japantanszek.hu

Keleti nyelvek és kultúrák szak, japán szakirány (BA) Japanológia mesterképzési szak (MA)

hírek

A 2016 évi téli nemzetközi japán nyelvvizsga

szerző: admin 2016. szeptember 2.

Időpont: 2016. december 4. (vasárnap) 11:30

(FIGYELEM! A vizsgázóknak el kell foglalni a helyüket legkésőbb 11:00-ig.)

日時:2016年12月4日(日曜日)11時30より

(受験者は11時までに着席してください。)

 

Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

1088 Budapest, Reviczky u. 4.

受験地:カーロリ・ガーシュパール・カルビン派大学人文学部

(A pontos terembeosztás a vizsgázók számának függvényében kerül kijelölésre. FIGYELEM! A jelentkezők létszámától függően néhány szint esetében (elsősorban N3, N4 és/vagy N5) előfordulhat a vizsga helyszínének megváltozása!!! A változásról igyekszünk minden érintettet értesíteni.)

(どの教室で受験するかは、申込人数により決まります。また受験者数が多い場合、受験地が変更になる可能性もあります。この場合必ずご連絡いたします。

 

Jelentkezési időszak: 2016. augusztus 23. (kedd) – szeptember 23. (péntek)

申込期間:2016年8月23日(火)~9月25日(金)

 

Jelentkezés helye: a jelentkezés kizárólag online történik: www.jlpt.hu

申込場所:オンライン登録:www.jlpt.hu

 

Elérhetőség/ Információ: Tel: (36-1)318-5915 , Tel/Fax: (36-1)483-2866  E-mail:  help kukac jlpt pont hu

問合先:Tel: (36-1)318-5915 , Tel/Fax: (36-1)483-2866  E-mail: help kukac jlpt pont hu

Japanese language proficiency test, 2016 december

szerző: admin 2016. szeptember 2.

Test date: December 4. (Sunday), 2016  From 11:30 a.m.

(ATTENTION! Examinees have to be at their place at latest 11:00 a.m.)

 

Test place: Károli Gáspár University of The Reformed Church, Faculty of Humanties.

Address:1088 Budapest, Reviczky u. 4.

(The test room will be assigned according to the number of the applicants. ATTENTION! The test place may be changed depending on the number of the examinees. In this case the persons concerned will be informed.)

 

Application period: August 23. (Tuesday) to September 23. (Friday) , 2016.

 

Place of application: online registration: www.jlpt.hu

 

Contact/ Information: Tel: (36-1)318-5915 , Tel/Fax: (36-1)483-2866  E-mail: help kukac jlpt pont hu

2016/2017-es tanév I. félév

Tanulmányi kérdésekkel (beiratkozás, tárgyfelvétel, félév- vagy évhalasztás stb.) kapcsolatban a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat (http://www.kre.hu/ portal/ index.php/home/szabalyzatok.html, III. Hallgatói követelményrendszer) mérvadó, illetve a Tanulmányi Osztályhoz kell fordulni. Az Intézet a Tanulmányi Osztályhoz beadott vizsga vagy más halasztási kérelmeket, és egyéb tanulmányi ügyeket minden esetben a TVSZ és a Tanulmányi Osztály véleményének figyelembe vételével bírálja el. Minden egyéb – a szakos oktatást érintő – kérdésben forduljanak bizalommal az Intézet oktatóihoz.

 

A tanév rendjével, tanulmányi határidőkkel kapcsolatos információk letölthetők a BTK honlapjáról.

Az előadások és szemináriumok időpontjával, illetve helyével kapcsolatban minden félév elején a Neptunon, a BTK és a Japanológia Tanszék honlapján (http://japantanszek.hu) kívül az Intézet hirdetőtábláján adunk részletes tájékoztatást.

