaidan kultúra

411. Takács Adina Ibolya

Változás és folytonosság a japán családrendszer átalakulásában

412. Tóth Anita

A sake világa

413. Váradi Viktória

Hagyományos családrendszer Japánban és Koreában

414. Verebélyi Noémi Lili

A jelenkori kabuki színház

415. Vig Ferenc

Fiatalkori devianciaproblémák és hátterük a mai japán társadalomban, különös tekintettel a hikikomori jelenségre

416. Zádori-Horváth Kinga

A modern kori japán ipari munkásság létrejötte és jellemzői

417. Kicsi Dóra

Nők a szamuráj világában

418. Kalas Bence

Az omjódó jelentősége a japán történelemben

419. Pucz Nikolett

Természetgyógyászat művészete: Kampo

420. Zsigmond Barbara

A meidzsi alkotmány keletkezése és forrásai

2017 június MA

421. Berzsenyi Anna

Bevándorlás és külföldiek munkavállalása Japánban

422. Bukta Justina

A japán nyelvtörők elemzése különböző nyelvjárásokban

423. Egyházy Dóra

Közösségépítés a japán középiskolákban

424. Gulyás Orsolya

Modern kori öngyilkos katonák és merénylők

425. Hrabovszy Dóra

A Tsurezuregusa stílusjegyei a nyelvi kifejezőeszközök és a tartalom tükrében

426. Kovács Dániel László

A japán és európai feudális kultúra összehasonlítása

427. Rátkai Luca

Liliomok tornya

428. Simonyi Zsófia

Az okinawai hitvilág

429. Szabados Ágnes

A fogyatékossággal élő gyermekek helyzete Japánban

430. Szente Cintia

Az arisztorácia ábrázolása a monogatarikban

2018. január BA

431. Bonyai Tamara

A kínai és a japán gasztronómi percepciója Magyarországon a japán szakosok és az adott országok kultúrája iránt érdeklődő laikusok körében

432. Bozó Júlia Rita

Tradicionális viseletek a Heiszei-korban

433. Eszik Dóra

A nők helyzete Japánban

434. Kozma István

A Jaszukuni szentélylátogatások hatása a japán-kínai diplomáciai kapcsolatokra

435. Molnár Alexa

Jakuzák világa

436. Orosz Lilla

Szellemek és kísértetek ábrázolásáról a ajpán képzőművészetben

437. Sárosi Bálint

Kuroszava hatása a Nyugatra és fordítva – Kuroszava Shakespeare – olvasatai

438. Bellon Anna

Kulturális utalások a Naruto című mangában

439. Benga Noémi

Fordítástechnikai különbségek a magyarországi hivatalos és rajongói mangafordítások között

440. Berta Adrienn

A fegyver nélküli harcművészet

441. Bíró Adrienn

Kína a Japán megszállás alatt – Kitérve a Nankingi vérengzésre

442. Dán Csilla

Japán – magyar kapcsolatok a baráti társaságokon belül

443. Farkas Angéla Mária

Toyotomi Hideyoshi A felemelkedés lépcsőfokai

444. Gránicz Tünde

A szamurájság életmódja a Tokugava korban

445. Kecskés Boglárka

Tokugawa Ieyasu A hatalom útján

446. Laky Balázs

Személyes névmások a kanszai dialektusban

447. Lidák Lilla

Zainicsi koreaiak

448. Mátrai Anna

Reáliák és idiómák kezelése Murakami Haruki Férfiak nő nélkül című novelláskötetében

449. Szalontay Dóra

Japán nagyválallati kormányzás

450. Szili Andrea

A japán és a magyar etikett összehasonlítása

2018. január MA

451. Gellén Veronika

Cosplay – szubkultúra és soft power

2018. június BA

452. Adamik Zsófia

Japán és Korea kapcsolata a II. világháború óta – A területi konfliktus Takeshima / Dokdo szigete felett

453. Ágoston Éva

A császárság intézménye a sógunátus alatt

454. Baráth László

A salaryman mint a modern kor szamurája – Egy férfiideál és annak változása a második világháború után

455. Bognár Andor

A da kopula sajátosságai és megjelenése a Tokushima nyelvjárásban

456. Bokor Ágota

Japán külpolitikája a hidegháború idején

457. Csiki Melinda

Bakemono: Japán misztikus lényeinek történelmi áttekintése

458. Csinos Zoltán

Dzsókamacsi

459. Csontos Beatrix

Templomok Narában

460. Dán Csilla

Japán-magyar kapcsolatok a baráti társaságokon belül

461. Dékány Miklós

A Kanszai nyelvjárás sajátosságai: A haru tiszteleti kifejezés képzése és használata a kiotói és az oszakai nyelvjárásban

462. Dénes Mirjam

Japán vizuális megjelenése a magyar sajtóban (1853-1895)

