japantanszek.hu

Keleti nyelvek és kultúrák szak, japán szakirány (BA) Japanológia mesterképzési szak (MA)

nyelvi képzésről

szerző: admin 2010. január 13.

Tájékoztató a nyelvórákra történő regisztrációról

(érvényes 2011-től)

Azoknak a hallgatóknak, akik a kezdő csoportban kezdik meg a nyelvtanulást, az első félévben a következő nyelvórákat kell felvenniük:

BJP 2011,2012,2013 Japán nyelvtan I/a,b,c (1.-2.-3. csoport)

BJP 2111 Japán nyelvgyakorlat I. (1.-2.-3. csoport)

Mindkét tárgyból három csoportot indítunk, a csoportbeosztásról a szintfelmérő után döntünk.

Az ideális csoportlétszám biztosítása érdekében a csoportok keretlétszáma nem bővíthető, és nem lehetséges egyik csoportból másikba átjelentkezni. (Óraütközés esetén hallgatók közötti csere elfogadható).

 

A haladó csoportba regisztráló hallgatóknak az alábbi nyelvórákat kell felvenniük az első félévben:

BJP 2031 Japán nyelvtan III.

BJP 2131 Japán nyelvgyakorlat III.

Mindkét tárgyból három-három csoport indul azonos létszámmal, a hallgatók szabadon választják meg, hogy melyik csoportba/időpontra jelentkeznek. Az ideális csoportlétszám biztosítása érdekében a csoportok keretlétszáma nem bővíthető.

 

A fentieken kívül szabadon választható tárgyként ajánlott az alábbi két nyelvóra felvétele is:

BJP 2211 Japán nyelvhelyesség I.

BJP 2301 Kezdő szövegolvasás I.

 

Nyelvi alapvizsga: Azoknak a hallgatóknak, akik haladó csoportban kezdik meg a képzést, a mintatanterv tanulmányaik negyedik félévére, a kezdő hallgatóknak pedig tanulmányaik ötödik félévére irányozza elő a Nyelvi alapvizsgát. A Nyelvi alapvizsga előfeltétele az alábbi tárgyak teljesítése: Nyelvtan III-V., Nyelvgyakorlat III.-V., Szövegolvasás I.

 

A képzés során a nyelvórákat az alábbi táblázat szerint ajánlott felvenni.

Keleti nyelvek és kultúrák (BA szak). Nyelvórák.

A 2011-2012-es tanévben szakunkra beiratkozott hallgatóink számára.

Rövidítések:

K=kötelező; SZV=szabadon választható; Ke=kezdők; H=haladók.

 

bez recepty krem testosteronu http://kupicpigulki.pl/viagra/ zajęcia zdrowia psychicznego dla dorosłych