A tantárgyleírások megtalálhatóak a Neptunon, a 2016/17-es tanév őszi félévének hetekre bontott kurzustematikái letölthetőek a KRE E-Learning Portáljáról (http://moodle.kre.hu/login/index.php)

 

Mintatanterv

A szakon teljesítendő követelményekről (tan- egységek, kreditszámok) a mintatantervből tájékozódhatnak. A mintatantervben szereplő képzési szakaszok közül az

 • Alapozó ismeretek,
 • Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei a), b), c), d) moduljai
 • Differenciált szakmai ismeretek d) és e) moduljai
 • Diplomamunka, záróvizsga

tantárgyait kötelező teljesíteni.

A 3) Differenciált szakmai ismeretek a), b) és c) moduljából (Japán nyelvtudomány II., Japán irodalomtudomány II. és Japán történettudomány) egyet kell választani és kötelezően teljesíteni, a másik két modul tanegységei szabadon választható tárgyként felvehetők. A 4) Szabadon választható ismeretek adott félévben meghirdetett kurzusaiból összesen 13 kreditet kell szerezni.

A mintatantervben a kontaktóraszám /követelmény/kredit zárójeles változata azt jelzi, hogy a tantárgy szabadon választható

 

A 2016/17-es tanév első félévében a mintatanterv szerint a következő kurzusokat ajánlott felvenni:

 • MJP 1510 Bevezetés a klasszikus japán filológiába I.
 • MJP 1521 Bevezetés a klasszikus japán filológiába II.
 • MJP 1110 Bevezetés a japán nyelvészetbe – grammatikai problémák I.
 • MJP 1112 Bevezetés a japán nyelvészetbe – grammatikai problémák II.
 • MJP 1012 Modern japán nyelv I. – A japán vitastílus
 • MJP 2110 Klasszikus japán nyelv
 • MJP 2112 Klasszikus japán nyelvi szeminárium
 • MJP 2150 Leíró nyelvtan I. – A japán hangok világa (fonetika -fonológia)
 • MJP 2121 Leíró nyelvtan II. – Morfológia, szintaxis
 • MJP 2210 Japán irodalomelméleti irányzatok a 20. században I.
 • MJP 2211 Japán irodalomelméleti irányzatok a 20. században II.
 • MJP 2310 A modern japán történelem kérdései I.
 • MJP 2311 A modern japán történelem kérdései II.

Az MJP 1711 Alapozó kínai nyelvképzés I. – kritériumtárgy felvétele csak azok számára kötelező, akik a BA képzésben kínai nyelvet nem tanultak.

 

Fordítói szakirányú továbbképzés

A BTK-n a 2016/17-es tanévben is indul költségtérítéses fordítói szakirányú továbbképzés japán és kínai nyelvből. Részleteket ld. a BTK honlapján!

 

Japán Nemzetközi Nyelvvizsga:

A Japán Alapítvány Japán Nemzetközi Nyelvvizsgáját minden évben az Intézet Japanológia Tanszéke bonyolítja le évente két alkalommal. A vizsgával kapcsolatban az Intézet adminisztrátoránál, Édes Andreánál lehet érdeklődni, illetve Intézetünk oktatója, Máté Zoltán adhat részletes felvilágosítást.

 

Ösztöndíjlehetőségek:

Az aktuális ösztöndíjakkal, a Japán Kormányösztöndíj programokkal és a Japán Alapítvány ösztöndíjaival, partner egyetemek ösztöndíjaival kapcsolatos információkat rendszeresen feltesszük a tanszéki honlapra, illetve kifüggesztjük az intézeti hirdetőtáblára.

 

Tanterven kívüli foglalkozások:

 • Kalligráfia, péntek 16.00-18.00, III. em. 305-ös terem
 • Japán filmklub, péntek 18.00-20.00, III. em. 318-as terem

 

Rendezvények:

A tanszéki honlapon és az Intézet hirdetőtábláján tájékoztatjuk hallgatóinkat a Magyar-Japán Baráti Társaság, a Japán Alapítvány, a Japán Nagykövetség rendezvényeiről, illetve minden Japánnal kapcsolatos kulturális eseményről, tudományos konferenciáról.