463. Eszik Dóra

A nők helyzete Japánban – Avagy hogyan befolyásolja a japán nők életét a nemi diszkrimináció

464. Fehér Anett

Az amerikai japánok élete bevándorlásuktól napjainkig

465. Gacsályi Anna

A buddhizmus hatása az ókori Japán festészetre

466. Gebhardt Éva

Civil társadalom Japánban – A katasztrófapolitika tükrében

467. Göttli Nóra

Japán nyelvű bibliafordítás

468. Gyöngyösi Eszter

Identitáskérdések

469. Horváth Vanda

Az Ivakura misszió

470. Hurubán Lídia

Az ókori onmjódó

471. Huszti Helga

A Heike monogatari mint forrás a Heian-kori szamurájság erkölcsi-és viselkedési kódexéhez

472. Józsa Nikolett Andrea

Gunma nyelvjárás

473. Juhász Katalin

Japán festészet digitális képeken

474. Karacs Zsófia Máriaróza

A japán és magyar népmesék szimbólumainak összehasonlítása

475. Kemsei Fruzsina

Jövevényszavak a japán nyelvben

476. Kesztyűs Anett

Az édességek állagát kifejező hangutánzó és hangulatfestő szavak vizsgálata a mai japán nyelvben

477. Kiss Adrienn

Feminizmus Japánban – Feminizmus az 1970-es évektől az ezredforduló

478. Konok Rebeka Luca

Cusima Júko egy novellájának műfordítása és elemzése

479. Kovács Nikoletta Mariann

Generációk közötti értékrend változások

480. Lengyel Berta

Kapcsolatteremtés a kamikkal, sintó rítusok és fesztiválok

481. Lévai Ádám

A yakuza eredete, hagyományai és modernizálódása

482. Mihály Dóra

A japán és indiai teakultúra összehasonlítása

483. Mitró Rebeka Réka

Portugálok és hatásuk Japánban – Portugália és Japán kapcsolatat a XVI. század első felében

484. Molnár Andrea

A mai japán család – szerepszerkezeti problémák

485. Nedev Ágota

Origami és a japán ünnepek

486. Németi Vivien

A kami fogalom változásai

487. Neubauer Ildikó

A Koreai-félsziget japán annexiója

488. Novák Anna Ibolya

Date Maszamune

489. Perványi Nikolett

A Kínai Népköztársaság és az Egyesült Államok kapcsolatai, 1979-1989

490. Pór Andrea

Andon-Hakama

491. Ritter Adél

Japán háborús bűnei és hatásuk a Kínával való kapcsolatára

492. Sárosi Bálint

Kuroszava hatása a nyugatra és fordítva – Kuroszava Shakespeare-olvasatai

493. Szabó Emese

Az öngyilkosság megítélése Japánban a társadalmi háttérrel összefüggésben

494. Szabó Kamilla

A japonizmus hatása az impresszionista festészetre

495. Szabó Kinga Bianca

Családmodell és házasságkötés a mai Japánban

496. Szabó Márk

A japán gyarmatbirodalom

497. Szépe Zita Cecilia

Az ukiyoe festészet és az azt ért kínai hatások

498. Széplaki Csilla

Japán ifjúsági populáris és szubkultúrák

499. Szivós Zsanett

A japán nyelvi viselkedés

500. Vakli Lilla

Japán amerikai megszállásának társadalmi hatásai

501. Zsankó Fanni

Japán ipari fejlődés a Tokugava és Meidzsi-korban

2018. június MA

502. Burzuk Marianna

Vegyes házasságból születettek helyzete és társadalmi megítélésük Japánban

503. Czinkóczi Beáta

A modern kori shintó. Az Isze szentély tükrében (1945-napjainkig)

504. Eckert József Szilárd

A Ryuukyuu-szigetvilág nyelvészete II.: A Miyako-szigetcsoport területi nyelvváltozatai

505. Galamb Eszter

Széchenyi Expedíció Japánban

506. Gottner Richárd Gábor

A japán dzsúdó és dzsúdzsucu terminológiai magyarra fordításának fejlődése és kérdései

507. Madlovics Nóra Julianna

Japán részvétele a világkiállításokon 1973-tól napjainkig

508. Pataki-Tóth Angelika

A Japán Kereszténység problémái

509. Rudlof Dániel Antal

A szív-szútra Japánban- Pilológiai és vallástörténeti elemzés

510. Simon Norbert

A Japán írásjegyek oktatása. Kognitív és metakognitív stratégiák

511. Szabó Dzsenifer

Szent Fák a japán irodalomban

512. Szabó Kristóf Lőrinc

Abe Kóbó stílusa az ötvenes években. Három novella fordításán keresztül

bez recepty krem testosteronu http://kupicpigulki.pl/viagra/ zajęcia zdrowia psychicznego dla dorosłych