japantanszek.hu

Keleti nyelvek és kultúrák szak, japán szakirány (BA) Japanológia mesterképzési szak (MA)

Specializációk

Japánspecifikus multimédiaismeret (20 kreditpont)

A specializáció célja kettős: egyrészt felkészíti a hallgatókat a multimédia segítségével történő kutatómunkára, másrészt piacképes gyakorlati ismereteket nyújt az alapszak elvégzése után elhelyezkedni kívánó hallgatóknak. A specializáció lezárása zárómunka (projektmunka önálló elkészítése és prezentálása) formájában történik.

Japán irodalmi és nyelvészeti specializáció (30 kreditpont)

Az irodalmi és nyelvészeti specializáció célja, hogy a hallgatók rendszeres és alapos ismereteket szerezzenek a japán irodalom és nyelvészet alapvető kutatási területeiről, kutatási módszereiről és eredményeiről, a japán nyelvtudomány és általános nyelvészet kapcsolatáról, és ezen ismeretek birtokában folytathassák MA tanulmányaikat. A specializáció lezárása záróvizsga formájában történik.

Japán köztörténet és társadalomtörténet specializáció (30 kreditpont)

A specializáció célja, hogy a hallgatók rendszeres és alapos ismereteket szerezzenek a japán történelemről és a japán társadalom történetéről, szerkezetéről és ezen ismeretek birtokában folytathassák MA tanulmányaikat. A specializáció témakörei ugyanakkor olyan ismereteket nyújtanak, melyek segítik a japán világ megértését, s ezáltal támogatják a Bachelor szakot elvégző hallgatók eredményes elhelyezkedését. A specializáció lezárása záróvizsga formájában történik.

Fordítói alapspecializáció (20 kreditpont)

A fordítói alapspecializáció célja olyan fordítók képzése, akik alapszinten képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről anyanyelvre és anyanyelvről idegen nyelvre. Az alapszíntű írott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi ország politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életében valamint az Európai Unió intézményrendszerében. A specializációt felvevő hallgatók számára ajánlott a Haladó fordítói specializáció felvétele. A specializáció lezárása vizsgafordítással történik.

Haladó fordítói specializáció (30 kreditpont)

A Haladó fordítói specializáció célja olyan szakfordítók képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről anyanyelvre és anyanyelvről idegen nyelvre. Az írott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi ország politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életében valamint az Európai Unió intézményrendszerében. A műfordítás iránt érdeklődő hallgatók választható módon ebbe az irányba bővíthetik fordítói ismereteiket. A Haladó fordítói specializáció felvételének nem követelménye a fordítói alapspecializáció elvégzése, de a két egymásra épülő specializáció felvétele ajánlott mindazon hallgatók számára, akik az alapszak elvégzése után szakfordítóként, illetve tolmácsként kívánnak elhelyezkedni.A specializáció lezárása portfólióval történik.

bez recepty krem testosteronu http://kupicpigulki.pl/viagra/ zajęcia zdrowia psychicznego dla dorosłych