 

Könyvkölcsönzés:

Egyszerre maximum 3 könyv kölcsönözhető, a kölcsönzés időtartama két hét. Szótárak, lexikonok nem kölcsönözhetőek. Szakdolgozatokat csak helyben lehet megnézni és semmilyen módon nem másolhatók, fényképezhetők le.

Könyvek az intézeti demonstrátortól kölcsönözhetők, a könyvkölcsönzési időpontokról az adott félévben a tanszéki honlapon illetve a tanszéki hirdetőtáblán adunk tájékoztatást.

 

Intézetvezető:

Dr.. Varrók Ilona egyetemi docens

 

Intézeti adminisztrátor:

Édes Andrea, III. em. 312-es szoba

 

Az Intézet oktatói a 2015/16-os tanévben, zárójelben a tanári szoba száma:

Dr. Apatóczky Ákos Bertalan egyetemi adjunktus (313)

Dr. Farkas Ildikó egyetemi docens (313)

Dr. Gergely Attila egyetemi adjunktus (313)

Gotó Shóta nyelvtanár (314)

Dr. Janó István egyetemi adjunktus (317)

Máté Zoltán egyetemi adjunktus (317)

Dr. Molnár Pál egyetemi tanársegéd (316)

Sági Attila egyetemi tanársegéd (317)

Samu Veronika egyetemi tanársegéd (314)

Dr. Somodi Júlia egyetemi adjunktus (314)

Dr. Soós Sándor egyetemi adjunktus (313)

Szemerey Márton egyetemi tanársegéd (317)

Dr. Vámos Péter egyetemi docens (313) – a 2016/17-es tanévben külföldön tartózkodik.

Dr. Vihar Judit egyetemi docens (312)

Wakai Seiji egyetemi tanársegéd (314)

Watanabe Kaoru nyelvtanár (314)

Zhang Zinan kínai nyelvtanár (316)

 

Meghívott előadók:

Botyánszki-Horváth Zsuzsanna, Farkas György, Lázár Marianna, Szabó Noémi, Tokaji Zsolt

 

A Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézetének tantermei:

III. em. 305         Előadóterem

III. em 315           Szemináriumi terem

III. em. 318          Számítógépes szemináriumi terem

 

Az első évfolyamra beiratkozott hallgatókkal az augusztus 29-i szakos tájékoztatón szintfelmérőt íratunk, amelynek eredménye alapján javaslatot teszünk hallgatóinknak arra vonatkozólag, hogy a kezdő vagy a haladó szintű nyelvórák felvételét ajánljuk.

Azoknak a hallgatóknak, akik a kezdő csoportban kezdik meg a nyelvtanulást, az első félévben a következő nyelvórákat kell felvenniük:

BJP 2014, BJP 2017, BJP 2018 Japán nyelvtan I/a,b,c Bevezetés a japán nyelvbe (1.–4. csoport)

BJP 2111 Japán nyelvgyakorlat I. (1.–5. csoport)

A Japán nyelvtan tantárgyból négy, a Japán nyelvgyakorlat tantárgyból öt csoportot indítunk, a csoportbeosztásról a szintfelmérő után döntünk.

 

Megjegyzés a mintatantervben szereplő nyelvtan órákkal kapcsolatban:

A Japán nyelvtan tantárgyból a mintatantervnek megfelelően négy félév alatt 12 kredit teljesítése kötelező. A kötelező nyelvi felzárkóztató órák 0 kredites kritériumtárgyak a japán nyelvtudás nélkül beiratkozó hallgatók számára az első évben (BJP 2014, BJP 2017, BJP 2018 kódszámú tantárgyi elemek az őszi félévben, és BJP 2024, BJP 2025 és BJP 2027 kódszámú tantárgyi elemek a tavaszi félévben)

 

A haladó csoportos hallgatóknak az alábbi nyelvórákat kell felvenniük az első félévben:

BJP 2031 Japán nyelvtan III. (1.–5. csoport)

BJP 2131 Japán nyelvgyakorlat III. (1.–5. csoport)

Mindkét tárgyból több csoport indul azonos létszámmal, a hallgatók szabadon választják meg, hogy melyik csoportba/időpontra jelentkeznek. Az egyes csoportok keretlétszáma nem bővíthető!

A fentieken kívül szabadon választható tárgyként ajánlott az alábbi két nyelvóra felvétele is:

BJP 2211 Japán nyelvhelyesség I.

BJP 9301 Kezdő szövegolvasás I.

 

Nyelvi alapvizsga: Azoknak a hallgatóknak, akik haladó csoportban kezdik meg a képzést, a mintatanterv tanulmányaik negyedik félévére, a kezdő hallgatóknak pedig tanulmányaik ötödik félévére irányozza elő a Nyelvi alapvizsgát. A Nyelvi alapvizsga előfeltétele az alábbi tárgyak teljesítése: Nyelvtan III.–IV.–V., Nyelvgyakorlat III.–IV.–V., Szövegolvasás I.

 

 

Keleti nyelvek és kultúrák (BA szak). Nyelvórák.

A 2016/2017-es tanévben szakunkra beiratkozott hallgatóink számára.

Rövidítések:

K=kötelező; SZV=szabadon választható; Ke=kezdők; H=haladók.

Megjegyzés:

 1. Fontos! A kezdő illetve a haladó hallgatók mintatanterve a nyelvtan és nyelvgyakorlat órák tekintetében eltér. Ha a csoportbeosztással kapcsolatban mégis másképp döntenének (kezdő helyett a haladó, vagy haladó helyett inkább a kezdő mintatantervet választanák), jelenteniük kell a Tanszék, illetve a Tanulmányi Osztály részére, hogy tantervet szeretnének váltani. A bejelentés után a Tanulmányi Osztály intézi a tantervcserét.
 2. A lenti táblázatban szereplő tárgykódok korábbi tanév tárgykódjai, a helyes tárgykódok a 2016/17-es tanév érvényes mintatantervében szereplő kódok!

image003

2016/2017-es tanév I. félév

Tanulmányi kérdésekkel (beiratkozás, tárgyfelvétel, félév-vagy évhalasztás stb.) kapcsolatban a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat (http://www.kre.hu/ portal/ index.php/home/szabalyzatok.html, III. Hallgatói követelményrendszer) mérvadó, illetve a Tanulmányi Osztályhoz kell fordulni. Az Intézet a Tanulmányi Osztályhoz beadott vizsga vagy más halasztási kérelmeket, és egyéb tanulmányi ügyeket minden esetben a TVSZ és a Tanulmányi Osztály véleményének figyelembe vételével bírálja el. Minden egyéb – a szakos oktatást érintő – kérdésben forduljanak bizalommal az Intézet oktatóihoz.

A tanév rendjével, tanulmányi határidőkkel kapcsolatos információk letölthetők a BTK honlapjáról.

Az előadások és szemináriumok időpontjával, illetve helyével kapcsolatban minden félév elején a Neptunon, a BTK és a Japanológia Tanszék honlapján (http://japantanszek.hu) kívül az Intézet hirdetőtábláján adunk részletes tájékoztatást.

A szakon teljesítendő követelményekről (tanegységek, kreditszámok) a mintatantervből tájékozódhatnak. A mintatantervben a kontaktóraszám / követelmény / kredit zárójeles változata azt jelzi, hogy a tantárgy alternatív félévben vehető fel, például az első–második vagy a harmadik–negyedik félévben. (ld. pl. Másik keleti vagy ókori nyelv.)

Minden előadásra és szemináriumra a Neptun rendszeren keresztül kell regisztrálni a megadott határidőig!

A nyelvórákra történő regisztrációval és a nyelvi alapvizsga teljesítésével kapcsolatban ld. a külön tájékoztató lapot! 

A tantárgyleírások megtalálhatóak a Neptunon, a 2016/17-es tanév őszi félévének hetekre bontott kurzustematikái letölthetőek a KRE E-Learning Portáljáról (http://moodle.kre.hu/login/index.php)

A 2016/17-es tanév első félévében a mintatanterv szerint a japán nyelvórákon kívül a következő tantárgyakat ajánlott felvenni:

 • BAA 0010 Filozófiatörténet
 • BAA 0110 Bevezetés az irodalom- tudományba
 • BAA 0910 Ókori és keleti történelem – Kína ókori története (2×45 percben, 6 alkalom a félév második felében)
 • BAA 0610 Ókori és keleti művészettörténet I.
 • BAA 0710 Ókori és keleti nyelvek és írások (2×45 percben, 6 alkalom a félév első felében)
 • BAA 0812 Stilisztika és retorika (5 csoport indul!)
 • BJP 1011 Másik keleti vagy ókori nyelv I. (A Másik keleti vagy ókori nyelv tantárgy teljesítéséhez a Karon három nyelv választható, a kínai, a koreai és a perzsa nyelv. A tantárgy teljesítéséhez kreditátvitellel más felsőoktatási intézményben felvett és teljesített egyéb keleti nyelv is elismertethető. FONTOS! A képzés első két félévében a kínai nyelv felvétele elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik a harmadik félévtől a kínai specializáció felvételét tervezik, mivel a specializáció felvételének előfeltétele a kínai nyelv alapfokú ismerete.

A tantárgy teljesítését a mintatanterv a harmadik–negyedik félévre irányozza elő azoknak, akik a kínai specializáció felvételét nem tervezik.

 • BJP 1110 Távol-keleti vallások
 • BJP 1311 Bevezetés a keleti filológiák alapvető módszereibe I. (5 csoport indul!)
 • BJP 2450 Japán országismeret I. – japán kultúra (a tavaszi félévben is meghirdetjük, félévenként az évfolyam fele veheti fel)
 • BJP 2460 Japán országismeret II. – japán történelem (a tavaszi félévben is meghirdetjük, félévenként az évfolyam fele veheti fel)
 • BAA 0810 Ókori és keleti vallástörténet – Bevezetés a vallástörténetbe

A mintatanterv szerint az ötödik félévre előirányzott, de már az első félévben is felvehető tantárgy:

 • BAA 0020 Egyházismeret

A mintatanterv szerint a harmadik félévre előirányzott, de az első félévben is felvehető ajánlott szabadon választható tárgy:

 • BAA 0040 Könyvtárismeret

Az első félévre ajánlott egyéb szabadon választható tárgyakat ld. a neptunon! A szabadon választható tárgyak felvételénél figyelembe kell venni az adott kurzus felvételéhez elvárt nyelvi szintet!

 

Specializációt a képzés második félévében kell választani és a harmadik félévtől vehetők fel, A japán szakirányon 20+30 kredites specializációk kombinálásával szerezhető meg a specializációból előírt 50 kredit. A harmadik félévtől felvehető specializációk :

 • Japán specifikus multimédiaismeret specializáció (20 kredit, bármelyik 30 kredites specializációval kombinálható, kivéve a Haladó fordítói specializációt.)
 • Japán köztörténet és társadalomtörténet specializáció (30 kredit)
 • Irodalmi és nyelvészeti specializáció (30 kredit)
 • Fordítói alapspecializáció (20 kredit, bármelyik 30 kredites specializációval kombinálható)
 • Fordítói specializáció (Fordítói alapspecializáció 20 kredit+Haladó fordítói specializáció 30 kredit. A Haladó fordítói specializáció felvételének előfeltétele a Fordítói alapspecializáció teljesítése)
 • Kínai specializáció (30 kredit, felvételéhez alapfokú kínai nyelvtudás szükséges!)

A választott két specializáció tantárgyain kívül a többi specializáció adott félévben meghirdetett tantárgyai szabadon választható tárgyként felvehetők!

A keleti nyelvek és kultúrák alapszak japán szakirányának specializációi helyett választható egy másik szak 50 kredites minor szakja is. Az egyes szakok mellékszakos képzéseinek mintatantervei megtalálhatóak a BTK honlapján az Oktatás, Mintatantervek menüpont alatt.

 

Japán Nemzetközi Nyelvvizsga:

A Japán Alapítvány Japán Nemzetközi Nyelvvizsgáját minden évben az Intézet Japanológia Tanszéke bonyolítja le évente két alkalommal. A vizsgával kapcsolatban az Intézet adminisztrátoránál, Édes Andreánál lehet érdeklődni, illetve Intézetünk oktatója, Máté Zoltán adhat részletes felvilágosítást.

 

Ösztöndíjlehetőségek:

Az aktuális ösztöndíjakkal, a Japán Kormányösztöndíj programokkal és a Japán Alapítvány ösztöndíjaival, partner egyetemek ösztöndíjaival kapcsolatos információkat rendszeresen feltesszük a tanszéki honlapra, illetve kifüggesztjük az intézeti hirdetőtáblára.

 

Tanterven kívüli foglalkozások:

 • Kalligráfia, péntek 16.00-18.00, III. em. 305-ös terem
 • Japán filmklub, péntek 18.00-20.00, III. em. 318-as terem

 

Rendezvények:

A tanszéki honlapon és az Intézet hirdetőtábláján tájékoztatjuk hallgatóinkat a Magyar-Japán Baráti Társaság, a Japán Alapítvány, a Japán Nagykövetség rendezvényeiről, illetve minden Japánnal kapcsolatos kulturális eseményről, tudományos konferenciáról.

 

Könyvkölcsönzés:

Egyszerre maximum 3 könyv kölcsönözhető, a kölcsönzés időtartama két hét. Szótárak, lexikonok nem kölcsönözhetőek. Szakdolgozatokat csak helyben lehet megnézni és semmilyen módon nem másolhatók, fényképezhetők le.

Könyvek az intézeti demonstrátortól kölcsönözhetők, a könyvkölcsönzési időpontokról az adott félévben a tanszéki honlapon illetve a tanszéki hirdetőtáblán adunk tájékoztatást.

 

Intézetvezető:

Dr.. Varrók Ilona egyetemi docens

 

Intézeti adminisztrátor:

Édes Andrea, III. em. 312-es szoba

 

Az Intézet oktatói a 2015/16-os tanévben, zárójelben a tanári szoba száma:

Dr. Apatóczky Ákos Bertalan egyetemi adjunktus (313)

Dr. Farkas Ildikó egyetemi docens (313)

Dr. Gergely Attila egyetemi adjunktus (313)

Gotó Shóta nyelvtanár (314)

Dr. Janó István egyetemi adjunktus (317)

Máté Zoltán egyetemi adjunktus (317)

Dr. Molnár Pál egyetemi tanársegéd (316)

Sági Attila egyetemi tanársegéd (317)

Samu Veronika egyetemi tanársegéd (314)

Dr. Somodi Júlia egyetemi adjunktus (314)

Dr. Soós Sándor egyetemi adjunktus (313)

Szemerey Márton egyetemi tanársegéd (317)

Dr. Vámos Péter egyetemi docens (313) – a 2016/17-es tanévben külföldön tartózkodik.

Dr. Vihar Judit egyetemi docens (312)

Wakai Seiji egyetemi tanársegéd (314)

Watanabe Kaoru nyelvtanár (314)

Zhang Zinan kínai nyelvtanár (316)

 

Meghívott előadók:

Botyánszki-Horváth Zsuzsanna, Farkas György, Lázár Marianna, Szabó Noémi, Tokaji Zsolt

 

A Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézetének tantermei:

III. em. 305         Előadóterem

III. em 315           Szemináriumi terem

III. em. 318          Számítógépes szemináriumi terem

Első éves hallgatóink csoportbontása

szerző: admin 2016. augusztus 30.

A teszteredmények alapján elkészült az első éves hallgatóink csoportbontása.

(megj. az alábbiakban feltüntetett csoportbontás részünkről csupán egy javaslat, tehát ha valaki úgy érzi, hogy nem a megfelelő csoportba lett besorolva, akkor tekintse meg a haladó és a kezdő órákat egyaránt, és az alapján jelentkezzen a megfelelő szintre. Átjelentkezési szándékukról értesítsék évfolyammentorukat (Samu Veronika: veronikasam kukac gmail pont com) szeptember 15-ig!):

 

A HALADÓ csoport órái: Japán nyelvtan III. és Japán nyelvgyakorlat III.

Szabadon választható pedig a Japán nyelvhelyesség I. és a Kezdő szövegolvasás I.

A Japán nyelvtan III. és a Japán nyelvgyakorlat III. tárgyakból több csoport indul azonos létszámmal, a hallgatók szabadon választják meg, hogy melyik csoportba/időpontra jelentkeznek. Az ideális csoportlétszám biztosítása érdekében a csoportok keretlétszáma nem bővíthető, amíg még vannak szabad helyek a többi csoportban.

A KEZDŐ csoport órái: Japán nyelvtan I/a,b,c és Japán nyelvgyakorlat I.

A kezdő nyelvtanórákat szettben kell felvenni, ezért kérjük, hogy

Az I.csoport hallgatói a

BJP 2014-1 (Japán nyelvtan / a), a BJP 2017-1 (Japán nyelvtan I/b) és a BJP 2018-1 (Japán nyelvtan I/c) kódú tárgyakat vegyék fel.

A II.csoport hallgatói a

BJP 2014-2 (Japán nyelvtan / a), a BJP 2017-2 (Japán nyelvtan I/b) és a BJP 2018-2 (Japán nyelvtan I/c) kódú tárgyakat vegyék fel.

A III.csoport hallgatói a

BJP 2014-3 (Japán nyelvtan / a), a BJP 2017-3 (Japán nyelvtan I/b) és a BJP 2018-3 (Japán nyelvtan I/c) kódú tárgyakat vegyék fel.

A IV. csoport hallgatói a

BJP 2014-4 (Japán nyelvtan / a), a BJP 2017-4 (Japán nyelvtan I/b) és a BJP 2018-4 (Japán nyelvtan I/c) kódú tárgyakat vegyék fel.

A Japán nyelvgyakorlat I. tárgyból öt csoport indul azonos létszámmal, szabadon választják meg, hogy melyik csoportba/időpontra jelentkeznek!

A haladó csoport névsora (16 fő):

 1. Ádám Bernadett
 2. Árki Milán
 3. Burján Boglárka
 4. Fabulya Beatrix
 5. Filó Bence
 6. Hegyi Boglárka
 7. Jakab Gitta
 8. Kulánda Roland
 9. Mátyás Eszter
 10. Peti Zoltán Attila
 11. Poncsák Daniella
 12. Szecsődi Alíz
 13. Szilágyi Anna
 14. Szűts Krisztina
 15. Varga Dorottya
 16. Fehér Judit

Az I. kezdő csoport névsora:

 (31 fő, oktató: Samu Veronika)

 1. Aradi Dániel András
 2. Bakonyi Beatrix
 3. Balázs László
 4. Balog Laura
 5. BaloghDaniellaPatricia
 6. Barsi Margit Rita
 7. Bazsó Viktória
 8. Békési Dzsenifer
 9. Besei-Bendekovics Liza
 10. Bódi Dalma
 11. Bohács Enikő Barbara
 12. Bokros Mónika
 13. Borda Hanna
 14. Bukta Zsófia Éva
 15. Bulyaki Kitti – Berta
 16. Bükkös Virág
 17. Cupak Viktoria
 18. Csörgeő Kata
 19. Decsi Dóra
 20. Dinnyési Boglárka
 21. Dömény Bianka
 22. Drávecz Vivien
 23. Eleftheriou Lajos Géza
 24. Éles Dorottya
 25. Faragó Adrienn
 26. Farkas Attila
 27. Farkas Lilla
 28. Fodróczy Ágnes
 29. Földes Balázs Károly
 30. Galántai László
 31. Gonda Imola Boglárka

 

A II. kezdő csoport névsora:

(31 fő, oktató: Szemerey Márton)

 1. Hajós Gabriella Ann
 2. Hajzer Henrietta
 3. Hanó Zsolt
 4. HarangozóVeronika
 5. Harasztosi Norbert
 6. Hegyeshalmi Diána
 7. Heim Gitta
 8. Herczeg Fanni
 9. Herendi RebekaRozália
 10. Horváth Bernadett
 11. Bostyán Ernő
 12. Illésfalvi Hajna Ilona
 13. Imre Anna Sára
 14. Iván Eszter Hanna
 15. Józsa Vivien
 16. Juhász Bianka
 17. Jurtsuk Angéla
 18. Kalocsai Brigitta Á.
 19. Kékesi Kitti
 20. Kele Sándor
 21. Keller Zsófia
 22. Kemsei Fanni
 23. Kerekes Annamária
 24. Kiss Boglárka
 25. Kiss Mária Ágnes
 26. Kiss Noémi
 27. Kmetykó Zoltán
 28. Koczka Fanni
 29. Kocsis Dóra
 30. Kocsmár Anna K.
 31. Kovács Dániel

A III. kezdő csoport névsora:

(31 fő, oktató: Sági Attila)

 1. Kovács Gergely
 2. Kovács Kitti
 3. Kovács Lilla
 4. Kovács Zsuzsanna
 5. Kruppa Magdolna
 6. Kuli Benjamin Alex
 7. Kupás-Deák Eörs E.
 8. Kurunczi Zsolt
 9. László Borbála Lilla
 10. Ligabue Marco
 11. Lőrincz Kende T.
 12. Mihályfi Kristóf M.
 13. Molnár Gáspár Á.
 14. Nádai Zsófia Sz.
 15. Nagy Boglárka G.
 16. Nagy Liliána
 17. Nagy Zsuzsanna
 18. Németh Krisztián N.
 19. Palotás Erzsébet
 20. Papp Éva Katalin
 21. Papp Nikoletta B.
 22. Párkányi Szilvia A.
 23. Pépel Julianna M.
 24. Pobori Orsolya
 25. Polónyi Zsolt
 26. Pongrácz Panna
 27. Sebők Anett
 28. Simon Adrienn
 29. Somogyi Kamilla
 30. Sós Eszter
 31. Sós Márton

 

A IV. csoport névsora:

(28 fő, oktató: Samu Veronika)

 1. Stadler Nóra
 2. Szabó Flóra Zita
 3. Szabó Péter
 4. Szabó Tímea
 5. Szabópál Tünde Zs.
 6. Szakály Ádám
 7. Szanyi Flóra Cecília
 8. Szecskő Evelin
 9. Szeifert Kitti Enikő
 10. Szekér Patrícia
 11. Szép-Czakó Tamás
 12. Szeremi Alexandra
 13. Szommer Patrik G.
 14. Szomora Melissza
 15. Szotyori Vivien M.
 16. Szvoboda Zsombor
 17. Takó Levente
 18. Tátrai Dávid
 19. Teleki András János
 20. Tóth Fruzsina K.
 21. Tóth Laura
 22. Tóth Vanda
 23. Truong Nhu Quynh
 24. Ungváry Orsolya
 25. Vörös Kinga
 26. Windisch Veronika
 27. Zsebedics Barbara
 28. Molnár Krisztián

 

bez recepty krem testosteronu http://kupicpigulki.pl/viagra/ zajęcia zdrowia psychicznego dla dorosłych